انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه

انجام پایان نامه |فيبرنوري در شبكه ارتباطات

14 صفحه


فيبرنوري در شبكه ارتباطات زيرساخت
 
مقدمه:    سرعت تحولات و پيدايش فناوري هاي نوين ، تنوع خدمات پيشرفته و تقاضاي فزاينده براي اين خدمات ، لزوم استفاده بهينه از منابع مالي و انساني و گسترش روز افزون بازار رقابت ، موجب گرديده تا نگرش به صنعت مخابرات در قياس با ساير صنايع متفاوت باشد . اين نگرش هوشمندانه مبين اين واقعيت است كه فناوري اطلاعات و ارتباطات ، نيروي محـركـه تــوسعه در همه ابـعـاد اسـت و ايـن مـهم ، ضـرورت هاي توسعه را متجلي مي گرداند .
در اين راستا شركت ارتباطات زيرساخت در برنامه هاي پنجساله، توسعه شبكه هاي مخابراتي مبتني بر فناوري نوري را در دستور كار خود قرار داد :
اهداف طرح
1-     پاسخ دهي به نيازهاي ارتباطي برنامه هاي توسعه‌ي كشور
2-     بستر سازي براي حضور شركت هاي دولتي و غير دولتي در بازار مخابرات
3-     سوق دادن جامعه به سمت جامعه اطلاعات
4-     سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي و اجتماعي
5-     ارائه خدمات مورد نياز جامعه در حد مطلوب
6-     رفع موانع و تنگناها براي پياده سازي دولت الكترونيكي
7-     حضور موثر در دهكده جهاني
8-     ايجاد زيرساخت لازم براي تجارت الكترونيكي
9-     ايجاد شاهراه ارتباطي جهت حمل ترافيك
10-  ايجاد قطب ارتباطات منطقه اي در داخل كشور و تقويت توان راهبردي
11-  امكان حضور گسترده و فعال در تمام نقاط كشور از طريق نقاط حضور (POP )
12-  حضور در بازار رقابتي
13-  امكان دسترسي به شبكه هاي نوري يكپارچه
14-  ايجاد شبكه يكپارچه مخابراتي توسعه پذير و قابل انعطاف
براي نيل به اهداف فوق ، نياز به بستر مخابراتي با پهناي باند وسيع و مطمئن است . در اين راستا فيبر نوري با مزاياي زير به كار گرفته شد :
1-                  تضعيف پايين
2-                  قيمت تمام شده مناسب
3-                  سهولت كار كابل كشي به دليل سبك بودن
4-                  عدم نويز پذيري
5-                  عدم تأثير ناپذيري از عوامل خارجي ( مانند ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي )
6-                  امنيت بالا به علت شنود ناپذيري (در مقابل سيستم هاي راديويي)
7-                  عدم همشنوايي
8-                  پهناي باند وسيع و مطمئن
9-                  شبكه سازي مطمئن با قابليت انعطاف
10-               قابليت ايجاد شبكه همگرا
11-                
لذا اكنون امكان ارائه خدمات مختلف در هر زمان و در هر مكان و براي هر كس فراهم آمده است.
شبكه يكپارچه نوري ايران با پهناي باندي در حدود ترا هرتز ( Tr Hz ) متشكل از بزرگراه هايي براي ارسال و دريافت بهنگام اطلاعات است. بطوريكه بدون وجود اين فناوري دقيق و حساس ، امكان ارائه خدمات چندرسانه اي ميسر نيست . با وجود شبكه يكپارچه نوري ايران ، مي توان حجم اطلاعات بسيار زيادي را جابجا نمود و شركت ارتباطات زيرساخت ايران با استفاده از توانمندي هاي آن قادر است بعنوان قطب مخابراتي در منطقه عمل نموده و كشورهاي مختلف همسايه را نيز به هم متصل سازد .
خدمات بالقوه شبكه ملي فيبرنوري ايران
خدمات مخابراتي از اجزاء عمده اقتصاد ملي و جهاني بشمار مي روند زيرا علاوه بر
سود آوري هنگفت نقش اساسي و محوري در ارتقاء سطح اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ايفا مي نمايند . به همين دليل شركتهاي بسياري راغب به سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف شبكه مخابرات گرديده اند. اين سرمايه گذاريها گردش مالي مطلوب، ارائه خدمات متنوع وگسترده ، تبعات اجتماعي مانند ايجاد اشتغال ، بهبود وضع بهداشت و درمان ، ارتقاء سطح دانش عمومي و تخصصي ، امنيت ، صرفه جويي در وقت و انرژي و … بسياري ديگر را در پي دارند.
با توجه به اينكه شبكه يكپارچه نوري ايران واسط ميان شبكه هاي محلي، شهري و منطقه اي است   بخش مهمي از خدمات قابل ارائه از طريق شبكه ي نوري ايران مستلزم پيش بيني و عرضه اين سرويس ها در LAN ها و شبكه هاي شهري متصل به شبكه يكپارچه نوري ايران است كه عبارتند از  :


*    ارسال داده با سرعت بالا
*   تلفن تصويري

*   ويدئو بر اساس تقاضا Video on – demand
*   پزشكي از دور
*   آموزش از دور
*  اينترنت پرسرعت
*   ارسال متن ( Text )
*  كنترل خانه از دور
*   ارسال فايلهاي با حجم زياد
*   ويدئو كنفرانس
* بانكداري الكترونيكي
*  خريد از دور
* خدمات صوتي با كيفيت بالا
* خدمات چند رسانه اي ( Multi Media )
*  ارائه پهناي باندهاي مختلف به متقاضيان بر اساس درخواست آنها 

دانلود

سفارش پایان نامه