انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ حقوق

انجام پایان نامه‏ ارشد حقوق

 تاريخچه پيدايش شهرداريها و ساختار مديريت
فهرست
1-    مقدمه                                                                                         
2-    شهر                                                                                           
3-    شهرداري وتاريخجه آن در ايران                                                          
4-    وظايف شهرداري                                                                           
5-    قانون شهرداري                                                                             
6-    امور مالي وتعاريف مربوطه                                                               
7-    منابع درآمد شهرداريها                                                                     
8-    امور اداري
 
مقدمه

درهر جامعه اي چه بزرگ و چه كوچك كه قرار است در كنار هم زندگي نمايم ايجاب مي نمايد جهت خدمات وبهتر زيستن تحت هر عنوان وسيله اي يا دستگاهي يا سازماني متشكل جهت اين امر از طرف همان جامعه يا از طرف دستگاه حكومتي يا قوانين وصف شده كه بتواند آرامش و آسايش ديگران را تامين نمايد بوجود مي آيد .

 شهر :
تاكنون تعريف جامعي براي شهر كه در برگيرنده همه يا بيشتر ويژگيهاي آريا شد بيان نشده است يا اگر هم بيان گرديده مورد خرده گيري جامعه شناسان شهري بوده است كه جهت جلوگيري از اطاله كلام از ذكر تعاريفي كه در فرهنگهاي مختلف از شهر بعمل آمده خود داري ميگردد.
بهر حال ميتوان شهر را قطعه زميني دانست كه قسمتي از اجتماع بشري را در خود جاي داده وهمانند ماشين عظيمي است كه نيروهاي گوناگوني آن را به فعاليت واداشته وبدان روح داده بنحويكه بعنوان واحدي اجتماعي – سياسي واقتصادي با كار كرد عمومي غير كشاورزي ( بازرگاني – صنعتي ياهر دو ) مطرح وبدليل نقل وانتقال جمعيت مبادله وتبادل افكار وانديشه وايدها بين مردم شهر وروستا نشينان وتمركز مراكز سياسي واقتصادي مملكتي در شهرها زندگي مردم روستاها را بيش از حد تصور تحت تاثير قرار ميدهد كه اين خود بر اهميت اين واحد وطبعاً شهرداري بعنوان موسسه اي كه اگر نگوئيم تمامي امور ، بخش مهمي از امور شهري را عهده دار است ميافزايد.
در قانون تعاريف وضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15 تير 1362 مجلس شوراي اسلامي شهر چنين تعريف شده است .
ماده 4 شهر محلي است با حدود قانوني كه محدوده جغرافيايي بخش واقع شده واز نظر بافت ساختماني ، اشتغال وساير عوامل داراي سيمائي با ويژگيهاي خاص خود بوده بطوريكه اكثريت ساكنان دائمي آن در مشاغل كسب ، تجارت صنعت ، كشاورزي ، خدمات وفعاليتهاي اداري اشغال داشته ودر زمينه خدمات شهري از خود كفائي نسبي برخوردار وكانون مبادلات اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي سياسي حوزه جذب نفوذ پيرامون خود بوده وحداقل داراي ده هزار نفر جمعيت ميباشد .

شهرداري وتاريخچه آن در ايران :
الف = شهرداري
تحولات اجتماعي ، تغييرات اجتماعي و پديده هاي ناشي از پيشرفت تكنولوژي عصر جديد مسائل ومشكلات در زندگي شهري واداره امور شهر ايجاد كرده كه شهر نشينان و مسئولان اداره شهرها را ناچار نموده كه بيشتر وقت و فكر خود را جهت چاره جوئي وحل وفصل مسائل شهر وشهر نشيني صرف نمايد . وهمانطور يكه قبلاً اشاره شد تمركز مراكز سياسي – اجتماعي – اداري واقتصادي در شهرها تبادلات تجاري وافكار وانديشه ها بين مردم شهر وروستا نشينان نيز موجب مزيد علت گرديده تا موسستاتي جهت پيگيري مسائل شهري وارائه خدمات عمومي شهرها در نظر گرفته شوند كه اين موسسات همان شهرداريها ميباشد كه هم اكنون بيش از 80 سال از فعاليت شهرداريها در ايران ميگذرد .

ب = تاريخچه شهرداريها ي ايران
1-    اولين قانون شهرداري با عنوان : قانون بلديه درتاريخ 30 ربيع الاخر سال 1325 هجري قمري مطابق با سال 1283 هجري شمسي در پنج فصل و 108 ماده به تصويت رسيده و ميتوان گفت تا قبل از اين تاريخ شهرداري به مفهوم امروزي درايران وجود نداشته است . طليعه قانون مذكور چنين است .
مقصود اصلي تاسيس بلديه حفظ شهرها وايفاي حوائج اهالي شهر نشين است در آن زمان شهرداري موسوم به بلديه ورياست آن بارئيس انجمن بلديه وعنوان شهردار كلانتر بوده است .
2-    در سال 1309 هجري شمسي به روز 130 ارديبهشت قانون مصوب سال 1325 هجري قمري ملغي جانشين آن قانون ديگري باهمان نام در 8 ماده وسه تبصره شده است وماده سوم آن چنين است :
اداره كردن امور بلدي هر محل در حدود وظايفي كه نظامنامه مذكور در ماده 5 مقرر خواهد شد بر عهده انجمن واداره بلدي همان محل است .
3-    در تاريخ 6 خردادماه سال 1309 هجري شمسي با تصويب نظامنامه بلديه بر اساس ماده 5 قانون بلديه مصوب 1309رياست بلديه از طرف وزارت داخله وزارت كشور معين و منصوب مي گردد .
به نمايندگان انجمن بلديه طبق مواد نظامنامه وكلاي بلدي گفته مي شود ودوره وكالت آ‎نها نيز در سال شمسي بوده است .
4-    قانون تشكيل شهرداريها وانجمن شهرها وقصاب مصوب 4 مرداد ماه 1328 در 7 فصل و 50 ماده جايگزين قوانين سابق گردد .
طبق ماده 4 قانون مزبور انجمن شهر بمدت 4 سال وانتخاب شهردار طبق ماده 29 به اين ترتيب بوده :
انجمن شهر با راي مخفي سه نفر براي رياست شهرداري بوسيله فرماندار به وزارت كشور پيشنهاد ميگردد ووزارت كشور براي يكي از آنان كه صلاح ميدانست حكم رياست شهرداري صادر مينمود.
5-    درتاريخ 11 آبان سال 1331 برطبق قانون اعطاي اختيارات مصوب 30 مرداد 1331 قانون شهرداري با عنوان لايحه قانون شهرداري در 8 فصل و 90 ماده و 14 تبصره تصويب وابلاغ گرديد طبق ماده 39 قانون مزبور انتخاب شهردار با انجمن شهر بوده كه بمدت 2 سال منصوب ميگشت وعمر هر انجمن شهر برابر ماده 3 قانون به مدت 4 سال بوده است .
6-    در تاريخ 11 تير سال 1334 هجري شمسي قانون شهرداري در 9 فصل و 95 ماده از تصويب كميسيون مشترك مجلس گذشته وموقتاً تا تصويب نهائ قابل اجرا گرديد.
محتواي قانون مصوب سال 1334 با قوانين سال 331 در اغلب موارد يكسان است در اين قانون نيز مدت انجمن شهر چهار سال وانتخاب شهردار برابر ماده 50 با انجمن شهر بوده .
از تير ماه  سال 1334 تاكنون شهرداري بدفعات اصلاح گرديده وموادي بان الحاق شده است كه در بحث قانون شهرداري آخرين اصلاحيه ها والحاقات در قانون شهرداري سال 1334 تلفيق والحاق گرديده است .
7-    با عنايت به دستورات قرآن كريم «وامرهم شوري بينهم » « وشاورهم في الامر »
برمبناي اصل هاي 7 و 100 لغايت 106 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ يكم آذر ماه سال 1361 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري در 53 ماده و 26 تبصره از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت .
انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه