انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه  نظامنامه کيفيت شرکت آلفا

انجام پایان نامه |29

25 صفحه

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول خط مشي كيفيت و اصلاحات
1-1-    خط مشي كيفيت
1-2-    يادآوري‌هاي اصلي
1-3-    اصلاحات، چاپ مجدد و توزيع نظامنامه كيفيت
فصل دوم: دامنه كاربرد
فصل سوم: تعاريف
فصل چهارم: تشريح عناصر سيستم مديريت كيفيت
4- سيستم مديريت كيفيت
4-1- الزامات عمومي
4-2- نيازمندي‌هاي مستندسازي
5- مسئوليت مديريت
5-1- تعهد مديريت
5-2- تمركز بر روي مشتري
5-3- خط مشي كيفيت
5-4- طرح‌ريزي
5-5- مسئوليت، اختيار و ارتباط
5-6- بازنگري مديريت
6- مديريت منابع
6-1- تأمين منابع
6-2- منابع انساني
6-3- زير ساخت‌ها
4-6- محيط كاري
7-شكل‌دهي محصول
7-1- برنامه‌ريزي شكل‌دهي محصول
7-2- فرآيندهاي مرتبط با مشتري
7-3- طراحي و توسعه
7-4- خريد
7-5- تدارك توليد و خدمات
7-6- كنترل تجهيزات بازرسي، اندازه‌گيري و آزمون
8- اندازه‌گيري، تجزيه و تحليل و بهبود
8-1- كليات
8-2- پايش و اندازه‌گيري
8-3- كنترل محصول نامنطبق
8-4- تجزيه و تحليل داده‌ها
8-5- بهبود
ضمائم:
1- فرآيند كلي سازمان و ورودي‌ها و خروجي‌هاي آن
2- فهرست كلي مستندات
3-ساختار سازمانی شرکت
4- جدول ارتباطات فرآيندها با واحدهای سازمانی
5- جدول شاخص های پايش فرآيندها
6- خط مشی کيفيت
7- اهداف کيفی شرکت به انضمام برنامه اجرايي و جزييات آن
8-نمونه شرح وظايف كاركنان


مقدمه :

شرکت آلفا از سال 1377 درمحل فعلی اراک-کيلومتر 9 جاده تهران و در مساحت اوليه 1100متر مربع شروع به فعاليت نموده است.
اين شرکت اکنون در زمينه تامين نيازمندی های شرکت هايي همچون ماشين سازی اراک , هپکو , پتروشيمی و پالايشگاه و نيز شرکت کالای نفت ايران فعال مي باشد.
آلفا با دارا بودن ماشين آلاتي نظير دستگاه نورد , تراش , دريل راديال , دستگاههای جوش وبرش , فرز و نورد مقاطعBENDING وبا دارا بودن حدود30 نفر پرسنل محصولات مختلفی نظير مخزن , مبدل وقطعات پالايشگاهی توليد مينمايد.
 
فصــل اول

خـط مشـي كيفيـت و اصـلاحـات


1-1-    خط مشي كيفيت
شركت  در راستاي طراحي و استقرار نظام مديريت كيفيت بر مبناي استاندارد ارتقاء كيفيت شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، خط مشي‌ كيفيت خود را به شرح زير اعلام ميدارد:

فصــل دوم
دامنـه كـاربـرد
دامنه كاربرد نظامنامه كيفيت شركتآلفا بر اساس استاندارد ارتقاء كيفيت شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، توليد محصول و ارائه خدمات به مشتريان را شامل مي‌گردد. از اينرو اين نظامنامه واحدهاي سازماني كه در حيطه نظام مديريت كيفيت قرار دارند را در بر مي‌گيرد. اين واحدها عبارتند از:

 

انجام پایان نامه مدیریت

برای دریافت فایل کامل مقاله از لینک زیر استفاده نمایید

 

دانلود

سفارش پایان نامه