انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

نوشته شده توسط moshaveranetehran.net   
دسته: انجام پایان نامه | مقالات
نمایش از شنبه, 19 تیر 1395 07:43
بازدید: 564

1-1-  طرح مساله :

نظام سكونتگاههاي شهر ي پس از انقلاب صنعتي دچار تغيير و تحولات زيادي از نظر اقتصادي سياسي فن آوري و كالبدي شده است و در سالهاي اخير نرخ رشد سكونتگاههاي شهري از سكونتگاههاي روستايي پيشي گرفته است . با توجه به رشد روز افزون شهر نشيني وجمعيت شهرها و با به هم خوردن نظام سلسله مراتبي و رابطه بين شهرها و روستاها روند شهر نشيني متعادل نبوده و مشكلات زيادي را از نظر اقتصادي اجتماعي سياسي و كالبدي ايجاد نموده است كه در ناحيه مورد مطالعه اين روند حاكم بوده و در صورتي كه از ديديگاه جغرافياي كاربردي نظام رشد و توسعه تعيين نشود تبعات زيادي را به دنبال خواهد داشت اين وضعيت را مي توان بحراني ناميد . لذا در اين رساله به دنبال پاسخگوي به اين سئوال هستيم كه شهر نشيني چه تغيير و تحولاتي داشته و در راستاي اين تغيير و تحولات چه چالشهايي ايجاد شده است و چه راهكارهايي مي توان براي ساماندهي و رشد توسعه ارائه نمود  .

2-1-  ضرورت تحقيق :

عوامل بسياري در روند شهر نشيني شهرها نقش دارند كه بعضي از آنها در حوزه اقتصادي و برخي ديگر در حوزه اجتماعي سياسي و محيطي مطرح ميگردند بدين معنا كه شهرها با توجه به بستر محيطي خود و با بهره گيري ا زتوانها و ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي شرايط لازم را جهت توسعه پيدا مي كنند .

توسعه شهرها از جمله شهر زاهدان به عنوان مركز استان سيستان و بلوچستان وبا توجه به موقعيت خاص جغرافيايي خود ابعاد تازه اي پيدا كرده است .

توسعه افقي اين شهر در سالهاي اخير و همچنين افزايش جمعيت موجب نگراني مديران شهر شده است كه با توجه به اين نابسامانيها شكل توسعه شهر از حالت افقي به عمودي تغيير نمايد بنابر برخي از سياستهاي دولت ساخت مجتمع هاي مسكوني آپارتماني در سالهاي اخير در زاهدان گسترش پيدا كرده است لذا در اين رساله سعي شده است روند شهر نشيني در زاهدان از آغاز تاكنون مورد بررسي و تحليل قرار گيرد و همچنين ضروري است بدانيم توسعه آپارتمان نشين چه پيامدهايي در روند زندگي ساکنین داشته است .

3-1-  قلمرو تحقيق :

ناحيه مورد مطالعه در اين پژوهش شهر زاهدان مي باشد كه در 60 درجه و 52 دقيقه شرقي و عرض 29 درجه و 30 دقيقه شمالي واقع شده است

شهر زاهدان با جمعيت 548886 نفر در سال 1380 مركز و اولين شهر بزرگ استان سيستان و بلوچستان مي باشد

4-1 اهداف تحقيق :

اهداف كلي :

بررسي و تحليل روند شهر نشيني در زاهدان با تاكيد بر آپارتمان نشيني

اهداف اختصاصي:

1- مطالعه ساختار جغرافياي شهر زاهدان و نقش آن درمنطقه

2- بررسي عوامل درون زا و برون زا در روند شهر نشيني زاهدان

3- بررسي روند شكل گيري وتوسعه شهر نشيني و تغييرات كاركردي شهر زاهدان

4- بررسي توسعه آپارتمان نشيني و فرهنگ آپارتمان نشيني در زاهدان

5- بررسي چالشهاي موجود در روند شهر نشيني و آپارتمان نشيني در زاهدان

6- ارائه راهكارهاي مناسب براي توسعه و رفع مشكلات

5-1- سئوالات اساسي :

1-آيا روند شهر نشيني در زاهدان سير تاريخي و تكاملي خود را طي كرده است ؟

2-آيا عوامل رشد شتابان شهري دروني است يا بيروني؟  

3-با توجه به روند بالاي شهر نشيني در زاهدان آيا توسعه آپارتمان نشيني مي تواند جوابگوي نياز مسكن ساكنين باشد ؟

4-آيا توسعه آپارتمان نشيني در زاهدان مي تواند فرهنگ آپارتمان نشيني را تقويت كند ؟

6-1- فرضيات پژوهش :

1-به نظر مي رسد شهر نشيتي زاهدان نسبت به شهر نشيني نيمه شرقي كشور فاقد سير تاريخي و تكاملي است و پديده جديدي محسوب مي شود .

2- با توجه به جديد بودن پديده شهري رشد شتابان شهري زاهدان بيشتر ناشي از عوامل برونزا از جمله سياستهاي كلان دولت در برنامه ريزي توسعه از بالا و سياست قطب رشد مي باشد

3- به نظر مي رسد عواملي چون محدوديت امكانات شهري و گران بودن زمين و همچنين سرمايه گذاريهاي دولت و بخش خصوصي در زمينه مسكن موجب گسترش آپارتمان سازي و آپارتمان نشيني در زاهدان شده است .

4- به نظر مي رسد در سالهاي آينده با توجه به آپارتمان سازي و آپارتمان نشيني می توان فرهنگ آپارتمان نشيني را تقويت نمود .

7-1 روش تحقيق :

نوع تحقيق از نظرهدف، كاربردي و از نظر روش ماهيت، روش تحليلي و توصيفي مي باشد

مراحل علمي اجراي اين طرح به ترتيب عبارتند از :

1- مطالعه كتابخانه اي

2- مطالعه ميداني از طريق مشاهده و نمونه گيري

3- تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده

4- نتيجه گيري آزمون فرضيه ها و ارائه راهبردها

در روشهاي نمونه گيري : تجزبه و تحليل اطلاعات در مطالعه ميداني از نمونه گيري طبقه بندي استفاده شده است زيرا از شرايط خاص اين نوع نمونه گيري تفاوت هاي نسبتا زيادی بين مجتمع هاي آپارتماني و تفاوت كم در بين افراد هر مجتمع مي باشد و اين روش با نوع و اهداف اين پژوهش نيز هماهنگي دارد .

بنابراين در اين پژوهش ابتدا براساس روش نمونه گيري طبقه بندي شهر را به مناطق مختلف دسته بندي كرده ايم و شاخص اين طبقه بندي نيز مجتمع هاي آپارتماني مناطق بوده است كه براساس مطالعات اوليه و مشاهده و اطلاعات شخصي محقق و در بعضي موارد پرس و جو از افراد مطلع و آشنا با شهر انجام گرفته است سپس در هر مجتمع با شماره گذاري كليه بلوكها در نقشة مربوطه اقدام به نمونه گيري تصادفي ساده نموده و يك بلوك را از ميان بلوكهاي هر مجتمع به تصادف انتخاب كرده ايم سپس در هر يك از مجتمع ها بلوكها را با روش نمونه گيري سيستماتيك به تعداد نمونه هاي تعيين شده از واحدهاي مسكوني موجود(نمونه گيري توسط پرسشگر)انجام شده است براي اين كار پرسشگر ابتدا با دور زدن بلوك و تمام شماري واحدهاي مسكوني به تعداد آنها واقف گشته(N)و براساس تعداد نمونه مورد نظر(n)عدد K را كه فاصله نمونه گيري ناميده مي شود يافته و به طريق سيستماتيك با شروع از نقطه شمال شرقي آن در جهت عقربه هاي ساعت نمونه ها را انتخاب نموده ایم .

جامعه آماري :

جامعه آمار ي در اين پژوهش كليه سرپرست هاي خانوار در شهرستان زاهدان مي باشد كه حدود 000/80 خانوار برآورد مي شود .

جامعه نمونه :

 تعداد 200 خانوار به صورت نمونه گيري طبقه بندي و سيستماتيك با هدف ويژگيهاي اجتماعي و اقتصادي و جمعيتي آپارتمان نشينان انتخاب شده است براي تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده از روشهاي آماري استفاده شده است

8-1 پيشينه تحقيق :

در مورد روند شهرنشيني در ايران مطالعات نسبتا زيادي انجام شده است اما در مورد روند شهرنشيني در زاهدان كه مورد نظر پژوهش است مطالعاتي در قالب پايان نامه و رساله انجام گرفته است اما در خصوص آپارتمان و آپارتمان نشيني در ايران مطالعات جامع و كاملي انجام نگرفته است و در شهر زاهدان هم هيچ گونه مطالعاتي در اين خصوص انجام نشده است .

برخي كتابها و مقالات موجود در موردروند شهر نشيني در ايران عبارتند از :

- اماني، مهدي : «شهر گرايي و شهر نشيني در ايران» انتشارات دانشگاه تهران، 1350

- پيران، پرويز: «شهر نشيني شتابان و ناهمگون» سال دوم شماره 16 بهمن 1367

- چاوشي، اسماعيل «بنيادهاي تاريخي شهر و شهر نشيني در سيستان و بلوچستان» فصلنامه تحقيقات جغرافيايي شماره 44 بهار 1376

- حبيبي، سيد محسن، «مقدمه اي بر تاريخ شهر نشيني در ايران» دانشگاه تهران، 1367

- حساميان، فرخ و ديگران «شهر نشيني در ايران» نشر آگاه، 1363

- سلطانزاده، حسين «مقدمه اي بر تاريخ شهر و شهر نشيني در ايران» انتشارات امير كبير، 1367

- هادياني، زهره «جغرافيايي شهري زاهدان» دانشگاه شهيد بهشتي 1372

- مشهديزاده دهاقاني«تحليلي از ويژگيهاي برنامه ريزي شهري در ايران»انتشارات دانشگاه علم و صنعت،1378

-كريمي پور، ناهيد«پژوهش پيرامون جغرافيايي شهري زاهدان» دانشگاه سيستان وبلوچستان، 1371

9-1 محدوديت تحقيق :

با توجه به اين كه موضوع پژوهش بررسي و تحليل روند شهرنشيني در زاهدان با تاكيد بر آپارتمان نشيني مي باشد اطلاعات كم و ناقص و قديمي در رابطه با اين پژوهش يافت مي شود كه مشكلات عمده اي را به وجود مي آورد به طور خلاصه به برخي از انها اشاره خواهيم كرد .

مهمترين مشكلي كه در اين پژوهش عنوان شد كمبود منابع و ماخذ در خصوص آپارتمان و آپارتمان نشيني است .

از جمله مشكلات اين پژوهش عدم همكاري بعضي از ادارات و سازمانهاي دولتي و همچنين عدم همكاري مردم در خصوص جواب دادن به پرسشنامه ها مي باشد كه زياد تملايلي براي جواب دادن از خود نشان نمي دادند .

پایان نامه,انجام پایان نامه,معماري - شهرنشيني در زاهدان

برای دانلود مقاله کلیک کنید

سفارش پایان نامه