انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ اقتصاد

انجام پایان نامه‏ ارشد اقتصاد

 “ نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت ”

طي سالهاي اخير بودجه ريزي در شركتهاي دولتي خاصه در كشورهاي درحال توسعه اهميت زيادي كسب كرده است . اما متأسفانه در كتابها و جزوات بودجه ، معمولاً توجه كمتري به اين نوع بودجه ريزي شده است . و چون طرز عمل در بودجه شركتهاي دولتي اختلاف چنداني با بودجه ريزي شركتهاي خصوصي ندارد و به طور متعارف فنون مربوط به آنرا هم درمحدوده اداره امور بازرگاني مي شناسند . از يك سو با توجه به افزايش تعداد شركتهاي دولتي در كشورهاي در حال توسعه و از سوي ديگر ارتباطي كه اين گونه شركتها با برنامه هاي توسعه ملي و بودجه دولت دارند ، بايد توجه خاصي به بودجه ريزي اين شركتها مبذول داشت . لذا تجربه نشان داده است كه نظام بودجه ريزي شركتهاي دولتي بدون شناخت آنها ميسر نمي باشد . بنابراين قبل از اينكه بودجه شركتهاي دولتي را مورد بحث و بررسي قرار دهيم . ابتدا لازمست ، شناختي نسبت به اهداف تأسيس شركت هاي دولتي و اركان آنها داشته باشيم :
“ تعريف شركت دولتي ”
“ طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومي” : شركت دولتي ، واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد مي شود و يا به حكم قانون و يا دادگاه صالحه ملي شده و يا مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد .
هر شركت تجاري كه از طريق شركتهاي دولتي ايجاد شود ، مادام كه بيش از 50% سهام آن متعلق به شركتهاي دولتي باشد شركت دولتي تلقي مي شود.

اهميت و نقش شركتهاي دولتي :
تشخيص نقش مؤسسات تجاري دولتي در اقتصادهاي مختلف كار دشواري است و اين عمل بستگي مستقيم به حدود دخالت دولت در اقتصاد ملي دارد . در اقتصادهاي برنامه اي ( متمركز ) نقش اين مؤسسات اهميت زيادي دارد . اما در كشورهاي داراي اقتصاد مختلط و غير برنامه اي اهميت مؤسسات توليدي دولت ، بستگي به سياست ملي كردن صنايع عمده و همچنين مؤسسات تجاري و مالي دارد .
تأسيس و افزايش مؤسسات مورد گفتگو در كشورها دلايل مختلفي دارد ولي بطور عمده اين دلايل ناشي از ايدئولوژي حكومتها و يا ناشي از عوامل اقتصادي صرف مي باشد ، دلايل اقتصادي را به شرح زير مي توان طبقه بندي كرد :
1ـ ضعف مالي و عدم اعتماد بخش خصوصي نسبت به بازگشت سرمايه در بخش هاي زيربنايي مثل تأسيس ذوب آهن و يا واگذاري اعتبارات كشاورزي .
2ـ تأسيس سازمان هاي منطقه اي در بعضي از بخشها به منظور ايجاد رفاه سريعتر و بيشتر مانند تأسيسات آب و برق ، حمل ونقل كه توسط شركت هاي آب و برق منطقه اي و پايانه هاي حمل و نقل ايجاد و اداره مي شوند .
3ـ نبود بازدهي آني كه سرمايه گذاران بخش خصوصي در پي آن هستند . نظير راه آهن و بعضي از صنايع سنگين .
4ـ مشاركت دولت با شركتهاي خصوصي به منظور سرمايه گذاري در جهت توسعه اقتصادي كشور .
5ـ تأمين رفاه طبقات مختلف مردم بدون توجه به سود آني و حتمي نظير اتوبوسراني و يا فروش نفت در تمام نقاط به قيمت واحد كه توسط شركت نفت اداره مي شود .
6ـ ارشاد و حمايت بخش خصوصي و يا پركردن خلاء ميان عرضه و تقاضاي برخي محصولات مورد نياز عامه مثل غله و قند و شكر كه امور مربوط به آنها به عهده سازمان غله ، وسازمان قند و شكر واگذار شده است و بصورت شركت دولتي اداره مي شود .
7ـ كمك به خزانه عمومي از طريق عمليات انحصاري مالي و بازرگاني نظير عمليات بانكها و شركتهاي بيمه و انحصار دخانيات كه بوسيله شركت دخانيات و شركت سهامي بيمه كه بصورت شركت دولتي اداره مي شود .
8ـ علت ديگر گرايش به خودكفائي كشورها است كه دخالت دولت در امور تجارت را ناگزير مي سازد .
بعبارت ديگر مي توان از يك طرف ارتباط استقلال سياسي را با افزايش تعداد مؤسسات تجاري دولت عنوان كرد و از طرف ديگر چون كشورها براي توسعه و پيشرفت خود احتياج به برنامه ريزي دارند . بناچار در بخش هاي مختلف مبادرت به سرمايه گذاري مي نمايند و بخش عمده اي از اين برنامه ها نيز شامل بخش تجارت مي شود و موجب افزايش اين گونه مؤسسات مي گردد .
امروز در تمام كشورها ، مسئوليت تأمين و تضمين رشد و توسعه اقتصادي از وظايف دولتها بشمار مي رود و ايجاد برقراري مؤسسات دولتي و بعبارت ديگر مشاركت دولت در امر توليد و توزيع مواد مصرفي يكي از مسائلي است كه دراختيار دولت بوده و رشد اقتصادي را امكان پذير مي سازد .

اساسنامه شركت دولتي :
هر شركت دولتي داراي اساسنامه خاص خود مي باشد كه اهداف ، اركان و نحوه اداره امور شركت در آن تعيين مي شود . اساسنامه شركتهاي دولتي علي الاصول به تصويب مجلس و يا مرجعي كه مجلس تعيين مي كند مي رسد و اساسنامه شركتهاي دولتي فرعي با تصويب مجمع عمومي مؤسس كه متشكل از نمايندگان صاحبان سهام شركت است قابل اجرا مي باشد .


اركان شركت دولتي :
اركان شركت دولتي بشرح زير مي باشد :
ـ مجمع عمومي
ـ هيئت مديره
ـ مدير عامل
ـ بازرس قانوني و حسابرسي
قاعده كلي اين است كه نمايندگي سهام دولت در كجامع عممي شركتهاي دولتي بعهده وزير امور اقتصادي و دارائي ، وزير مسئول دستگاه در مقابل شركتهاي وابسته به وزارت خانه مربوطه ، همچنين بر عهده رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد و رياست مجمع عمومي بعهده وزير مسئول دستگاه مي باشد . لكن در برخي از شركتهاي دولتي ممكن است با توجه به ماهيت وظايف شركت يك يا چند وزير و يا مقامات ديگر از جمله رئيس بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مجمع عمومي عضويت داشته باشند و رياست مجمع عمومي ممكن است بعهده رئيس جمهور باشد .


وظايف مجمع عمومي :
عبارت است از بررسي و تصويب خط مشي ها ، تشكيلات ، برنامه و بودجه سالانه ، گزارش عملكرد و صورتحسابهاي سالانه شركت و نصب و عزل اعضاء هيئت مديره ، تصميمات مجمع عمومي با اكثريت آراء معتبر خواهد بود .
اعضاي هيئت مديره شركت دولتي بين 3 تا5 نفر هستند كه بوسيلة مجمع عمومي شركت تعيين مي شوند .
تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر مي باشد . اعضاء هيئت مديره ممكن است بصورت موظف باشند كه دراين صورت معمولاً بعنوان مدير عامل و معاونين مدير عامل انجام وظيفه مي نمايند و ممكن است غير موظف باشند و فقط در جلسات هيئت براي تصميم گيري درخصوص موضوعات مطرح شده شركت نمايند .

“ وظايف هيئت مديره ” :
عبارت است از بررسي و تأييد خط مشي ، تشكيلات ، برنامه و بودجه سالانه ،گزارش عملكرد ، و صورتحسابهاي سالانه و ساير وظايفي كه بموجب
اساسنامه بعهده هيئت مديره واگذار شده است .
انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه