انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه پروژه پایگاه داده

پایان نامه شرح پروژه :

       به جهت امنيت سيستمهاي كامپيوتري لازم است كه برخي محدوديتها برروي سيستم قرار
        داده شود تا دسترسي كاربران به سيستم را كنترل كند . بدين منظور طرحي با نام برنامه
       Useraccess   مطرح شده است . اين برنامه همان طور كه از اسم آن  پيدا است ميزان
       دسترسي كاربران سيستم را تعيين مي كند .بدين منظور نرم افزاري توليد مي شود تا اينكه
       بتواند بر روي برناه اصلي هر نوع سيستمي قرار گرفته ودرزمان اولين باراجراي برنامه
       مدير سيستم بتواند worker ها، نقشها ، منوي اصلي برنامه و ... را تعريف كند .همچنين
       او بايد نقش هر worker  در سيستم را تعريف كرده و با توجه به آن حق دسترسي براي
       آن  worker  تعريف كند . بعد از اتمام كار با توجه  به توانايي هاي نرم افزار و سيستم
      زمان آن است كه سيستم از آن اطلاعات استفاده كند. سيستم با توجه به اطلاعات وارد شده
       به ساخت منوي برنامه مي پردازد و پس از آن با توجه به حق دسترسي هاي تعريف  شده
       سيستم پس از شناسايي كاربر منوهايي كه قرار است در اختيار او نباشد راغيرفعال خواهد
       كرد .بدين صورت عملكرد سيستم كنترل شده خواهد بود .
       درابتداي كار بايد  گفت كه اين نرم افزار براي ذخيره سازي اطلاعات به يك  پايگاه داده
       متصل مي شود كه در زير به شرح كامل آن مي پردازيم :

       پايگاه داده مابا نام useraccess داراي5  جدول كلي براي ذخيره سازي اطلاعات است :
       Tables                                
1 ) Login
                     اين جدول به جهت امنيت نرم افزار ساخته شده كه حاوي اطلاعات مدير اصلي
                     پروژه است .اين جدول داراي دو ستون است ، كه شامل Username ، ورمز
                    مدير اصلي است . شكل كلي جدول به شكل زير است :
                         
                   اين جدول تنها جدولي است كه اطلاعات آن توسط خود برنامه نويس از ابتدا پر
                   مي شود و كاربر به آن دسترسي ندارد .   
        
          2  )  Worker
          اين جدول داراي چهار ستون است كه شامل name ،  Lname
                      Code وAge   است .  كه اطلاعات كارمندان سيستم را در خود  ذخيره
                     خواهد كرد :
                      
3  ) Role
         براي شرح نقشها در سيستم نيازمند جدول Role هستيم . اين جدول شامل
                      دو ستون استبا نامهاي role و crole كه براي ذخيره سازي نام نقش ها و
                      كد آنها در نظر گرفته شده است :
                         
4  ) Worker-Role   
            بعد ازمشخص كردنWorker  ها ونقشها بايدمشخص شودكه هر Worker
            چه نقشي در سيستم دارد . براي اين منظور جدول worker-role  قرار داده
            شده است كه شامل دو ستون با نام هاي wcode    و  rcode  است كه درهر
            مرحله كد كارمند و كد نقشي كه برعهده دارد مشخص وذخيره مي شود :

                         

5  ) Menu
        يكي ازاطلاعاتي كه بايد ذخيره شوداطلاعات مربوط به منو سيستم است كه مشخص
       مي كند سيستم اساساً چه گزينه هايي براي خدمت رساني به كاربران دارد .اين جدول
       شامل سه ستون name ، mcode ، parentcode است .همان طور كه مي دانيد
       هر منو اي ممكن است يك زير منو داشته باشد .بدين منظور ستون  parentcode
        درنظر گرفته شده تا در صورت لزوم براي آن زير منو كد منو مادر آن ذخيره شود.
                   شكل كلي جدول به شكل زير است :
                         
6  ) Visible
       در مرحله آخر بايد مشخص شود كه هر بخش از منو بايد در اختيار
        كدام نقشها قرار بگيرد يا قرار نگيرد يعني براي آن نقش خواص قابل    
        دسترسي ( visible ) باشد يا نه . بدين منظور جدول visible  را
        داريم كه داراي سه ستونwcode  ، mcode وvisible  است :

                         
   درمرحله بعد مي خواهيم صفحاتي را كه در اختيار كاربر قرار مي گيردطراحي وپياده
   سازي كنيم .  در ابتدا بايد ذكر شود كه چون ما در اين  برنامه مي خواهيم از پايگاه داده
   اي كه توليد كرده ايم ستفاده كنيم بايد در ابتدا برنامه مان به پايگاه داده متصل شويم .
                              FORMS                 

  صفحهLogin  :
     اين صفحه اولين صفحه اي است كه براي كاربر ظاهر مي شود . در واقع كاربر اصلي ما
     مديرسيستم خواهد بود.اين صفحه شامل يك فرم Login  خواهد بودكه درواقع جهت امنيت
     سيستم از آن استفاده مي كنيم . اين فرم همان طوركه در قسمت جداول توضيح داديم داراي
     دو  Textbox  خواهد بود كه اطلاعات  كاربر شامل كلمه عبور و رمز او خواهد بود در   
     اين صفحه يك botton قرار دارد كه پس از اين كه كاربراطلاعات را وارد كرد بر روي
     آن  كليك كرد  وظيفه  برنامه آن است  كه اطلاعات  ورودي را با اطلاعاتي  كه در جدول
     Login  در پايگاه داده ما ذخيره شده مقايسه كند در صورت تطابق اجازه ورود داده  مي
     شود و صفحه اصلي برنامه در اختيار كاربر قرار مي گيرد .
     همان طوركه گفتيم دستوراتي بايد  براي Botton (Log In)    نوشته شود كه دستورات
     به شرح زير است :
 

فرم login  در زير نشان داده شده است:

                

     گفتيم كه اگر اطلاعات ورودي درست بود بايد صفحه اصلي نمايش داده شود .اين صفحه
     شاملbottonهاي مختلفي جهت ورود به صفحات ديگر بسته به در خواست كاربراست .
     همان طور كه مي دانيد كاربر بايد در پنج مرحله اطلاعات متفاوتي را وارد كند  بنابراين
     پنج botton    در اين صفحه قرار دارد كه با كليك  بر رو ي هر كدام از آنها به صفحه
     مربوط به آن ميرود البته بايد دقت داشت كه بعضي ازمراحل وارد كردن اطلاعات حتماً
     بايد قبل از يك سري ديگر وارد شود. بنا براين اگراين اين تقدم رعايت نشود پيامي جهت
     اخطار ظاهر مي شود . در قسمت پايين صفحه دو botton قرار داده شده تا در صورت
     تمايل كاربر بتواند به صفحات قبلي يا بعدي برود . صفحه اصلي به فرم زير است :                
در اين قسمت اگركاربر بخواهد اطلاعات كارمندان را وارد كند بر روي worker  كليك
مي كند و صفحه زير باز مي شود :
                          
    در فرم بالا همان طور كهنشان داده شده است مشخصات كليه افرادي كه در سيستم كار
    مي كنند وارد جدولي كه از قبل در پايگاه داده براي كاركنان به نام worker  در نظر
    گرفته شده شده و ذخيره مي شود . اين عمل با وارد كردن اطلاعات داخل هر box  و
     كليك كردن button( add ) صورت مي گيرد . بعد از اتمام كار كليد خروج را زده
     و به صفحه اصلي بازمي گردد.برنامه اي كه اين اعمال راانجام مي دهد درزيرنوشته
     شده است :
 
 
   در مرحله بعد ، بعد از بازگشت به صفحه اصلي كاربر انتخابات ديگري خواهد داشت براي
  مثال اگر بخواهد اطلاعات مربوط به نقشها در سيستم موجود را وارد كند كليد role  را زده
  ووارد صفحه مخصوص آن مي شود . فرم زير به جهت وارد كردن نقشها ساخته شده است :

                            
در شكل بالا مشاهده مي كنيد كه اطلاعات مربوط به نقشها وارد شده و سپس كليدadd  
زده مي شود . بدين ترتيب اين اطلاعات در جدول مر بوط به نقشها ذخيره مي شود . در
 پايان كار كاربر مي تواند با زدن كليد خروج به صفحه اصلي باز گردد.همچنين مي تواند
با انتخاب يكي از كليد هاي پايين صفحه به صفحه بعدي يا قبلي برود .
گفتيم كه با زدن كليد  add   اطلاعات به جدول مربوطه انتقال يابد اين عمل با دستورات
 زير امكان پذير است :
 
 
    درمرحله بعد كاربرمي تواند با تو جه به اينكه حتماً ازقبل اطلاعات مربوط به كارمندان
    و نقشها را وارد كرده مي تواند نقش كارمندان در سيستم را مشخص كند .  بدين منظور
    درصفحه مورد نظر تنها كد مربوط به فرد و كد نقشي كه بر عهده داردرا وارد مي كند .
    شكل فرم مورد نظر به صورت زير است :
              
     در شكل بالا نيز همان طوركه ميبينيد بعد از وارد كردن اطلاعات با زدن كليد  add
    مقادير داخلbox ها به داخل جدولي كه بدين منظوردر data base قبلاً قرارداده ايم
     منتقل مي شود . و با زدن كليد exit  به صفحه اصليل بر خواهيم گشت . ريز برنامه
     عمليات بالا به شرح زير است :
 
 

    در مراحل بعدي لازم است كه كاربر اطلاعات و بخش هاي مختلف منويي كه در اختيار
    ساير افراد قرار مي گيرد را مشخص كند بدين منظوردرمنوي اصلي كليد منو را انتخاب
    مي كند . با انتخاب آن صفحه مربوط به منو باز مي شود . اين صفحه داراي box  هايي
    جهت وارد كردن نام هر منو و كد آن مي باشد كه با زدن كليد add اطلاعات موجود در
    Box ها به جدول مرتبط آن در data base وارد مي شود . همان طور كه مي دانيد هر
    منومي تواند شامل زير منو هاي متفاوتي باشد .بدين منظور يك كليد قرار داده شده كه در
    صورت لزوم كاربر مي تواند با زدن آن اطلاعات مربوط به زيرمنوهاي آن منو را وارد
    كند . همين كار را مي تواند براي آن زيرمنو نيز انجام دهد .ولي همان طور كه در قسمت
     جداول ديديد ،جدول menu شامل سه ستون است كه كاربر تنها اطلاعات دو ستون را
    وارد مي كند . پر كردن ستون سوم جدول يعني  parent code  به عهده برنامه نويس
     است بدين صورت كه اگر منوي اوصي باشد يعني زير منوهيچ منويي نباشد parent
     code  آن برابر صفر خواهد بود در غير اين صورت مقدار آن برابر  code  منويي
     خواهد بود كه آن زيرمنو متعلق به آن مي باشد.فرم اصلي صفحه منوبه شكل زيراست :
         
شكل شماره 1 :
 شكل شماره 2 :       
                      
شكل شماره 3 :
                            
    همان طور كه مي بينيد در شكل اول چهار كليد ودو box وجود دارد . با زدن كليد
    add اطلاعات box ها به داخل جدول مربوطه وارد مي شود . بازدن كليد continue
    مي تواند مقدار بعدي را وارد كند .اما زماني كه بخواهد زير منوها يي براي آن منو
    خواص تعريف كند كليد ( ... ) را مي زند بدين ترتيب box هاي جديدي براي وارد
     كردن زير منو ها ظاهر مي شود .  زماني كه زير منو ها براي يك منو تمام شد با
     زدن كليد exit  مي تواند يك مرحله به عقب يعني يك منو به عقب برگردد .
     اين عمليات توسط دستورات زير صورت مي گيرد :
 
     
 
      
 

 
   
              دراين قسمت پس از اين كه كاربر به صفحه اصلي بازگشت يكي از انتخاب هاي ديگر
              او گزينه visible  خواهد بود. با انتخاب اين گزينه كاربرمي تواند به صفحه مربوطه
              وارد شود .دراين صفحه قراراست كاربرمشخص كند كه چه منويي دراختيار چه كسي
              قرار بگيرد يا  نگيرد  . طبق اطلاعات  وقتي برنامه اصلي سيستم  راه اندازي شود با
              توجه به كد كاربر منوهاي براي او   visible مي شوند . دراين صفحه لازم است كه
             مدير شبكه كد فرد  و كد  منو را وارد كرده و  اگر مي خواهد  آن منو در اختيارآن فرد
               قراربگيرد قسمت  مربوطه راعلامت مي زند و اگرعلامت نزند  به معني آن است كه
               مي خواهدآن منو براي آن فرد غير فعال باشد .شكل فرم صفحه به صورت زير است :
                              

             در بالا نيز با زدن كليد add  اطلاعات داخل box  ها به data base  منتقل مي شود و
             و با كليد exit  در انتهاي كار به صفحه اصلي بازمي گردد . دستورات انجام عمليات فرم
             به صورت زير است :
 
    

همان طور كه ديديد در مراحل مختلف فرمها برنامه نشان داده شد . اين بر نامه قادر است
بر روي هر سيستمي نصب شود .بعد از آن براي اولين بار آن سيستم با اين برنامه كارخود
 را شروع مي كند . و زماني كه كار مديرسيستم با اين برنامه تمام شد پس ازخروج برنامه
اصلي سيستم با توجه به اطلاعات وارد شده شروع به كار مي كند وازاين پس ديگربرنامه
 كاربردي براي ساير كاربران در اختيار آنها قرار خواهد گرفت .                                                                                       پايان
پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

انجام پایان نامه | دانلود مقاله

سفارش پایان نامه