انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ حسابداری

انجام پایان نامه‏ ارشد حسابداری

هزينه هاي سفارش كار
   سيستم هزينه هاي سفارش كار در شركت هايي مورد استفاده قرار مي گيرد كه هر محصول مشابه به طور اساسي با هم تفاوت داشته و بر طبق مشخصات دريافتي از مشتريان يا دستور ساخت توليد شود .يك سفارش ممكن است براي يك واحد محصول مانند ساخت يك پل يا يك گروه محصول مشابه مانند ساخت 200عدد از يك صندلي باشد ،شركت هايي كه از سيستم هزينه يابي سفارش كار استفاده مي كنند عبارتند از :
   شركت هاي پيمانكاري ،كشتي سازي ،هواپيما سازي ،توليد اثاثيه و چاپخانه ها.از شركت هايي كه داراي محصولات مختلف مي باشند و توليد آنها به شكل چرخه محصول مشابه و متناوب صورت مي گيرد مي توان از سيستم هزينه يابي سفارش كار استفاده نمود.به طور كل در يك كارخانه توليد اثاثه ممكن است در مدت يك ماه در ده روز اول 500عدد صندلي در ده روز دوم ماه 300عدد ميز و در ده روز سوم ماه 250دست مبل راحتي توليد نمود .در چنين شرايطي هر گروه محصول مشابه را مي توان به عنوان يك سفارش تلقي نمود .در سيستم هزينه يابي سفارش كار هزينه هاي توليد(مواد مستقيم ،كار مستقيم و سربار كارخانه) هر سفارش تعيين گردد.
   در شكل زير سيستم هزينه يابي سفارش كار را نشان مي دهد .ميانگين قيمت تمام شده يك واحد هر سفارش به قرار زير محاسبه گرديده:
          
 
    قيمت تمام شده هر سفارش = ميانگين قيمت تمام شده بايك واحد هرسفارش
                      تعداد سفارش
سيستم هزينه يابي مرحله اي:
   هزينه يابي مرحله اي سيستمي است ،براي اندازه گيري و گزارش قيمت تمام شده محصولات مشابهي كه توليد آنها يك سري عمليات توليدي يكنواختي به صورت انبوه و پيوسته صورت مي گيرد.،مانند دايره تراشكاري يا مونتاژ ،معمولاً يك واحد محصول از دو يا چند دايره يا مركز هزينه عبور مي كند تا به انبار كالاي ساخته شده برسد .در هزينه يابي مرحله اي ،هزينه هاي توليد (مواد مستقيم ،كار مستقيم،سربار كارخانه) هر دايره به حساب موجودي كالاي در جريان ساخت همان دايره منظور مي شود . نمونه صنايعي كه از سيستم هزينه يابي مرحله اي استفاده مي نمايند عبارتند از:صنايع كاغذ ،فولاد و شيميايي.
روشهاي هزينه يابي محصول:
   هر دو سيستم هزينه يابي سفارش كار و مرحله اي به سه روش واقعي،نرمال و استاندارد قابل اجرا مي باشند.روشهاي هزينه يابي واقعي ،نرمال و استاندارد را مي توان به صورت هزينه يابي متغير (مستقيم) و جذبي اعمال نمود كه به صورت شكل زير خلاصه گرديده است:
                                         
 
  روشهاي هزينه يابي محصول
هزينه يابي متغير(مستقيم)   هزينه يابي واقعي   هزينه يابي نرمال   هزينه يابي استاندارد
    مواد مستقيم                      واقعي                  واقعي                   استاندارد
    كار مستقيم                        واقعي                  واقعي                   استاندارد
    سربار متغير كارخانه          واقعي                بر آورد شده           استاندارد   
   سربار ثابت كارخانه(1)           _                          _                        _
هزينه يابي جذبي
   مواد مستقيم                       واقعي                  واقعي                  استاندارد
   كار مستقيم                        واقعي                  واقعي                   استاندارد
   سربار متغير كارخانه          واقعي                بر آورد شده            استاندارد
   سربار ثابت كارخانه           واقعي                 بر آورد شده           استاندارد
*
(1)در هر دوره به حساب سود و زيان منظور مي شود.
ثبت هاي حسابداري در سيستم هزينه يابي سفارش كار:هزينه يابي واقعي
                                                      ريال             ريال             ريال
1)موجودي مواد اوليه                                            **
                 بستانكاران                                                             **
بابت خريد مواد اوليه
2)موجودي كالاي در جريان ساخت                          **
               سفارش100                      **
               سفارش200                      **
               سفارش300                      **
   كنترل سربار كارخانه                                         **
                مواد غير مستقيم               **
                 موجودي مواد اوليه                                                  **
بابت تعداد مستقيم و مواد غير مستقيم مصرف شده
3)كنترل حقوق و دستمزد                                       **
                  وزارت اقتصاد و دارايي                                            **
                  سازمان تأمين اجتماعي                                            **
                  بانك                                                                     **
بابت حقوق ____ ماه
4)مو جودي كالاي در جريان ساخت                                            **
                       سفارش 100            **
                       سفارش200             **
                       سفارش300             **
كنترل سربار كارخانه                                             **
                    كار غير مستقيم            **
                    كنترل حقوق و دستمزد                                         **
بابت منظور نمودن هزينه كار مستقيم و هزينه كار غير مستقيم به سفارشات سربار كارخانه

                                                       ريال                ريال              ريال
5)كنترل سربار كارخانه                                             **
             استهلاك                               **
             بيمه                                     **
             ساير                                   **
                  بستانكاران                                                                 **
                  پيش پرداخت ها                                                          **
                  ذخيره و استهلاك                                                       **
بابت هزينه هاي سربار انجام شده
6)موجودي كالاي در جريان ساخت                             **
               سفارش 100                     **
              سفارش 200                      **
              سفارش 300                      **
                  كنترل سربار كارخانه                                                 **
بابت منظور نمودن هزينه هاي سربار كارخانه به سفارشات
7)موجودي كالاي ساخته شده                                   **
                 موجودي كالاي در جريان ساخت                                 **
             سفارش 100                      **
             سفارش 200                      **
بابت قيمت تمام شده سفارشات تكميل شده
8)قيمت تمام شده كالاي فروش رفته                          **
                         موجودي كالاي ساخته شده                               **
                    سفارش 100               **
بابت قيمت تمام شده سفارشات كالاها ي فروش رفته
   در پايان دوره مالي به قيمت تمام شده كالاي فروش رفته به حساب سود و زيان بسته مي شود .صورت قيمت تمام شده كالاي ساخته شده و فروش رفته به نحوه محاسبه قيمت تمام شده كالاي ساخته شده و قيمت تمام شده كالاي فروش رفته را نشان مي دهد.اين صورت در
واقع حسابهاي صنعتي را در يك دوره حسابداري تجزيه و تحليل مي نمايد . صورت قيمت تمام شده كالاي ساخته شده و فروش رفته در پايان دوره حسابداري صنعتي تهيه مي گردد.
مثال:
شركت توليدي يزد داراي سيستم هزينه يابي سفارش كار مي باشد . موجودي هاي اول فروردين ماه 13xx به شرح زير است:
موجودي مواد اوليه                          100000
م.كالاي در جريان ساخت سفارش110
             مواد مستقيم                     1400000
             كار مستقيم                       2200000
             سربار كارخانه                  2500000                    
                                                    6100000
م.كالاي ساخته شده(سفارش110)      9000000
شركت طي فروردين ماه در سفارشي به شماره هاي120_130 دريافت نموده است .
انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه