انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه

پایان نامه ارزش نقش ارتباط رسانهاي فني در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي به همراه واژه نامه

پایان نامه


ارزش نقش ارتباط رسانهاي فني در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي
چكيده: طيف نقشهاي اجرا شده توسط ارتباط رسانهاي فني در فرآيند توسعه سيستم‌ها شناسايي شده و براساس يك تحقيق توسط ارتباط رسان هاي فني استراليايي در سال 1997 منتشر شد. تحقيق موردي پس از آن بررسي توسعه 20 سيستم اطلاعاتي جديد را انجام داد. هدف تحقيق، كميت بخشي به مشاركت ارتباط رسانان منفي از ديدگاه بيروني توسعه دهندگان و كاربران –اين مقاله يافته‌هاي عمده از اين تحقيق را شرح مي‌دهد- نتايج، حاوي يافته‌هاي تحقيق 1997 است كه در آن ارتباط رسانان فني مشاركت مثبتي در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي داشتند. نتايج به طور كميتي نشان مي‌دهد كه كاربران به طور برجسته در جائيكه ارتباط رسانان فني در فرآيند توسعه حضور داشتند.
اصطلاحات شاخص سيستم‌هاي اطلاعاتي ارتباط سازمان فني
چرخه عمر توسعه سيستم‌هاي سنتي، نياز به گزارش سازي كاربر را شناسايي كرده اما به طور كل نگارش اين موضوع بر مراحل بعدي چرخه پيش از مرور دوباره سيستم و شروع دوباره چرخه، منتقل مي‌كند مراجع مربوط به نقش ارتباط رسانان فني به دليل عدم حضور آنها در ادبيات سيستم هاي اطلاعاتي آشكار و واضح است. در ادبيات ارتباط فني، وضعيت ارتباط رسانان فني در سيستم‌هاي توسعه نيز به مقدار كم گزارش شده است. اين تعجب برانگيز نيست بنابراين، توجه كم به حوزه حضور ارتباط رسان فني در فرآيند توسعه سيستم و  وقتي كه اين مشاركت حداكثر ارزش را دارد. داده شده است. كار اخير با حمايت مالي انجمن ارتباط فني با هدف نحوه عمل ارتباط رسانان در افزايش ارزش اجرا شده Redigh از اين مطالعه گزارش مي‌دهد كه در حوزه تكنولوژي اطلاعات، كار ارتباط سازان فني به كاهش هزينه‌هاي تعميرات و نگهداري و زمان برنامه ريزي، هزينه‌هاي كمتر آموزشي و حمايتي و كاهش خطاهاي كاربر منجر شد. مثالهاي ديگري توسط ادبيات ارائه شده اند، كه حمايت بيشتري را در مورد اينكه ارتباط رسانان فني موجب افزايش ارزش فرآيند توسعه مي‌شوند ، ارائه مي‌كنند.
يك مقاله‌اي كه زودتر در يك تحقيق ملي از ارتباط رسانان فني گزارش شده هدف آن شناسايي نقش ارتباط رسانان فني در توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي در استراليا است. مقاله گزارش دادكه نقشهاي زير به طور وسيع توسط ارتباط رسانان فني اجرا شده است.
-    عمل به عنوان حامي كاربر
-    نگارش كمك آنلاين
-    نگارش وويرايش سيستم و پيامها و
-    ارائه توصيه به طرح رابطه
اين مسئله در ديگر مطالعات گزارش شده در ادبيات ارتباط فني ثابت است كه معتقدند ارتباط رسانان فني مهارت اجراي نقشها را دارند.
نتايج تحقيق 1997 بيشتر از قبل نشان داد كه براي حضور كارآمد ارتباط رسانان فني و براي مشاركت آن با حداكثر ارزش، آنها بايد در مرحله آغازين فرآيند توسعه حاضر شوند. و آغازين يعني، پيش يا در مرحله طراحي- مقاله گزارش داد كه 66% ارتباط رسانان فني در پيش يا در مرحله‌ طراحي حاضر شدند.
در حاليكه تحقيق مي‌توانست به طور واضح شناسايي كند كه نقشهاي ارتباط رسانان فني كدام است و در چه زمان آنها در فرآيند توسعه حاضر شده‌اند، نتايج جزئيات بيشتري را از نحوه مشاركت اين نقشها يا افزايش ارزش در توسعه سيستم‌ها، خصوصاً از يك ديدگاه كاربر را ارائه نكرده‌اند- كار مطالعه موردي بيشتر براي شرح و ارائه جزئيات بيشتر تأثير كار ارتباط رسان فني طراحي شد.
روشها
كار تحقيق 1997 و تحقيق گزارش شده در اينجا بخشي از كار آرايه‌اي انجام شده از طريق مدرسه سيستم‌هاي اطلاعاتي دانشگاه Monash، ملبورن، استراليا است. مطالعه موردي بررسي توسعه 20 سيستم اطلاعاتي را شامل مي‌شد. نيمي از سيستمها در طول توسعه، يك ارتباط رسان فني را حاضر كردند، كه با سيستم‌هاي نوع A شناسايي مي‌شدند و نيمي ديگر سيستم‌هاي نوع B بودند كه از حضور آنها استفاده نكردند.
مصاحباتي با حدود 4 و 7 نفر براي هر سيستم انجام شده و توسعه دهنده كاربران و ارتباط رسان فني را شامل مي‌شود و هر جا كه قابل كاربر بود ، مصاحبه با 90 نفر انجام شده و 40 ساعت از نوارهاي ضبط شده جمع آوري مي‌شدند.
براي تضمين اينكه يك ساختار مرتبط و ثابت براي جمع آوري اطلاعات حفظ شده بود. يك كتابچه درآغاز ايجاد شد كه تمام پرسشهاي، موضوعات گوناگون را شامل مي‌شد، از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا برخي بخشهاي كتابچه را در طول مصاحبه كامل كنند. يادداشتهاي اضافي يا مشاهداتي نيز در طول فرآيند مصاحبه در كتابچه ثبت شدند. اگر چه از مصاحبه شوندگان پرسش‌هاي مشابهي پرسيده شد، آنها به كيفيت بخشي شفاهي پاسخهاي كتبي خود تشويق شدند، زمانيكه آنها پرسشهاي كتابچه را پاسخ مي‌دادند، پرسشهاي ديگري هم مطرح شدند كه نتيجه آنها داده‌هاي كمي و كيفي بود.
يك نمونه از كتابچه را مي‌تواند در سايت زير ببينيد.
http//:www.manah.edu au/blsslab/j f protocol
روش تجزيه و تحليل‌هاي مطالعه موردي
مصاحبه‌ها توسط 20 توسعه دهنده، 66 كاربر و 10 ارتباط رسان فني انجام شدند. از متاماتريس ها براي تحليل داده‌هاي كيفي استفاده شد، يك متاماتريس، طبق شرح Huberman, Miles ضرورتاً پيوند دو ليست است كه با رديفها وستونها تهيه شده است. متا ماتريس‌ها داده‌هاي مشروح برنامه‌ريزي نمودارهاي اصل در يك فرمت استاندارد هستند- اين روش يك ابزار داراي ساختار از طراحي نتايج كمي از ليست‌هاي اطلاعاتي از جمله اطلاعات مصاحبه را به دست مي‌دهد.
از spss براي تحليل آماري داده هاي كمي استفاده شد. تستهاي جزر Chi براي اهميت P<0.05 او تست T براي مقايسه ابزار استفاده شدند.
بحث در مورد يافته ها
كاربران و ارتباط رسانان فني در اكثر موضوعات توافق داشتند. اما توسعه دهندگان اغلب جوانب سيستم‌هاي خود را در درجاتي بالاتر از كاربران، رده بندي كرونر – مورد زير، ارائه دهنده نتايج بوده و براساس 4 نقش اصل ارتباط رسانان فني سازمان يافته است، درك ديدگاه كاربر، نگارش كمك آنلاين، مشاركت در طراحي سيستم و رابط كاربر و پيغامهاي خطا.
ديدگاه‌هاي ارتباط رسانان فني
ديدگاه‌هاي ارتباط رسانان فني از طريق يك تحقيق، جمع آوري شده شده و در مقاله قبلي گزارش شد. داده‌هاي تحقيق، در ابتداي كمي بوده و بر نقشهاي اجرا شده توسط ارتباط رسانان فني در طول توسعه سيستم تمركز داشت. برخلاف آن، مصاحبه‌هاي مطالعه موردي با ارتباط رسانان فني بر اين تمركز داشت كه آنها چگونه در فرآيند توسعه حضور داشتند طرح سوالات كيفي بود. بخش زير خلاصه پاسخهاي ارتباط رسانان فني به 4 نقش اصلي است.
درك ديدگاه كاربر ( حمايت كاربر): براي هدف اين مقاله، نقش حمايت كاربر فرض شده كه يك درك ديدگاه كاربر را شامل شود. تحقيق بنا كرد كه ارتباط رسانان فني عقيده دارند كه درك ديدگاه كاربر يك عنصر مهم كار آنها است. دو پرسش بايد پاسخ داده شوند، بنابراين:
اگر ارتباط رسانان فني از ديدگاه كاربر به عنوان توسعه دهندگان و ادعاي ارتباط رسانان فني برداشت مي‌كنند پس اثر آن چيست؟پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه