انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

انجام پایان نامه بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران

انجام پایان نامه|بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران

 
فصل اول
 
چكيده :
پژوهش حاضر جهت بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران مي‌باشد.
جامعه آماري اين تحقيق كليه دانش آموزان دبيرستانهاي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86 مي‌باشند كه از اين تعداد، 100 نفر روش نمونه گيري خوشه‌اي به عنوان نمونه انتخاب شدند.
روش پژوهش بكار رفته در اين پژوهش روش همبستگي است و به منظور جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه عملكرد خانواده (FAD) و پرسشنامه خشم انپيلبرگر  استفاده شد به منظور تجزيه و تحليل داده‌هاي اين تحقيق از روشهاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است آمار توصيفي شامل محاسبه فراواني و درصد و ارائه جداول و نمودار مي‌باشد و روشهاي آمار استنباطي شامل همبستگي و آزمون معنادار بودن تفاوت بين دو ضريب همبستگي در نمونه‌هاي مستقل مي‌باشد.
نتايج حاكي از اين است كه در عملكرد خانواده بين ميانگين نمرات آزمودني‌هاي دختر و پسر تفاوت معني داري ديده نشد و در كنترل خشم آزمودني‌هاي دختر به طور معني داري نمرات بالاتري نسبت به آزمودنيهاي پسر داشتند. بين عملكرد خانواده و كنترل خشم آزمودنيهاي پسر و بين عملكرد خانواده و كنترل خشم در كل آزمودنيها داراي ضرايب منفي و معنادار مي‌باشد.
 
فصل اول
مقدمه (بررسي عملكرد خانواده  در كنترل خشم نوجوانان)
خانواده  نخستين گروهي است كه به صورت طبيعي وجود داشته و جامعه بر آن بنا شده است. كه بوسيله ازدواج زن و مرد تشكيل مي‌شود و با تولد فرزندان تكامل مي‌يابد.
اكثر افراد در خانواده بدنيا مي‌آيند و در خانواده نيز مي‌ميرند. خانواده مثالوده حيات اجتماعي محسوب مي‌شود. كه گذشته از وظيفه تكثير نسل و كودك پروري، براي بقاي نوع بشر وظايف متعدد ديگري از قبيل توليد اقتصادي، فرهنگ پذير كردن افراد را نيز بر عهده دارد. بنابراين خانواده عامل واسطه‌اي است كه قبل از ارتباط مستقيم فرد با گروهها، سازمانها و جامعه نقش مهمي در انتقال هنجارهاي اجتماعي به وي ايفا مي‌نمايد.
مهمترين عامل اجتماعي شدن در زندگي هر انسان تجارب دوران كودكي وي در محيط خانواده است. فضاي خانواده آكنده از مهر و محبت، فداكاري و گذشت، صميميت و گرمي و در عين حال گاهي توام با حسادت ورشك، دشمني و كينه توزي، نفرت و خشم است. كودكان در جريان اجتماعي شدن اينگونه عواطف را در كنار والدين خود تجربه مي‌كنند. اعضاي خانواده آنقدر به هم وابسته‌اند كه هر نوع مشكل يا مسئله يك عضو خانواده به طور مستقيم يا غير مستقيم بر زندگي ساير اعضا تاثير مي‌گذارد.
يكي از مشكلات رايج  قرن حاضر در خانواده‌ها، مسئله خشم  و عصبانيت است در واقع بسياري از اشخاص به دلايل شناخته شده يا ناشناخته درگير بحران خشم هستند. اما به راستي خشم چيست؟ علل و ريشه‌هاي عصبانيت چيست؟
خشم و پرخاشگري  هيجانهاي جهانشمولي هستند كه در همه فرهنگها ديده مي‌شوند. و يكي از شايعترين مشكلات رفتاري هستند كه موجب ناراحتي و پريشاني ديگران مي‌شوند  و بهداشت رواني جامعه را مختل مي‌كنند (نمازي 1377)
نگاهي كوتاه به جهان اطراف به ما نشان خواهد داد كه همان گونه كه يكي از علماي اجتماعي معاصر گفته است:  «عصر ما عصر پرخاشگري است». بخش عمدة اخبار راديو و تلويزيون شرح و نمايش خشونتهايي است كه در نقاط مختلف جهان از سوي انسانهايي نسبت به انسانهاي ديگر اعمال مي‌شود. كشتارهاي جمعي، قتلهاي انفرادي، تجاوز، تبعيض، محروم كردن از حقوق اوليه، همه و همه گوياي چهرة خشن و زشت انسان نسبت به همنوعان خود اوست و جاي تعجب نيست كه عالم اجتماعي ديگري گفته است:  «ما رفتارهاي خشن انسانها را نسبت به يكديگر حيواني مي‌خوانيم، ولي بررسي خشونتهاي انسان نسبت به انسان نشان مي‌دهد كه به كار بردن صفت حيواني در مورد اين گونه رفتارها در واقع توهين به حيوانات است.» در حقيقت هم هيچ حيواني نسبت به هم نوع خود تا اين اندازه بي رحم و تا اين اندازه خشن نيست (كريمي، 1377).
در طي بيست سال گذشته، برنامه‌هاي كنترل خشم افزايش يافته است (دل و كيرواليري، 2003). هدف كنترل خشم كاهش احساسات پرخاشگرانه و برانگيختگي فيزيكي است كه خشم آن را بوجود مي‌آورد. روشهاي متعددي براي كنترل خشم مطرح شده است كه از ميان آنها مي‌توان رفتار درماني شناختي، شناخت درماني، جرات آموزي، آرامش آموزي، آموزش مهارتهاي حل مساله، درمان دارويي و درمانهاي مركب را نام برد. پژوهشهاي متعددي در مورد كنترل خشم صورت گرفته، شور   و اسپيواك  (1980) در پژوهشهاي خود نشان دادند كه ارائه مداخلات زود هنگام به دانش آموزان باعث كاهش پرخاشگري آنها مي‌شود. (رافعي 1383)
 
بيان مسئله
در بين نهادهاي مختلف اجتماع، كانون مقدس خانواده به عنوان بهترين تجلي گاه فرهنگ حاكم بر ساير نهادها، محل ارضاء نيازهاي مختلف جسماني و عقلاني و عاطفي شناخته شده است.
كانون خانواده پناهگاه و كانون ويژه‌اي براي نيازهاي عاطفي، حل مشكل، روابط سالم و فرآيند نقشهاي خانوادگي مي‌باشد، خانواده چه از ديدگاه خويشاوندي، پيوندهاي عاطفي و يا وابستگي ساختار آن با جامعه، مورد توجه قرار مي‌گيرد، هر جا كه امكانپذير يا سودمند تشخيص داده شود، در مجموع رده بندي اجتماعي جايگاهي به آن اختصاص داده مي‌شود. البته اين رده بندي نه در قالب طبقات بلكه به شكل قلمروهاي فرهنگي است و همچنين همه مذاهب به گونه‌هاي متفاوت اهميت خانواده و چگونگي تشكيل اين كانون، رفتار و وظايف هر يك از اعضاء آن را مشخص كرده‌اند (بخاريان، 1374)
خانواده نقش بسيار مهمي در رشد و پيشرفت توانائيها و استعدادهاي اعضاي خود دارد، و به عبارت ديگر نقش و وظايفي كه هر يك از اعضاء خانواده بر عهده مي‌گيرند در تقابل نزديك با يكديگر بوده و ايفاي نقش هر يك از اعضاء مي‌تواند موجبات رشد و تعالي خانواده را فراهم كند.
مسئله اساسي در پژوهش حاضر بررسي عملكرد خانواده و رابطه آن با كنترل خشم نوجوانان مي‌باشد و منظور از عملكرد خانواده كيفيت روابط خانوادگي و روابط عاطفي پدر و مادر كه در بروز انحرافات و بيماريهاي رواني نقش دارد مي‌باشد. در خانواده‌هايي كه والدين با يكديگر توافق ندارند، زمينة مناسب براي اختلال در خانواده ايجاد مي‌شود. اختلال در كاركرد خانواده، مشكلاتي را در منظومة خانواده ايجاد مي‌كند و در صورت تشديد مشكلات، خانواده را به سمت فروپاشي سوق مي‌دهد و بطور كلي افزايش ناراحتي‌هاي فكري، جسمي، عاطفي و عدم سلامت در جامعه ناشي از كاركرد مختل خانواده در درون خانواده مي‌باشد.
داويديان (1371) در اين رابطه مي‌نويسد : وجود بيمار رواني در خانواده مي‌تواند به كاركرد عادي و اقتصاد خانواده لطمه شديدي وارد كند، از نظر روابط انساني ساير افراد خانواده را در وضع نگران كننده‌اي قرار دهد و صرف نظر از مخارج هنگفت و صرف وقت، خانواده فشار رواني شديدي را تحمل مي‌كند.
سعادتمند (1376) در تحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه بين كارائي خانواده و سلامت عمومي فرزندان به اين نتيجه دست يافت كه بين كارائي خانواده و فرزندان به علائم جسماني، اضطراب و اختلال خواب، اختلال در كاركرد اجتماعي و افسردگي رابطه معني دار وجود دارد.
نوروزي (1377) پژوهشي با عنوان تأثير كارائي خانواده در ابتلا به اختلال رواني نوجوانان گروه سني 15 الي 18 ساله شهر تهران روي 120 نوجوان اجرا نمود، وي به اين نتيجه رسيد كه كارائي خانواده بر ابتدا نوجوانان به اختلالات رواني تأثير مستقيم دارد.
حيدري (1384) در تحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه عملكرد خانواده و مؤلفه‌هاي خود گرداني در دانش آموزان پسر پايه دوم متوسط نظري شهر ايلام اجرا نمود، وي به اين نتيجه دست يافت كه بين 12 بعد از ابعاد عملكرد خانواده با خودگرداني رابطه معني داري وجود دارد.
بران، بيرن، رابرت، اسكاتسر، جاميتون (2000) در تحقيقي تحت عنوان بررسي كارائي خانواده در افسردگي مادران و فرزندان به تحقيق و كاوش در مورد مادران تنها مي‌پرداختند كه تحت پوشش سازمان رفاه عمومي (بهزيستي) بودند و به اين نتيجه رسيدند كه كانون گرم عاطفي فرآيند حل مشكل در خانواده نقش بس اساسي در تضمين سلامت روان دارد (به نقل از پويا نفر 1381) با توجه به تحقيقات مذكور عملكرد خانواده نقش مهمي در سلامت رواني فرزندان دارد. بنابراين پژوهشگر قصد دارد ارتباط بين عملكرد خانواده و كنترل خشم نوجوانان را بررسي كند و چنين تحقيقاتي كه جنبه كاربردي دارند مي‌توانند روشن كننده علل و عواملي باشند كه ممكن است زمينه‌هاي بروز انحراف در جامعه را مشخص كنند.
هدف كلي پژوهش : بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران
اهداف اختصاصي پژوهش :
1-    سنجش عملكرد خانواده‌هايي كه كنترل خشم نوجوانانشان سنجش شده است.
2-    سنجش ميزان كنترل خشم نوجوانان
3-    مقايسه ميزان كنترل خشم پسران و دختران
4-    تعيين رابطه بين عملكرد خانواده و كنترل خشم پسران
5-    تعيين رابطه بين عملكرد خانواده و كنترل خشم نوجوانان
6-    تعيين رابطه بين عملكرد خانواده و كنترل خشم دختران

فرضيات پژوهش
1-    بين عملكرد خانواده نوجوانان دختر و پسر تفاوت معني داري وجود دارد.
2-    بين ميزان كنترل خشم دختران و پسران تفاوت معني داري وجود دارد.
3-    بين عملكرد خانواده و كنترل خشم نوجوانان همبستگي وجود دارد.
متغيرها
متغيرها بر حسب نقشهايي كه در اين تحقيق دارند به چهار دسته تقسيم مي‌شوند.
1-    متغير مستقل عبارت است از عملكرد خانواده
2-    متغير وابسته عبارت است از كنترل خشم نوجوانان
3-    متغير مزاحم عبارت است از بلوغ – وضعيت اقتصادي – ميزان تحصيلات والدين
4-    متغير كنترل عبارت است از جنس و سن
تعريف علمي و عملياتي متغيرها
1- تعاريف علمي متغيرها
الف – عملكرد خانواده : در اصل اشاره به ويژگيهاي سيستمي خانواده دارد. چگونگي برخورد خانواده با مشكلات و نيز تغييرات تحولي اعضا و چگونگي برخورد خانواد با بحرانهايي كه به طور طبيعي در نتيجه بيماري، حوادث و ... بوجود مي‌آيند. به طور كلي كارائي خانواده در برگيرنده حوزه‌هاي گسترده‌اي از ويژگيها، توانائيها و نقشهاي خانواده است (اپشتاين 1969 به نقل از نجاريان 1374)
ب – كنترل خشم – هدف مديريت خشم، كاهش احساس عصبانيت و برانگيختگي فيزيولوژيكي است كه خشم باعث مي‌شود.
2- تعاريف عملي
الف) عملكرد خانواده : نمره‌اي كه از خانواده آزمايFDA  كسب مي‌كنند.
ب ) كنترل خشم :نمره‌اي كه نوجوانان از پرسشنامه خشم اسپيلبرگر (STAXI-2) كسب مي‌كنند.


 
منابع فصل اول
1-    پويانفر – آزيتا (1381)، بررسي رابطه بين كارائي خانواده  با سلامت عمومي زوجين دانشجو درشهر تهران – پايان نامه كارشناسي ارشد- دانشگاه الزهرا
2-    حيدري- عظيم (1384)- بررسي رابطه عملكرد خانواده و مولفه‌هاي خرد – گرداني در دانش آموزان پسر پايه دوم متوسطه نظري شهر ايلام – پايان نامه كارشناسي ارشد
3-    داوديان – علي اكبر (1371)- پايان نامه – بررسي درباره شيوع بيماري رواني – دانشگاه علوم پزشكي ايران
4-    رافضي- زهره (1383)- نقش آموزش كنترل خشم به نوجوانان 15 تا 18 ساله در كاهش پرخاشگري – پايان نامه كارشناسي ارشد
5-    سعادتمند – نيره (1376)- بررسي رابطه بين كارايي خانواده و سلامت عمومي فرزندان آنها – دانشگاه ازاد اسلامي واحد رودهن
6-    كريمي – يوسف (1377) روان شناسي اجتماعي – چاپ چهارم- تهران- انتشارات ارسباران
7-    نمازي محمود آبادي – داوود (1377) بررسي اثر بخشي آموزش اصول و فنون تغيير رفتار به والدين در تعديل پرخاشگري كودكان 1-8 ساله – پايان نامه كارشناسي ارشد – روان شناسي تربيتي – دانشگاه علامه طباطبايي – دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي
8-    نوروزي – مهدي (1377) – بررسي تاثير عملكرد خانواده در ابتلا به اختلال رواني نوجوانان گروه سني 15 الي 18 ساله شهر تهران – پايان نامه كارشناسي – دانشگاه آزاد اسلامي – وحد رود هن
9-    نجاريان – فرزانه (1374) – عوامل موثر در كارايي خانواده – بررسي ويژگيهاي روان سنجي مقياس سنجش خانواده (FAD) – پايان نامه كارشناسي ارشد – روان شناسي مشاوره دانشگاه ازاد اسلامي واحد رود هن

فصل دوم
 
مرور ادبيات
تعريف خانواده
هرچند تمامي جامعه شناسان بر اهميت خانواده در جهات اجتماعي تاكيد دارند ليك اين مفهوم هنوز هم يكي از پر ابهام ترين مفاهيم اين مهم است.
برگس و لاك در اثرشان خانواده به سال 1953 مي‌نويسند: «خانواده گروهي است متشكل از افرادي كه از طريق پيوند زناشويي، همخوني، و يا پذيرش (به عنوان فرزند) با يكديگر به عنوان شوهر، زن، مادر، پدر، برادر و خواهر در ارتباط متقابلند و فرهنگ مشتركي پديد آورده و در واحد خاصي زندگي مي‌كنند»  
راجرز (به نقل از سيف 1378) خانواده را اين طور تعريف كرده است: «خانواده نظامي نيمه بسته است كه نقش ارتباطات داخلي را ايفا مي‌كند، و داراي اعضايي است كه وضعيتها و مقامهاي مختلفي را در خانواده و اجتماع احراز كرده و با توجه به محتواي نقش وضعيتها، افكار، و ارتباطات خويشاوندي كه مورد تأييد جامعه‌اي است كه خانواده جزء لاينفك آن است، ايفاي نقش مي‌كند تعاريف محتواي نقش، در طول تاريخ خانواده بر حسب و قسمتهاي مختلف تغيير پذير است و در اين تعريف خانواده نظامي نيمه بسته است كه نقش ارتباطات داخلي را ايفا مي‌كند، اين مربوط به اثرات متعامل پوياييهاي خانواده است.
لوي مي‌نويسد : «خانواده واحدي اجتماعي است كه بر اساس ازدواج پديد مي‌آيد.»  و در اثر گيري باز همين نويسنده در تعريف خانواده مي‌نويسد : «خانواده پيوندي است كه با نهاد ازدواج ازدواج يعني صورتي از روابط جنسي كه مورد تصويب جامعه قرار گرفته است، مرتبط است»  
خانواده در زمر‌ة عمومي ترين سازمانهاي اجتماعي است و بر اساس ازدواج بين دست كم دو جنس مخالف تشكيل مي‌گيرد. و در آن مناسبات خوني واقعي يا اسناد يافته به چشم مي‌خوذد.
صافي (1374) خانواده را يك واحد اجتماعي كه بر اثر ازدواج يك زن و مرد پديد مي‌آيد و وجود فرزندان آن را تكميل مي‌كند، مي‌داند.
شفائي (1364) موضوع خانواده را عبارت از چگونگي تشكيل خانواده و چگونگي حالات و عوارض حاصله در آن و شرايط تشكيل آن از عناصر مادي و معنوي و تكليف و عوارض وظايف افراد خانواده مي‌داند قائده خانواده را پديد آوردن يك كانون آسايش و خوشبختي و نشاط طبيعي مي‌داند.
خانواده از ديدگاه ديگر معيار شناخت و سنجش آسيبهاي اجتماعي است. به درستي آنگاه كه طلاق رو به فزوني مي‌رود، كشمكشهاي دروني خانواده اوج مي‌يابد و فرزندان در سنين نوجواني به دور از نظر والدين در ورطة آلاي چون اعتياد، بزهكاري و ... گرفتاري آينده بايد دانشمندان و همة مسئولان جامعه در جستجوي علل عميق اجتماعي آن به اعماق جامعه رسوخ كنند.
وقتي مي‌گوئيم خانواده يكي از عوامل موثر در رشد نوجوان است مقصود ما تنها والدين و اثر رفتا آنها نيست بلكه مقصود محله و همسايگان، آب و هوا و طرز تغذيه در خانواده، موقعيت قرار گرفتن و گنجايش خانه، وضع اقتصادي، رفتار اقوام و حتي آمد و رفت مهمانان نيز مي‌باشد كه همگي در رشد و رفتار نوجوان موثر خواهد بود. خانواده اولين واحد يك اجتماع است كه كودك در آن شكل مي‌گيرد. شكل جسمي، عاطفي، شخصيتي و قديمي ترين موسسه تعليم و تربيت بشري است. بقول برسارد استاد دانشگاه پنسيلوانيا در خانواده مقتدرترين عامل ساختمان شخصيت اجتماعي نوجوان است» (لورا استافورد- چري به ير – مترجمان محمد دهگان پور – مهرداد فرازچي- 1377)
تعریف نوجوانی
نوجوانی به دورة گذر از کودکی به بزرگسالی اطلاق می شود. محدودة سنی این دوره به روشنی تعیین نشده است ولی حدوداً دوازده تا نوزده سالگی را در بر می گیرد، در حدود نوزده سالگی که رشد جسمی فرد تقریباً کامل می شود، فرد به بلوغ جنسی دست می یابد، و برای خود هویتی فردی – مستقل از خانواده اش بدست می آورد. رشد جنسی، بلوغ جنسی دورة پختگی فرد از نظر جنسی است که طی آن کودک به فرد بزرگسالی وتبدیل می شود که به لحاظ زیستی رسیده و پخته شده است و قدرت تولید مثل جنسی را پیدا کرده است این اتفاق در عرض سه تا چهار سال روی می دهد (اتکینسون lococit)
انواع خانواده   
با توجه به ابعاد گوناگون خانواده، اهمیت آن و شرایط خاصش در جوامع مختلف می توان پذیرفت که انوع و صور گوناگون یابد.


1- خانوادة زیستی
خانواده ای است برخوردار از مشروعیت اجتماعی و لیک فاقد توان و یا قصد حضانت از فرزندانش
2- خانوادة مرآب  
گروهی اجتماعی است شامل دو یا چند خانواده هسته ای که در یک خانه زندگی نمایند.
3- خانوادة زن و شوهری
خانواده ای است که در آن تأکید بر روابط زن و شوهر است، نه بر روابط بین خویشان به معنای گستردة حکم
4- خانوادة گسترده
خانواده ای است که در درون آن چند نسل با یکدیگر زندگی می کنند.
5- خانوادة پیوسته
خانواده ای است که نمونة خاص آن در هند ملاحظه شده است و از این جهت بدان خانوادة هندی نیز اطلاق می شود.
6- خانوادة مادر مرکز
در برابر خانوادة پدر مرکز، خانواده ای است که در آن زن اهمیت بیشتری می یابد.
7- خانوادة فرزند مرکز  
خانواده ای که در آن تعداد فرزندان اندک، هزینه های آنان بالا و کار اقتصادی آنان در خانه نادر است و لیک علی رغم این شرایط، فرزندان در این نوع خانواده ارزشی محوری می یابند.
8- خانوادة راه یابی
خانواده ای که شخص از آن بر می خیزد. بدان خانوادة خاستگاه نیز اطلاق می شود.
9- خانوادة فرزند زایی
خانواده ای است که فرزند خود با ازدواج بنا می کند.
10- خانوادة ناقص
خانواده ای که فقط با یکی از والدین (پدر یا مادر) ادامة حیات می دهد.
11- خانوادة پدر - مادری
خانواده ای است که دوران پایانی حیاتش را می گذراند و از جهاتی قابل تشابه با اولین سیکل خانواده است.
12- خانوادة ستاکی
این مفهوم توسط لوپه  مطرح گردید. این نوع خانواده، همان طور که از ناشی (ستاک از نظر لغوی، ساقة درخت را در ذهن متبادر می سازد) برمی آید، دوری اعضای خانواده با ترک خانواده از جانب آنان مترادف نیست.
13- خانوادة هسته ای
خانواده ای است کوچک، متشکل از زن و شوهر و احتمالا فرزند یا فرزندانی چند
14- خانوادة زادروگا
نوع خاص از خانوادة گسترده است که در یوگسلاوی پدید آمد در لغت به معنای یک (گروه تعاونی) است. (استافورد، 1377)
اهمیت خانواده
خانواده به عنوان کوچک ترین واحد اجتماعی، اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است.
خانواده باید هر چه بیشتر مورد توجه قرار گرفته و تلاش شود که از ستیزه های خانوادگی جلوگیری به عمل آید. خانواده نقش بسیار مهمی را در شکل گیری و گسترش روح ملی و در نهایت حفظ حدود و شعور کشور ایفا می کند در کشورهایی که مبانی خانوادگی سست و ناپایدار است مسلماً روح همبستگی ملی و تعاون نیز سست و بی پایه می باشد. تاریخ به ما می آموزد که تواناترین ملتها، آنهایی بوده اند که خانواده در آنها قویترین بنیاد و سازمان را داشته است و ملتهایی که روابط خانوادگی آنها به انحطاط، فساد و تباهی دچار شده در برابر تهاجم همسایگان و دشمنان زودتر از پای در می آیند و راه زوال را می پیمایند. کانون خانواده – می تواند  مرکز تعلیم و تربیت و نیزمرکز آموزش حس تعاون، گذشت، فداکاری و تمامی خصایص عالی انسانی باشد، از این روست که می گویند: (هر فرزندی آیینه تمام نمای خصلتهای خانوادگی است) (پویانفر -1381)
روابط خانوادگی در ایجاد یک رابطه صحیح با اجتماع برای شخص مهم است اینکه چقدر افراد یک خانواده به هم مربوط باشند تا چه حد هدفها و مطالب مورد علاقه اشان در یک جهت باشد بسیار مهم است. این مطلب تا حد زیادی به تشکیلات و کنترلهایی که در یک خانواده وجود دارد مربوط است.
شکل وساختار خانواده ها، طرز ارتباط هر یک از اعضای خانواده با یکدیگر و جامعه ای که خانواده در آن به سر می برد، تمام موارد یکسان نیست بنابراین تاثیر خانواده ها در رفتار افراد، مختلف است. در یک خانواده، شکل کار و طرز ارتباط اعضای خانواده به گونه ای است که محیط خانواده به طور کلی روح یگانگی در خانواده برای رشد و نمو کودک در جهت مثبت و سازنده وجود  دارد در خانواده هایی که پدر و مادر با یکدیگر توافق ندارند در نتیجه کشمکش میان خانواده ها وجود دارد و یا پدر و مادر از یکدیگر جدا شده اند، زمینه برای بروز اختلالهای روانی مهیا می شود (فرجاد 1374)
کارکرد خانواده
کریشنرو کوپشتر (1986) (به نقل از پویانفر loc. Cit) فرآیند، خانواده مطلوب خانواده، تعاملات زوجین، تعاملات تربیتی و تعاملات مستقل را مورد توجه قرار داده اند و کنش فردی اعضای خانواده در فعالیتهایشان، خواه حرفه ای، تحصیلی، اجتماعی یا تفریحی را بررسی نموده اند.
در خانواده های دو والدیک که زن و مرد در کنار هم هستند تعاملات زناشویی می تواند اساس و بنیان سایر امور باشند، آموزش، الگودهی، مواجهه، تاثیر، دلگرمی، و اتهام بخشی نیز ممکن است مد نظر قرار گیرند.
چنانچه روابط زناشویی سست باشد، پایه های لازم برای موفقیت آمیز بودن و مطلوب بودن عملکرد خانواده، لرزان و یا حداقل ضعیف خواهد بود و برای زوجی که خودشان با هم سازگار نیستند مشکل است که والدین خوبی باشند. بنابراین بخش مهم ارزیابی خانواده، ارزیابی کیفیت روابط زناشوئی است. رابطه زناشوئی باید بر مبنای احترام و اطمینان باشد که در این امر عوامل عاشقانه و صمیمیت نیز دخالت دارند. علاوه بر این هر یک از زوجین نیازمند همسری با کفایت و آگاه هستند که بتواند بموقع به حل تعارضات موجود بپردازد.
به طور اجمال : کارکرد خانواده مطلوب، مفهوم مفیدی است که نه تنها در مورد مشکلات احتمالی بوجود آمده در خانواده بلکه در تعیین این که آیا نیازهای زوجین وفرزندان آنچنان که می بایست برطرف می شوند یا نه نیز مد نظر قرار گیرد.
هر خانواده باید هم نیازهای عاطفی و هم روان شناختی اعضای خود را برآورده سازد و کودکان را برای زندگی مستقل در دنیایی که بعدها در آن قرار خواهند گرفت آماده سازد و در موقع مناسب آنها را روانه جامعه کند.
نقش نهاد خانواده در ایجاد احساس امنیت
صاحب نظران نهاد را معمولا نظامی از تشکیلات ارزشها، شیوه های قومی، آداب و رسوم و قوانین می دانند، آنچه که اهمیت دارد سازماندهی به رفتارها با روشهای انجام فعالیتهایی است که در این رابطه با نیازمندیهایی مهم مطرح می شود، در بررسی هر نهاد اجتماعی، ساخت اجتماعی، یکی از جنبه های مهم نهاد است و چنین مفهومی در برگیرنده نظام روابط اجتماعی، تعهدات متقابل در نقشهای اجتماعی و انتظارات در سطح جامعه و در ارتباط با نیاز معینی می باشد. این نهادها با کمک گرفتن از مذهب و استفاده از روشها و ابزارهای متناسب با درجه پیچیدگی فرهنگ و تمدن جامعه، می توانند امکانات لازم برای فرهنگ پذیری افراد را فراهم نمایند و در اختیار آنان قرار دهند. افراد هم به میزان دانش، استعداد و انگیزه های خودشان در ابعاد رفتاری و ارزش به فرهنگ پذیری، اجتماعی شدن می پردازند. کارکردهای دیگری که در مورد خانواده می تواند مورد توجه این بحث قرار گیرد عبارتند از ایجاد احساس امنیت برای اعضای خانواده و احساس تعلق به گروه.

انجام پایان نامه

 

 

 

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه