انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ اقتصاد

انجام پایان نامه‏ ارشد اقتصاد

پيشينة مديريت كيفيت: ‎Total Quality Management (T.Q.M)
استانداردهاي كيفيت را براي نخستين بار دولت انگلستان، پس از جنگ جهاني اول، به صورت مدون ايجاد كرد. در آن زمانم، مؤسسه هواپيماسازي پادشاهي انگليس به منظور بالا بردن ضريب اطمينان هواپيماهاي ساخت خود به تهية راهكارهاي روشمند دست زد.
سازمان بين‎المللي استاندارد پس از جنگ جهاني دوم در سال 1946 تأسيس شد و در سال 1987 استانداردهاي جهاني نظام كيفيت موسوم به استانداردهاي ‎ISO 9000 را تدوين و ارائه كرد.
در حال حاضر بسياري از شركتها در مناطق تحت تحت فعاليت خود، واردات كالاهايي را مي‎پذيرند كه از اين استانداردها پيروي كنند. در چنين شرايطي براي بهبود كيفيت توليدات، افزايش يافته است؛ زيرا در غير اين صورت شركت‎هاي رقيب كه توليدات خود  را با كمترين قيمت و بهترين كيفيت ارائه مي‎دهند، گوي سبقت را خواهند ربود و آنهايي كه نتوانند سطح توليدات خود را با استانداردهاي جهاني تطبيق دهند، خود به خود از گردونه حذف خواهند شد.

 
«پيشينه مديريت كيفيت»
 نشان مي‎دهد كه:
‎* توجه به كيفيت و تلاش براي بهبود دائمي، تنش مهم و اساسي در توسعه دارد؛ كشوري مانند ژاپن كه پس از جنگ جهاني دوم در وضع نابسامان اقتصادي به سر مي‎برد، ‌از اين طريق توانست در مدت كمتر از پنجاه سال، به يكي از قطب‎هاي بزرگ اقتصادي جهان تبديل شود.
‎*  براي افزايش كيفيت و بهبود مستمر،‌ بايد ديدگاهي واحد انتخاب و ترويج شود.
‎* عملي شدن اين ديدگاه، به حمايت همه جانبة دولت، ايجاد نظام تشويش؛ تبليغ و آموزش همگاني به صورت منسجم نياز دارد.
‎* بي‎توجهي به اين امر حياتي خواه ناخواه موجب از بين رفتن توليدات داخلي و افزايش واردات خواهد شد.

 
تاريخچه سيستم‎هاي كيفيت در ايران
حركت در زمينه سيستم‎هاي كيفيت، بخصوص استانداردهاي ‎ISO 9000 ، تشويق مرحوم آقاي مهندس ميراحمد سادات رئيس سابق مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران است. در اين مورد شايد نتوان گفت كه حركت رسمي كشور در زمينه سيستم‎هاي كيفيت به اقدامات مؤسسه استاندارد در برگزاري سمينارها و دوره‎هاي توجيهي بخصوص سمينار ‎ISO 9000 كه در سال 1369 در رشت برگزار شد برمي‎گردد. در اين ميان، مي‎توان گفت كه حركت جدي و تأثير كنگر كشورمان در زمينه استانداردهاي ‎ISO 9000 به ترجمه و انتشار استانداردهاي ‎ISO 9000 ويرايش سال 2000 در دي ماه 1374 باز مي‎گردد. اين حركت كه با پيگيري و حمايت‎هاي مرحوم مهندس سادات و به همت مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به سرانجام رسيد يكي از ماندگارترين حركات در اين مرحله بود كه اخيراً نيز با ترجمه و انتشار ويرايش فعال 2000 استمرار يافته است.

مديريت كيفيت چيست؟
چارچوب و ساختار عمومي مديريت كيفيت در نمودار نشان داده شده است. همان‎طور كه در اين تصوير آمده، لازم است يكپارچه‎سازي سيستم مديريت كيفيت در ابعاد زير صورت بگيرد:
- فن‎آوري ‎- اقتصادي
- مديريتي ‎- سازماني
- سيستمي – فرآيندي
نمودار ساختار عمومي مديريت كيفيت

 
از اينرو، بايد بتوان با اجراي سيستم مديريت كيفيت امكان كنترل مستقيم بر كليه فعاليت‎هاي مديريتي و كنترل محصولات و خدمات توليد شده را فراهم آورد.
اين واقعيت كه كارآفرينان ايراني در بخش صنعت و خدمات به موضوع كيفيت، تضمين كيفيت عنايتي خاص پيدا كرده‎اند و تمام تلاش خود را مبذول داشته‎اند كه در اين راه سرآمد شوند، ما را بر آن مي‎دارد تا در پي طراحي و اجراي يك مدل يكپارچه مديريت كيفيت باشيم. اما نگرش يكپارچه و تأثيرات حاصل از آن هنوز ابهاماتي دارد كه بايد در پي برطرف كردن بود.
در اين ميان، مديران و كارشناسان شركت‎ها بايد در پي اندازه‎گيري / ارزيابي تأثيرات حاصل از اجراي اين سيستم‎ها در سازمان‎هاي خود باشند و اطمينان حاصل نمايند كه با اجراي اين سيستم‎ها به اين اهداف تعيين شده براي آنها دست يافته‎اند. در اين مورد معيارهايي مثل هزينه، زمان، انعطاف‎پذيري و كيفيت فرهنگ خاص حاكم بر جامعه ايران و ‎… از جمله عواملي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
 
سير تحول مفاهيم كيفيت
كيفيت يكي از واژه‎هاي احساسي و كليدي و يا مدخل ورودي به مباحث مرتبط با سيستم‎هاي مديريت كيفيت است. تلاش گسترده و همه جانبه ما در تبيين و تعريف اين واژه مهم، نقش بسيار زيادي در درك و آشنايي چرايي و دليل تدوين و انتشار سيستم‎هاي مديريت كيفيت دارد. به راستي كيفيت يعني چه؟
از يك ديدگاه، كيفيت از سه جنبه زير قابل توجه است:
كيفيت محصول
كيفيت سيستم
كيفيت فرآيند
در اين نگرش،‌كيفيت تعريف عام و گسترده تطابق با مشخصات و معيارهاي تعيين شده و يا تناسب محصول با اهداف يا منظور را دارد. از اين‎رو با اين مشخصه به كيفيت بيشتر از جنبه يك محصول مورد ارزيابي و تدقيق قرار مي‎گيرد و به همين خاطر آنچه كه به عنوان كنترل كيفيت متجلي مي‎شود،‌ همه و همه در پي كنترل و نظارت و يا پيش آن دسته از مشخصاتي است كه ارتباط مستقيم و كامل با ويژگي‎ها و مشخصات تعيين شده براي محصول را دارد. با همين ديدگاه است كه مبحث كنترل كيفيت، حرفه‎اي تخصصي و خاص و منحصر به واحدي به نام كنترل تلقي مي‎شده كه عهده‎دار كيفيت محصول شناخته شده و ديگران از دخالت در آن نيز منع شدند. اين تعريف از كيفيت معمولاً با حرف ‎q نمايش داده مي‎شد.
اما به موازات رشد و گسترش روزافزون مباني نظريه سيستم‎ها و اثرگذاري آن در كليه جنبه‎هاي علم و دانش، اندك اندك اين سؤالات مطرح شد كه آيا مي‎توان بدون يافتن پاسخي شايسته براي سئوالات زير به كيفيت محصول رسيد. سئوالاتي مثل آنچه كه در زير آمده است مباني نظريه‎ها و تئوري‎ها ‎q را به هم ريختند. اين سؤالات عبارتند از:
الف) آيا مي‎توان بدون خريد و تأمين مواد اوليه مناسب محصول با كيفيت توليد كرد؟
ب) آيا بدون وجود ماشين‎آلات، تجهيزات و فرآيند قابل مي‎توان كيفيت محصول را تضمين كرد؟
ج) آيا بدون برخورداري از كاركنان آموزش ديد، واجد شرايط و با انگيزه مي‎توان به هدف نهايي كه همانا توليد محصول با كيفيت است رسيد؟
د) آيا بدون استفاده از شرايط مناسب انبار، روشهاي حمل و نقل و جابه‎جايي و ‎… مي‎توان كيفيت محصولات را تا نقطه تحويل به مشتري حفظ نمود؟
انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه