انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ حسابداری

انجام پایان نامه‏ ارشد حسابداری

ثبت رويدادهاي مالي در مدارك و دفاتر حسابداري
 اسناد و مدارك مثبته:
 به اسناد و مداركي كه دلالت بر وقوع يك معامله يا رويداد مالي مشخص دارد، «اسناد مثبته» گفته مي شود. مانند فاكتور فروش، رسيد بانكي، قبض آب و برق و ......
سند حسابداري:
برگه اي است كه اطلاعات مربوط به يك يا چند رويداد مالي قبل از ثبت در دفاتر حسابداري، در آن نوشته مي شود و سپس بر اساس اطلاعات مندرج در سند حسابداري دفاتر حسابداري تنظيم مي گردد.
دفاتر حسابداري:
كليه رويدادها در دفاتر حسابداري ثبت مي شوند. دفاتر حسابداري را مي توان به دو گروه تقسيم كرد:
گروه اول، دفاتر رسمي يا قانوني، شامل دفتر روزنامه عمومي و دفتر كل مي باشد و گروه دوم، دفاتر غير رسمي يا كمكي، كه شامل دفاتر تأمين و ساير دفاتر مورد نياز حسابداران مي گردد.
 ۱- دفتر روزنامه عمومي: دفتري است كه كليه معاملات و رويدادهاي مالي يك واحد اقتصادي روزانه به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت مي شوند.
مثال) خانم فضيلت اخيراً پس از كسب مجوزهاي لازم اقدام به تأسيس مؤسسه آموزش زبان دانا كرده است و طي آبان ماه ۱۳۷۶فعاليت هاي زير در مؤسسه انجام شده است.
۱۳ آبان ماه – افتتاح حساب جاري شماره 3520 بانك رفاه كارگران شعبه وحدت و واريز  32000000  ريال به اين حساب بابت سرمايه مؤسسه دانا، در قبال واريز اين مبلغ به حساب جاري مؤسسه دانا، بانك يك برگ رسيد بانكي به خانم فضيلت تحويل داد.
۶ آبان ماه  – خريد نقدي يك دستگاه آپارتمان به بهاي 30000000 ريال در قبال تحويل چك شماره 21501 مورخ ۶ آبان ماه 1376 به مبلغ 30000000 ريال از حساب جاري مؤسسه دانا، يك برگ رسيد امضا شده از آقاي معتمدي فروشنده آپارتمان دريافت گرديد. همچنين تصويري از سند انتقال آپارتمان به عنوان سند مثبته اين رويداد مالي تهيه شد.
۷ آبان ماه – خريد نسيه مقداري اثاثه از فروشگاه مجيدي به بهاي 3500000 ريال. آقاي مجيدي فاكتور فروش شماره 1703 مورخ 76/7/8 را به مؤسسه دانا تحويل داد.
۸ آبان ماه –  آقاي فرشاد، مبلغ 10000000ريال به عنوان وام به حساب مؤسسه دانا واريز كرد. بانك يك برگ رسيد بانكي مبني بر واريز 10000000 به حساب 3520 مؤسسه دانا به آقاي فرشاد تسليم نمود كه ايشان به مؤسسه تحويل داد.
۱۱ آبان ماه –  خريد نسيه 7500000 ريال اثاثه از فروشگاه حسن پور. آقاي حسن پور فاكتور فروش شماره 2211 مورخ 76/8/11 براي مؤسسه دانا ارسال كرد.
۱٤ آبان ماه – صدور تحويل چك شماره 21502 مورخ 76/8/14 به  مبلغ 3000000   ريال به آقاي مجيدي بابت طلب ايشان از مؤسسه دانا. در قبال تحويل اين چك در همان روز يك برگ رسيد چك دريافت گرديد.
۱۸ آبان ماه –  خريدي نقدي550/000 ريال صادر كرد و پس از اخذ رسيد چك آن را به آقاي كريمي تحويل داد.
مرحله ۱- اين رويداد به شرح زير تجزيه و تحليل مي شود.
تجزيه و تحليل    قاعده    تشخيص
دارائي (نقد و بانك) افزايش مي يابد    افزايش دارائي بدهكار مي شود    بدهكار: نقد و بانك 3200٠٠٠٠ ريال
سرمايه خانم فضيلت در موسسه دانا افزايش مي يابد    افزايش سرمايه بستانكار
مي شود    بستانكار: سرمايه خانم فضيلت32000000 ريال


مرحله ۲- تنظيم سند حسابداري
شماره ۱                      موسسه آموزش زبان دانا      شماره صفحه روزنامه ۱
تاريخ ۳/۸/۷۶                       سند حسابداري                      تعداد ضمائم ۱
شرح    بدهكار    بستانكار
نقد و بانك
سرمايه خانم فضيلت
سرمايه گذاري اوليه خانم فضيلت در مؤسسه آموزش زبان
     ۳۲٠٠٠٠٠٠    ۳۲٠٠٠٠٠٠
 
جمع    ۳۲٠٠٠٠٠٠    ۳۲٠٠٠٠٠٠
تنظيم كننده                        مسئول حسابداري                        مدير مالي
 


موسسه آموزش زبان دانا
دفتر روزنامه                  شماره صفحه ۱
 
شماره سند    تاريخ    شرح    عطف    بدهكار    بستانكار
۱
     ۱۳۷۶
3 ابان ماه    نقد و بانك
سرمايه خانم فضيلت
سرمايه گذاري اوليه خانم فضيلت در موسسه
آپارتمان
نقد و بانك
خريد يك دستگاه آپارتمان از آقاي معتمدي به صورت نقد
اثاثه
حسابهاي پرداختني
خريد مقداري اثاثه از فروشگاه مجيدي به طور نسيه
نقد و بانك
وام پرداختني
دريافت وام از آقاي فرشاد
اثاثه
حسابهاي پرداختني
خريد اثاثه به طور نسيه از فروشگاه حسن پور
حسابهاي پرداختني
نقد و بانك
پرداخت قسمتي از طلب آقاي مجيدي
ملزومات
نقد و بانك
خريد ملزومات اداري به طور نقد
     1
35    ۳۲٠٠٠٠٠٠
     
۳۲٠٠٠٠٠٠
 
۲
      6ابان ماه
         20
1    ۳٠٠٠٠٠٠٠    
۳٠٠٠٠٠٠٠
۳
     7 ابان ماه
         15
25    ۳٥٠٠٠٠٠    
۳٥٠٠٠٠٠
٤    8 ابان ماه
         1
30    ۱٠٠٠٠٠٠٠    
۱٠٠٠٠٠٠٠
٥
     11 ابان ماه
         15
25    ۷٥٠٠٠٠٠    
۷٥٠٠٠٠٠
۶
     14 ابان ماه
         25
1    ۳٠٠٠٠٠٠    
۳٠٠٠٠٠٠
۷
     18 ابان ماه
         10
1    ٥٥٠٠٠٠    
٥٥٠٠٠٠
                ۸۶٥٥٠٠٠٠    ۸۶٥٥٠٠٠٠

دفتر كل:
عبارت است از مجموعه حساب هايي كه براي ثبت و خلاصه كردن اطلاعات مربوط به رويدادهاي مالي يک واحد اقتصادي استفاده مي شود. نوشتن دفتر كل بعد از رويدادهاي مالي در دفتر روزنامه انجام مي گيرد.
براي ثبت رويدادهاي مالي در دفتر كل ابتدا رويداد مالي ثبت شده در دفتر روزنامه مشخص و سپس مراحل انتقال به ترتيب زير انجام مي شود:
۱- پيدا كردن صفحه حسابي كه در دفتر روزنامه بدهكار شده است.
۲- نوشتن شماره رويداد مالي (شماره روزنامه) در ستون مربوطه در حساب دفتر كل
۳- ثبت تاريخ رويداد مالي در ستون تاريخ
٤- درج مبلغ بدهكار در ستون بدهكار
٥- نوشتن شرح مختصري از رويداد مالي در ستون شرح
۶- نوشتن شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف حساب
۷- درج شماره صفحه اي از دفتر كل كه رديف بدهكار رويداد مالي در آن نوشته شده، در ستون عطف دفتر روزنامه
۸- محاسبه و نوشتن مانده حساب در ستون مربوط
۹- تعيين نوع مانده حساب در ستون تشخيص با نوشتن كلمه «بد» به جاي بدهكار يا «بس» به جاي بستانكار نمونه اي از انتقال رويداد مالي مؤسسه دانا به حسابهاي دفتر كل شرح داده شده.
انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه