انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ اقتصاد

انجام پایان نامه‏ ارشد اقتصاد

1-    ساختار داده

1-    نام : دفتر روزنامه
2-    نام مستعار :
3-    توضیح : اسناد روزانه حسابداری به ترتیب شماره و تاریخ در دفتر روزنامه ثبت می گردد سپس از دفتر روزنامه به دفتر کل بر اساس سر فصل های مربوطه منتقل می گردد .
4-    ترکیب : شماره سند

+  تاریخ { روز + ماه }
+ شماره کل
+ شرح
+ بدهکار
+ بستانکار
+ منقول از صفحه
.+ نقل به صفحه
1- ساختار داده  
1-  نام : دفتر کل
2-  نام مستعار :
3-  توضیح : با توجه به عملیات شرکت سر فصل بندی شده و عملیات روزانه دفتر روزنامه به سر    فصل های مربوطه دفتر کل منتقل می شود . بدیهی است که در هنگام انتقال شماره صفحه دفتر روزنامه در دفتر کل و شماره صفحه دفتر کل در دفتر روزنامه منتقل می گردد .

4- ترکیب  :        حساب
        + شماره روزنامه
+  تاریخ { روز + ماه }
+ شرح
+ بدهکار
+ بستانکار
+ باقیمانده
1-    ساختار داده
1-    نام : دفتر معین
2-    نام مستعار :
3-    توضیح : بر اساس تک تک سر فصل های جزء سر فصل بندی می شود و از روی اسناد حسابداری ثبت می شود که شماره سند در صفحه دفتر معین و شماره صفحه دفتر معین در سند منعکس می گردد .
4-    ترکیب :         سند
        + شماره سند
+  تاریخ { روز + ماه }
+ شرح
+ بدهکار
+ بستانکار
+ تشخیص
+ باقیمانده


1-    ساختار داده
1-  نام : اجازه پرداخت
2- نام مستعار :
3- توضیح : پرداخت وجه نقد یا چک
4- ترکیب :       تاریخ
        + مبلغ { حروف + عدد }
        + در وجه
        + پرداخت = 5 { شرح + مبلغ + مبلغ کل }
        + جمع مبلغ
        + کسر می شود پایت
        + چک شماره
        + عهد حساب جاری
        + بانک


1-    ساختار داده
1-    نام : رسید دریافت وجه
2-    نام مستعار
3-    توضیح : طی این فرم می توان ورود وجه را به صورت نقد یا وصول چکها کنترل کرد
4-    ترکیب :    تاریخ
+ مبلغ کل
+ شماره
+ جاری
+ بانک
+ شعبه
+ سر رسید
+ بایت
+ از { آقا / خانم / شرکت }
+ بدهکار حساب
+ بستانکار حساب
+/* توضیحات */1-    ساختار  داده :
1-    نام : کارت حسابداری انبار
2-    نام مستعار :
3-    توضیح : شامل مقدار مبلغ اول دوره ، وارده طی دوره ، صادره طی دوره و پایان دوره می باشد که از نظر مقدار موجودی کاردکس انبار را نیز کنترل می کند .
4-    ترکیب :        
نام کالا
+ واحد شمارش
+ عدد
+ تاریخ
+ شماره ] وارده / صادره [
+ وارده = { مقدار + نرخ + قیمت }
+ صادره = } مقدار + نرخ + قیمت }
+ موجودی = { مقدار + نرخ + قیمت }
1- ساختار داده
1- نام ک صورت دستمزد حقوق و مزایای
2- نام مستعار :
3- توضیح : لیست حقوق ماهیانه پرسنل
4- ترکیب : ] ماهانه / دوره ای / تغییرات [
    + ماه                     + جمع
    + سال                     + جمع حق بیمه سهم کارفرما
    + صفحه                 + جمع 3% بیمه بیکاری
    + شماره کارگاه                 + جمع کل
    + نام کارگاه
    + نام کارفرما
    + نشانی کارگاه
    + نام شعبه تأمین اجتماعی
    + ردیف
+ مشخصات بیمه شده { نام + نام خانوادگی + شماره شناسنامه یا گذرنامه + نام پدر + شماره بیمه شده + شغل + مرد + زن + غیر ایرانی }
+ روزهای کارکرد { تاریخ آغاز به کار + تاریخ ترک کار + روزهای کارکرد }
+ دستمزد و خقوق و مزایا { دستمزد روزانه + دستمزد ماهانه + مزایای ماهانه مشمول + جمع دستمزد و مزایای مشمول + جمه دستمزد و مزایای ماهانه مشمول و غیر مشمول }
+ حق بیمه ، سهم بیمه شده
+ سایر کسور
+ مانده قابل پرداخت
+ ملاحظات
2- جریان داده
1-  نام : رسید  دریافت وجه
2- نام مستعار :
3- توضیح : طی این فرم می توان ورود وجه را به صورت نقد یا وصول چکها کنترل کرد .
4- مبداء پردازش : پرداخت کنندگان وجه
5- مقصد پردازش : موجودی بانک + صندوق
6- تعداد پردازش : بر حسب نیاحز و فعالیت شرکت
7-  نحوه دستیابس : روزانه2- جریان داده
 1- نام : اجازه پرداخت
2- نام مستعار :
3- توضیح : پرداخت وجه نقد یا چک
4- مبداء پردازش :  خزانه داری
5- مقصد پردازش : گیرندگان وجه + پرداخت بدهی یا پیش پرداخت
6- تعداد پردازش : بر حسب نیاز و فعالیت شرکت
7- نحوه دست یابی : روزانه2-    جریان داده .
1-    نام : دفتر روزنامه
2-     نام مستعار :
3-    توضیح : دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه عملیات مالی و پولی را اعم از خرید ، فروش ، مطالبات ، ظهر نویسی و هرگونه فعالیتی که ایجاد دین یا طلب کند ، طبق اصول پذیرفته شده حسابداری است که به ترتیب تاریخ وقوع  در آن ثبت می کند .
4-    مبداء پردازش : حسابداری
5-    مقصد پردازش : حسابداری
6-    تعداد پردازش : یک
7-    نحوه دستیابی : روزانه
انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه