انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

انجام پایان نامه | برنامه ريزي شهري  140 ص

پایان نامه 

 
مقدمه:
پيدا كردن قاعده اي براي تفكيك زمين كه نياز به مسكن از طريق آن بهترين وجه ممكن (بطور بهينه) برآورده شود و براي همه چيز، در همه مكانها و همه زمانها جواب داشته باشد غير ممكن است و در هيچ كتاب مرجعي نيز چنين نظام و قاعده اي ارائه نشده است. زيرا به همان گونه كه نمي توان براي يك انسان از پيش يا در دوران كودكي اش مشخص كرد كه در آينده به چه شغل يا مشاغلي بپردازد، به چه كساني راي مي دهد، چه كسي را براي زندگي مشترك يا به دوستي برگزيند و كجا زندگي كند، براي ابعاد محل سكونت، شبكه هاي دسترسي، نحوه گسترش عمودي و افقي زيستگاه وي نيز نمي توان احكامي جاودانه صادر كرد.
براي بدست آوردن چنين قاعده اي مي بايست عوامل متعددي را در يك ماتريس N بعدي وارد كرد. عواملي كه بعضي ريشه در گذشته دارند، بعضي پيش بيني آينده اند و بعضي مي بايست به مسائل حال جواب گويند. گروهي فرهنگي ، گروهي اقتصادي و دسته اي از آنها جغرافيائي اند و مكانهاي مختلف به گونه هاي مختلف وجود داشته و تركيب آنها نيز از يكديگر متمايز است. بسياري از اين عوامل كمي يا قابل تبديل به كميت نيستند. مقولات اقتصاد كلان يا اقتصاد خرد، مقولات شهرسازي و برنامه ريزي شهري، به همراه مقولات معماري و مهندس فني، مسائل و مشخصه هاي طبيعي و اقليمي با گرايشات سنتي و فرهنگي و اجتماعي و بالاخره سلائق فردي، آمزيه اي پويا و متنوع را در مكانهاي گوناگون ايجاد مي كنند كه از پيش نمي توان براي آنها تعيين تكليف كرد.
اما اگر نتوان احكامي جاودانه در مورد قطعه بندي زمين صادر مي توان از روشي مدد جست كه با تحليل عوامل مؤثر و نحوه شركت آنها در تفكيك زمين، نتايج قابل قبولي را در مناطق و شرائط مختلف بدست دهد. در قدم اول، براي ايجاد يك شرائط آزمايشگاهي بررسي، قطعه زميني منتزع از عوامل كلان اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي و شهرسازي و غيره در نظر گرفته مي شود. اين قطعه زمين را مي توان يك ياخته نامند. مشخصه هاي اين ياخته مي بايست تحت تأثير عوامل معيني به گونه اي تعيين شود كه بتواند براي يك خانوار زيستگاه مناسبي را فراهم آورد ( زيرا هدف اوليه از تحقيق نيز تفكيك قطعات زمين براي استفاده مسكوني است).
مشخصه هاي اصلي يك قطعه زمين، شكل، مساخت، درازا و پهنا، و پيشاني (جهت ساختمان) در نظر گرفته شد و عوامل اصلي مؤثر براين مشخصه ها يك روشنائي (استفاده از نور ) باد (نحوه استفاده يا مقابله با آن) ، اقليم (آسايش حرارتي در چهار گونه دما و رطوبت)، از لحاظ عوامل طبيعي اختيار شد با اين هدف كه مشخصه هاي قطعه بگونه اي تعيين شود  كه استفاده بيشينه (حداكثر) آسايشي از طبيعت صورت گيرد و آثار زيانبار آن كمينه (حداقل) گردد. دو، واحد مسكوني اي كه در اين قطعه زمين ساخته مي شود يك يا دو طبقه با مصالح ساختماني متعارف بوده و حداقل فضاي زيست را براي يك خانوار 4 يا 5 نفري بدست دهد (در ايران و چه غالب خوانوارها داراي اين بعد است) تا بدين ترتيب رايج ترين نياز بدست آيد سه ، بديهي است كه از لحاظ اقتصادي كمترين هزينه با بيشترين آسايش مورد نظر بوده است.
بعد از تعيين اين مشخصه هاي اصلي، از آنجا كه قطعه زمين (ياخته) خود واحدي است از اندام يا كالبد يك محله، برزن، شهر، منطقه و بالاخره يك كشور، كه هريك به ترتيب اندامي از كالبدي بزرگتر با قواعد و پويائي ويژه خود هستند، مسلما ياخته از انداخ يا كالبدي كه مجموعه هاي ياخته هاي آن را مي سازند بصورت تأثير گيري جزء ازكل تأثير مي پذير يا به عبارت ديگر عوامل بيروني و دروني مؤثر در كل بر جزء اثر مي كنند. بطور مثال ميزان جمعيت شهر، هم اين كه قطعه زمين (ياخته) در كالبد يك شهر قرار گيرد، بر مشخصات آن تأثير مي گذارد و نحوه تفكيك را تغيير مي دهد، به اين صورت كه هرچه جمعيت شهر افزون مي شود. بر تعداد ساختمانهاي مرتفع افزوده مي گردد. اما بهر صورت تأثير كل بر جز بايد بگونه اي هدايت شود كه در نهايت محيط زيست مناسبي را (با در نظر گرفتن تأثيرات متقابل يا حتي متضاد عوامل گوناگون كلي و جزئي) براي خانوارها فراهم آورد.
بايد در نظر داشت كه زيستگاه انسان همراه با وي متحول مي شود. تغيير وسايل مورد استفاده انسان براي مهار و بهره گيري از منابع طبيعي و توليد مايحتاج خود، ضرورت تغيير در بافت محل سكونتش را نيز بوجود مي آورد. بطور مثال تغيير در وسايل حمل و نقل در شبكه هاي دسترسي شهري دگرگوني ايجاد مي كند، با پيشرفت در تكنيك هاي ساخت و امكان ساختن ساختمانهاي پر ارتفاع قطعه بندي زمين را تغيير مي دهد. به اين دليل در تفكيك قطعات زمين همواره علاوه بر نيازهاي آني مي بايست چشم اندازه‌هاي آتي را هم به حساب آورد، به ويژه كه سرعت تحولات امروزه، جوامع بسيار سريعتر از گذشته است. در ادامه تغييرات مشخصه هاي اصلي قطعه بندي زمين در جزء (ياخته) و در كل (بافت شهري) تحت تأثير عوامل گوناگون اقليمي ، كالبدي، اجتماعي و اقتصادي، كه در بخشهاي گناوس مورد بحث و بررسي بود بطور فشرده و به همراه، يكديگر ارائه شده و اين آثار و تغييرات جمع بندي و از آنها نتيجه گيري مي شود.
 
