انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ اقتصاد

انجام پایان نامه‏ ارشد اقتصاد

4) محاسبه نرخ میانگین بازده متوسط سرمایه گذاری: مثل 1و2 است /3 و /4 مثل است.
یا به عبارتی درصد های مورد سوم را در 2ضرب می کنیم چرا که کل سرمایه را تقسیم بر 2 کردیم.
 
 
 
 
نظر به اینکه اصل سرمایه (10.000.000) به تدریج طی هر سال برگشت می شود و تا پایان سال پنجم مبلغ سرمایه گذاری تماماً برگشت شده و صفر می شود نرخ بازدهی حسابداری اشتباه است زیرا بازدهی 2.000.000سالیانه تقسیم بر 10.000.000ریال سرمایه پروژه را محاسبه شده است در حالیکه مبلغ سرمایه در سال اول 10.000.000 ریال است و بخشی از آن در سنوات بعد برگشت شده است نرخ میانگین بازده متوسط سرمایه مبنای منطقی تری است. از جدول داده ها و مقایسه سالها و نحوه برگشت پول (یعنی اعداد بزرگتر هم هست کوچکتر هم هست یک پروژه سال اول6 تا میدهد یکی 2تا میدهد بنابراین نصف میشود تا مبنا منطقی تر جلوه کند)
5) محاسبه خالص ارزش فعلی سرمایه گذاری (NPV): (فرض شود                     نرخ بهره i = 20% )
 
ارزش فعلی 5سال 4.000.000ریال   خالص ارزش فعلی پروژه 11.962.450 این آن Net است.
 
روش کنکوری حل بدین ترتیب است: سال آخر را تقسیم یبر 1.2 کرده حاصل را با سال ما قبل آخر جمع کرده دوباره تقسیم بر 1.2کرده دوباره حاصل را با سال قبل از ماقبل آخر جمع کرده تقسیم بر 1.2 کرده به همین منوال تا سال اول.
 
محاسبه نرخ بازدهی داخلی تا (IRR)
مثال) موسسه ای برای مبلغ 10.000.000ريال سرمایه گذاری 3پروژه (طرح) پیش رو دارد در صورت اجرای پروژه های مذبور پیش بینی شده است که عوایدی به شرح زیر براس شرکت حاصل می شود:
مبلغ سرمایه گذاری هر سه پروژه مساوی معادل 10.000.000ريال است.
وجه نقد حاصل از اجرای پروژه در پایان سال    پروژه I    پروژه II    پروژه III    پروژه IV
اول                 
دوم                
سوم                
چهارم                 
پنجم                
جمع                
1) دوره بازیافت سرمایه: مبنا بر ده میلیون، 2سال اول 8میلیون ،سال سوم نصفش طی شود   کامل می شود 10.000.000
* پروژه 2/4 انتخاب می شود چرا که دوره بازیافت سرمایه کمتری دارد.
Iپروژه ------ 2/5 سال 2/5
IIپروژه  ----- 2 سال 7
IIIپروژه ----- 3سال
IVپروژه-----1.10/12 ----7
2) نرخ معکوس دوره بازیافت سرمایه: پروژه IV انتخاب می شود یعنی سالی 50% پول بر می گردد.
 
3) محاسبه نرخ بازده حسابداری (میانگین بازده سرمایه گذاری):
 


 تفاوت NPV,P.V چیست؟
7) نرخ بازده داخلی(IRR): ارزش فعلی 5 قسط 4.000ریالی شد 1.962    I:i=%20-----
ارزش فعلی 10.000مساوی سرمایه گذاری شود            i=?-----------
 
اگر نرخ بهره 1% افزایش پیدا کند ارزش فعلی پروژه I 389ريال کاهش میابد اگر بخواهیم ارزش فعلی وجوه 5سال دقیقاً معادل 10.000ريال باشد لازم است محاسبه کنیم که ارزش فعلی 128ريال(از مبلغ 10.128ريال) کاهش پیدا کند نرخ بهره چقدر میبایست به 28% اضافه گردد.
i=%28   10.128      ارزش فعلی 5قسط 4.000ریالی با نرخ 28%
i=0             10.000          
  ارزش فعلی 5قسط 4.000ریالی با نرخ 29%
 
یک شرکت تولیدی 3پروژه به شرح زیر را جهت سرمایه گذاری پیش رو دارد. سرمایه گذاری لازم برای هریک از این 3پزوژه 10.000ريال است و شرکت در صورت مقرون به صرفه بودن فقط یکی از آن ها را (بهترین را ) انتخاب می کند:
پروژه ها    I    II    III    مطلوبست محاسبه
سال اول    3.000    5.000    1.000    1) دوره بازیافت سرمایه4/1
سال دوم    3.000    4.000    2.000    2)نرخ معکوس بازیافت سرمایه 4/1
سال سوم     3.000    3.000    3.000    3)نرخ بازده سرمایه گذاری(نرخ حسابداری)
سال چهارم    3.000    2.000    4.000    4)نرخ بازدهی متوسط سرمایه گذاری
سال پنجم    3.000    1.000    5.000    5)ارزش فعلی PV
سال ششم    3.000    1.000    6.000    6)روش خالص ارزش فعلی NPV
جمع    18.000    16.000    21.000    7)نرخ بازدهی داخلی IRR
جواب در صفحه بعد
جواب)
I    II    III
1)    33/3    2/33    4
2)    %30    %43    %25
3)    %13/3    %10    %18/37
4)    %26/6    %20    %36/6
5)    7.653    10.382    9.907
6)    -2.347    382    -93
7)    %19/9    %22/8    %19/7
یک شرکت تولیدی در شرایط تصمیم گیری در خصوص تعویش ماشین آلات قدیمی خود می باشد. اطلاعات مربوط به ماشین آلات جدید و تأثیر آن بر هزینه ها و درآمد شرکت به قرار زیر می باشد.
1.    هزینه کنارگذاری ماشین آلات قدیمی و ارزش   آن برابر هم می باشد.
2.    جایگزینی ماشین آلات جدید موجب می گردد که هزینه تعمیر و نگهداری سالیانه 2.000ريال کاهش یابد.
3.    بکارگیری ماشین الات جدید موجب افزایش تولید و درآمدهای شرکت به میزان سالانه 5.000ريال می گردد.
4.    قیمت ماشین الات جدید 40.000ريال، عمر مفید اقتصادی 10 سال و ارزش    5.000ريال می باشد.
5.    نرخ استهلاک دارایی جدید 10 ساله خط مستقیم (هر سال 10/1)
6.    هزینه تأمین مالی برای شرکت بر نرخ 20% در سال است.
7.    نرخ مالیات40% سود خالص می باشد.
مطلوب است محاسبه:
-    دوره برگشت سرمایه
-    نرخ بازده حسابداری
-    محاسبه خالص ارزش فعلی(NPV)
-    نرخ بازدهی داخلی(IRR)
مبلغ سرمایه گذاری جهت خرید ماشین آلات جدید24.000ريال و افزایش درآمد سالیانه ناشی از تولید اضافی ماشین آلات جدید6.000ريال و کاهش هزینه های تعمیرات و نگهداری سالیانه 3.000ريال و هزینه استهلاک سالیانه ماشین آلات 3.000ريال و ارزش اسقاط شده و نرخ مالیات بر درآمد عملکرد شرکت ها 25%. نرخ هزینه های تأمین مالی i = %25 مطلوبست:
-    محاسبه دوره برگشت سرمایه 8 سال
-    محاسبه NPV
-    محاسبه IRR
انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه