انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه پروژه به زبان ویژوال بیسیک

انجام پایان نامه|پروژه به زبان ویژوال بیسیک

12 صفحه

در چندين سال اخير استفاده از كامپيوتر براي انجام امور روز مره و پر دردسر محاسبات براي عدم استفاده از دفاتر و قوانين دست و پا گير آنها رايج شده است . بنابراين همه روزه نياز به برنامه هاي كاربردي پشرفته تر و همچنين برنامه اي با قابليت هاي بالا و قدرت تطبيق بيشتر با قوانين روزانه مي باشد . در اين پروژه سعي شه است كه با توجه به نياز هاي شركت كليه نكات مربوط به خريد و فروش و انبار گرداني رعايت شود .

فصل اول
حقوق و دستمزد
در ابتدا اولين user interface به شكل زير مي باشد :
با كليدهاي مي توان روي گزينه دلخواه رفته و كليد enter را فشار دهيم . در اينجا ابتدا گزينه حقوق ودستمزد را مورد بررسي قرار مي دهيم :
1-    حقوق ودستمزد
پس از اينكه وي حقوق و دستمزد Enter كرديم منوي زير ظاهر مي شو كه داراي پنچ گزينه مي باشد :
1-1-    اطلاعات پرسنلي
ثبت اطلاعات در اين قسمت اطلاعات پرسنلي افراد ثبت مي شود . در اين قسمت ابتدا يك كد پرسنلي براي فرد در نظر گرفته مي شود . در صورتيكه شخص ديگري با اين كد وجود داشته باشد پيغامي بر صفحه ظاهر مي شود : ؛؛ اين كد قبلاً وارد شده است ؛؛و سپس دوباره منتظر كد بعدي مي ماند منوي اين قسمت به شكل زير است .
پس از اينكه مشخصات پرسنل جديد را ثبت كرديم كه سر به روي گزينه ذخيره مي رود در صورتيكه مورد تائيد باشد با كليد enter آنرا تائيد مي كنيم و در غير اين صورت روي گزينه انصراف مي رويم و روي آن enter مي كنيم . پس از ذخيره اطلاعات دوباره همين منو باز مي شود و در صورتيكه مشخصات ديگري وجود نداشته باشد با كليد ESC از برنامه اين قسمت خارج مي شويم و به منوي قبلي بر مي گرديم .
1-2-    اصلاح اطلاعات :
در اين قسمت اطلاعات پرسنلي كه نياز بع تغير داشته باشند مي توان تغيير داد . پس از تغيير اطلاعات روي گزينه ذخيره رفته و روي آن ENTER      مي كنيم براي خروج از اين قسمت از كليد ESC استفاده مي كنيم . منوي اين قسمت به شكل زير است :
1-3-    خروج
با انتخاب اين گزينه از قسمت اطلاعات پرسنلي خارج مي شويم و به منوي اصلي (حقوق و دستمزد) بر مي گيرديم .

1-2- اطلاعات حقوقي
ثبت اطلاعات : در اين قسمت ابتدا شماره و پرسنلي فرد مورد نظر را مي نويسيم . سپس نام و نام خانوادگي ، تاريخ تولد ، تلفن و آدرس شخص مورد نظر نوشته مي شود (به صورت اتوماتيك) . در اين قسمت بايد حقوق ماهانه شخص حق آب و هوا حق مسكن و اولاد را تايپ كنيم . سپس كه سر به روي ذخيره مي رود . در صورتيكه مورد تائيد باشد آنرا ENTER  مي كنيم .منوي آن به شكل زير است

انجام پایان نامه
کامپیوتر

برای دریافت فایل کامل مقاله از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه