انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

نوشته شده توسط moshaveranetehran.net   
دسته: انجام پایان نامه | مقالات
نمایش از دوشنبه, 17 خرداد 1395 07:42
بازدید: 482

 

 

فصل اول:

 

ویژگی های عمومی شهرستان مورد مطالعه

 

   
   
 
   


1-1 وسعت و موقعیت شهرستان نائین

شهرستان نائین در حاشیه جنوبی کویر مرکزی ایران و در مشرق شهرستان اصفهان واقع شده است. و از نظر تقسیمات سیاسی تابع استان اصفهان می باشد، از سمت شمال به دشت کویر، از مشرق به شهرستان طبس و از جنوب به شهرستان اردکان و بافق و از غرب به بخش کوهپایه از شهرستان اصفهان محدود است و مرکز آن شهر نائین می باشد.

مساحت این شهرستان 35511 Km مربع است. علاوه بر شهر نائین، شهرهای انارک و خور نیز در این شهرستان واقع اند، این شهرستان دارای 3 بخش و 8 دهستان می باشد که مجموعاً دارای 962 آبادی است که اکثراً کم جمعیت است.

جدول شماره یک تعداد روستاها، مزارع مستقل و تابع و دیگر نقاط شهرستان را به تفکیک بخش و دهستان نشان می دهد.

 

 

 

 

 

جدول شماره 1- تعداد آبادیهای شهرستان نائین به تفکیک بخش و دهستان[1]

نام شهرستان و بخش

تعداد ده

مزرعه مستقل

مزرعه تابع

مکان مستقل

مکان تابع

نقطه فرعی

شهرستان نائین

153

678

65

63

0

9

بخش انارک

4

42

0

14

0

0

دهستان چوپانان

4

42

0

14

0

0

بخش خور بیابانک

24

166

65

23

0

3

دهستان بیابانک

7

79

0

1

0

1

دهستان جندق

2

53

0

9

0

0

دهستان نخلستان

15

34

65

13

0

1

بخش مرکزی

125

470

0

26

0

6

دهستان بافران

7

137

0

18

0

2

دهستان بهارستان

16

78

0

0

0

1

دهستان کوهستان

45

123

0

2

0

2

دهستان لای سیاه

57

132

0

6

0

1

 

 

 

 

ج شماره 2- تعداد آبادیهای دارای سکنه و خالی از سکنه شهرستان نائین:

نام شهرستان

تعداد کل آبادی

تعداد آبادیها

نائین

 

دارای سکنه

خالی از سکنه

 

962

310

652

٭ آمار نامه استان اصفهان، سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان اسفند ماه 1369

2-1 بررسی جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان نائین

در سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1365 جمعیت این شهرستان حدود 52319 نفر بوده است. رشد جمعیت این شهرستان در فاصله سالهای 1355، 65 رقم 6/2 درصد یعنی 3/1 درصد کمتر از متوسط رشد کل کشور را نشان می دهد.

نتایج مقدماتی طرح آمارگیری جاری جمعیت در سال 70 جمعیت کل شهرستان نائین 58085 نفر مرد و زن اعلام کرده است که با توجه به جمعیت سال 65 نرخ رشد جمعیت سالهای 70- 65 برابر ½ درصد بوده است که نسبت به 65- 55 5/1 درصد کاهش نشان می دهد و این خود موئد مهاجر فرست بودن شهرستان است.

در سال 65 از کل جمعیت شهرستان 3/45 درصد در نقاط روستائی سکونت داشته اند، همچنین از کل خانوارهای شهرستان نائین بیش از 9/99 درصد در شهرها ساکن بوده اند و میانگین تعداد افراد خانوار معمولی 93/4 نفر به دست آمده است.

1-2-1 ساخت جنسی و سنی:

طبق نتایج سر شماری عمومی نفوس و مسکن سال 65 از 32519 نفر 25923 مرد و 26393 نفر زن در نتیجه نسبت جنسی برابر 98، این نسبت در بین گروههای سنی 0- 140 ساله(100) و بین 15 تا 64 ساله 7/97 و 65 ساله و بیشتر 31/92.

جدول شماره 3- ساخت جنسی و سنی:

سن

جمع

ساکن در نقاط شهری

ساکن در نقاط روستائی

غیر ساکن

کلیه سنین

مرد و زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

 

52319

25923

26396

12181

11515

13741

14878

0

3

 

2-2-1 مهاجرت:

سرشماری سال 65 نفوس و مسکن 7/88 درصد از جمعیت در شهر یا آبادی خود اقامت داشته اند.

5/2 درصد از روستا به شهر

1/2 درصد از شهر به شهر

0/5 درصد از روستا به روستا

1/1 درصد از شهر به روستا

مهاجرانی که به این شهرستان وارد یا در محدوده این شهرستان جا به جه شده اند.

محل اقامت قبلی 8/12 درصد سایر استانها 3/11 شهرستانهای دیگر همین استان 1/60 شهر یا آبادی دیگر در همین شهرستان بوده است.

 

3-1 سواد:

سرشماری سال 65 از 42333 نفر بیشتر از 6 سال سن داشته اند که 9/67 درصد باسواد بوده اند که نسبت به سال 55 6/19 درصد رشد داشته است.

سن

درصد

14-6

4/96

15 به بالا

10/57

 

در بین افراد لازم التعلیم 14- 6 در نقاط شهری 8/97 و در نقاط روستائی 3/95 درصد قرار دارند. در سال 1370 در بین افراد 6 سال به بالا 8/76 بوده که نسبت به سال 65 (9/8 درصد افزایش)

1-3-1 آموزش:

مهر ماه سال 65، از جمعیت 24- 6 شهرستان نائین، 8/51 در حال تحصیل در نقاط شهری 0/58 و در نقاط روستائی این جمعیت به 8/46 درصد می رسد.

7/92 درصد از کودکان

2/63 نوجوانان

5/19 جوانان به تحصیل اشتغال دارند.

 

4-1 دین:

اکثریت قریب به اتفاق جمعیت شهرستان مسلمان می باشد. 65/99 درصد که از جمعیت شهری 55/99 درصد و از جمعیت روستائی 74/99 می باشد. دیگر مذاهب نیز شامل زردشتی 32٪ می باشد.

 

5-1 بهداشت و درمان در شهرستان نائین:

در مهر ماه سال 1365 به ازای 5232 نفر تنها یک پزشک قرار داشت در نقاط شهری 7 نفر پزشک و در نقاط روستایی 3 نفر پزشک قرار داشت.

6-1 وضع فعالیت:

2/44 درصد از جمعیت 10 و بیشتر ساکن در شهرستان شاغل(جویای کار) را تشکیل می دادند.

که در نقاط شهری 3/39 درصد و در نقاط روستائی 3/48.

افراد غیر شاغل در شهرستان 8/55، شهری 7/60 و روستائی 7/51.

6/22 درصد کشاورزان، دامداران، جنگلداران

7/49 کارگران مشاغل تولیدی و امور حمل و نقل

7/8 کارکنان علمی، فنی و تحصیلی.

در سال 70، 8/28 درصد کل جمعیت شاغل در نقاط شهری و روستائی که در نقاط شهری 0/32 و روستائی 2/26، 4/2 درصد نیز بیکار هستند. که در نقاط شهری 4/2 و روستائی نیز 4/2 درصد می باشد.

7-1 بررسی کشاورزی:

1/53 درصد روستائیان و 6/39 شاغلین روستاها کشاورزی می کنند. در سال 70 نسبت به سال 65 سطح زیر کشت 7/5 درصد کاهش دارد. تغییر الگوی کشت منطقه افزایش سطح زیر علوفه ای است که نیاز به آب بیشتری دارد.

جدول شماره 4: دو محصول عمده تولید شده و ظرفیت تولید آن در شهرستان نائین

نوع محصول

تولید شهرستان به تن

عملکرد در هکتار به Kg

گندم آبی

2100

3200

جو آبی

1350

2000

 

هر هکتار علوفه تقریباً 3/2 برابر گندم به آب نیاز دارد ولی درآمد بیشتری را نصیب کشاورزان می کند.

 

8-1 بررسی دامداری در شهرستان:

طبق بررسیها و آمارگیری انجام شده اخیراً میزان اشتغال به امر دامداری در این شهرستان به 3/2 درصد رسیده که نسبت به دوره قبلی 4/0 درصد کاهش نشان می دهد.

 

9-1 زمین شناسی و توپوگرافی منطقه:

از نظر زمین شناسی این شهرستان جزء مناطق نیمه بیابانی و پست کشور محسوب شده و اغلب جنس زمین های آب را آهکی تشکیل می دهد بلندیها بیشتر کم ارتفاع می باشد و به علت جنس زمین و بارندگی کم از پوشش گیاهی نامناسبی برخوردار است. هر چه از مرکز شهرستان به طرف مشرق حرکت می کنیم از ارتفاع کاسته شده است و به مناطق بیابانی و کویر مرکزی نردیکتر می شویم به طور کل این شهرستان و منطقه مورد مطالعه از توپوگرافی ملایمی برخوردار است و به غیر از شهرهای هم چون نائین، انارک، تودشک که در ارتفاع نسبی قرار دارند سایر مناطق از ارتفاع خاصی برخوردار نیستند.

 

10-1 بررسی منابع آب شهرستان:

با توجه به اقلیم شهرستان نائین که دارای آب و هوای گرم و خشک می باشد میانگین بارندگی سالانه در این شهرستان 82 میلیمتر می باشد و بیشترین بارندگی در طول دوره 17 ساله آمارگیری موجود به شهر نائین با 96/99 میلیمتر بوده است. آب باران به علت قعر پوشش گیاهی در اغلب مناطق به صورت رواناب جاری می شود که به صورت سیل بند آن را مهار می کنند و برای تغذیه آبهای زیر زمینی از آن استفاده می شود همچنین آب انبارهائی که آب باران را در خود نگهداری می کند نیز در طول جاده اصلی نائین خور طبس مشاهده می گردد.

اما بیشترین بهره برداری از آب به صورت چاههای نیمه عمیق و عمیق می باشد که در گذشته و تا چندی پیش از آب قنات نیز برای مصارف کشاورزی استفاده می شد.

هم اکنون به علت کاهش آب این قناتها کمتر شاهد استفاده از آن می باشیم.1- مأخذ نتایج مقدماتی طرح آمارگیری جمعیت 1370- سازمان برنامه و بودجه

پایان نامه,انجام پایان نامه,چاه ملک

برای دانلود فایل مقاله کلیک کنید

سفارش پایان نامه