انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه

پایان نامه پژوهش درباره صورت موجودي عرضه و تقاضاي مستقل

پایان نامه


براي اين جنس چيست؟
(b فروشنده چند بار اين بخش (يا قطعه) را سفارش ميدهد؟
(c هزينه ساليانة سفارش و محل اين قطعه چيست؟
4) تأثير آن بر   و هزينه كل انواع خطاهاي زير داده هاي مسئله 1 چيست؟
(a 50 درصد افزايش در تقاضا
(b 50 درصد افزايش در هزينه حمل
(c استفاده از برگه گستره جهت مطالعه رابطه بين سايز گروه و هزينه حمل
5) شركت معروف Widget ابزارها را با قيمت 100 هزار در سال مي فروشند. هر ابزار به قميت 100 دلار است و اين شركت 30 درصد را براي حمل ابزارها در انبارـ طي يكسال ـ هزينه مي‌كند. فرايند توليد ابزار ـ طي سالها اتوماتيكي شده و اكنون اين شركت 1000 دلار براي تغيير خط توليد ابزار ـ نسبت به توليدات ديگرـ هزينه مي‌كند كه اينها در همان خط توليد بوجود مي  آيند.
(a سايز گروه اقتصادي توليد ابزار ها چيست؟ در هر سال توليد مي شوند؟
(b چه تعداد گروه
(c هزينه ساليانة محل ابزارها ـ و هزينه ساليانة تغيير آنها چيست؟
(d چه فاكتورهايي يا تغييراتي ـ به فرض ـ شركت widget را وادار مي كنند گروه بزرگتري را نسبت به سايز گروه اقتصادي محاسبه شده در بخش a ، بوجود آورند؟ 6) شركت Harvard‌ (هاروارد) سويت شركت هايي را با نشان دانشگاه آزاد بر روي آنها ـ براي فروش، هر كدام به قيمت 50 دلار سفارش مي‌دهد. طي يك ماه معمولي 1000 سويت شركت فروخته شده (اين شامل تمام مدها و سايزهاي سفارش داده شده از عرضه كنندة خاص مي باشد) هزينه سفارش 25 دلار (براي سايزها و مدهاي گوناگون) و حمل سويت شركت ها در انبار ـ به مدت يكسال 25 درصد بود.
(a چه تعداد سويت شركت را اين شركت ـ در يك زمان ـ سفارش داد؟
(b عرضه كننده مايل است سويت شركت ها را يكبار در هفته و با تعداد بيشتر نسبت به تعداد بهينه سفارش تحويل دهد. پس هزينه آن شركت در هر سال چقدر مي شود؟ تحت چه شرايطي شما طرح پيشنهادي عرضه كننده را مي پذيريد؟
(c فرض كنيد فروش تا 1500 سويت شركت در يك ماه ـ افزايش مي يابد و شما تصميم مي گيريد سايز يا تعداد، گروه را مثل بخش a حفظ كنيد. اين تصميم چه مقدار هزينه را در يك سال ـ براي شركت ـ در بر خواهد داشت؟
•     اطلاعات برگه گسترة Excel
در اين فصل، 4 برگه گسترة Excel براي دانشجويان CD – Rom ارائه شده است تا به آنها در حل مسائل فصل كمك كنند. اين برگه گستره براي مسئله 8 در قسمت زير با كمي داده هاي متفاوت نسبت به مسئله 8 ايي كه كاربرد آن را نشان ميدهد، ارائه شده است. ورودي هاي استاندارد براي قانون Q ، در بخش ورودي برگه گستره نشان داده شد، كه شامل هزينه ها ـ فروش زمان ناب ـ و سطح سرويس مي باشد. خروجي ها شامل   و سفارش مجدد مي باشند.

I    H    G    F    E    D    C    B    
فصل 15ـ مسئله 8                نمونه مثال    نام    17
        تاريخ                    بخش    18
        بخش خروجي            بخش وردي    21
        
            فروش ساليانه    23
    وضعيت سفارش مجدد                هزينه سفارش    24
                        هزينة حمل    25
        سفارش روزانه            هزينة جنس    26
                        انحراف معيار    27
                        روزها/ ويا سالهاي كاري    28
                        زمان ناب (روزها)    29
                        سطح سرويس    30
                                31

7) شركت ـ در مسئله 6 پي برده است كه بايد ذخيره احتياطي را براي سويت شركت‌هايش ايجاد كند. او مي خواهد سيستم حالت دو سفارش را در زمان ناب 2هفته به كار برد. تقاضا در فاصلة زماني 2 هفته مي تواند فرض شود ميانگين 500 واحد، و انحراف معيار 250 واحد را دارد.
(a چه حالت 2 سفارشي بايد براي شركت ايجاد شود تا 95 درصد سطح سرويس را براي هر مكان سفارش اطمينان دهد؟
(b چه حالت 2 سفارشي بايد ايجاد شود تا اطمينان دهد كه بيش از يك كسري كالا در طي يكسال روي نمي دهد؟
(c چه مقدار موجودي ميانگين را شركت براي بخش b دارد؟ در پاسخ خود، هر دو مورد موجودي گردشي و ذخيره احتياطي را در نظر بگيريد.
(d شركت چند بار موجودي اش را با استفاده از نتايج بخش c در گردش دارد؟
8) يك فروشگاه اسباب و وسايل، علامت تجاري خاص ‏‏TV را دارد كه داراي مشخصه هاي زير است:
ميانگين ساليانه = 200 واحد
هزينه سفارش = 25 دلار در هر سفارش
هزينه حمل = 25 درصد در سال
قيمت جنس = 400 دلار در هر واحد
زمان ناب = 4 روزه
انحراف معيار تقاضاي روزانه = 1/0 واحد
روزهاي كار در هر سال = 250
(a   را تعيين كنيد
(b حالت 2 سفارشي را براي 95 درصد سطح سرويس به فرض تقاضاي عادي ـ برآورد كنيد.
(c قانون Q را براي اين جنس (يا كالا) بيان كنيد
(d تأثير حالت 2 سفارشي تغييرات را درزمان ناب يا در انحراف معيار مطالعه كنيد.
9) براي اطلاعات ارائه شده در مسئله 8 :
(a سيستم P كنترل موجودي را براي 95 درصد سطح سرويس تعيين كنيد سپس مقادير T,p را محاسبه كنيد.
(b سرمايه گذاري موجود مورد نياز در سيستم P و سيستم Q را بنا بر مسئله 8 براي مقادير مختلف سطح سرويس ـ مقايسه كنيد.
(c چرا سيستم P به سرمايه گذاري بالاتر موجودي نياز دارد ؟
10) فروشنده محلي Toyota ـ بنابر مسئله 3 ـ نصب را در سيستم P  يا سيستم Q براي كنترل موجودي بررسي مي‌كند. انحراف معيار قبلي تقاضا 5/2 واحد در هر ماه بوده است و دوباره پر سازي زمان ناب ـ 2 ماه است. 95 درصد سطح سرويس مطلوب است.
(a اگر سيستم نظارت مداوم به كار برده شود، مقدار R,Q ـ كه بايد بكار برده شوند ـ چقدر است؟
(b اگر سيستم نظارت دوره اي بكار برده شود، مقدار T,P كه عملي مي باشند ـ چقدر است؟
(c نقاط ضعف و قوت استفاده از سيستم P ـ در مقايسه با سيستم Q براي بخش كدامند؟
11) شركت Suregrip Tire نوع خاصي تاير با مشخصات زير دارد:
ميانگين فروش ساليانه = 500 تاير
هزينه سفارش = 40 دلار در هر سفارش
هزينه محل = 25 درصد در سال
قيمت جنس = 40 دلار (براي هر تاير)
زمان ناب = 4 روز
انحراف معيار تقاضاي روزانه = 1 تاير
(a   را محاسبه مي‌كنيد.
(b براي سيستم Q كنترل موجودي، ذخيره احتياطي مورد نياز براي سطوح سرويس 85 ـ 90 ـ 95ـ 97 و 99 درصد را برآورد كند.
(c طرحي از سرمايه گذاري موجودي را بر خلاف سطح سرويس ـ بسازيد.
(d شما چه سطح سرويس را بر اساس نقشه بخش C مشخص مي كنيد؟ شرح دهيد.
12) در مورد داده هاي مسئله 11 :
(a گردش موجودي ساليانه را بعنوان تابعي از سطح سرويس محاسبه كنيد.
(b اگر فروش ها تا 50 درصد افزايش يابند پس چه اتفاقي براي گردش موجودي در سطح سرويس 95 درصد مي افتد؟
13) شركت Easyfoot Carpet ، 3 نوع فرش، با مشخصات زير دارد:
1) نوع              2) تقاضاي ساليانه (يارد)             3) قميت كالا در هر يارد
فرض كنيد كه كالاها با هم از يك توليد كننده و با هزينه سفارش 20 دلار براي هر سفارش ـ و هزينه حمل ساليانه 20 درصد ـ سفارش داده مي شوند. همچنين فرض كنيد كه روزهاي ـ كاري در يك سال 300 روز است.
(a با استفاده از سيستم P  فاصله سفارش بهينه در يك روز چقدر است؟
(b چه تعداد از هر نوع فرش بايد سفارش داده شود وقتي كه جايگزين سفارش تركيب شد، ميشود؟
(C تأثير فاصلة سفارش بر تغيير هزينه حمل تا 25 ، 30 ، 35 درصد چيست؟
(d چرا اين فرش ها نمي توانند از طريق سيستم Q سفارش داده شوند؟
14) فرض كنيد كه شما توليد كنندة شركت فرش Easyfoot ـ كه در مسئله 13 شرح داده شد ـ مي باشيد شما 2000 دلار را هر زمان كه ماشين توليد فرش‌اتان را از يك نوع فرش به فرش ديگر (A و B يا C) تغيير مي‌دهيد هزينه مي كنيد. پس به فرض هزينه حمل 30 درصد است وداده هاي ديگر همچون مسئله 13 مشخص مي باشند.
(a چه تعداد را توليد كننده فرش ترجيح مي‌دهد براي انواع C,B,A توليد كند؟
(bشما چه تعداد را قبول داريد كه عرضه كننده مايل است توليد كند و چه تعدادي را شركت فرش Easyfoot مايل است خريداري كند؟ روش هاي متعددي را ذكر كنيد كه اين 2 تعداد متفاوت مي توانند پذيرفته شوند.
ضميمه (يا پيوست)
•     مدل هاي پيشرفته :
اين ضميمه، 2 مدل ديگر را ارائه مي‌كند كه براي تقاضاهاي موجودي مستقل مفيد مي باشند اولين مدل براي خريد خارجي به كار ميرود جايي كه تخفيف قيمت هاي مشخص است و مدل دوم، براي تكميل تدريجي موجودي به كار ميرود وقتي كه گروه به طور يكنواخت به زمان پايان مي رسد ـ نه تمام آن به يكباره.
•     شكستن قيمت ها :
عرضه كنندگان خارجي اغلب تخفيف قيمت ها را براي خريدار بزرگ پيشنهاد مي‌كنند. اين تخفيف ها ممكن است در سطوح خريد متفاوت، مشخص باشند و ممكن است براي سفارش كلي يا فقط براي يك سفارش خريداري شدة افزايش بكار روند. در اين ضميمه، ما فرض مي‌كنيم كه تخفيف هاي قيمت براي كل سفارش خريد بكار ميروند.
مثلاً قيمت خريد ممكن است 2 دلار در هر واحد براي صفر تا 99 واحد و 5/1 دلار در هر واحد براي 100 واحد به بالا باشد. پس هزينة واحد ها، جهش يا ناپيوستگي را در 100 واحد اين هزينه 150 دلار مي باشد.
جهت حل مسائل با صرفه ترين مقدار سفارش، روش اينست كه ابتدا   را براي هر قيمت خريد متفاوت محاسبه كنيم. برخي از اين   هاممكن است عملي نباشند، چون مقدار   در خارج دامنة قيمت بكار رفته ـ براي محاسبة آن ـ كاهش مي يابد. پس   هاي احتمالي بنا بر بررسي هاي آتي حذف مي شوند. هزينه خريد كل وهزينه عملياتي موجودي براي هر   احتمالي و هر مقدار شكست قيمت ها محاسبه مي شوند.   احتمالي يا شكست قيمت كه منجر به كاهش قميت كل مي شود نيز بعنوان مقدار سفارش انتخاب ميشود.
نمونه مثال زير را بررسي كنيد :
D = 1000 واحد در هر سال
= I 25 درصد در هر سال
= S 10 درصد در هر سفارش
= C1 5 دلار در هر واحد ـ براي صفر تا 99 واحد
= C2 50/4 دلار در هر واحد ـ براي 200 تا 499 واحد
= C3  25/4 دلار در هر واحد ـ براي 500 واحد يا بيشتر
ابتدا سه   را در ارتباط با 3 مقدار C محاسبه مي‌كنيم سپس Q¬1=141 ، Q2149 و Q3=153 را بدست آوريم. در اين وضعيت، Q3,Q عملي مي باشند و آنها از بررسي هاي آتي حذف مي شوند. پس ما هزينه كل خريد و موجودي را در بقيه  و در 2 شكست قيمت محاسبه مي‌كنيم. اين هزينه هاي كل به قرار ذيل مي باشند:
 
 
5141=
 
4640 = (1000) 50/4+
 
4482 = (1000)25/4 +
نكته : هزينه ساليانه CD خريد واحدها،‌ به هزينه معادل افزوده شده است چون اين هزينه تحت تأثير تخفيف مي باشد.
هزينه موجودي با شكست هاي قيمت چون TC(500) پائين ترين هزينة ساليانه است پس 500 واحد بايد سفارش داده شود. رفتار هزينه براي اين نمونه مثال، در شكل 1/15 S نشان داده شده است. بايستي توجه داشت كه در هر شكست قيمت، هزينه كل كاهش مي يابد. بنابراين مقدار در بالاترين شكست قيمت، انتخابي است. لازم نيست كه هميشه تمام   ها و هزينه هر كالارا محاسبه كنيم. مراحل مفيد تر به قرار ذيل مي باشند:
1)      را براي كمترين هزينه در هر واحد محاسبه كنيد (بالاترين مقدار شكست قيمت). اگر اين   عملي باشد يعني بالاي شكست قيمت باشد پس اقتصادي ترين يا (با صرفه ترين) مقدار بدست آيد.
2) اگر   ممكن نباشد پس پائين ترين قيمت بعدي را بكار بريد و محاسبة  
 را ادامه دهيد تا وقتي كه   احتمالي بدست آيد يا تا وقتي كه تمام قيمت ها به كاربرده شوند.
3) سپس هزينه كل   اگر بدست آمده ـ و هزينه كل تمام شكست قيمت هاي بالاتر را محا سبه كنيد.
4) مينيمم اين هزينه هاي كل، با صرفه ترين مقدار سفارش را نشان مي دهيد.
در مثال فوق،‌ اين شيوه ـ از طريق سازگاري با مقدار مشابه به محاسبات ـ نتيجه گيري شده اشت.
•     تحويل گروه يكنواخت
در برخي موارد، كل گروه موجودي ـ در يك زمان ـ قرار داده نمي شود بلكه به تدريج تحويل داده ميشود. يك نمونه مثال از اين مورد، توليد كننده اي است كه موجودي را با مقدار توليد ثابت مي سازد. مثال ديگر خرده فروشي است كه گروه را در ارسال هاي متعدد (كالا) طي يك دورة زماني مشخص مي‌كند. تاثير اين شرط تحويل بر موجودي، در شكل 2/15 S نشان داده شده است. سطح موجودي ـ به تدريج ـ بوجود مي آيد همچنان كه هر دو توليد و مصرف با هم روي مي دهند. پس سطح موجودي فقط وقتي كه مصرف روي ميدهد ـ تحليل ميرود. نتيجه تحويل تدريجي اينست كه ماكزيمم و ميانگين سطح موجودي را ـ كه در مورد   ساده بدست آمده ـ كاهش ميدهد. به فرض كه واحدها در مقدار P واحد در هر سال ـ و مصرف ها در مقدار D واحد در هر سال نشان داده شوند. (جايي كه P>D است.) پس ميانگين سطح موجودي به صورت زير خواهد بود:   
اين فرمول مي تواند با استفاده از هندسي ـ در ارجاع به شكل 2/15 S ـ مشتق گيري شود.
تحويل گروه يكنواخت عبارت فوق، براي ميانگين موجودي ـ به جاي   در معادله (1/15) با مي نيمم سازي عبارت نهايي TC ، فرمول   زير بدست مي آيد:
 
  در اين مورد، هميشه بزرگتر از   معمولي مي باشد چون فاكتور   كمتر از 1 است. همچنان كه P به D مي رسد.   بسيار بزرگ ميشود. و اين به معناي اين است كه توليد ادامه دارد. وقتي كه P بسيار بزرگ است پس فرمول   فوق به   معمولي مي رسد. در تحويل   معمولي، ما كل گروه رسيده و به موجودي (را به صورت يكباره) فرض كرديم و اين برابر با مقدار توليد بي نهايت P  (يا نامحدود P ) مي باشد.
•    مسئله هاي ضميمه :
1)    فرض كنيد كه در مسئله 1 اين فصل، فروشگاه خواربار فروشي Speedy پيشنهاد تخفيف را ميدهد اگر بيش از 50 مورد در يك زمان سفارش داده شوند. قيمت هر كالا 80 دلار براي صفر تا 49 مورد، و 76 دلار براي 50 مورد به بالا مي‌باشد اين قيمت 76 دلار براي كل سفارش به كار ميرود.
(a آيا اين فروشگاه پيشنهاد تخفيف را مي پذيرد؟
(b چه تخفيفي نياز است قبل از اينكه فروشگاه بين قبول تخفيف يا سفارش   بي طرف باشد؟
2)    يك توليد كننده پيش شما آمده است و پيشنهاد خريد زير را داده است. اگر شما 29 مورد يا كمتر، محلول تميز كننده را بخريد هزينه آن براي هر مورد 25 دلار ميشود. اگر شما 30 مورد يا بيشتر را بخريد هزينه، آن براي هر مورد 20 دلار مي شود. فرض كنيد كه هزينه حمل موجودي، 15 درصد در سال است. پس براي شما 20 دلار هزينه خواهد داشت تا مواد را سفارش دهيد و 50 مورد در سال استفاده كنيد.
(a شما چه تعداد (مورد) را بايد سفارش دهيد؟
(b آيا شما با اين توليد كننده دربارة تخفيف بحث مي كنيد؟ مقادير و قيمتي را كه مي خواهيد بحث كنيد را توضيح دهد و سپس شرح دهيد كه چرا اين مقادير و قيمت ها انتخاب شده اند.
3)    در مسئلة 2 همان فصل، به فرض اين كه فروشگاه ماشين آلات Grinell ، جدول ماشين را با مقدار 2 در روز توليد مي‌كند (يعني 250 روز كاري در سال).
(a اندازه گروه بهينه چقدر است؟
(b نموداري از موجودي كنوني را ـ بر خلاف زمان ـ بكشيد.

پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه