انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

انجام پایان نامه سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

انجام پایان نامه |سيستم هاي اطلاعاتي مديريت

40 صفحه

اين نگرش ازديدگهاي استنباطي كاملا متفاوت است . براي كنت توالي عمل مطرح نيست . اگر ازآن پيروي مي كنيم ، آن وظيفه ي اخلاقي ماست تا دروغ نگويم ، دزد نكنيم وفريب ندهيم به عده خود وفا كنيم وازديگران استفاده نكنيم . تئوري نظام اخلاقي روي فرآيند كه تصميم گرفته مي شود ، تاكيد دارد . فعاليتهاي اخلاقي توسط بحث آزاد وكلي درنظر گرفته مي شود . براي يك شعاع آن به معناي اتخاذ تصميم براي سهامداران مي باشد .دربعضي ازموارد آن انجام ناپذير است وبه آساني تحقق پذير نيست زيرا بعضي گروهها ، خواهان توافق با ديگران هستند . براي مثال دولت چنين مي خواهد تا دستيابي شهروويزانش را به سايت هاي اينترتني كه مخالف حزب كمونيست چنين مي باشد را متوقف سازد . آنها هنچنين ازدستيابي به ابزارهاي تحقيقي كاليفرنيا ، گوگل وAItarsta را درمقابل تهيه كنندگان خدمات اينترنتي چنين ، جلوگيري مي كنند . آنها فرصتي براي مذاكره وبحث درمورد اني مباحث را ندارند . قدرت توسط يك حزب نگه داشته مي شود به جزهنگاميكه شخصي ، تواناي تكنيكي براي غلبه برمصدويت ها دارد براي مثل استفاده ازآدرس ها ، تئوري ستودگي ، خصوصيات شخصي عامل را درنظر مي گيرد . چنين شخصي خصوصيات قضاوت ، عقل ، شجاعت واعتدال را دارد . فضليت هاي مدرن امروزي شامل همكاري ، وفاداري ، دوستي واعتماد مي باشد .
به هرحال ، ليست مشخصي ازستودگي وجود ندارد وآنها ممكن است متمايز باشند . تئوري هاي اخلاق درجدول 1-6 خلاصه شده اند . فعاليتهاي غيرقانوني اخلاقي هستند وفعاليتهاي غيراخلاقي ،قانوني درقلمرو نظام شغلي ، بسياري ازمباحث روال قانوني را پيدا مي كنند . بيشتر تئوري هاي اخلاقي با توجه به ديدگاههاي قانوني فعاليت مي كند براي مثال تئوري كنت ، ازقانون پيروي مي كند زيرا براي انجام آن ، نفع شخصي را درنظر دارد . درمحتواي كلي ، قانون راهنمايي كافي وكلي درمورد چگونگي رفتار مديران نظام شغلي را ايجاد نمي كند . نظام اخلاقي مي تواند اين فاصله را پركند .
جدول 1-6 خلاصه اي ازتئوري هاي اخلاقي
تئوري اساسي
خودكامگي اخلاقي
استفاده گرايي
تئوري كنت
تئوري نظام اخلاقي گفتاري
تئوري ستودگي
فكركنيد .
مايكروسافت درگذشته درمورد فعاليتهاي رقابتي غيرقانوني وغيراخلاقي انتقاد كرده ولي شما درمورد خصوصيات BiII Getes چه فكر مي كنيد ؟ اوبدليل پول زيادي كه دارد براي دلايلي ، مشهوراست . درنظرداشته باشيد شما تلاش مي كنيد تا مشخص سازيد كي آيا شخصي كه مجموعه اي ازمثال هاي خوب را جستجو مي كند وبه اوج مي رساند ، مشخص خوبي است .
آيا مباحث اخلاقي مشخص درنظام شغلي وجود دارد ؟
مشتاقان نظام شغلي ازفوايد مالي وشغلي نظام بازرگاني آگاه هستند . همچنين فوايد اخلاقي آن را مي دانند . براي ازبين بردن موانع وتعصبات ،آنها بالقوه هستند . كمبود نياز براي حضور فيزيكي يكي درمكان خاص ودستيابي كامپيوتر ، همه نوع ازاحتمالات را گسترده مي سازد تا دگرگوني پذيري را آزاد سازد ونيازهاي فيزيكي را درمحيط اداره مشكل سازد . فعاليتهاي شغلي برپايه ي اينترنت فروش را گسترده مي سازد واطلاعات درمورد محصولات مختلف را اصلاح مي كند . اينترنت ، مشتريان را ميسر مي سازد تا دستيابي بيشتري به اطلاعات داشته باشد ، فروش راگسترده وامتيازات انحصاري آسيب برسانند . چنين تاثيراتي برطبق ديدگاههاي استفاده گراي ، اخلاقي هستند . آزادي بيان ، حق اساسي هرشخصي مي باشد ولي اين هنوز توسط همه ي افراد استفاده نمي شود . اينترنت وسيله ي براي افزايش آزاد بيا ن مي باشد . تكنولوژي وقانون ، عنوان راهي ازكنترل آنچه روي صفحه ي وب وجود دارد ، ناموفق بوده اند . به عبارت ديگر ،‌دريك سو ، هرزمگاري تنفر آور ، قابل دستيابي است ودررابطه با محصولات نظام شغلي يا خدمات ادعا مي شود كه كنترل آن مشكل مي باشد . ما به طوركلي ازطريق دورراهي ها ، جنگ ها ، ناآرامي ها ، رفتارها واعمال با مباحث اخلاقي آشنا مي شويم بقيه ي فصل روي جنبه هاي چالشي نظام شغلي توجه دارد بويژه كاربردهايي براي تكهي روي IcTs.
كامپيوترها درمحل كار
گستردگي نظام شغلي با تكيه بركامپيوتر درمحل كار مي باشد . سازمانها درعملشان به تكنولوژي اطلاعات تمايل دارند وبراي كارمندانشان ، كاربردهاي مهمي دارد .
مزايا وتغييرات
هركس كه دراداره كار مي كند بعضي ازمزاياي استفاده ازكامپيوتر درمحيط كار را مي داند . درميان مزاياي ديگر وسيله اي ارتباطي جديد ، تقسيم اطلاعات را آسان مي كند . براي مثال ، مشتريان انگليسي سايت www .Axazon .uk درمي يابند كه آنها براي سايت اينترنتي آلماني شناخته شده هستند .نيازي براي ثبت مجدد وجود ندارد حتي اگرچه يك سايت جديد دسترسي داشته باشند . اسناد مشتري ، اطلاعات الكترونيكي را نگه مي دارد كه اشخاص بيشتر وبيشتر اين اطلاعات را جمع آوري مي كنند . استفاده از كامپيوتر دربسياري ازفعاليتها ، حداقل كاهش فايل هاي كاغذ وپروند هاي بايگاني شده را نتيجه مي دهد .
درحقيقت ، اداره بدون كاغذ ، تخيلي مي باشد . دربعضي ازاستفاده ازكامپيوتر افزايش توليد كاغذ را نتيجه مي دهد . واشخاص ، اعتماد كافي ندارند كه يك فايل الكترونيكي ،با همان امنيت به عنوان يك كاغذ استفاده مي شوند . با وجود مزاياي مشخصي ازكامپيوتر فرصت هاي مشخصي به اصلاح كارايي وسرعت فعاليت هاي مي دهند . نرم افزار براي ذخيره وسيستم هاي مديريت داده ها ، براي اشخاص كه به ميزان كافي درمورد استفاده ازكامپيوتر مي دانند ، اعمالي را مشخص مي كنند . اين عمل ، هزينه هاي حقوق اشخاص را كاهش مي دهد وكارمندان كمتري ، همان شغل را انجام مي دهند . ازطرف ديگر ، نيازبيشتري براي متخصصان كامپيوتر وجود دارد تا استفاده ازكامپيوتر را حفظ ، حمايت وتولدي كنند . متخصصان سيستم هاي اطلاعات ، دربسياري ازشيوها براساس سازمانها هستند ونيازهاي تخصصي گرايي آنها را حفظ سيستم ها با هماهنگ سازي وجود دارد . اين گستردگي دوباره درمورد حرفه ،نتايجي ازافزايش استفاده ازكامپيوتر درمحل كار مي باشد .
فكر كنيد
مانند بسياري ازنجيره هاي خرده فروشي ، Tesco كارت مجموعه ازBoots كارت مزيت ازكارت هاي استفاده مي كنند تا براي بازديد دوباره مشتريان راتشويق كنيد واطلاعات جزئي درباره عادت هاي فروش را جمع كنند . آن باعث مي شود تا فروشگاه به فروش مورد هدف كه نيازهاي اشخاص رااسناد فروش قبلي را مي داند ، بپردازد پيشنهادات جديد و ومحصولات ويژه به طورمستقيم براي انها ارسال مي شود . فروشندگان بحث مي كنند كه آماده اسزي مشتري با اطلاعاتي كه آنها نياز دارند ، اخلاقي است . بعضي ازمشتريان ، مجموعه اي ازاطلاعاتي را ازطريق كارت هاي وفاداري درنظر مي گيرند وازآن پي درپي استفاده مي كنند تا فروش را با ايجاد كنند . درهنگام نشان دادن كارت وفاداري مشتريان نمي گونيد كه شركت هاازآنها جمع اوري اطلاعات استفاده مي كنند . شما درباره نظام اخلاقي كارت هاي وفاداري چه فكر مي كنيد ؟
مضرات
استفاده طولاني ازكامپيوتر ها بدون استراحت ، مشكلات جدي ودرد چشم براي مثال ، استفاده مداوم ازهمان ماهيچه دراجراي موس . كمردرد ، درچنين مكانهايي كه ازكامپيوتر استفاده مي شود براثر نشستن پشت كامپيوتر ، شايع است . راه حل هاي وابسته به كارپوهي براي اين مشكلات دردسترس هستند ولي استفاده نمي شوند آسيب به محيط زيست بواسطه استفاده ازكامپيوتر ها ، ناشناخته است ولي سرعت نتايج به ورد آورد تكنولوژيكي دردوره كوتاهي اززندگي به عنوان ماشين هاي دو يا سه ساله ، داده هاي منسوخ را كنار مي گذارد . همچنين كامپيوتر ها به اطلاعات الكتريكي نياز دارند .بعضي كارهاي ازراه دور را پيشنهاد مي كنند نيازهاي ارتباطي رو دررو كه تاثيرات روانشانسي منفي دارد را كاهش داده اند . ديگران استفاده ازكامپيوتر را اينگونه بيان كرده اند كه آزاد اجتماعي خجالتي بودن وازبين بردن تعصب بالقوه درمورد نژاد ، سن وناتوانايي مي باشد . اين مباحث دربخش بعدي به صورت جزئي بحث مي شود .
ارتباطات بواسطه ي كامپيوتر
يكي ازمباحث مهم توسط نظام شغلي اين است كه آيا ارتباط به واسطه ي كامپيوتر به الزامات مختلفي اخلاقي به قبل نياز دارد . اشخاص بحث كردند كه تفاوت هاي براي اين استدالال وجود دارد : رابطه تغيير كرده بين انسانها ناتوانايي ومالكيت داده هاي الكترونيكي استفاده ازامكانات داده هاي الكترونيكي استفاده ازامكانات محل كاروكنترل وامورشخصي وقتي هيچ يك ازاين عوامل ، ويژه نباشد ، تركيبي ازديدگاهها جديد وسرعت تكنولوژي هاي جديد درمحل كار مانند معيارهاي عمل مي كنند . دراينجا توجه روي پست الكترونيكي واستفاده ازتكنولوژي اينترنتي مي باشد .
تغيير ماهيت روابط انسانها
يك خصوصيت مهم محل كاركامپيوتر ، تغيير هيت روباط بين انسانها ست كه ICTS توانمند مي شوند . درجهاني كه ازكامپيوتر استفاده ازتكنولوژي اينترنتي مي باشد .
تغيير ماهيت روابط انسانها
يك خصوصيت مهم محل كاركامپيوتر تغيير ماهيت هيت روابط بين انسانها ست كه ICTS توانمند مي شوند . درجهاني كه ازكامپيوتر استفاده مي شود كمبود روباط اجتماعي ومكالمه معمول وجود دارد .
فكركنيد
رئيس MataIan،Aagus Monro ، پست هاي كامپيوتر ي را با MataIan ممنوع كرد . او آنها را تلاشگر تلقي كرد وگفت :مردم بايد با ديگر صحبت كنند :
ميزان پست هاي كامپيوتري ازتكنولوژي هاي قبلي مانند ماشين فاكس يا تلفن متفاوت مي باشد . يك تفاوت وجود دارد . درپست كامپيوتر چيزهاي بيان مي كنيم كه هرگز دركپي يا صحبت كردن استفاده نمي كنيم قوانين گرامري بيان صادقانه ونقظه گرامري براي كاربرد درانها متفاوت است . روابط شخصي درمديريت مشاغل وسازمانها پيوند مهمي مي باشد .
هنگاميكه تكنولوژي هاي ارتباطي فاصله ي بين اشخاص را افزايش مي دهد ، آن تحقق مي يابد . تنها درشغل مكالمه ي تلفني با مكالمه ي اجتماعي شروع مي شود ويك پست كامپيوتري ، مشاغل ساختاري واجتماعي را با هم تركيب مي كنند ارتباط الكترونيكي مردم خجالتي را قادر مي سازد تا بدون فشار روانشاسانه وتماس رو درور با هم درروابط اجتماعي شركت كنند . ازبين بردن نزديكي فرستنده ودريافت كننده ي پيام ها فرصت هاي كاربردي برابرايجاد مي كند . تلفن ازبعضي قضاوت ها متعصبانه مانند رنگ پوست ، سن ظاهر گويش وطرز صحبت جلوگير مي كند :
شيوه ي نگارش يك پيام كامپيوتر ي براي هرشخصي فرصتي را ازوضعيت شغلي پيشنهاد مي كند .
بعضي ازنشانه هاي براي انتقال احساسات مانند شادماني ( ) استفاده مي كنند تا ازاين طريق احساس خود را بيان كنند CMC همچنين پيام ها را براي پاسخگو ها مي كند وامتياز اشخاص درمورد تلف كردن زمان جلوگيري مي كند .
دستگاههاي جواب وخصوصي تلفن ، به همين شويه عمل مي كنند ولي يك پست كامپيوتري ،پيام نسبتا پيچيده اي را ارسال مي كند . اين به كارگيري سفطه آن را ازناديده گرفتن پيغام ها جلوگيري نمي كند .
وقتي فاصله ي زماني بين پيام هاي برپايه ي متن وجوابهاي دريافتي وجود دارد ، CMC، بحث را ميسر مي سازد . سرانجام يك نكتع ي اصلي بايد تركيب وسايل ارتباطي باشد . پيام دهنده ممكن است ارتباط تلفني اي ارتباط رودررو را انتخاب كند .زيرا جواب به عنوان پيغام تحويل داده شده خوانده مي شود . درحقيقت باديگر وسايل ارتباطي نيازي براي مهارت هاي بين شخص درانتخاب وسيله شيوه هاي رسانش وجود دارد . CMC يك وسيله ي براي ارتباط مي باشد وبراي اشخاص كه با روش هاي ارتباطي ديگر راحت نيستند ، را توانا مي سازد . هنگاميكه تصور جايگزيني آن را با وسايل ارتباط ديگر اشتباه باشد ، آن به عنوان تكميل كنند ، عمل مي كند وارتباط را ممكن سازد .
ضعف ومالكيت دادهايي الكترونيكي
ناتواناي واضح داده هاي الكترونيكي ، نمي تواند مسير را تغيير دهد وتنها اطلاعات الكترونيكي را منتقل مي كند . مباحث مسئوليت جهت حفظ وتصحيح اطلاعات مهم مي باشد . ومتمايز ترين خصوصيت ارتباط الكترونيكي مي باشد . زيرا سيستم ها محفاظتي اعمال منطقي براي محصولات قابل ملاحظه طراحي شده اند . همانطوركه درفصل 7 اين كتاب اشاره خواهيم كرد ، هيچ محافظتي براي داده هاي الكترونيكي ومحدوديت مالكيت ومسئوليت صحت آن وجود ندارد .

انجام پایان نامه مدیریت

برای دریافت فایل کامل مقاله از لینک زیر استفاده نمایید

دانلود

سفارش پایان نامه