انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه مدیریت

انجام پایان نامه |خط مشي و برنامه ريزي سيستمهاي اطلاعاتي 

33 صفحه

 

خط مشي و برنامه ريزي سيستمهاي اطلاعاتي :
مقدمه:
تا اينجا سيستمهاي اطلاعاتي را برحسب اين مفاهيم تحليل كرده ايم اطلاعات به عنوان يك منبع با ارزش سيستمهاي اطلاعاتي كه اين اطلاعات را توليد مي كنند اجزاء تشكيل دهنده سيستمهاي اطلاعاتي نيروهاي طراحي موثر بر اين اجزاءتشكيل دهنده و ساختار مديريت سيستمهاي اطلاعاتي اكنون در اين فصل توجه خود را به خط مشي و برنامه ريزي سيستمهاي اطلاعاتي معطوف مي داريم و در فصول آينده به ايجاد و مديريت سيستمها مي پردازيم . هدفهاي اين فصل مشخصاً عبارتند از :
1-ارائه كل چرخه سيستمهاي اطلاعاتي
2- بررسي دلايل وجودي برنامه سيستمها
3- توضيح فرآيند برنامه ريزي سيستمها
نگاهي كلي به خط مشي،برنامه ريزي ،ايجاد،و مديريت سيستمها:
يك خط مشي سيستمهاي اطلاعاتي در سطح شركت نگرشي فراگير و عاري از تناقض به وجود آورده سكوي پرتابي است جهت فرآيند برنامه ريزي برنامه سيستمها نيز به نوبه خود خط مشي را همآهنگ مي سازد و براي آغاز متدلوژي ايجاد سيستمها شالوده و بنياني به شمار مي رود بدون خط مشي صحيحي كه توسط بالاترين سطح مديريت تدوين شده باشد .ونيز بدون يك برنامه سيستمي به خوبي تعريف شده كوشش در راه اجراي متدولوژي ايجاد سيستمها كاري است بيهوده و عبث.
خط مشي سيستمها:
بالاترين سطح مديريت بايد چنان سياست گذاري كند كه همه قسمتها و وظايف ستادي و اجرائي را در برگيرد و همه سيستمهاي اطلاعاتي‌اي كه بر اساس نيازهاي اطلاعاتي فقط يك قسمت طراحي شده اند و بر اساس وظايف جداگانه و روزانه كار مي كنند حذف نمايد بالاترين سطح مديريت بايد با صدائي رسا و با روشني اين نكته را به آگاهي همگان برساند كه سيستم اطلاعاتي براي سازمان به اندازه زمين ساختمانها و وسايل توليد اهميت دارد البته اين حمايت مستلزم تخصيص وجوه كافي براي ايجاد سيستم اطلاعاتي خواهد بود .
در خط مشي و سياستي كه مديران سطح بالا معين مي كنند اين نكته بازشناخته شده است كه تكنولوژي اطلاعاتي مانند مخابرات رايانه ها و ايستگاههاي كار چند منظوره تركيب صوت ،متن ،ارقام و گرافيكها و موارد كاربردي چون توليد سراسر كمپيوتري ،خريد از راه دور،پست الكترونيكي .كنفرانس راه دور گسترش يافته و همگرا مي شود چنين سياستي بر پشتيباني آشكار و قاطع از تمامي سيستم كنترلها به منظور حفاظت سيستم اطلاعاتي تاكيد ميگذارد سياست سيستمي درست و منطقي ،همسويي با نيرو هاي طراحي اي چون يكپارچگي ،برخورد استفاده كننده / سيستم ،كيفيت اطلاعات و قابليت كابرد آن،الزامات سيستمي ،الزامات داده پردازي ،عوامل سازماني ،الزامات اثر بخشي هزينه ،عوامل انساني و الزامات عملي بودن را تبليغ مي كند علاوه بر اين خط مشي درست فرهنگ سازماني را تشويق مي كند كه ايجاد و گسترش سيستمهاي اطلاعاتي را بپذيرد و حمايت كند .
مديران از سطح بالا بايد متوجه باشند كه سيستم اطلاعاتي را بايد پرسنلي حرفه اي و برخوردار از مهارتي زيادايجاد و اداره كند اعم از اينكه سيستم اطلاعاتي داراي توپولوژي ستاره اي ،حلقه اي يا هر شبكه ديگري باشد كه سازمان را درگير كند و با آن متناسب باشد اين سيستم بايد تحت فرماندهي واحدي مانند« مسوول اصلي اطلاعات » كه خود عضوي از بالاترين سطح مديريت نيزهست گسترش يافته متحد گردد اما ايجاد كنندگان و طراحان اصلي سيستمهاي اطلاعاتي تحليل گران سيستم هستند كه بايد بدانها آزادي عمل داد كه از حد هدفهاي قسمتي فراتر روند تا كاري كامل و حرفه اي انجام دهند .
مسلماً يكي از انگيزه هاي كليدي سياست گذاري سيستمي تشخيص فرصتها وتعهدي نيرومند به اين نكته است كه بايد از سيستمهاي اطلاعاتي براي افزايش اثربخشي مديريت ،بهبود بهره وري و بالا بردن ميزان تمايز فرآورده ها وخدمات سازمان استفاده كرد. مثلاً چند سال پيش مديران سطح بالاي «مك كسن» متعهد شدند كه برنامه هايي سيستمي به وجود آورده سيستم اطلاعاتي كاملاً يكپارچه اي گسترش دهند كه اطلاعات كافي در اختيار مديريت قرار داده بر بهره وري كارمندان بيفزايد و خدماتي بي رقيب و فوق العاده به مشتريان ارائه كند.
امروزه «مك كسن» بزرگترين توليد كننده داروي جهان است هم مديران سطح بالا هم كارمندان و هم مشتريان توفيق «مك كسن» براي صاحبان داروخانه ها فراهم آورده وسايل الكترونيكي شمارش دستي است كه صورت برداري از موجودي و ثبت سفارش را به سرعت و به آساني ميسر مي سازد صاحبان داروخانه ها فقط اقلام موجودي را كه مي خواهند مجدداً سفارش دهند مي شمرند و با فشار دادن بر دكمه هاي پايانه خود مقدار مورد نياز را به سيستم مي دهند بقيه كارها را خود سيستم انجام مي دهد داده هاي سفارش به يكي از مراكز توزيع «مك كسن» فرستاده مي شود و در آنجا انتخاب ،بسته بندي و دستورهاي بارگيري و اسناد حمل به طور خود كار تهيه مي گرددو صاحبان داروخانه ها ظرف كمتر از 24 ساعت سفارشهاي خود را دريافت مي كنند تواناترين رقباي اين شركت همين كار را دست كم ظرف 3 يا 4 روزمي توانند انجام دهند اما نكته كليدي دراينجا آن است كه اين سيستم ناشي از سياست اصولي و منظم روشن و بسار متقاعد كننده مديران سطح بالاي شركت بوده است .
برنامه سيستمي :
به دليل اهميتي كه به اطلاعات داده مي شود برنامه ريزي سيستمهاي كامپيوتري به همان سطحي ارتقاء يافته است كه سرمايه گذاري داراييهاي ثابت و تامين نيازهاي مالي دراز مدت سازمان مديريت اين نكته را دريافته است كه داشتن نقشه اي براي ايجاد و گسترش سيستمها به همان اندازه اساسي و مهم است كه داشتن برنامه اي زماني براي افزودن بر تجهيزات ،جانشيني و بازنشسته كردن افراد.


 برای دریافت فایل کامل این مقاله از لینک زیر استفاده نمایید

دانلود

سفارش پایان نامه