مشخصات مناسب يك قطعه زمين مسكوني (ياخته) :
در قسمت هاي قبلي عواملي كه مشخصه هاي يك بنا (واحد مسكوني) را تحت تاثير خود مي گيرند به تفصيل بررسي گشت. اين عوامل مي توانند تأثيرات متضادي بر مشخصه هاي يك بناي مشكوني با هر ساختمان ديگري داشته باشند. بدين ترتيب مشخصه هاي يك بناي مسكوني هنگامي بهينه است كه آثار مطلوب عوامل را به حداكثر و آثار نامطلوب آنها را به حداقل برساند.
همانطور كه در قبل هم اشاره شد، از آنجا كه در تفكيك قطعات، يك قطعه يا قطعات زمين في نفسه مورد نظر نيستند، بلكه اين قطعه بندي براي بناي واحد يا واحدهاي مسكوني  در آنها انجام مي پذيرد، بايد اول روشن كرد كه ابعاد و مشخصات بهينه واحد مسكحوني چيست و آنگاه قطعه بندي اي كه با اين چنين مشخصاتي خوانائي و وفاق داشته باشد، صورت گيرد. همچنين براي آ‹ كه اين سيماي بهينه بخوبي روشن شود، روش كار بر اين قرار گرفت كه ابتدا يك قطعه (ياخته) زمين داراي بناي مسكوني جدا از ارتباطات شهري در نظر گرفته شود كه در آن بهينه شدن ابعاد يك واحد مسكوني يك يا دو طبقه براي يك خوانوار 4 يا 5 نفري در مقابل عوامل اقليمي و با كمترين هزينه براي يك شيوه ساخت متعارف هدف باشد.
بدين ترتيب جدولي فراهم آمد كه در ستونهاي آن عوامل روشنائي، باد، شرايط دما و رطوبت در 4 اقليم، فضاي مورد نياز از لحاظ معماري براي خانوار 4 تا 5 نفري و بالاخره هزينه ساختمان قرار داشتند. اين عوامل بر مشخصه‌هاي ساختمان در سطرها يعني شكل، مساحت درازا و پهنا، و پيشاني (جهت) آن تأثير مي گذارند.
در اينجا مجموعه نتايج بدست آمده از بررسي عوامل و نحوه تأثير گذاري آنها بر مشخصه هاي ساختمان در جدول 15 وارد مي شود تا از مقابله آنها ابعاد بهينه يك ساختمان مسكوني حاصل شود.
1-    نتيجه بررسي تأثير عامل روشنائي بر مشخصه هاي بنا اين بود كه يك مستطيل كشيده (نسبت پهنا به درازا 8 برابر   ) كه درازاي آن رو به آفتاب باشد بهترين نورگيري را خواهد داشت. بطور كلي هر چه ساختمان به طرف مربع (دايره و ... ) گرايش داشته باشد تنظيم نورگيري داخلي مشكل تر شده و استفاده از نور مصنوعي ضروري خواهد گشت. بديهي است كه مساحت ساختمان از اين عامل تأثيري نمي گيرد. براي بهره گيري از نور بيشتر پيشاني ساختمان (درازاي آن) در ايران مي بايست عموما روبه جنوب شرقي باشد.
2-    تأثير عامل باد بر مشخصه بنا اين است كه ساختمان مي بايست كمترين سطح درگيري با باد مزاحم را داشته باشد. باين ترتيب مستطيل كشده‌اي كه پهناي آن عمود بر جهت باد غالب باشد. بيشترين مزيت را خواهد داشت. اما هنگامي كه استفاده از باد براي تهويه لازم باشد، بازشوهاي ساختمان حتي المقدور مي بايست عمود بر جهت باد باشند.
3-    عوامل دما و رطوبت بطور كلي در چهار اقليم دسته بندي مي شوند: سرد، معتدل و مربوط ، گرم و خشك، و گرم و مرطوب. البته اقليم متنوع تر از اين تقسيم بندي چهارگانه اند. كه مي توان شرايط متنوع را بينابين آنها در نظر گرفت.
-    در اقليم سرد، ساختمان از لحاظ شكل به طرف مربع گرايش دارد تا با فشردگي حاصل آسايش حرارتي بيشتري حاصل شود. از اين عامل مساحت تأثيري نمي گيرد و بهترين جهت آن در ايران قرار گرفتن يكي از اضلاع بسوي جنوب شرقي است.
-    در اقليم، شكل مستطيل متعارف بيشترين آسايش را بدست مي‌دهد يعني مستطيلي كه نسبت اضلاع آن بين   تا   باشد. بدهي است كه در اين حالت نيز مي بايست درازاي آن رو به بيشترين آفتاب باشد كه در ايران جهت جنوب شرقي بهترين است.

 .انجام پایان نامه


پایان نامه

برای دریافت فایل کامل این مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه