انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

انجام پایان نامه | بررسي ميزان افسردگي در پرسنل بيمارستان شهيد مطهري 

پایان نامه 


موضوع:
بررسي ميزان افسردگي در پرسنل بيمارستان شهيد مطهري
چكيده پژوهش
اين پژوهش يك مطالعه توصيفي وتحليلي بوده و به منظور بررسي مقايسه ميزان افسردگي در پرسنل بيمارستان اعم از بخشهاي مختلف (اطفال- زنان- مردان- ICU- اطاق عمل) صورت گرفته است. تعداد 100 نفر از كل پرسنل انتخاب و پرسشنامه ربك توزيع شده است.
هدف از پژوهش، اندازه گيري ومقايسه شيوع افسردگي در بخشهاي مختلف  و رابطه بين متغيرهاي زير با افسردگي از طريق آزمون يك مورد بررسي قرار گرفته است كه شامل ( سن، جنس و وضعيت تحصيلي، سابقه بيماري و.......) مي باشد.
بين نوع بخش و ميزان بروز افسردگي رابطه معنادراي وجود نداشته و در ميان متغيرهاي فوق فقط ميزان افسردگي با جنسيت رابطه معنا داري بدست آمده  است. پرسنل بيمارستان به نظر مي رسد افسردگي به ميزان زيادي وابسته به مسائل كلي جامعه مي باشد كه بعنوان بخش مهمي از آن به شمار مي آيند. فشار حرفه اي، تماس با بيماران داراي مشكلات ودردهاي طاقت فرس، انتقال فشارهاي همراهان بيمار وعدم توفيق درمان افسردگي زا خواهند بود.
 
 
فهرست مطالب
عنوان
فصل اول: كليات
-    مقدمه پژوهش بيان مسئله
-    اهميت مسئله پژوهش
-    اهداف پژوهش
-    فرضيه ها و يا سوالات پژوهش
-    تعريف واژگان
فصل دوم: بررسي پيشينه پژوهش
-    مقدمه
-    بررسي نظريه ها و فرضيات مربوط به موضوع پژوهش
-    اپيديولوژي يا همه گيري شناسي افسردگي
-    سابقه تحقيقات در مورد افسردگي
فصل سوم: روش اجراي پژوهش
-    تعريف جامعه پژوهش
-    تعداد و نمونه، روش نمونه گيري، معيارهاي انتخاب نمونه
-    نوع پژوهش و روش انجام كار
-    ابزار بكارگيري
-    روشهاي تجزيه و تحليل داده ها
-    رعايت نكات اخلاقي
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
فصل پنجم:
-    بحث و تفسير نتايج پژوهش
-    نتيجه گيري نهايي
-    محدوديتهاي و پيشنهادها

ضمائم:
- فهرست منابع ومأخذ
- پرسشنامه
 
1- مقدمه پژوهش:
بشر با پشت سر نهادن قرن بيستم و پا نهادن در قرن بيست و يكم بسياري از معماها و مشكلات را در زمينه هاي مختلف از جمله طب حل نموده است ولي با گشودن هر دري از دردهاي هستي با هزار دربسته و با حل هر معمايي،معماهاي تازه اي مطرح مي شود. يكي از معضلات بزرگ بشر در گذشته وحال عدم وجود عاملي خاص براي اختلالات رواني بوده كه به همين روي نيز واژه اختلال را به جاي واژه بيماري بر آن نهاده اند وامروزه دانشمندان علم طب وعلوم وابسته برآنند كه براي هر اختلال رواني كه يك عامل يا يك ترانسميتر مشخص كه دچار اختلال شده است را بيابند ولي حتي در صورت كشف چنين چيزي باز هم اختلالات رواني را نمي توان تنها به يك عامل يا عوامل احتمالي فيزيولوژيك نسبت داد بلكه عوامل محيطي نيز بدون شك در بروز و ظهور چنين اختلالاتي دخيل مي باشند؛ عواملي مثل محيط زندگي، وضعيت تاهل، فرهنگ جامعه، وجود شغل و نوع شغل و.......
يكي از اختلالات شايع رواني اختلالات خلقي است و در آن ميان افسردگي، اعم از افسردگي اساسي و كج خلقي از اهميت و شيوع نسبي بالايي برخوردار است.
افسردگي آنچه بيماري قرن محسوب مي شود، حالاتي از اين گونه همراه است اما گاهي مردم از شناخت افسردگي خود عاجزند چرا كه آن را با غمگيني معمولي اشتباه مي كنند.
اشكال در تشخيص افسردگي به علت سوء تفاهم مربوط به طبيعت افسردگي افزون تر مي شود. اگر چه عده زيادي از مردم خود را مشخص افسرده معرفي مي كنند. منظورتان اين نيست كه مبتلا به افسردگي واقعي شده اند، چون عقيده دارند كه افسردگي يك بيماري شديد رواني است.
با توجه به شرايط شغلي و موقعيتهاي حرفه اي درحرفه هاي گوناگون، شايد بتوان چنين استدلال نمود كه اين بخش از محيط موثر وقاطع در نحوه نگرش فرد و واكنشهاي عاطفي و اجتماعي مي باشد.
بنابراين در رابطه بررسي واكنشهاي عاطفي بطور اعم واكنش افسردگي به طور اخص در پرستاران بر جستگي خاص مي يابد.
اين پژوهش در پس جستجوي رابطه محيط شغلي و واكنش افسردگي در پرسنل بيمارستان مي باشد.2- بيان مسأله:
آمار تعداد اختلالات رواني در جهان نشان مي دهد كه 15% از جمعيت كل جهان از بيماري افسردگي رنج مي بردند. لازم به ذكر است كه اين آمار در مورد زنان تا 25 درصد نيز مي رسد.
لذا اختلال رواني در ميان جنس زن و مرد شيوع متفاوت دارد. افسردگي بعنوان يك اختلال خلق در كار كرد فرد تاثير گذاشته وموجب كاهش بهره وري فرد وخانواده و سازمان وبنابراين كاهش بهره وري يك جامعه مي شود، به همين دليل در بعد اپيديولوژيك اثرات سوء قابل توجهي در اجتماع مي گذارد.
اين اثر وقتي مملوس تر است كه در بين پرستاران يك جامعه در حال توسعه كه مقدار قابل توجهي منابع انساني در بخش درمان را تشكيل مي دهند افسردگي شيوع مي يابد وبا توجه به اين امر كه اكثر پرستاران را جمعيت زنان تشكيل مي دهند و زنان در مواجهه با سختيهاي كار از آسيب پذيري بيشتري برخوردارند، دچار افسردگي در ضمن كار مي شوند.
اشتغال پرستاران در محيطهاي پراترس، اين گروه از پرسنل درماني را تحت استرسهاي خاص شغلي قرار مي دهد كه ميزان اين استرسها در كشورهاي مختلف متفاوتند. مسئوليت سنگين بخش توام با شيفتهاي طولاني در پرستاران بخش بطور مستقيم مي تواند با خستگي مزمن، اختلالات خواب و اختلالات هيجاني آنها مرتبط باشد. هر يك از اين عوامل مي تواند در رضايت شغلي اين بخش موثر باشد. عوامل ياد شده توام با نارضايتي شغلي مي تواند آنها را در معرض ابتلا به افسردگي قرار دهد. در حال حاضر امكان اين مساله مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
اهميت اجراي چنين طرحي با توجه به خطير بودن وظايف پرستاران ضروري مي نمايد. بنابراين دراين تحقيق سعي شده است تا با انتخاب جامعه هاي آماري مناسب تا حدودي به سوالات زير پاسخ داده شود:
1-    آيا وجود استرسها و فشارهاي شديدتر شغلي مي تواند عاملي جهت ايجاد افسردگي بيشتر در پرسنل باشد؟
2-    آياد شيوع افسردگي واقعاً در پرسنل زياد است؟
تعيين شيوع افسردگي در بين پرستاران و مشخص نمودن عوامل زمينه ساز اين افسردگي مي تواند در جهت تغيير ساختارهاي محيط كار و حذف استرسورها تا حد امكان كمك نمايد.


3-    اهميت مساله پژوهش:
اهميت موضوع مورد پژوهش اين است كه از يك سوء امتحان وجود فراواني  واكنش افسردگي درميان گروه از پرستاران دو رد بررسي قرار مي گيرد و از يك سوء اين پژوهش مي تواند گاهي در راه شناخت بيشتر وبهتر ويژگيهاي شخصيتي اين قشر شاغل كشور ما باشد.
از طرفي چون افسردگي پرستاران در چگونگي فعاليت شغلي و در نهايت بهبودي بيماران موثر است بنابراين موضوع از نقطه نظر گزينش و تربيت پرستار از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد. ازديدگاه  ديگر تا آنجا كه اطلاع در دست است بررسي واكنش افسردگي در اين گروه از پرستاران موضوع تازه اي  است كه تاكنون در ايران مورد استفاده و بررسي كلي قرار گرفته است و لذا تحقيق در اين زمينه مي تواند كمكي به راهنماي هاي شغلي و در نتيجه افزايش كارايي بخشها و بيمارستانهاي كشور گردد.
4-    اهداف پژوهش:
الف) هدف كلي                     ب) اهداف ويژه
مقايسه ميزان شيوع افسردگي بين پرستاران
5-    فرضيه ها و يا سوالات پژوهش
فرضيه H0 : شيوع افسردگي بين پرستاران وجود دارد.
فرضيه H1 : شيوع افسردگي بين پرستاران وجود ندارد.
1-    آيا تفاوتي بين درصد شيوع افسردگي و جنسيت در آزمودنيها ديده مي شود؟
2-    آيا تفاوتي بين درصد شيوع افسردگي و سن آزمودنيها ديده مي شود؟
3-    آيا تفاوتي بين درصد شيوع افسردگي و سطح تحصيلات در آزمودينها ديده مي شود؟
4-    آيا تفاوتي بين ميانگين نمرات تست يك و تغيير جنسيت در گروه پرستاران افسرده (10‹ نمره) مشاهده مي گردد؟
5-    آيا تفاوتي بين ميانگين نمرات تست يك و متغير سن در گروه پرستاران افسرده (10‹ نمره) مشاهده مي گردد؟
6-    تعريف واژگان
هدف از تعريف وتشريع واژه ها در پژوهش جهت يكسان سازي ذهن خواننده و پژوهشگر درمورد استنباط درست از نحوه استفاده وبكارگيري حدود مربوط هر مفهوم يا واژه است.
هر تعريف داراي دو جزء نظري وعلمي مي باشد:
1-    بررسي:
تعريف نظري: روش وعمل يا تحقيق در مورد مسائل جاري وبا موقعيتها، اعمال و ارزشها در مكان يا عملي از طريق گزارشات متقابل وقابل دسترسي توسط اسناد، پرسشنامه ويا ساير عناصر وابسته مي باشد.
تعريف عملي: دراين پژوهش بررسي عبارت خواهد بود از روشهاي كه براي شناخت بهتر و دقيق تر افسردگي در پرستاران بكار آيد بعبارت ديگر طريقي كه با طي آن به چگونگي و ميزان افسردگي درافراد فوق پس خواهيم برد.2-    افسردگي:
تعريف نظري: افسردگي حالتي عاطفي و حرفي است كه با احساس نوميدي، بي كفايتي، گناه، بي خوابي، بد خوابي، گريه بي اختياري، خستگي وفقدان انژري مي باشد.
تعريف عملي: منظور از افسردگي در اين پژوهش نه تنها داشتن علائمي نظير احساس بي ارزشي، گناه، بي خوابي، بد خوابي، گريه بي اختياري، خستگي و فقدان انرژي مي باشد، بلكه در رده بندي موجود در تفسير جدول افسردگي يك نمرات بالاتر از 10 بگيرند.
3-    پرستار:
تعريف نظري: پرستار بعنوان از گروه خدمات بهداشتي، درماني فردي است كه با گذارنيدن دوره آموزشي خاصي قادر است درجهت ارتقاء بهداشت پيشگيري از بيماريها، تامين و حفظ سلامتي و برطرف كردن درد و رنج مدد جويا يا مددجويان خود كه ممكن است فرد، خانواده ويا جامعه باشد عمل نمايد دراين راه ازعهده نقش هاي ششگانه مراقبتي درماني ، حفاظتي، آموزش و هماهنگ كنندگي مددجويان خويش بر آيد.
تعريف عملي: در اين پژوهش كليه افراد شاغل در بيمارستانها كه دوره هاي آموزش دانشگاهي در سطوح كارداني، كارشناسي ارشد را ديده و براساس شرح و وظايف تعيين شده در بخشهاي مربوطه، مشغول به ارائه.....خدمات مراقبتي، بيماران جسمي و درماني هستند، پرستار اطلاق مي شود.
فصل دوم A
بررسي پيشينه پژوهش A
مقدمه:
بين بشر ومحيط زندگيش كنش و واكنش مداوم وجود دارد اين رابطه مداوم در حال نوسان است وقتي در محيط شخصي اتفاقي مي افتد، واكنش از جانب فرد است.
اين واكنش به نوبه خود، ايجاد عكس العملي در محيط مي كند كه شخص را وارد به واكنش ديگري مي نمايد. واكنش افراد بشر نسبت به عوامل محيطي يكسان نبوده و تغييرات فاحشي در كم وكيف واكنشها وجود دارد. عده اي نسبت به خود حساسيت فوق العاده دارند.
براي اين عده ممكن است دنيا منبع يك حس  اعتماد بنفس قوي، براي ابراز احساسات دروني و بالاخره خوش بيني باشد. از طرف ديگر اگر محيط زندگي و كار چنين افرادي نتواند (ego) آنان را تامين وتقويت كند يا دگر مانع رشد اعتماد بنفس آنها شود، بكرات موجب ظهور حس كينه و عداوت در آنها خواهد شد بدبختانه بعلت سركوفته شدن و عدم ابراز اين حس كينه، احساس گناه ؟ را در آنان بيدار نموده بالاخره منجر به حس طرد، در زندگي و تنهايي خواهد شد؛ وهمين محيط است كه آن را افسردگي زا مي خوانيم. چنين محيطي در اكثريت افرادي كه در آن زندگي مي كنند، منجر به افسردگي خواهد شد.
اگر چه دانشمندان رابطه معني داري بين افسردگي و حرفه نيافته اند ولي وجود اثر بخشي منفي بعضي از حرفه بر روي اختلال رواني وتشديد افسردگي همواره مورد بحث است.
حرفه پرستاري از جمله شاغلي است كه نيازمند بررسي وسيع از بعد از ميزان و شدت افسردگي مي باشد. نكته ديگري كه صاحب  نظران بر آن تكيه بسيار دارند رابطه مستقيم وتنگاتنگ نقش هاي رواني بر بروز افسردگي درافراد مي باشد. دكتر بك و دكتر را اولين معتقد هستند كه فشارهاي گوناگون موجود در زندگي انسان وقتي با فشارهاي محيط بيمارستان و بيمار جمع شود اثر مضاعف در ايجاد افسردگي در پرستاران دارد.
الف) تعريف:
واژه افسردگي در حوزه هاي متنوع علمي داراي معاني مختلف است بعبارت ديگر تعريفي كه مثلاً رواني پزشكان، روان شناسان، روان پرستاران و يا فارما كولوژيست ها از افسردگي  نموده اند هر كدام با توجه به حوزه كارخاص خود بوده است.
ب) بررسي نظريه ها و مرضيات مربوط به موضوع پژوهش:
براي روشن شدن قضيه بعضي از تعاريف صاحب نظران را متذكر مي شويم:
-    در سال 1889 اي- كه پيلين بيماري مانك- دپرسيو را كه تا آن زمان در ملانكولي متمايز شده بود، توصيف نمود. نامبرده اين بيماري را در رديف بيماريهايي كه در رابطه با دوره سني خاص مي باش طبقه بندي كرد. پس از آن كه پيلين اين نوع بيماري را در يك طبقه جاي داد ومنشا مغزي واحدي را براي هر دو نظر گرفت. البته بعد از يك قرن اين نظريه تا حدي به اثبات رسيد.

.
انجام پایان نامه


پایان نامه

برای دریافت فایل کامل این مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه