انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه

انجام پروژه

انجام پایان نامه|بویلرهای سیکل ترکیبی

16 صفحه

 


بویلرهای سیکل ترکیبی : Heat Recovery Generation ( H . R . S . G )
این بویلر ها ساخت شرکت Faster Wheelen با جریان طبیعی که هر کدام از بویلر ها برای تولید t/n) ) 78. 147
بخار HP با فشار ( kg/ m ) 90.24 و دمای (C ) 513 و در قسمت بخار IP ( t / h ) 38.94 با فشار ( kg / m ) 8 . 1 و دمای ( c ) 235 طراحی شده است ، که در زمان بهره برداری نرمال می بایست هر دو بویلر جهت بار کامل بصورت پارا لل باشند .
شرایط کار کرد : دمای آب کندانس ( c ) 45 ، در دمای محیط ( c ) 15 و رطوبت نسبی % 80 - % 20 و سوخت توربین گاز ( GT ) می بایست گاز باشد .
توجه شود که در حالت نرمال بار تولیدی بویلر حدود % 100 - % 50 می باشد که با توجه به شرایط sliding pressure
توربین گاز که حدوداً % 100 - % 65 است . بار بویلر % 100 - % 60 خواهد بود .
این بویلر ها در محدوده درجه حرارت محیط بین ( c ) -24 و ( c ) 42 عمل می کنند که با توجه به شرایط محیط بخار تولیدی متفاوت خواهد بود .
تجهیزاتی که توسط شرکت F . W . I . S . A نصب شده عبارتند از :
 سه واحد که هر کدام شامل دو بویلر که بوسیله هدر مشترک بخار به هم متصل شده اند .
 مسیر هایی که از بویلر به هدر مشترک و از آنجا به توربین بخار ( فشار قوی و فشار ضعیف ) متصل شده اند .
 سیستم آب تغذیه از storage tank دی اریتور به درام های HP و IP که شامل دو پمپ در هر بویلر می باشد .
 سیستم کندانس از کندانسور توربین بخار تا دی اریتور ، به انظمام سیستم polishing plant ، اجکتور ها ف کندانسور بخار آب بندی
e r) gland steam condens ) .
 سیستم اتمپراتور ( Attemperator ) .
 سیستم کنترل
 سیستم دوزینگ شیمیایی
 سیستم های سیر کوله اکو نو مایزر و فلاش تانک
 سیستم بلودان تانک
تولید بخار : ( steam generation )
وقتی بخار در یک فشار معین شروع به تولید شدن می کند ، انتقال حرارت بیشتر سبب جدا شدن بیشتر بخار از آب می گردد تا اینکه درجه حرارت ثابت شود . اگر آب اضافه نشود ، این عمل ادامه خواهد داشت تا اینکه تمام آب بخار شود ، در آن لحظه دمای بخار تولید شده افزایش می یابد .
بنابراین بصورت تکنیکی و اکنومیکی ، تولید پیوسته بخار بوسیله لوله های جذب کننده حرارت ( finned tube ) به چرخش آب به راندمان بیشتری می رسد .
روی دیواره لوله ها بینهایت حباب بخار تر تشکیل می شود که می بایست توسط جریان آب حمل شوند . این موضوع خیلی مهم است که حباب های بخار جهت اجتناب لز تشکیل فیلم بخار روی سطح لوله ها ، حمل شوند . در غیر اینصورت تشکیل این فیلم باعث کاهش انتقال حرارت و افزایش دمای لوله می شود که می تواند باعث ایجاد ترک در لوله ها گردد . این پدیده به نام " Nucleation " شناخته شده است .
جهت تولید پیوسته بخار می توان آب را به دو روش در طول لوله سیر کوله نمود :
1 . سیر کوله طبیعی
2 . سیر کوله اجباری ( با استفاده از پمپ ) .
بویلر های شرکت foster wheeler بصورت سیر کوله طبیعی کار می کنند .
سیر کوله طبیعی بویلر شامل یک درام بخار ، لوله های داون کامر که حرارتی نیستند و لوله های سطوح حرارتی پره دار که بخار در اثر تبادل حرارت در این لوله ها تشکیل می شود . این سیستم بصورت یک مدار بسته عمل می کند . سیر کوله در اثر دانسیته آب درون داون کامر که بیشتر از دانسیته مخلوط آب و بخار درون لوله های سطوح حرارتی می باشد ، انجام می شود . این اختلاف دانسیته سبب جریان رو به پایین در لوله های داون کامر و جریان رو به بالا درون لوله های سطوح حرارتی می گردد .

 

این چرخش طبیعی به چهار فاکتور اصلی بستگی دارد :
1 . ارتفاع بویلر
2 . فشار کاری
3 . انتقال حرارت
4 . سطح مقطع لوله ها .
مشخصات فیزیکی آب :
تأثیر فشار روی درجه حرارت بویلر :
آب در فشار نرمال اتمسفر ( mm. hg ) 760 در دمای (c ) 100 بجوش می آید . وقتی که فشار کاهش یابد ، دمای نقطه جوش نیز کاهش می یابد و بالعکس ، وقتی که فشار افزایش می یابد ، دمای نقطه جوش آب نیز افزایش می یابد . برای مثال در فشار ( mm.hg ) 710 ، دمای جوش آب ( c ) 98 می باشد .
در فشار بیشتر از فشار نرمال اتمسفر ( kg / m ) 1.0033 ، نقطه جوش آب از ( c ) 100 بیشتر خواهد بود .
بنابراین ما می توانیم در یابیم که چرا آب تغذیه بویلر در دمای ( c ) 222 ، اگر فشار به اندازه کافی زیاد باشد هنوز بصورت مایع خواهد بود . برای مثال : در فشار ( kg /m ) 190 ، نقطه جوش آب ( c ) 359 می باشد ف بنابراین در ( c ) 222 مایع است .
در فشار ( kg / m ) 225 آب در درجه حرارت ( c ) 374 به جوش می آید ، اما در این نقطه اگر حرارت بیشتری به آب منتقل شود ، دما افزایش می یابد و تمام آب به بخار تبدیل می شود . این نقطه بنام نقطه بحرانی آب شناخته شده است . به همین دلیل در دمای بالاتر از ( c ) 374 آب نمی توا ند در حالت مایع باشد و خواص بخار و آب مشابه است .
خروجی توربین گاز ( GT ) : FLUE GAS SECTION
گاز گرم خروجی از توربین گاز در % 100 بار GT با مشخصات زیر است :
Q= 348 ( kg / s )
T= 574 ( c )
در درجه ( c ) 15 پس از عبور از دایور تر دمپر وارد بویلر H . R . S . G می گردد . ده ترمو کوپل از نوع K : (HAM 10 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 CT 001 )

برای دریافت فایل کامل این مقاله از لینک زیر استفاده نمایید  انجام پایان نامه

دانلود

سفارش پایان نامه