انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ اقتصاد

انجام پایان نامه‏ ارشد اقتصاد

مقدمه
كلمه شاخص در پهنه وسيعي از مفاهيم به كار برده مي شود. شاخصها براي اندازه گيري تاثير سيستمهاي آموزشي، شاخص عوامل ناراحت كننده بشري به كار مي روند وتركيب اثر حرارتي و رطوبت, شاخص هاي كارآيي (بخش6) شاخص هاي قيمتي و دسته هاي ديگر را اندازه مي گيرد. در اين بخش ما بايد سه نوع از شاخص هاي اصلي كه مورد توجه مديران مي باشد را حساب كنيم. اينها شاخص هاي قيمتي,كيفيتي (توليد يا فروش ) وشاخص هاي توليدي مي باشند. شاخص هاي عددي اندازه هايي هستند كه, قيمت, كميت يا سطح توحيد در مقاطعي از نكات فيكس شده و مناسب در زماني كه دوره اصلي ناميده مي شوند را بيان مي كند. تمام شاخص هاي عددي به صورت درصدي مي باشند كه از 100% سطح دوره اصلي به دست مي آيند. براي مثال, فرض كنيد قيمت هر گالن بنزين براي ماه هاي ژانويه, ژوئن و نوامبر به ترتيب 200/1،26/1 و28/1 دلار مي‌باشد, سپس ژانويه را به عنوان دوره اصلي در نظر بگيريد
                                                          
در صورتيكه ژانويه را به عنوان زمان اصلي در نظر بگيريم نسبت شاخص قيمت ژوئن 105 مي شود. محاسبات مشابه نشان مي دهد كه شاخص نوامبر نسبت به ژانويه به عنوان 100, برابر با 7/106 مي باشد. توجه داشته باشيد كه تغيير قيمت شاخص ها در ارتباط با100 بيان مي شوند كه همان دوره اصلي (ژانويه) شاخص است.
شاخص عددي براي يك محصول منفرد مثل قيمت بنزين, شاخص ساده ناميده مي شود و شاخصي كه بيشتر از يك محصول را در بر مي گيرد و شاخص مركب ناميده مي شود. مديران از شاخص هاي مركب براي حساب كردن خلاصه اندازه هاي قيمت ها و قيمت هاي فروش,كميت هاي توليدي و فروش و مبحث توليد در شركت هايشان استفاده مي كنند.
شاخص هاي عددي حرفه بزرگي در دولت هستند. براي مثال,امروزه، آمارهاي (Bls) Bureau labor  
حدود هشت ميليون دلار در هر سال هزينه مي كنند تا اطلاعاتي را جمع آوري كنند و اندازه تركيبي خوب شناخته شده‌اي را فراهم سازند كه قيمت ها را اندازه گيري كنند وهم چنين شاخص قيمتي مصرف كننده را هم به دست آورند.
 برآورده شده است كه يك درصد از افزايش در CPI بر روي حدود يك ميليون دلار اثر منفرد توسط قانون يا موافقت نامه هايي قراردادي كه براي ميزان كردن با شاخص بسته مي شود. اثر خواهد گذاشت بسياري از موافقت هاي قراردادي آنهايي هستند كه به مذاكرات مديريتي و نيروي كار مي رسند. مديران از يك سوي ديگر از شاخص هاي BLS و شاخص هاي قيمت توليد كننده (PPI) هم استفاده مي كنند. كه تنظيمات قيمتي قرارداد را در قراردادهاي طولاني مدت براي خريداري مواد به دست بياورند. در اين بخش ما بايد ابتدا تصميم بگيريم كه چطور شاخص هاي كميت، قيمت و توليدي را تركيب كنيم و براي تجارت از آن استفاده نمائيم. سپس در پهنه كم وسعتي استفاده از شاخص هاي منتشر شده توسط نمايندگي هاي دولتي را بيان كنيم.
1702 شاخص هاي قيمتي سبك (كم حجم)
دو راه عمومي استفاده كردن از فرمولها براي حساب كردن شاخص هاي قيمت، فرمول تجمعي و ميانگين نسبي فرمول مي باشند. هريك از اين فرمولهاي ممكن است توسط يك نوع از مجموعه هاي سبك يا تورم احاطه شود. در اين بخش ما انواع فرمولهاي شاخص قيمت سبك را مورد بررسي قرار مي دهيم.
شاخص قيمتي تجمعي سبك.كمپاني ديسكو سه نوع از گيرنده هاي استريوي خود با عنوان ولانتري، مگنم و سنكو را به فروش مي رساند. جدول 1701 قيمت هر گيرنده را در ژانويه، فوريه و مارس را نشان مي دهد مدير ديسكو فقط يك اندازه تركيبي را مي خواهد كه قيمت ها را در فوريه با قميت ها در ژانويه مقايسه كند. يك اندازه گيري تركيبي براي به دست آوردن حاصل تقسيم، جمع قيمت هاي فوريه توسط جمع قيمت هاي ژانويه اين فرمول را به ما مي دهد
 
حاصل جمع گروهي قيمت ها، قيمت گروهي يا تجمعي ناميده مي شود. عدد 082/1 نشان مي دهد كه قيمت گروهي فوريه 082/1 بود يا 2/108 درصد از قيمت جمعي ژانويه بود. بيان شاخص بصورت درصد مرسوم مي باشد. اما بايد علامت درصد حذف شود. اينچنين، شاخص قيمت بايد حساب شود و به عنوان 2/108 توضيح داده شود. شاخص عدد مقايسه اي فوريه با ژانويه به عنوان دوره اصلي به حساب مي آيد. شاخص قيمتي براي دوره اصلي 100 مي باشد كه برابر است با :
                                                            
 شاخص فوريه ديسكو از 2/108 به اين معني كه قيمت هاي فوريه 2/8 = 100-2/108 درصد بزرگتر از قيمت هاي ژانويه هستند توزيع داده مي شود. البته 2/8 درصد يك تركيب عددي حساب شده از قيمت هاي گيرنده هاي متفاوت مي باشد، بنابراين به اين معنا نيز كه هر گيرنده اي لزوماً 2/8 درصد افزايش قيمت داشته است. مزيت يك اندازه تركيبي آن است كه يك اندازه خالصه اي مي باشد كه مديران مي توانند از آن براي نشان دادن چندين قيمت از آن استفاده كنند.
در نمونه هاي شاخص از زير نويسهايي استفاده مي شود كه دوره هاي زماني را مشخص مي كنند. بنابراين در جدول 1/17، 0 در   به معني صفر يا دوره اصلي مي باشد. 1و 2 در   و   به معني اولين و دومين دوره ها بعد از دوره اصلي مي باشد.   هم به معني قيمت در دوره n ام بعد از دوره اصلي مي باشد. يك دوره رايج، دوره در چند مرتبه (n ام) ناميده مي شود. با اين نمونه ها، شاخص عددي محاسبه شده ممكنه بصورت روبرو نوشته شود:   در اينجا   به معني مجموع قيمت هاي در ژانويه مي باشد و بنا بر   مي باشد. عموما، شاخص قيمتي متراكم سبك براي دوره n با دوره o بدين صورت مي باشد:   قيمت هاي دوره n دوره به دوره فرق مي كنند، اما در فرمول همان دوره اصلي قيمت هاي يعني :  در محاسبات همه شاخص هاي دوره n استفاده مي شود. به عبارت ديگر همه شاخص هاي دوره n با دوره o به عنوان 100 حساب مي شوند.
تمرين (a) شاخص قيمت متراكم سبك ديسكو را براي ماه مارس با ژانويه به عنوان 100 حساب كنيد (b) شاخص مارس را تفسير كنيد. جواب (a) 8/110 (b) قيمت هاي مارس ديسكو 8/10 درصد بيشتر از قيمت هاي ژانويه هستند.
ميانگين هاي سنجشي شاخص هاي عددي مبنا
در جدول 1/17 قيمت هاي ژانويه و فوريه از يك گيرنده ولانتير 150  $ و 153 $ هستند. بيان   به عنوان يك درصد از :  ، با حذف علامت درصد، بدين صورت حساب ميشود :   جدول 2/17 مبناهاي قيمت فوريه را براي سه گيرنده نشان مي دهد. ميانگين سه مبنا بدين صورت مي باشد:   ميانگين قيمت مبنا ها وابستگي هاي قيمت براي ژانويه در مقايسه با ژانويه همه برابر با 100 مي باشند، بنابراين ميانگين ژانويه از وابستگي ها ارزش 100 دوره اصلي مي باشد. شاخص 106 براي فوريه بدين معني تفسير مي شود كه قيمت هاي فوريه 6 درصد بالاتر از قيمت هاي ژانويه هستند. عموماً يك مبناي قيمت براي دوره n :   مي باشد. ميانگين كاهشي مبناهاي شاخص قيمت ها براي دوره n با دوره o به عنوان 100 برابر است با :  
تمرين: از جدول 1/17 شاخص قيمت ماه مارس ديسكو را با ژانويه به عنوان 100 توسط ميانگين فرمول وابسته حساب كنيد جواب:108
بياد بياوريد كه شاخص قيمتي تراكمي براي ديسكو در ماه فوريه 2/108 بود. ميانگين سبك شاخص نسبي يك عدد متفاوت 106 مي باشد. و اين به علت روش تراكمي به كاربرده شده مي باشد كه اندازه هاي برابر تغيير از اهميت برابر برخوردارند و روش نسبي كه به كار برده مي شود تغييرات درصدي برابري از اهميت هاي برابر هستند. روش مناسب براي استفاده كردن، بستگي به دو تعهدي دارد كه يكي بهتر از آن يكي مي باشد. هيچ كدام از تعهدات معقول نمي باشد، چون اهميت يك تغيير قيمت براي يك مدير معمولاً بستگي به تعداد فروش دارد. شاخص هاي قيمتي تورم بدين صورت حساب مي شود.
1703 شاخص هاي قيمتي وزين: يك شاخص قيمتي تورم مي تواند توسط فرمول تراكمي تورم يا ميانگين تورم ارتباطات فرمولي حساب شود.
شاخص قيمتي متراكم تورم: فرض كنيد مدير ديسكو با شاخص هاي قيمت سبك رضايتش حاصل نشده است زيرا فروش هاي ولانتي بالاتر از فروشهاي مگنوم يا سانكو مي باشند. مدير مي خواهد يك شاخص قيمتي داشته باشد كه اهميت تغييرات قيمتي را با عنوان اندازه گيري توسط كميت هاي فروش در نظر بگيرد. جدول 3/17 شامل كميت فروش :   براي دوره اصلي ژانويه مي باشد.
ارزش دلاري فروشهاي گيرنده براي ژانويه توسط ضرب كردن هر قيمت ژانويه با تعداد از مراحل فروش به دست مي آيد. سپس حاصل جمع نتايج برابر با :   مي باشد. حالا فرض كنيد ما حساب مي كنيم كه مقادير :   در فوريه چه مقدار ارزش خواهند داشت. اين :  مي‌باشد. زيرا مقادير در جاي خود نگه داشته شده اند. تغيير از :   به :   تنها در طي تغييرات قيمت مي باشد. مرتبه اين دو جمع در 100 ضرب ميشود كه به اين كار شاخص قيمتي متراكم تورم مي گويند. در اين راستا، وقتي كه تورم هاي فيكس شده براساس تورم هاي دوره اصلي مي باشند، شاخص، شاخص Laspeyres ناميده مي شود. در جدول 4/17-430/11   و 875/10  مي باشد. تقسيم   بر   و سپس ضرب آن در 100، دوره يك و شاخص قيمتي 1/105 را به ما مي دهد.
معمولاً شاخص قيمتي متراكم تورم Laspeyres براي دوره n با دوره o در 100 برابر است با   نكات مهمي كه در فرمول بايد مورد توجه قرار بگيرد. اين است كه تفاوت قيمت ها (  به  ) وجود دارند، اما تورم هاي   همان هستند. به طور تدريجي، تنها تغييرات قيمتي بر روي شاخص تاثير مي گذارند، بنابراين آن يك شاخص قيمتي است.
تمرين، جدول 3/17 را ببينيد (a) فرمولي براي شاخص قيمت متراكم تورم مارس با ژانويه به عنوان 100 بنويسيد (b) شاخص را در (a) حساب كنيد جواب (a)   (b) 9/ 106
دو فرمول وجود كه مي تواند در حساب كردن شاخص هاي قيمت متراكم تورم استفاده شود، وزن فيكس (ثابت) شده و وزن دوره رايج. هر دو فرمول نياز دارند همان سري از تورم ها را براي دوره  n و براي دوره اصلي وقتي كه يك شاخص دوره  n را حساب مي كنند مورد استفاده قرار بدهند. وزن‌هاي ثابت بدين معني هستند كه همان وزن ها دوره به دوره مورد استفاده قرار گرفته اند. شاخص قيمت ديسكو يك شاخص تورم ثابت مي باشند. اگر ديسكو به استفاده از فروش هاي مقادير تورم 30، 15 و 5، ادامه بدهد، شاخص هاي قيمتش، اگر موضوعات تغيير كنند. بي معني‌تر مي شوند.
انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه