انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ علوم اسلامی

انجام پایان نامه‏ ارشد علوم اسلامی

بسمه‌تعالي
قواعد زبان عربي            صرف (تجزية ساختمان هر كلمه)                 فعل
                                    اسم
                                    حرف
                                  نحو(نقش هر كلمه در جمله)                 انواع اعراب
                                اعراب فعل مضارع
                                مرفوعات
                                منصوبات
                                مجرورات
                                توابع
                                اعداد
(تحليل صرفي فعل )
1) فعل از نظر زمان و صيغه                       ماضي                       ماضي ساده
                                            ماضي نقلي
                                    ماضي بعيد
                                    ماضي استمراري
                                                      مضارع                           
                                                     امر             
                                                    مستقبل
 2) فعل از نظر تعداد حروف          ثلاثي        مجرد         مزيد
                     رباعي          مجرد         مزيد
3) فعل از نظر كيفيت حروف           صحيح       1-  سالم            2- مهموز        3-  مضاعف
                                             معتل          1 - مثال      2 -  اجوف     3 -  ناقص      4 - لفيف
4) فعل از نظر داشتن مفعول‌به           1 - لازم                          2 - متعدي
5) فعل از نظر داشتن  فاعل          1-معلوم          2- مجهول ( فاعل ندارد)
6)  فعل از نظر تغييرات حرف آخر            1 -معرب         2- مبني
جدول صرف افعال ماضي و مضارع با تعيين شناسه و ترجمه
شماره صيغه    صيغه فعل    ضمير منفصل رفعي    صرف ماضي ذَهَبَ    ترجمه    شناسه ضمير متصل رفعي    صرف مضارع يَذهَبُ    ترجمه    شناسه
1    للغائب= مفرد مذكر غايب    هُوَ    ذَهَبَ    رفت يك مرد    ( هُوَ مستتر)    يُذْهَبُ    مي‌رود    ( هُوَ مستتر)
2    للغائبَيْنِ = مثني مذكر غايب    هُما    ذَهَبا    رفتند دو مرد    ا    يَذْهبان(5)    مي‌روند    ا
3    للغائبينَ = جمع مذكر غايب    هُم    ذَهَبوا (1)    رفتند مردان    و    يَذْهَبون    مي‌روند    و
4    للغائبه= مفرد مونث غايب    هَي    ذَهَبُت (2)    رفت يك زن    ( هي مستتر)    تَذَهَبُ    مي‌رود    ( هي مستتر)
5    للغائبَتَيْنِ = مثني مونث غايب    هُما    ذَهَبْتُا    رفتند دو زن    ا    تَذْهَبان    مي‌روند    ا
6    للغائباتِ = جمع مونث غايب    هُنَّ    ذَهَبْنَ(3)    رفتند زنان    ن    يَذْهَبْنَ    مي‌روند    ن
7    للمخاطب= مفرد مذكر مخاطب    اَنْتَ    ذَهَبْتَ    رفتي تو يك مرد    ت    تَذْهَبَ    مي‌روي    ( اَنْتَ مستتر)
8    للمخاطَبَيْنِ = مثني مذكر مخاطب    اَنْتُما    ذَهَبْتُما    رفتند شما دو مرد    تُما    تَذْهَبان    مي‌رويد    ا
9    للمخاطبينَ = جمع مذكر مخاطب    اَنْتُم    ذَهَبْتُم    رفتند شما مردان    تُمْ    تَذْهَبون    مي‌رويد    و
10    للمخاطبهِ= مفرد مونث مخاطب    اَنْتَ    ذَهَبْتَ    رفتي تو يك زن    ت    تَذْهَبينَ    مي‌رويد    ا
11    للمخاطَبَتَيْنِ = مثني مونث مخاطب    اَنْتُما    ذَهَبْتٌما    رفتيد شما دو زن    تُما    تَذْهَبان    مي‌رويد    ا
12    للمخاطبات= جمع مونث مخاطب    اَنْتُنَّ    ذَهَبْتُنَّ    رفتيد شما زنان    تَنَّ    تَذّهَبْنَّ    مي‌رويد    ن
13    للمتكلم وحده = متكلم وحده( مفرد مذكر و مونث)    اَنا    ذَهَبْتُ    رفتم    ت    اَذْهَبُ    مي‌روم    ( اَنَا مستتر)
14    للمتكلم مع‌الغير = ( مثني جمع مذكر و مونث)    نَحْنٌ    ذَهَبْنا    رفتيم    نا    نَذْهَبُ    مي‌رويم    (نَحْنُ مستتر)

 
نكات مهم:
1 – الفي كه پس از (و) جمع مذكر مي‌آيد فقط جنبه تزئين فعل را دارد و جزء ضمير متصل رفعي نمي‌باشد.
2 – (ت) تأنيث نشانه مؤنث بودن فعل است و جزء ضمير متصل رفعي نمي‌باشد.
3 -  در صرف فعل ماضي از صيغة (6) تا آخر، لام الفعل ساكن مي‌باشد.
4 – هر گاه فعلي به ضمير(ي) متكلم وحده اضافه شود به (ن) وقايه نياز دارد، مثل: ضَربَني : مرا زد (ن) وقايه
5 – (ن) در آخر فعل مضارع نشانة رفع فعل مضارع است و ضمير فاعل نمي‌باشد .
ماضي منفي: ما نافيه + ماضي       ما ذَهَب : نرفت
مضارع منفي: لا يا ما نافيه + مضارع         لا يَذْهَبُ : نمي‌رود        ما يَخْدعونَ: فريب نمي‌دهند.
 نمونه  تست فعل ماضي و مضارع:
1 – كدام گزينه براي عبارت « هُنَّ معلماتٌ مهذّباتٌ ……..  التلميذات» مناسب است ؟ ( آزاد پزشكي 75)
1) تُرشدينَ                 2) يُرِشْدنَ              3) يُرْشِدُ            4) تُرْشِدْنَ
2 – ما هِيَ صيغه « تُريدنَ» (‌آزاد پزشكي 75)
1) للغائبات             2) للمخاطبه        3) للمخاطباتِ         4) للغائبهِ
3 – كدام صيغه بعد از « الطالباتُ … » صحيح است ؟ ( سراسري رياضي 68)
1) جَلَسَتْ        2) جَلَسَتا             3) جَلَسْنَ       4) جَلَسوا
4 – فعل مناسب براي عبارت « سَمِعْتُ رجالاً … مِنْ يوسف» كدام است ؟ ( سراسري رياضي 71)
 1) تَتَحَدَّثون           2) يَتَحَدَّثونَ         3) يَتَحَدَّثُ         4) تَتَحَدَّثُ
5    - (ن) در كدام صيغه ضمير است؟ ( آزاد زبان 73)
1) يُجاهِدْنَ             2) يُجاهدونَ               3) تُجاهدينَ         4) تُجاهِدانِ
ماضي نقلي: قَدْ + ماضي           قَدْ ذَهَبَ      : رفته است .
ماضي بعيد: كان + قَدْ + ماضي        كان قَدة ذَهَبَ : رفته بود.
ماضي استمراري: كانَ + مضارع   كانَ يَذْهَبُ : مي‌رفت .


 نمونه تستهاي ماضي:
1 – اكمل الفراغ بالاجابه المناسبه: « كان الكفارُ …. مِنْ خلال الباب و هم … اَنَّ النائمَ في الفراشَ هٌوَ الرسول(ص)  ( آزاد تجربي 80)
1- تَنْظرون ، تتوهًّمونَ             2- تنظر، يتوهمون         3) ينظرون، يتوهمون      4) تنظر، تتوهم
2 – ما هو نوع الفعل « كانوا يجهدون َ» ؟ ( آزاد زبان 73)
 1) بعيد             2- نقلي         3 – استمراري     4 -  التزامي
3 – ما هو نوع الفعل « كانَ قَدْ حَرَّك »؟ (‌آزاد پزشكي 72)
 1 – نقلي                 2  - التزامي         3 – بعيد         4 – استمراري
4 – ما هو الصحيح للعباره: « كانَ الجنود… الي المعركه» ( سراسري انساني 70)
 1 – تَذْهَبُ                    2 -  تَذْهَبونَ            3 -  يَذْهَبُ          4 -  يذهبونَ
5 – ما هُوَ نوع الماضي في العباره: « كانت التلميذه قد فكرت »( سراسري تجربي 69)
1- استمراري        2 – بعيد        3 – ساده         4 - نقلي
فعل نهي:  (1) لا ناهيه + مضارع          آخر فعل مجزوم        مثل: لا تَذْهَبْ : نرو
نكته مهم: مجزوم شدن فعل مضارع             ضمّه      ساكن (ْ)
                        (ن) آخر فعل حذف مي‌شود بجز 6 و 12
يادآوري: در ترجمة فعل نهي در صيغه‌هاي غايب و متكلم : نبايد‌+  مضارع التزامي
مثل: لا يَذْهَبْ: نبايد برود                 لا اَذْهَبْ : نبايد بروم
 نمونه تست :
1 – ماهي الترجمه الدقيقه للعباره التاليه: « لا تَسْمَعْ لِنَفْسكَ اَنْ تَيْأَسَ …..» سراسري تجربي – رياضي . انساني 76)
1 – به نفس خود اجازه مده كه نااميد شود .             2 – به نفس خود اجازه نمي‌دهي كه مأيوس شوي
3 – به نفس خود اجازه مده كه مأيوس كني            4 – براي نفست گذشت و چشم پوشي مكن
2 – ما هُوَ الصحيح للفراغ : «الصديق الوفيُّ لا …. صديقهَ» ( آزاد تجربي 74)
1 – تُضِلُّ            2 -  يُضَلًّلُ        3 – تَضِلُّ          4 – اَضِلُّ

3 – در كدام گزينه « لا » نمي‌تواند عامل  جزم باشد؟ ( سراسري رياضي 77)
1) انتِ لا ترمي             2) اَنْتُنَّ لاترمين        3) هن لايدعون         4)  هم لا يدعون
فعل حجد ( مضارع مجزوم به لَمْ يا لَمّا):
لَمْ يا لَمّا + مضارع          آخر فعل مجزوم               لم يَذْهَبْ: نرفت
نكته: «لم» معناي فعل را به منفي ( وگاهي ماضي نقلي منفي) منفي تبديل مي‌كند . لمَ يَذْهَبْ: نرفت، نرفته است .
«لَمّا »  معناي فعل را به ماضي منفي يا هنوز + نقلي منفي تبديل مي‌كند . لَمّا يَذْهَبْ : هنوز نرفته است.
    تذكر: لَمّا : اگر بر سر ماضي بيايد، قيد زمان به معناي هنگاميكه مي‌باشد و فعل را هيچ تغييري نمي‌دهد . مثال: لَمّا  سَمِعَ القاضي: هنگاميكه قاضي شنيد .
    فعل مستقبل: سَ يا سَوْفَ + مضارع        سَيَذْهَبُ         خواهد رفت          سَ : بزودي ( آينده نزديك ) سوفَ: بالاخره( آينده دور)            سوفَ يذهَبُ          بالاخره خواهد رفت .
 نمونه تست:
1 – نگارش كدام گزينه غلط است ؟ ( آزاد پزشكي 76 -  رياضي 75)
 1) لما تقولا             2) لما تَقُلْنَ         3)  لما تقولوا             4) لما تقولينَ
2 – جمع مذكر مخاطب مضارع مجزوم « سَمِعْتُم » كدام است ؟  ( آزاد رياضي 70)
 1) لم تَسْمعونَ             2) لم يَسْمَعوا             3) لم تَسْمَعوا         4) لم يَسمَعونَ
3 – ماهي الترجمه الدقيقه للعباره التاليه ؟ « لَمْ تَأْتِ هُدي الي الجامعه، فاتَّصَلَتْ زميلاتها ببيتها هاتفياَ … » هدي به دانشگاه … ( سراسري انساني 75)
1 )  نمي‌آمد، لذا همكلاسي‌يش با خانة او تلفني تماس گرفتند
2) نيامده است و دوستان او به خانه‌اش تلفن زدند .
3) نيامد، پس همكاران او به خانه‌اش تماس تلفني مي‌گرفتند     
4) نيامده است ، پس همكلاسي‌هاي او تلفني با خانه‌اش تماس گرفتند
َ  يا ِ باشد إِ                      ُ  باشد        اُ
فعل امر مخاطب: 1) حذف ( ت) مضارعه از ابتداي فعل 2) و مجزوم كردن آخر فعل
1 – اگر پس از حذف ( ت) حرف بعدي ساكن باشد نياز به همزه دارد كه اگر عين الفعل َ يا ِ إ و اگر عين الفعل  ُ  اُ  مثل: تَكْتُبُ        اُكْتُبْ        تَذْهَبُ   إِذْهَبْ             تذكرمهم: همزه امر باب‌الفعل مفتوح است اَفْعَلْ: اَخْرَجْ    
2 – اگر حرف بعدي متحرك باشد نياز به افزودن همزه نيست . مثل: تُكَلِّمُ:  عَلَّمْ: بدان
    نكته مهم: فعلهاي ثلاثي مزيد بابهاي ( تفعيل ، مفاعله، تفاعل و تفعّل ) همزه امر ندارند . و امرشان به ترتيب : ( فَعَّلْ – فاعِلْ – تَفاعَلْ – تَفَعَّلْ ) مي‌باشد .
فعل امر غايب و متكلم: لِـ + 6 صيغة غايب و 2 صيغة متكلم مضارع         آخر فعل مجزوم
مثال: لِيَذْهَبْ: بايد برود.
تذكر: در ترجمه امر غايب و متكلم:‌بايد + مضارع التزامي مي‌باشد . مثل لِاَجْلِسْ : بايد بنشينم .
 نمونه تست:
1 – ما هُوَ امر «تُنْقِذُ»؟ ( سراسري هنر 68)
1) اَنْقِذْ        2) اِنْقِذْ            3) اُنْقِذْ            4) اِنْقِذْ
2 – ما هُوَ امر « تُلِحّين» ؟ ( آزاد انساني 74)
1) اُلِحّي            2) إِلِحّي         3)  أََلِحِّي         4)اِلِحّ
3 – ما هُوَ اعراب « يتوكَّلُ» في‌الايه الكريمه؟ « و عَلَي اللهِ فَلْيَتَوكَّلِ    المُومنون».
1) جر            2) جزم             3) رفع         4) نصب
فعل  از نظر تعداد حروف             ثلاثي ( سه حرفي)          مجرد : كتب      مزيد: اَخْرَجَ
                                                    رباعي ( چهار حرفي)        مجرد:  وَسْوَسَ      مزيد: تَوَسْوَسَ
ثلاثي مجرد :  فعلي است كه در اولين صيغة ماضي سه حرف اصلي داشته باشد . مثل : جَلَسَ
ثلاثي مزيد : فعلي است كه در اولين صيغة ماضي علاوه بر سه حرف اصلي، حرف يا حروفي زائد داشته باشد . مثل: اَنْزَلَ.
ثلاثي مزيد داراي 8 باب  يا مصدر مي‌باشد .

 
جدول ثلاثي مزيد
باب يا مصدر      ماضي     مضارع      امر     حرف زائد     كاربرد باب
1 – اِفعال     اَفْعَلَ    يُفْعِلُ    اَفْعِلْ    (أ)    براي متعدي كردن فعل لازم
2 – تفعيل ( تَفْعلِه)
تعليم/ تبصره    فَعَّلّ
عَلَّمَ    يٌفَعَّلُ
يُعَلَّمُ    فَعَّلْ
عَلَّمْ    (ع)
(ل)    براي متعدي كردن فعل لازم

3- مفاعله (فِعال)
مجاهده ( جهاد)    فاعَلَ
جاهَدَ     يُفاعَلُ
يُجاهِدُ    فاعِلْ
جاهِدْ    (ا)
(ا)    براي مشاركت يك جانبه
براي مشاركت يك جانبه
4 – تفاعُلْ
تَناظُر    تَفَاعَلَ
تَناظَرَ    يَتَفاعَلُ
يَتناظَرُ    تَفاعَلْ
تَناظَرْ    (ت – ا)    براي مشاركت دو جانبه
5 – تفعّل
تكبٌّر    تَفَعَّلَ
تكَبَّرَ    يَتَفَعَّلُ
يَتَكبَّرُ    تَفَعَّلْ
تَكَبَّر‌    (ت- ع)
(ت-ب)    براي مطاوعه يا اثرپذيري فعل
6- افتعال
اجتهاد     اِفْتَعَلَ
اِجْتَهَدَ    يَفْتَعِلُ
يَجْتَهِدُ    اِفْتَعِلْ
اِجْتَهِدْ    (ا-ت)    براي مطاوعه يا اثر پذيري فعل
7- انفعال
انكسار    اِنْفَعَلَ
اِنْكَسَرَ    يَنْفَعِلُ
يَنْكَسِرُ    اِنْفَعِلْ
اِنْكَسِرْ    (ا-ن)
(ا – ن)    براي مطاوعه يا اثر پذيري فعل
8 – اِستفعال
اِستشهاد    اِسْتَفْعَلَ
اِسْتَشْهَدَ    يَسْتَفْعِلُ
يَسْتَشْهِدُ    اِستَفْعِلْ
اِسْتَشْهِدْ    (ا-س –ت)
(ا-س-ت)    براي طلب و در خواست
نكات مهم بابها: همزه باب افعال  هميشه قطع و مفتوح است ( چه در ماضي ، چه در امر)
در باب تفاعل : نيازي به مفعول نيست ، پس لازم است .
    صيغه‌هاي ( 2 و 3 و 6 ماضي) باب تفعّل و تفاعل با صيغه‌هاي ( 8 و 11 ، 9 ، 12) امر يكسان مي‌باشد. و راه تشخيص آنها از طريق جمله مي‌باشد .
مثال: ماضي غائب       تَجَمَّعَ  تَجَمَّعا (2)  تَجَمَّعوا (3)                      امر مخاطب     تَجَمَّعْ      تَجَمَّعا(8)       تَجَمَعًّوا(9)
                             تَجَمَّعتْ  تَجَمًّتا   تَجَمَّعْنَ(6)                                         تَجَمَّعي    تَجَمَّعا(11)     تَجَمًّعْنَ (12)
گاهي در ترجمه باب (‌تفاعل و مفاعله) به آوردن « با» نياز داريم، مثال: تَعاهدَوا اَمر الصَّلوهِ : در امر نماز با يكدگر عهد ببنديد.
    (بابهاي افعال ، تفعيل و مفاعله) حرف مضارعتشان مضموم است مثال: يُكْرِمُ – يُعَلَّمُ - يُجاهِدُ
    بايد دقت داشته باشيم كه در صيغه‌هاي ( 2 و 3 و 6) ماضي بابهاي ( تفعيل ، مفاعله، افتعال ، انفعال، استفعال) با امر ضيغه‌هاي ( 8 و 9 و 12) از نظر ظاهر شبيه هم هستند . فقط تفاوت آنها در عين الفعل است در ماضي عين‌الفعل  ، مفتوح و در امر عين الفعل ( مكسور ) است .
مثل : ماضي غائب   كاتَبَ      كاتبا(2)      كاتبوا(3)                امر مخاطب     كاتِبْ  كاتبا(8)  كاتبوا(9)
                          كاتبتْ   كاتبتا       كاتَبْنَ(6)                                         كاتِبي   كاتبا    كاتِبْنَ(12)
باب افتعال و انفعال در بعضي موارد خيلي شبيه هم هستند و راه تشخيص آنها سومين حرف است . اگر ( ت) بود، در باب (افتعال) است مثل انتقال ( ريشه) نقل   اگر سومين حرف( ت ) نبود در باب انفعال است . مثل: اِنْكِسار ( ريشه) كسر
    توجه : كلماتي مثل استماع ، استتار، استراق، استناد و … در باب افتعال  هستند.
    مثال كاربرد بابها:
1 – افعال و تفعيل:  ضَحِكَ ( خنديد) لازم:  متعدي( افعال) اَضْحَكَ  عَلُّي حَسَناَ( علي حسن را خنداند)
نَزَلَ ( نازل شد) لازم      :  متعدي(تفعيل)   نَزَّلَ اللّهُ القُرآنَ ( خدا قرآن را نازل كرد)
2 – مفاعله و تفاعل : ضَرَبَ ( زد)   مفاعله: ضارَبَ  مجيدَ سعيداَ ( مجيد سعيد را زد)
 كتبَ ‌( نوشت)  تفاعل   تكاتب الصديقان  ( دو دوست با يكديگر نامه نگاري كردند)
تفاعٌلَ : براي انجام كاري بر خلاف واقع نيز مي‌آيد.  مثل: تجاهَلَ الْمَرْءُ (مرد خود را به ناداني زد .)
بابهاي تفعّل ، افتعال  وانفعال ، براي مطاوعه يا اثر پذيري فعل:
مثل:  عَلَّمَ الْمُعَّلمُ التلميذ فَتَعَلَّمَ       معلم به دانش‌آموز ياد داد، پس ياد گرفت .
جَمَعْتُهُ ، فاجْتَمَعَ       جمع كردم آنرا، پس جمع شد .
كَسَرْتُهُ ، فَانْكَسَرَ         آنرا شكستم ، پس شكست .
باب استفعال براي طلب و درخواست : مثل: اِسْتَهْدي : طلب هدايت كرد.


 چند نمونه تست:
1 – اولين صيغه ماضي كدام مصدر يك حرف زائد دارد ؟ ( سراسري تجربي 69)
1) انهدام             2) تنازع         3) تَعَلّم        4) مكاتبه
2 - «اُضَيَّعُ » چگونه فعلي است؟ ( آزاد انساني 77)
1) متكلم وحده مضارع ثلاثي مجرد             2) متكلم وحده مضارع ثلاثي مزيد
3)  امر حاضر تفعيل                     4)  امر حاضر ثلاثي مجرد
3 – ما هيَ صيغه « اِسْتَقَمْتُنَّ »؟( آزاد پزشكي 76)
1) للمخاطبات             2) للمخاطبه             3) للغائبات         4) للغائبه
4 - «استماع» از چه بابي است ؟  ( آزاد غير پزشكي 76)
1) تفعّل             2) تفعيل             3) افعال         4) افتعال
5 - «تَتَّبعانِ» از چه بابي است ؟ ( آزاد پزشكي 76)
1) تفعّل                2) تفعيل        3) افعال         4) افتعال
6    - «يَستَوي » چه نوع فعلي است ؟ (‌آزاد پزشكي 74)
1) فعل رباعي مزيد         2) ثلاثي مزيد باب استفعال     3) ثلاثي مزيد باب افتعال     4) فعل متعدي
7    – افعال آية شريفة « يا ايُّها النَّبيُ جاهِدِ الكُفّارَ  و المنافقينَ و َ اغْلُظْ عَلَيْهْم» به ترتيب در كدام باب است؟
1) افعال ثلاثي مجرد        2) تفاعل – افعال        3)  مفاعله – افعال     4) مفاعله – ثلاثي مجرد( سراسري تجربي 72)
8    – در عبارت « لا تَقْتُلوا يوسفَ واَلْقوهُ في الْبِئْرِ ثُّمَ قولو لِابيكُمْ : اَكَلَهُ الذِّئْبُ » چند فعل ثلاثي مجرد دارد؟
1) دو        2) چهار                3) يك         4) سه ( سراسري تجربي 71)
9    – ما هو نوع الفعل في ما اشير اليه بخط؟ « أَكرمي بنتك و عامِليها برفقٍ». ( ورودي پيش دانشگاهي رياضي 77)
1) امر باب افعال امر مفاعله                 2)  ماضي من باب مفاعله
3)  ماض و امر مِنْ‌ باب مفاعله                 4)  مضارع و امر من باب افعال
10    – فعل مناسب براي عبارت « اَنتُمْ يا اَيُّها الرِّجالُ …. الي ارضٍ جديدهٍ » كدام است ؟ (‌آزاد زبان 70)
1) هاجَرتُمْ        2) هاجَروا        3) هَاجَر    ا        4) هَاجَرَتا
 
فعل از نظر كيفيت حروف:                      صحيح                 سالم
                               مهموز
                               مضاعف
                                                     معتل               مثال
                            اجوف
                            ناقص
                                    لفيف             مقرون
                                                  مفروق                    
فعل صحيح: فعلي است كه حرف عله نداشته باشد.
سالم: فعلي است كه حرف عله، همزه و دو حرف همجنس نداشته باشد . مثل : جَلَسَ
مهموز: فعلي است كه يكي از حروف اصليش همزه باشد  و مهموز 3 نوع است .
مهموز الفاء: أكَلَ         مهموز العين:  سَألَ              مهموز اللام : قَرَأَ
در صرف فعلهاي مهموز هيچگونه تغييري صورت نمي‌‌گيرد، مگر در بعضي صيغه‌ها و حالات و بطور كلي صرف اين افعال شبيه فعلهاي سالم است .
قواعد كلي مهموز:
هر گاه دو همزه كنار يكديگر باشند كه اولي متحرك و دومي ساكن باشد، سه حالت پيش مي‌آيد:
1 – اگر همزه اول مفتوح و دومي ساكن باشد ، همزه به (آ) تبديل مي‌شود .
أََ أْْ         آ  مثل : أَمِنَ      اَفْعَلَ       أَأْمَنَ        آمَنَ
أمِنَ       امر باب افعال ( اَفْعِلْ)       أَأْمِنْ         آمِنْ
2 – اگر همزة اول مضموم و دومي ساكن باشد، همزه به ( أو) تبديل مي‌شود .
أُُ أْ ْ       أو     مثل: أَمِنَ مضارع متكلم وحده (اِفعال)      أُأْمِنُ      أومِنُ
همچنين مجهول ماضي  أَأْمَنَ  وزن اُفْعِلَ        أأْمِنَ     أومِنَ
3 – اگر همزة اولي مكسور و دومي ساكن باشد ، همزه با (اي) تبديل مي‌شود.
إِأْ      ايـ       مثل: أَمِنَ      مصدر باب افعال     أئمان      ايمان
بطور خلاصه اَمِنَ در باب افعال: ماضي( آمَنَ) مضارع : يُؤْمِنُ متكلم وحده مضارع : أُومِنُ
 امر: آمِنَ    مصدر:‌ايمان ماضي مجهول: أُُومِنَ مضارع مجهول: يُؤْمَنُ   مجهول متكلم وحده: اُومَنُ
أَتَي اَفْعَلَ   آتي     مجهول أُوْتِيَ            أََوي   اَفْعَلَ      آوي   مجهول   أَُووِيَ ( پناه داده شد)
نكته مهم: در امر مخاطب افعال( سَألَ  - اَمَرَ)  حذف همزه جايز است و مي‌توانيم با همزه يا بدون همزه بياوريم.
سَأَلَ      مضارع  تَسْألُ        امر        اِسْأَلْ (1)  ياسَلْ
اَمَرَ    مضارع  تَأْمُرُ        امر         اُوْمُرْ يا مٌرْ
1 – اگر قبل از (اِسأُلْ) حرف عطف  ( وَ يا فً) بيايد ، همزه وصل مي‌آيد . وَاسْألْ – فَاسْأُلْ
نكته: فعل اَخَذَ  در باب افتعال  قاعدة ابدال صورت مي‌گيرد . يعني أ      ت بدل ميشود . و ت در ت ادغام مي‌شود و مشدد نوشته مي‌شود .  مثل : أَخَذَ  اِفْتَعَلَ     إآْتَخَذَ   إتْتَخَذَ       إِتَّخَذَ اَخَذَ در باب افتعال: ماضي: اِتَّخَذَ    مضارع: يَتَّخِذُ    امر: اِتَّخِذُ مصدر : اِتّخاذ
تبصره : اگر فعلي مهموز العين و ناقص باشد مثل ( رأي) در صيغه‌هاي مضارع آن ، همزه عين‌الفعل حذف مي‌شود رَأي( َ) مضارع يَرأَيُ اعلال به قلب    يَر‌ْأي حذف همزه   يَري
صرف مضارع يَري:
امر مخاطب  يَري      يَري  رَ رَيا رَوْا          يَري يَريانِ يَرَوْنَ                تَري تَرَيان  تَرَوْنَ
                            رَيْ   رَيا   رَيْنَ        تَري    تَرَيانِ  يَرَيْنَ             تَرَيْنَ  تَرَيانِ  تَرَيْنَ
                                                     (أَري        نَري)
 چندنمونه تست:
1 – عبارت « اَلَمْ تَرَ رَبَّكَ …..»  براي مفرد مؤنث مخاطب چگونه مي‌شود؟ ( سراسري تجربي 75)
1) لَمْ تَرَيْ                               2)  لَمْ تَرِي       3) لَمْ تَرَيْنَ               4) لم تَريينَ
2 – عَيَّنَ الاَمر من فعل «رَاي – يري »؟ ( سراسري تجربي 79)  
1) اَرِ             2) أَري             3) رَي               4) رَ
3 – كدام گزينه مهموز است ؟ ( آزاد غير پزشكي 75)
1) اَكونَنَّ              2) أَذِنْتُنَّ         3) اُكَفِّرَنَّ           4) أَدُلُّ
4 - كيف تكون الايه الشريفه مع فعل الامر؟« يُقيمون الصلوه و يُؤتون الزكوه»  ( سراسري انساني 76)
1) اقاموا – آتَوا            2) اقيموا- آتُوا            3) قوموا – اوتوا              4) قيموا – اوتوا
فعل مضاعف: اگر فعلي دو حرف اصليش همجنس باشند مثل: مَرَرَ     مَدَدَ – زَلْزَل
قواعد مضاعف:  هر گاه در مضاعف، حرف اولي ساكن و دومي متحرك باشد و يا هر دو متحرك باشند، ادغام آنها واجب مي‌شود. مثل: مَرَرَ   مَرَّ                    سَرَرَ       سَرَّ
 در صورتيكه فعل مضاعف به ضميرهاي متصل فاعلي ( ضمير بارز) ( نَ – تَ – تَما – ثُمَ – تِ- تُنَّ- تُ- نا) ختم شده باشد  ادغام صورت نمي‌گيرد .
(صرف 14 صيغه فعل مَرَّ)
غائب        مَرَّ         مَرّا      مَرّوا                                  مخاطب     مَرَرْتَ   مَرَرْتَما       مَرَرتُمْ           متكلم  مَرَرْتُ
             مَرَّت        مَرَّتا      مَرَرْنَ ( از اين صيغه تا آخر بدون ادغام)             مَرَرْتِ    مَرَرْتُما       مَرَرْتُنَّ                       مَرَرْنا
( صرف 14 صيغه فعل يَمُرُّ)
غائب    يَمُرُّ        يَمُرّان      يّمُرونَ             مخاطب     تَمُرُّ        تّمُرّانِ     تَمُرَونَ                    متكلم    اَمُرُّ
           تَمُرُّ       تَمُرّان     يَمْرُرْنَ                            تَمُرّينَ       تَمُرّانِ   تَمُرَرْنَ ( بدون ادغام)              نَمُرُّ                     
نكته:  در اين موارد ادغام و فكّ ادغام  ( عدم ادغام) جايز است :
الف – در فعل مضارع مفرد مجزوم       مثل: يَمُدُّ         لَمْ يَمُدَّ          لّمْ يَمْدُدْ
ب – در امر مفرد  مثل:  تَمُدّ           مُدَّ يا اُمْدُدْ
(صرف امر مخاطب تَمُرُّ)
مُرَّ          يا اُمْرُرْ       مُرّا                  مُرّوا
مُرّي       مُرّا          اُمْرُرْنْ                اسم فاعل مضاعف بر وزن فاعّ است . مثل  ضارّ : ضرر زننده

 چند نمونه تست :
1 -  كدام كلمه مضاعف است ؟ ( سراسري رياضي 67)
1) يُحِبّونَ            2) يَدبِّرونَ        3) يُعَلِّمونَ     4) يُكَبِّرونَ
2 – كدام گزينه مضاعف نيست؟ ( سراسري هنر 75)
1) يَتَحَكَّمونَ            2) يَفِرّونَ            3) يُضللّونَ        4) يَضُمّونَ

3 -  كدام فعل مضاعف است ؟( آزاد انساني 71)
1) يَتَّحدِونَ            2) كُنْتَنَّ        3) يَمُنَونَ        4) يُمَكنَّونَ
4 -  كدام فعل سالم است ؟ ( آزاد پاره وقت 73)
1) طَهًّرنَ            2) وَصَلْنَ        3) حَلَلْنَ        4) آثَرْنَ
فعل معتل: فعلي است  كه يكي از حروف اصليش علّه باشد( و – ي – ا)
1 – معتل مثال:  هر گاه فعلي اولين حرف اصليش عّله باشد . واوي = وَعَدَ       يايي= يَقِنَ
2 – معتل اجوف: هر گاه فعلي دومين حرف اصليش علّه باشد . واوي = قَوَلَ     يايي = بَيَعَ
3 – معتل ناقص: هر گاه فعلي سومين حرف اصليش علّه باشد .   واوي = دَعَوَ       يايي= هَدَيَ
4 – لفيف : هر گاه فعلي دو حرف علّه داشته باشد .  مقرون( نزديك به هم)  = هَوَيَ    - ثَوَيَ
                                      مفروق ( دور از هم )  = وَفَيَ – وَقَيَ
اعلال : به تغييراتي كه در فعلهاي معتل و صيغه‌هاي مختلف آن صورت مي‌‌گيرد اعلال مي‌گويند .  و اعلال بر سه نوع است.
1 – اعلال به حذف:كه حرف علّه حذف مي‌شود . مثل: وَعَدَ  مضارع  يَوْعِدُ        يَعِدُ
2 – اعلال به اسكان: كه حرف علَه ساكن مي‌شود.  مثل: يَقْوُلُ          يَقُوْلُ
3 – اعلال به قلب: كه حرف علّه‌اي به حرف علّه‌‌اي ديگر تبديل مي‌شود .  مثل: بَيَعَ      باعَ


انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه