انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ حسابداری

انجام پایان نامه‏ ارشد حسابداری

محصول نهايي گزارشگري مالي. صورت هاي مالي است. هر صورت مالي منعكس كننده اطلاعاتي است كه در مجموع مي تواند تصوير روشني از واحد تجاري مورد نظر ارائه نمايد. صورت سود و زيان جامع يكي از صورت هاي مالي است كه ميزان افزايش يا كاهش حقوق صاحبان سرمايه را از بابت درآمدها و هزينه هاي مختلف نشان ميدهد. سرمايه گذاران. اعتباردهندگان. مديريت و سايرين جهت اتخاذ تصميم هاي اقتصادي به اطلاعاتي در مورد علل تغيير دارايي ها و بدهيهاي بنگاه. نتايج معاملات و آثار رويدادها و شرايط برخاسته از محيط نياز دارند. هدف اصلي اين تحقيق بررسي تاثير ارائه ي صورت سود و زيان جامع بر تصميم گير ي هاي استفاده كنندگان از ديدگاه آنان است. از اين رو با استفاده از متون و ادبيات حسابداري مولفه هاي تصميم گيري شناسايي گرديد و مبناي طراحي سوال هاي ابزار اندازه گيري قرار گرفت. اطلاعات لازم براي تحقق بخشيدن به اهداف تحقيق با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شد. جامعه آماري پژوهش متشكل از دو گروه استفاده كننده صورت هاي مالي شامل مديران (كارشناسان ارشد مالي) شركت هاي سرمايه گذاري با تعداد 103 نفر و مديران مالي (كارشناسان ارشد مالي) صنعت آب و برق با تعداد 120 نفر بود. اين تحقيق شامل دو فرضيه است. فرضيه اول تحقيق مربوط به تاثير ارائه صورت سود و زيان جامع بر تصميم گيري هاي استفاده كنندگان صورت هاي مالي از ديد استفاده كنندگان صورت هاي مالي است. نتايج آزمون فرضيه اول كه با استفاده از روش توزيع دو جمله اي در سطح معني داري 0.05 انجام پذيرفت. نشان مي دهد كه صورت سود و زيان جامع بر تصميم گيري هاي استفاده كنندگان تاثير دارد. فرضيه دوم تحقيق مرتبط با تفاوت بين ديدگاه هاي استفاده كنندگان صورت هاي مالي در ارتباط با تاثير صورت سود و زيان جامع بر تصميم گيري هاي آنان مي باشد. نتايج آزمون اين فرضيه كه با استفاده از تحليل آماري كاي دو در سطح معني داري 0.05 انجام پذيرفت. نشان مي دهد كه تفاوت معني داري بين ديدگاه هاي استفاده كنندگان صورت هاي مالي وجود ندارد.

چگونه است كه تعديلات سنواتي هم در سود و زيان انباشته مي آيد و هم در سود و زيان جامع
تعديلات سنواتي،تعديلات با اهميتي است که به سنوات قبل مربوط مي شود و اولا به منظور اصلاح مانده اول دوره سود و زيان انباشته و ثانيا به منظور افشاء بخشي از تغييرات سود و زيان انباشته (بين مانده اول دوره و مانده پايان دوره) در صورت گردش سود و زيان انباشته منعکس مي گردد.مانده اول دوره و مانده پايان دوره سود و زيان انباشته ،بخشي از تراز وضعيت مالي مقايسه اي شرکت مي باشد.
صورت سود و زيان جامع نشان دهنده تمام درآمدها و هزينه هاي شناسايي شده طي دوره اعم از تحقق يافته و تحقق نيافته مي باشد.  بموجب استانداردهاي حسابداري ايران و يا به استناد قوانين،برخي درآمدها و هزينه ها در صورت سود و زيان دوره منظور نشده و در صورت سود و زيان جامع منعکس و در بخش حقوق صاحبان سهام ترازنامه طبقه بندي مي گردند.
تعديلات سنواتي جزيي از سود و زيان جامع نمي باشد بلکه به جهت اينکه سود و زيان طبق مفهوم نگهداشت سرمايه مالي( مطابق مفاد مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران) تفاوت حقوق صاحبان سرمايه اول دوره و پايان دوره به استثناي آورده و ستانده صاحبان سهام مي باشد لذا به جهت انعکاس تمام تغييرات شناسايي شده در دوره مالي،به سود و زيان جامع سال مالي اضافه يا کسر مي گردد تا کل تغييرات حقوق صاحبان سهام را نشان دهد.
صورت سود و زيان صورتي است که وضعيت فعاليتهاي مالي يک موسسه و نتيجه آن را در يک تاريخ معين نشان مي دهد . بنابراين بدون وجود صورت سود و زيان نمي توان از چگونگي فعاليتهاي مالي طي يک دوره آگاه گرديد
به طور کلي بايد گفت که صورتهاي مالي به منظور دادن اطلاعاتي در مورد قابليت سودآوري و قدرت پرداخت بدهيهاي واحدهاي انتفاعي به استفاده کنندگان از اين صورتها تهيه مي گردند و صورت سود و زيان که از جمله مهمترين اين صورتها هستند حاوي اطلاعاتي است که قابليت سود آوري موسسه را نشان مي دهد

به طور کلي هر فرد در زندگي روزانه اش مي تواند ميزان سود و زيان حاصل از دسترنجش را با يک تفريق ساده هزينه ها از درآمدها بدست آورد . دريک موسسه نيز وضعيت به همين طريق است و سود و زيان آن موسسه در طي دوره مالي به ترتيب زير حاصل مي گردد :

هزينه ها در طي دوره مالي - درآمد در طي دوره مالي = سود ويژه در طي دوره مالي

درآمد در طي دوره مالي - هزينه ها در طي دوره مالي = زيان ويژه در طي دوره مالي
اين صورت نيز داراي عنواني مشتمل بر سه سطر است که سطر اول نام موسسه اي است که اين صورت براي آن تهيه مي گردد و سطر دوم نام صورت مالي يعني صورت سود و زيان است و سطر سوم شامل دوره مالي که اين صورت براي آن تهيه مي گردد مي باشد که به صورت براي سال / ماه منتهي به ...... نوشته مي شود

براي تهيه صورت سود و زيان پس از نوشتن عنوان درآمدها را به صورت ستوني مي نويسيم ، سپس هزينه ها را پس از جمع درآمدها مي نويسيم و پس از آن جمع هزينه ها را از جمع درآمد کم مي کنيم در صورتي که عدد مثبتي به دست آمد سود ويژه دوره مالي و در صورتي که عددي منفي به دست آمد زيان ويژه دوره مالي به دست مي آيد .

البته اين صورت سود و زيان از ساده ترين شکل صورتهاي سود و زيان است که براي شرکتهاي خدماتي مورد استفاده قرار مي گيرد .


انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه