انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ اقتصاد

انجام پایان نامه‏ ارشد اقتصاد

1-5-3 هزينه ذخيزه اطمينان ( موجودي ، احتياطي )
باركود ، ذخيره احتياطي در مرحله آخر كنترل شده است ، بعد فعاليت فرآيندش رخ داده است . بنابراين ، ارزش يك واحد موجودي در مرحله  برابر است با هزينه تجمعي توليد در مرحله  . مورد انتظار است كه هزينه ذخيره اطمينان در مرحله    است جائيكه   كنترل كردن هزينه كم را نشان مي دهد .

2-5-3 خط مستقيم هزينه موجودي كالا
براي تعيين هزينه مستقيم موجودي در مرحله  ما موجودي مورد انتظار كه با هزينه متوسط توليد در مرحله را ضرب مي كنيم . دو برابر هزينه تخميني در زيرنشان داده شده است .
(فرمول 12)
3-5-3 هزينه كالاهاي فروخته شده
هزينه كالاهاي فروخته شده نشانگر هزينه كل همه واحدهايي است كه به مشتريان طي يك برنامه زماني مشخص تحويل داده شده است . بطور خاص ، فاصله زماني يكسال است . هزينه كالاهاي فروخته شده با ضرب آيتم آخر تقاضا سالانه در آيتم آخر هزينه ساخت تعيين مي شود .
 
  سنجشي است كه الگوهاي اصلي واحد را به منافع فاصله زماني شركتها تبديل مي كند .   سنجشي است كه بيان مي كند (13) در واحدهاي مشابه مثل 11 و 12 است . به خاطر داشته باشيد كه نمونه يك واحد اصلي است كه در همه مراحل متداول و معمول است . براي مثال زمان نمونه اصلي يك روز است و فرجه بهره شركت يكسال است سپس ماه  را در ضرب مي كنيم تا مقدار سالانه توليد به دست آيد . سپس اين حجم سالانه در هزينه ساخت واحد ضرب مي شود   هزينه كالاهاي فروشي هر سال به دست مي آيد . منشاء بالايي از  ، از آيتم آخر تنظيم شده است ، اين اجراء آسانتر است . با اين وجود وقتي فرمول تابع هدف را اجراء مي كنيم خواهيم ديد كه آن راهي مناسب براي تقسيم هزينه ميان مراحل درعرضه متوالي است . براي انجام اين كار بايد به ياد داشته باشيم كه هزينه تجمعي در مرحله   تنها مجموع هزينه هاي مستقيم انتخابي در هر مرحله است . بنابراين مثل نمونه   محاسبه مي كنيم فرمول 14 اين فرمول هم تراز رده هزينه موجودي ديده شده در بسياري از چند رده تراز اول عملكرد كالاست كه كلارك  و اسكارف  را شامل مي شود .

6-3 طرح ( دستور عمل ) برنامه رياضي
با محاسبه موجودي در بند 4 . 3 و برآورد هزينه در بند 5-3 حال ما در يك موقعيت هستيم براي طرح ريزي مسئله بهينه سازي براي يافتن انتخاب مطلوب و ترتيب زمان خدمت براي كل دوره عرضه متوالي :                  

در جائيكه   زمان خدمات ضمانتي براي تقاضاي  است  يك استفاده كننده ويژه مثل بكار گيري مدل است . بنابراين مسئله  به حداقل رساندن مجموعه عرضه متوالي هزينه ذخيره احتياطي و هزينه موجودي مستقيم و هزينه كالاهاي فروشي است و محدوديت بيمه كردن دقيقاً يك اختيار در انتخاب هر مرحله است كه زمان ذخيره براي هر مرحله غير منفي است و مرحله  پرداختن خدمات گارانتي است . متغيرهاي تصميم زمان خدمت و حق انتخاب هستند .
مسئله  يك عدد صحيح مسئله بهينه سازي غير خطي است . براي يك مجموعه ثابت امكان پذير   ( برابر بودن با موردي كه مصرف كننده مشاركت حق تصميم گيري در هر مرحله است ) نظريه گريور و ويليام (1988) نشان داد كه تابع هدف يك وظيفه معقر را تامين مي كند كه تقاضا محدود است  و اين عملكرد براي هر مرحله است . به اين دليل در يك مورد حق انتخاب فردي ، محدوديت خطي يك مجموعه را به حداقل مي رسانيم . اگر چه ناحيه موجه تعيين كننده نيست مي تواند نشان دهد كه زمان خدمات دهي مطلوب نياز به جمع پيش از در زمان تحويل محصول ندارد و تقاضاي محدود  كمبود در هر مرحله تامين مي كند . بنابراين شكل براي اين نوع كنترل شده   به حداقل رساندن پيش از حد كار مقعر است . يك راه حل مطلوب براي چنين مشكلاتي در نهايت نقطه امكان پذير موجه است . ( مثال لوئن برگر 1973)

7-3    روش حل برنامه ريزي پويا مورد خط متناوب مي تواند بهترين برنامه ريزي پويا را حل مي كند . فصل 1-7-3 به بيان اين برنامه مي پردازد و فصل 2-7-3 رويه حل شدن را تامين مي كند .

1-7-3 دوره كيفيت ( حالت) محاسبه ( دوره وضعيت محاسبه )
به منظور حل برنامه ريزي پويا به طور موثر نياز به مشخص شدن مدت كيفيت (محاسبه) داريم كه الگوريتم ، به حل شبكه در حالت گره به گره كمك مي كند ، تنها با بكارگيري اطلاعات كه در گره قابل دسترسي است .
وقتي فقط يك حق انتخاب در هر مرحله در دسترس است نظريه گريوز و ويليام (1998) نشان داد نشان داد چطور براي طرح ريزي برنامه پويا با يك حالت متغيير پويا است . وضعيت ( كيفيت ) متغير همچنين زمان خدمات ورودي يا خروجي در هر مرحله است . نوع خدمات كه در هر مرحله استفاده مي شود بستگي به كجاي مرحله در شبكه ساكن است را دارد .
مسئله تك انتخابي تنها به يك حالت متغير نياز دارد چون چندين پارامتر كليدي است . منحصراً توسط اختيار خريد مشخص مي شود . بخصوص ماكسيمم زمان ذخيره و هزينه اضافي در هر مرحله همواره مشخص است اگر فقط در هر مرحله يك اختيار داشته باشيم داشتن هزينه اضافي هميشگي مهم است . چون باعث ايجاد خط مستقيم سهام و هزينه كالاهاي فروخته شده تعدادي مشخص مي شود . اين دو هزينه به زمان خدمات دهي بستگي ندارد . آنقدر كه اختيار حق انتخاب ارزششان را كاملاً تعيين مي كند .
بنابراين وقتي در هر مرحله يك حق انتخاب وجود دارد مسئله بهينه سازي را راحت مي كند تا براي تعيين كردن مجموعه مطلوب زمان خدمات دهي هزينه براي عرضه متوالي را به حداقل برساند . انتخاب چند خريد متناوب مسئله عرضه كالا مي تواند در دو حالت متغير بكار رود همچنانكه در نظريه گريوز و ويلييام يك حالت متغير نشان داده مي شود زمان خدمات خروجي در هر مرحله است . حالت اضافي متغير در هر مرحله هزينه انباشتي است .
ما مجموعه هزينه هاي انباشتي ممكن را در مرحله   بوسيله  مشخص مي كنيم زمانيكه هزينه انباشته در مرحله  با حق انتخابي در مرحله  به   مشخص شد و يك تعداد محدود اختياري در هر مرحله وجود دارد . هزينه انباشتي در مرحله   مي تواند يك مجموعه مجزا را در بر گيرد . براي مثال اگر مرحله 1 دو اختيار داشته باشد سپس در دو هزينه انباشتي آن را داشته باشيم دراين صورت هر امكان هزينه انباشتي برابر با هزينه مستقيم براي يك انتخاب است . اگر مرحله 2 دو انتخاب داشته باشيم سپس مرحله 2 در چهارمين هزينه انباشتي است . ما با اضافه كردن هر هزينه اختياري در مرحله 1 ايجاد مي شود . ( اينها با اضافه كردن هر قسمت هزينه به مرحله هزينه هاي انباشتي درست مي شود ) .
همچنين براي محدود كردن   مناسب است همچنانكه مجموعه درآمد هزينه هاي انباشتي به مرحله  است براي خط متناوب مراتب موجودي فقط هزينه هاي انباشتي در مرحله   وجود دارند .
در مجموعه علائم  
2-7-3
برنامه ريزي پويا  يك آغاز گر در مرحله 1 است و فرآيند مرحله  است براي هر مرحله محاسبه و ارزيابي برنامه ريزي پويا يك معادله كار آمد توسط   مشخص مي شود كه بعنوان پايين ترين هزينه عرضه متوالي در گره 1 به   داده شده معرفي مي شود . كه مرحله هزينه انباشتي  است و مرحله   زمان سرويس دهي  استعلام شده است .
براي گسترش عملكرد معادله ما ابتدا هزينه عرضه را در مرحله   مشخص مي كنيم بعنوان كاركرد زمان استعلام شده در مرحله  است .  به اضافه مرحله  زمان خدماتي است  ، هزينه انباشتي  و حق انتخاب  انتخاب شده است .
( فرمول 15)
 فشرده هزينه ذخيره اطمينان ، هزينه موجودي و هزينه توليد مستقيم براي هر مرحله كمك كننده است .
با مشاهده  ، منحصراً كاهش در  بين از فاصله  و منحصراً افزايش در   است .  
سه شرط در  وجود دارد ، يك شرط مطابق با هر عملكرد پارامتر است ابتدا ما نياز داريم   . برابري چپ مجبور مي كند زمان خدمات در مرحله  اعلام شود بطوريكه شبكه ذخيره سازي در مرحله  منفي نيست . اختلاف قسمت راست در مرحله   محدود مي شود كه بالاترين زمان خدمات را نشان دهد كه مي تواند در مرحله   متجاوز باشد .دومين شرط كه   است كه زمان خدمات در مرحله منفي نيست و بيش از حد ذخيره نمي شود . سوم ، ما نياز داريم كه درآمد هزينه انباشتي مرحله برابر هزينه اي است كه خلاف شكل ظاهر توليد مي شود . اين نياز به هزينه انباشتي  دارد . انتخاب   هزينه مستقيم است كه برابر با هزينه انباشتي امكان پذير در مرحله  است . بنابراين براي  امكان پذير است ، ما بايد  را بايد داشته باشيم اكنون ما مي خواهيم پايين ترين هزينه تقاضا را مشخص كنيم در مرحله 1 ازطريق داده   كه مرحله  به كار گرفته مي شود با اختيار  بگذارند  تا   اين هزينه انتخاب ويژه مطلوب را مشخص مي كنيم براي رسيدن به عملكرد كه به شكل زير است . ( فرمول 16)
در اولين دوره نشان داده شده كه هزينه هاي عرضه متوالي در مرحله بالا آمده و در 15 مشخص شده است . دومين دوره مطابقت دارد با پايين ترين هزينه در مراحلي كه بر خلاف جهت مرحله است .
براي اين مراحل ما مينيمم هزينه عرضه را به عنوان مرحله عملكردي   را به حساب آورديم  ، و هزينه تجمعي  سه شرط در15 به 16 وجود دارد . معادله كاربردي براي  است . ( فرمول 17)
از آنجا كه به حداقل رساندن بيش از حد مطلوب در مرحله  است كه يك هزينه تجمعي امكان پذير در مرحله داده شده است و زمان خدمات است .
معادله عملكردي براي همه حالتها بررسي و ارزيابي مي شود كه مرحله   امكان پذير است . بنابراين براي هر    را حل مي كنيم . ماكسيمم  زمان تجديد در مرحله   با تكرار  حساب مي شود مجموعه  با تكرار  مشخص مي شود .
به منظور يافتن راه حل مطلوب ما در ابتدا بايد به ياد داشته باشيم كه زمان سرويس در مرحله   نمي تواند مازاد  باشد . بنابراين براي هر هزينه  تجمعي در مرحله  ما مي توانيم  را برآورد كنيم و پايين ترين هزينه را انتخاب كنيم . سپس مي توانيم از طريق شبكه به انتخاب توليد مطلوب برگرديم و به زمان سرويس در هر انتخاب .

4-دستور العمل شبكه مونتاژ
1-4- نمايندگي شبكه
يك عرضه متوالي مي توان به عنوان شبكه مونتاژ ساخت كه در هر مرحله يكي است مي تواند اطلات وارده را از چندين عرضه كننده مجاور دريافت كند اما مستقيما عرضه كردن تنها مرحله جاري كردن است در دوره هاي شبكه يك شبكه مونتاژ بخش يك نمودار است جائيكه هر گره مي تواند ضرب در قوس درآمد شود اما تنها يك قوس هزينه مي شود . ما فرض مي كنيم گره ها ترتيب يافته اند . براي هر قوس   . بر اساس اين قرارداد كه گره كالاها تمام شد گره  خواهند ناميد .
 مجموعه مراحل را مشخص مي كند كه به مرحله مجاور معكوس هستند .  عدد اصلي  مشخص مي كند كه برابر تعداد مراحل عرضه در مرحله  است .
براي هر گره  مشخص مي كنيم  زير مجموعه گره هايي  است كه مرتبط با   در نمودار كه گره هاي   را در بر مي گيرد   مجموعه گره هايي است كه از يك  نمودار درختي در گره   است . ما بايد  را بكار گيريم براي توضيح طرح برنامه ريزي پويا كه در فصل بعد خواهد آمد . ما با معادله زير مي توانيم  را مشخص كنيم .     
 
يك مثال عرضه متوالي نمونه در شكل 1-4 نشان داده شده است .انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه