انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

انجام پایان نامه مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت 

انجام پایان نامه 

26 صفحه

مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی ساخت:

الف) تهیه برنامه
- دریافت دستور ساخت بر اساس برنامه سالیانه تولید از مدیر برنامه ریزی .

- اخذBOM از مهندسی (در مورد پروزه های غیر روتین از پروزه های صنعتی ) و JPM از مهندسی تولید

- کنترل فایل B.O.M با لیست تحویلی از امور مهندسی/ پروزه های صنعتی

- استخراج قطعات ساختی از فایلBOM

- استخراج داده های مورد نیاز جهت تکمیل فایل برنامه (OPEN ORDER) از از فایلهای B.O.M و J.P.M و اضافه نمودن (APPEND) و وارد نمودن آنها در فایلهای برنامه ریزی ساخت
(OPEN ORDER)

- تعیین اندازه دسته تولیدی (LOTSIZE) مناسب و اقتصادی با استفاده از روشهای مربوطه سریال
گذاری هر یک از قطعات و مجموعه های محصولات روتین

- محاسبه DAYS,PROC هر قطعه (دورههای زمانی آماده سازی ساخت و مونتاز)

- تعیین زمان شروع(START) و زمان خاتمه ساخت (END) هر یک از قطعات و شماره سفارش هر
دسته تولیدی

- بررسی توزیع مناسب کار و رعایت بالانس ظرفیتی خطوط ساخت

- درج اطلاعات قطعات ساختی در فایل OPEN ORDER و تهیه برنامه و جدول زمانی و مشروح
ساخت قطعات به نحوی که روند تولید قطعه و زمان شروع و پایان و مراحل کاری و محلها و زمانهای انجام
کارها مشخص شده باشد .
ب) صدور سفارش ساخت :
- دریافت نقشه از مهندسی (بر اساس لیست هر مرحله)

- تهیه اسناد ساختی شامل کارت دستور کار(ORDER CARD) ، کارت گردش مواد (MATERIAL CARD) و کارت هزینه (WAGE CARD) اولین مرحله کاری .

- تفکیک اسناد ساختی به دو دسته زیر توسط برنامه ریزی ساخت .
A= قطعات ساختی منفرد
B= مجموعه های ساختی که خود از چندین قطعه منفرد ساختی تشکیل می شود .

برنامه ریزی و صدور دستور کار :

- تعیین پریود زمانی تولید (LEAD TIME) و تنظیم برنامه تولید پس از ظرفیت سنجی با استفاده از زمانهای مندرج در پروسه ارائه شده و درج در فایل برنامه تولید (OPEN ORDER) با استفاده از برنامه مصوب تولید سالیانه

- محاسبه و برنامه مواد خام

- بررسی آمادگی مواد و قطعات و تخصیص مواد و قطعات مورد نیاز

- اطمینان از آماده بودن ماشین آلات بر اساس گزارش خدمات فنی

- ارائه اسناد قطعات ساختی (گروه A) به بخش برنامه ریزی مواد جهت محاسبه مواد

- دریافت اسناد قطعات ساختی که مواد آن توسط برنامه ریزی مواد محاسبه شده

- کنترل وجود و آمادگی قطعات مورد نیاز جهت تولید مجموعه ساختی بر اساس فایل موجودی .

- چاپ لیست قطعاتی که اسناد آن به طور کامل صادر شده است .

- ممهور کردن نقشه ها به مهر تحت کنترل برنامه ریزی (کلیه نقشه های ارسالی بایستی به مهر برنامه ریزی ممهور شوند و بر روی آنها شماره سریال / دوره تولید درج گردد.)

- کنترل اعتبار نقشه ها و مطابقت آنها با اسناد کاری و ارائه کلیه اسناد تکمیل شده فوق به کنترل تولید ساخت به همراه فایل و بر اساس لیست مربوطه .

- پیگیری ساخت قطعات برنامه شده از لحاظ زمان و مقدار تعیین شده از طریق فایلهای مشترک بین برنامه ریزی ساخت و کنترل تولید ساخت

مسئولیت و شرح فعالیت واحد برنامه ریزی مواد:

- دریافت اسناد تولیدی قطعات ساختی از برنامه ریزی ساخت شامل کارت دستور کار(ORDER CARD) کارت مواد (MARTERIAL CARD) کارت هزینه (WAGE CARD) و نقشه ها دریافت طرح های برش از مهندسی تولید در صورت نیاز

- تفکیک و مرتب سازی پروسه ها بر اساس نوع مواد (ا بعاد و جنس مواد )

- محاسبه مواد خام بر حسب LOT SIZE تعیین شده از طرف برنامه ریزی ساخت و تعیین مواد خام . اضافی پس از عملیات برش و انجام رزرو و ممهور نمودن کارت مواد به مهر رزرو و برنامه ریزی ساخت

- نگهداری پروسه های بدون مواد تا زمان خرید و پیگیری وضعیت خرید از سفارشات

مسئولیت و شرح فعالیت واحد کنترل تولید ساخت :

- دریافت اسناد و مدارک تولیدی از برنامه ریزی ساخت

- بررسی مدارک ضمیمه پروسه ها از نظر کامل بودن

- ارجاع پروسه کاری به برنامه ریزی ساخت در صورت وجود نواقص و کمبود ها

- دریافت پروسه کاری تکمیل شده

- بررسی پروسه دریافتی از جهت ثبت در فایل open order

- اعلام برنامه ریزی ساخت جهت ثبت پروسه در فایل در صورت عدم ثبت آنها

- ثبت پروسه ها در فیلد مربوط به کنترل تولید در فایل open order

- اولویت بندی پروسه های دریافتی بر حسب نیاز تولید و ظرفیت ایستگاههای کاری

- ارسال برگ مواد به انبار جهت دریافت مواد یا قطعات خریداری شده مورد نیاز

- دریافت مواد از انبار طبق کارت گردش مواد و ثبت مشخصات روی مواد دریافتی از طریق نوشتن و با استفاده ازرنگ و یا چسباندن کارت مواد روی آن

- شارز مواد همراه با پروسه ها ی کاری به ایستگاه کاری مورد نیاز

- نظارت بر جریان تولید و اعلام اشکال احتمالی ایجادشده به واحد های ذیربط در صورت عدم تایید قطعات توسط کنترل کیفی

- دریافت کارت هزینه مربوطه و تحویل کارت هزینه بعدی به فورمن ساخت و ثبت وضعیت در فایلopen order

- ارسال کارت هزینه نهایی تایید شده همراه قطعات به انبار / خطوط مونتاز

- دریافت پروسه مونتازی از برنامه ریزی ساخت

- اعلام به برنامه ریزی ساخت جهت شارز مجدد قطعات در صورت عدم تایید مجموعه مونتازی توسط کنترل کیفی با توجه به غیر قابل استفاده بودن قطعه

- نگهداری سوابق عملیات و شماره پرسنلی کارکنانی که هر مرحله تولید را انجام می دهند به منظور شناسایی و ردیابی در فایل کنترل تولید و نگهداری کات های هزینه تولید (به مدت سه سال) بمنظور ایجاد امکان ردیابی و انتقال قطعات تولید شده به انبار

مسئولیت و شرح فعالیت واحد مهندسی :

تهیه و ارائه نقشه و BOM (لیست قطعات) :

- تهیه نقشه ها و کنترل آنها به لحاظ به روز کامل بودن اطلاعات و درج نکات مربوط به فرایندهای ویزه

- یادآوری(1) : در مورد فرایندهایی از قبیل : جوشکاری ، رنگ ، عملیات حرارتی و مونتاز بایستی نکات مربوط به کلاس جوش ، شرایط ویژه ، استاندارد مربوطه ، نوع و ضخامت رنگ ، میزان و عمق سختی در نقشه های مربوطه ارائه گردند .

- ارسال نقشه ها و لیست مواد و قطعات(BOM) به مهندسی تولید جهت تدوین روش تولید (پروسه(JPM

- یادآوری (2) : در مورد پروژه های صنعتی ، نقشه ها و لیست مواد و قطعات (BOM) توسط واحد پروژه های صنعتی تهیه و به مهندسی تولید ارسال میشود 


انجام پایان نامه  مدیریت

برای مشاهده ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

دانلود

سفارش پایان نامه