انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ حسابداری

انجام پایان نامه‏ ارشد حسابداری

بومي سازي آئين نامه نظام پيشنهادات در گروه مكانيك
طرح هدف :
اين آئين نامه تلاش دارد با استفاده از اين ابزار و ترويج آن مشاركت دانشجويان و اعضاي گروه مكانيك را در راستاي
1-توسعة فرهنگ مشاركت و استفاده از تجارب و افكار اعضاي گروه مكانيك
2-توسعة فرهنگ كار گروهي
3-افزايش كيفيت آموزشي
4-ارتقاء سطح علمي گروه مكانيك
5-بهبود رفاه دانشجويي
6-توسعة امكانات گروه مكانيك
7-ايجاد محيط شاداب آموزشي
8-اهتمام به امور فرهنگي
فراهم آورد .

حدود كاربرد :
پيشنهاد : عبارت است از يك راهكار ، ايده ، يا طرح اجرايي در راستاي اهداف تعريف شده كه توسط يكي از دانشجويان يا اعضاء گروه مكانيك ارائه گردد .

نظام پيشنهادها :
سيستمي به منظور جمع آوري و بررسي پيشنهادهاي اعضاء گروه مكانيك ، تعيين پاداش ، پيگيري اجراي آنها در راستاي طرح هدف .

1-كميتة عالي راهبري بهره وري
رياست : مدير گروه مكانيك
اعضاء : نماينده اي از اساتيد ، نماينده اي از روساي كميته هاي اجرائي دانشجويي .
2-كميتة راهبري نظام پيشنهادها :
رياست : معاون گروه مكانيك با نمايندة تام الاختيار مدير گروه
اعضاء : نمايندة اساتيد ، روساي كميته هاي اجرايي دانشجويي ، كارمندان اداري گروه
3-كميته هاي اجرائي نظام پيشنهادها :
1-كميتة اداري (اعضاء آن معاون گروه مكانيك ، كارمندان گروه)
2-كميتة اساتيد .
3-كميتة دانشجويي سالهاي متفاوت مشتمل بر
كميته دانشجويان سال اول
كميتة دانشجويان سال دوم
كميتة دانشجويان سال سوم
كميتة دانشجويان سال چهارم
كميتة دانشجويان سال چهارم به بالا
4-تيم هاي مشاركت :
افرادي كه به فراخور فعاليت ها و ماهيت كار جهت پياده سازي نظام پيشنهادات و اجراي پيشنهادها از طرف كميته هاي اجرايي از ميان داوطلبين انتخاب و به فعاليت خواهند پرداخت .
5-ليست شناسنامه مسائل واحدها :
مسائل ، مشكلات و موضوعات داراي اولويت كميته ها كه به منظور تقويت اثربخشي پيشنهادها توسط خود آنها در طول ترم به دبير نظام پيشنهادات ارائه مي شود .
 
مسئوليت ها
1-كميته عالي راهبري بهره‌وري :
-    سياستگذاري و ارائة خط مشي ها
-    اولويت بندي استقرار مكانيزمهاي بهره‌وري
-    تحليل و ارزيابي عملكرد اجرائي مكانيزمهاي بهره‌وري
-    تعيين نظام انگيزشي در راستاي حفظ ، نگهداري و قوام نظام
2-كميتة راهبري نظام پيشنهادها (5s)
-    طراحي و تدوين برنامة عملياتي هر ترم (برنامه هدف) و ارائة آن به كميته عالي
-    تعيين بودجة هر ترم نظام پيشنهادها
-    پشتيباني و نظارت بر عملكرد نظام پيشنهادات
-    تاييد نيازهاي آموزشي اعلام شده كميته هاي اجرائي و پي گيري برگزاري دوره هاي آموزشي
-    تائيد و تصويب پرداخت پاداشتهاي نظام پيشنهادات و برآورد ميزان پاداش
-    تعيين تكليف نهائي پيشنهادها و نظارت و پي گيري اجراء آنها و تصميم‌گيري در خصوص چگونگي اجراء و اولويت بندي و زمان بندي اجراء پيشنهادهاي تصويب شده .
-    ارزيابي عملكرد كميته هاي اجرايي . دريافت گزارش ماهيانه از ميزان تحقق برنامه‌ها و پيشنهادات
-    ارائه گزارش هر ترم از فعاليت كميتة راهبري نظام پيشنهادات به كميتة عالي بهره‌وري .

تقسيم بندي مسئوليت ها در كميته هاي اجرايي دانشجويي :
1-رئيس كميته
-    مسئول اجرايي پيشنهادات در حوزه كميته خويش ، پيگيري و پشتيباني برنامه ها .
-    كنترل و هماهنگي فعاليت اعضاء و تعيين نحوة مشاركت تيم ها و دانشجويان داوطلب .
-    شناسائي موانع ارتقاء سطح علمي و مشكلات كيفيت‌ آموزشي ، نارساييها و تهية شناسنامه و اولويت بندي مسائل در حوزة خويش
2-مسئول فرهنگي
-    مسئول اجراي طرح هاي آموزش تبليغاتي در محدودة كميته
-    هماهنگي جهت اجراي طرح آموزشي تبليغاتي
-    طراحي و تهية برشورها و پوسترهاي آموزشي
-    تبليغ در جهت توسعة فرهنگ مشاركت


انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه