انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه  مديريت كارآفريني و کارآفرینی در عصر ارتباطات  و اطلاعات  

انجام پایان نامه |مدیریت کارآفرینی

27صفحه

كارآفريني يعني چه؟
به مانند ساير بحثها در علوم انساني، از كارآفريني نيز تعاريف مختلف و متعددي شده است. وجود تعاريف و تعابير مختلف و متنوع از كارآفريني، از سويي بيانگر گستردگي و اهميت موضوع بوده كه مي‌تواند از زواياي مختلف مورد بررسي قرار گيرد. و از سويي ديگر نشاندهنده پويايي آن است كه مي‌تواند زمينه ارائه مدلها، تئوري‌ها و نظرات متفاوتي را فراهم آورد. اصطلاح كارآفريني(Entrepreneurship) در معنا و مفهوم امروزي آن را، شومپيتر(Schumpeter) اطريشي‌الاصل ساكن امريكا و معروف به پدر علم كارآفريني براي اولين بار بكار برده است. وي معتقد است كه كارآفريني موتور محرك اصلي در توسعه اقتصادي كشورهاست و نقش كارآفرين عبارت است از: نوآوري و ايجاد تركيبهاي تازه از مواد.
در مجموع، بهترين تعريفي كه مي‌توان از كارآفريني ارائه كرد اين است كه كارآفريني عبارتست از: فرآيند نوآوري و بهره‌گيري از فرصتها با تلاش و پشتكار بسيار و همراه با پذيرش ريسكهاي مالي، رواني و اجتماعي، كه البته با انگيزه كسب سود مالي، توفيق طلبي، رضايت شخصي و استقلال صورت مي‌پذيرد
2- كارآفرينان چه مي‌كنند؟
كارآفرين ايده‌اي را يافته وآن را تبديل به فرصتي اقتصادي مي‌كند. در فضاي كسب‌وكار، فرصت، فكر نويني است كه قابليت تجاري شدن دارد. آگاهي از محيط بازار و نيازهاي مشتري به همراه نگرش كارآفرينانه، كارآفرين را در يافتن فرصت و پرداختن به آن ياري مي‌دهد. سپس كارآفرين طرحي تجاري مي‌نويسد كه درآن مسائلي چون بازار محصول يا خدمت، مسائل حقوقي و قانوني شركت، تامين سرمايه، راه‌اندازي و رشد، سازماندهي، مديريت كسب و كار و غيره را بررسي و پيش‌بيني مي‌نمايد. در مجموع اينكه كارآفرينان به دو صورت در جامعه ظاهر مي‌شوند كه عبارتند از: كارآفريني شركتي وكارآفريني سازماني. در كارآفريني شركتي كسب و كار(شركت) جديدي شكل مي‌گيرد و در كارآفريني سازماني نوعي نوآوري در درون سازمانها و شركتهاي موجود شكل مي‌گيرد. هدف نهايي و غايي همه كارآفرينان، شناسايي، خلق و استفاده از فرصتهاي موجود از طريق تبديل ايده‌هاي نو و جديد به واقعيتهاي سودآور و تجاري در قالب كالاها و خدمات مورد نياز جامعه است.
3- ضرورت وجودي شركتها و سازمانها(و مديريت) در جامعه چيست؟
انسان امروزين از لحظه تولد تا دم مرگ در سازمانها بسر مي‏برد. زايشگاه، مهدکودک، آمادگی، دبستان، مدرسه راهنمايي و ارشاد، دبيرستان، دانشگاه، سازمان محل خدمت سي‏ساله و در نهايت هم سازمان تدفين و بخاکسپاری، سازمانهای مستقيم محل عبور فرد هستند. افراد بصورت غيرمستقيم با سازمانهاي مختلف ديگري نيز در ارتباط هستند. مديران و سازمانها عميقاً بر زندگی روزمره ما تأثير مي‌گذارند زيرا بندرت کسی را در جامعه مي‌توان يافت که نه مدير بوده و نه موضوع اتخاذ تصميم مديران قرار گرفته باشد.
از مديريت و سازمان(بعنوان نتيجه مهم عمل كارآفريني) تعاريف گوناگون و متعددي شده است. بعنوان نمونه مي‌توان گفت كه مديريت عبارت است از علم و هنر كار كردن با و بوسيله ديگران بمنظور استفاده مناسب از منابع مادي و انساني در جهت نيل به هدف يا هدفهاي سازمان با حداكثر نتايج و حداقل مساعي با استفاده از وسايل و تكنيك‌هاي پيشرفته و مناسب برنامه‌ريزي ، سازماندهي، رهبري، و كنترل، در چهارچوب محيط فرهنگي و خلق و خوي اجتماعي سازمان و جامعه. و سازمان نيز عبارت است از اجتماع دو يا چند نفر كه براي دست يافتن به هدفي(اهدافي) مشترك- هرهدفي- كاري را شروع مي‌كنند. كه در اين حالت لازم است كارهاي گروهي بين افراد تقسيم شود، كارشان هماهنگ گردد و بين آنها ارتباط منطقي برقرار گردد. درغير اينصورت، دوباره كاري و تعقيب هدف يا هدفهاي انفرادي، رسيدن به هدف(اهداف) مشترك را دشوار مي‌كند.
سازمان و مديريت به مفهوم کلی آن، سابقه‏ای به قدمت زندگی اجتماعی انسان و يا حتی بيشتر از آن دارد. از زمانی که انسان زندگی گروهی خود را برای بدست آوردن غذا از راه شکار و نيز تأمين مسکن و دفاع از خود در برابر دشمنانش آغاز کرد مسائل سازمان و مديريت بشکل ابتدايي آن مطرح شده است. جوزف وارتن(Warton)، در سال 1881 با اهدای هزار دلار به دانشگاه پنسيلوانيا، به تاسيس دانشکده‏ای برای آموزش و تحصيل در زمينه مديريت و سازمان اقدام نمود. از اواخر قرن نوزدهم، مديريت علمی به صورت مقدماتی مطرح شد و به موازات رشد سازمانهاي دولتی و خصوصی ، هم از لحاظ وسعت و هم از لحاظ تعداد ، مديران با مسائل متعددی روبرو شدند، موضوع مديريت و کارايي از جمله مباحث داغ روز شد و مقالات متعددی در اين زمينه منتشر شد. اين مباحث رفته‏رفته به دانشگاهها راه يافتند و مديريت و سازمان بعنوان يک رشته مستقل دانشگاهی شناخته شد.
4- اهميت كارآفريني و كارآفرينان چيست؟
سه دليل مهم توجه به موضوع كارآفريني، توليد ثروت، توسعه تكنولوژي و اشتغال مولد است. كارآفريني بعنوان سنبل و نماد تلاش و موفقيت در امور تجاري بوده و كارآفرينان پيشگامان موفقيتهاي تجاري در جامعه هستند. توانايي آنها در بهره‌گيري از فرصتها، نيروي آنها در نوآوري و ظرفيت آنها در قبال موفقيت، بعنوان معيارهايي هستند كه كارآفريني نوين بوسيله آنها سنجيده مي‌شود. كارآفرينان از نظر رهبري، مديريت، نوآوري، كارايي،‌ ايجاد شغل، رقابت، بهره‌وري و تشكيل شركتهاي جديد، سهم مهمي در رشد اقتصادي دارند. كارآفرينان و سازمانهاي كارآفرين همواره سعي مي‌كنند تا هزينه‌هاي خود را به حداقل برسانند، با توجه به منابع موجود برنامه‌ريزي مي‌كنند و به آنچه كه نمي‌دانند بيشتر از آنچه كه دارند مي‌انديشند. به همين جهت ريسك‌پذيرند، تحمل ابهام را دارند و به تحقيقات ارج مي‌نهند. بنابر اعتقادي، در جوامع لازم است كه انقلاب كارآفريني رخ دهد به‌گونه‌اي كه اين انقلاب در قرن حاضر، اهميتي به مراتب بيشتر از اهميت انقلاب صنعتي دارد.
5- كارآفرينان چه ويژگيهايي دارند؟
براي مدتي نسبتاً طولاني، دانشمندان معتقد بودند كه کارآفرینی موضوعي ارثي و وابسته به طبیعت و ذات افراد است و از طرق توارث انتقال مي‌يابد و لذا کارآفرینان از افراد دیگر متمایز هستند. وبر(Weber) اولین محققی بود که بیان نمود ارزشهای عقیدتی و درونی فرد مستقیماً به رفتار کارآفرینانه منتهی می‌شوند. اما مطالعات و تحقيقات بعدي نشان داده‌اند كه كارآفريني و كارآفرينان، علاوه بر ويژگيهاي فردي و موروثي، متأثر از محيط نيز هستند. در مجموع اينكه، کارلند(Carland) و دستیارانش انواع ویژگیهای كارآفرينان را جمع‌آوری نمودند که ذیلاً به تعدادی از مهمترین آنها اشاره می شود:
آينده‌نگر بودن و داشتن چشم‌انداز، مصمم بودن و عزم راسخ داشتن، تمركز قوي بر كار و نه چيز ديگر، داشتن انگيزه قوي در كار، وقف و ازخودگذشتگي در راستاي كار و تحقق هدف، كار را مانند بازي و تفريح دانستن، داشتن كنترل و قدرت دروني لازم به منظور تعيين جهت و مسير كاري خويش، استقلال فكري در كار، خلاقيت و نوآوري، ريسك‌پذيري و تحمل‌ابهام.
6- چرا آموزشهاي مرتبط با كارآفريني و كارآفرينان مورد نياز است؟
وبر معتقد بود كه يكي از علل مهم و محرک پیشرفت اقتصادی نظام سرمایه‌داری، وجود صفت و اخلاق وجدان كاري پروتستانی مي‌باشد. این خصیصه اخلاقی موجب می‌شود که فرد با احساس مسئولیت بوده و در نهایت دقت و کارایی وظایف کاری و شغلی خود را انجام دهد. مطالعات و تحقیقات مختلف نشان داده‌اند كه علي‌رغم اینکه روحیه و اخلاق كاري توفيق‌طلبي انسان در دوران کودکی شکل می‌گیرد ولی در عین حال می‌توان با یک برنامه صحیح آموزشی، روحیه خلاق و رسالت کاری را در افراد بوجود آورد. بر اين اساس، و بنابر نظریه مک‌کله‌لند(McCelleland)، جوامع غیر پروتستانی نیز می‌توانند با ایجاد روحیه کاری لازم، شرایط را برای توسع و صنعتی شدن مهیا سازند.
در جمع‌بندي نهايي مي‌توان گفت كه مطالعات و تحقيقات تأييد كرده‌اند كه ويژگيهای كارآفرينانه اغلب اكتسابي هستند و نه ارثي. از اين رو، در حال حاضر آموزش كارآفريني به يكي از مهم‌ترين و گسترده‌ترين فعاليت دانشگاهها تبديل شده است. در حقيقت هدف اصلي از آموزش كارآفريني همانا تربيت نمودن افرادي داراي اعتماد به نفس و آگاه به فرصتها، و بطور كلي افرادي است كه انگيزه‌اي قوي براي استفاده از فرصتها و راه‌اندازي كسب وكارهاي جديد را داشته باشند و بتوانند نسبت به شناسايي، خلق و استفاده از فرصتهاي موجود اقدام نموده و از طريق كارآفريني شركتي و يا سازماني، ايده‌هاي نو و جديد را به واقعيتهاي سودآور و تجاري، در قالب كالاها و خدمات مورد نياز جامعه تبديل كنند.
7- آموزشهاي مورد نياز مرتبط با كارآفريني و كارآفرينان چيست؟
دوره‌هاي(عناوين) آموزشي مورد نياز مرتبط با توسعه و ترويج فرهنگ و عمل كارآفريني، و تربيت و پرورش كارآفريناني كه بتوانند نسبت به شناسايي، خلق و استفاده از فرصتهاي موجود اقدام نموده و از طريق كارآفريني شركتي و يا سازماني، ايده‌هاي نو و جديد را به واقعيتهاي سودآور و تجاري، در قالب كالاها و خدمات مورد نياز جامعه تبديل كنند عبارتند از:

انجام پایان نامه   

برای مشاهده ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

دانلود

سفارش پایان نامه