انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ اقتصاد

انجام پایان نامه‏ ارشد اقتصاد

- هدف

هدف از تهيه اين روش، ايجاد نظام بودجه‌بندي عملياتي شركت سرمايه‌گذاري دانايان‌پارس مي‌باشد.

1-1- هدفهاي كلي؛
بر پايه اين روش:
1-1-1- از يك سو برنامه‌ريزي مديريت در چارچوب يك نظام بودجه‌اي، به اطلاعات عددي (مالي) و ضوابط عملكردي دوره‌هاي كوتاه‌مدت مبدل مي‌گردد و از سوي ديگر، از طريق نظام گزارشهاي مديريت، گزارشهاي مورد لزوم و به هنگام سطوح مختلف مديريت را، در ارتباط با اطلاعات بودجه‌اي، در مقايسه با اطلاعات واقعي و تجزيه و تحليلهاي مرتبط با آن در اختيار مديريت قرار مي‌دهد.
2-1-1- اطلاعات و تجزيه و تحليلهاي به عمل آمده در اين گزارشها، مديريت شركت را در استفاده مناسب و منطقي از امكانات بالقوه و فرصتهاي موجود ياري نموده و كنترل مديريت را از طريق بررسي انحرافات و ارزيابي عملكردها عملي مي‌سازد.
3-1-1- اطلاعات مندرج در صورتهاي بودجه، شامل:
صورت بودجه عملكرد و سود و زيان
صورت بودجه كل درآمدهاي عملياتي و غيرعملياتي
صورت بودجه كل هزينه‌هاي عملياتي و غيرعملياتي
صورت بودجه خريد و ايجاد داراييهاي ثابت
بصورت طبقه‌بندي شده و به تفكيك واحدهاي سازماني شركت، اطلاعات مورد نياز مديريت را فراهم مي‌آورد.
 
2-1- اهداف بودجه‌بندي
مهمترين هدفهاي مورد نظر از تهيه و تنظيم بودجه و ايجاد كنترلهاي بودجه‌بندي عبارتند از:
1-2-1- تعيين اهداف كوتاه مدت (دوره‌اي) هر يك از فعاليتها جهت حصول اطمينان از دست‌يابي به اهداف نهايي شركت.
2-2-1- تعيين معيارهاي سنجش عملكرد به منظور ايجاد انگيزه و كمك به مديريت، اعم از مديريت عامل و مديران واحدهاي ستادي شركت، در جهت نيل به اهداف بخشي از پيش تعيين شده.
3-2-1- هماهنگي در فعاليتهاي شركت، از طريق مشاركت مديران و مسؤولين سطوح مختلف در بودجه‌بندي شركت.
4-2-1- ايجاد توازني منطقي بين برنامه‌ها و طرحهاي ادوار مختلف از طريق اجراي صحيح بودجه.
5-2-1- سنجش و كنترل فعاليتهاي هر يك از ادوار با استفاده از ارقام بودجه به منظور كنترل هزينه‌ها و استفاده بهينه از منابع شركت.
6-2-1- فراهم نمودن زمينه تجزيه و تحليل و تصميم‌گيري در رابطه با مغايرتها و بهبود عمليات، به منظور هدايت كليه فعاليتهاي شركت در جهت ميل به اهداف نهايي.

 پيوست شماره 2-5: شماي كلي مراحل تهيه و كنترل بودجه
 
3-1- اثرات و فوايد تهيه بودجه عملياتي
مهمترين اثرات و فوايد تهيه بودجه عملياتي شركت عبارتند از:
1-3-1- چارچوبي براي اندازه‌گيري و ارزيابي عملكرد فراهم مي‌سازد.
2-3-1- به مقدار درآوردن و كمي نمودن پيشنهادها را الزامي مي‌كند.
3-3-1- فعاليت واحدهاي تابعه را در جهت اهداف سازماني شركت هدايت مي‌كند.
4-3-1- نتايج مورد انتظار از اجراي عمليات آتي شركت را تشريح مي‌كند.
5-3-1- موجب طرح‌ريزي دوره‌اي و بهبود و هماهنگي طرحها مي‌گردد؛ و به اين طريق موجب كاهش اتلاف منابع، كنترل هزينه‌ها و احتمالاً افزايش سود شركت مي‌شود.

4-1- حيطه كاربرد
اين روش براي تهيه و تنظيم بودجه عملياتي (ساليانه) شركت در مديريت ................. كاربرد داشته و رعايت مفاد آن توسط اين مديريت، كميته بودجه‌بندي و ساير افراد همكار تهيه بودجه عملياتي الزامي است.

5-1- حيطه عدم كاربرد
اين روش در ساير واحدهاي سازماني شركت كاربرد ندارد.
 


فهرست مطالب
فصل2
تعاريف و اصطلاحات

عنوان        صفحه

1-2- بودجه        
2-2- كنترل        
3-2- بودجه عملياتي        
4-2- پيش نيازهاي لازم براي استقرار روش بودجه‌بندي شركت    
5-2- عامل محدودكننده بودجه‌بندي عملياتي    
6-2- ارتباط بودجه و گزارشات مديريت        
7-2- اجزاء روش بودجه‌بندي عملياتي:        
1-7-2- بودجه عملياتي        
3-7-2- بودجه سرمايه‌اي        
3-7-2- بودجه نقدي        
8-2- شماره‌گذاري صورتها و برگهاي محاسبه بودجه    

 
2- تعاريف و اصطلاحات

1-2- بودجه؛ بودجه درواقع بيان عددي يا ريالي برنامه‌ها و مبنايي براي كنترل عمليات سازمان مي‌باشد. ويژگيهاي بودجه عبارتند از:
1-1-2- بودجه تصويري از آينده است كه قصد داريم به آن برسيم.
2-1-2- بودجه مي‌تواند علاوه بر اينكه بصورت ارقام ريالي بيان شود بصورت ارقام فيزيكي نيز مطرح شود.
3-1-2- بودجه توسط مراجع بالاي سازمان تأييد و تصويب مي شود و تنها تحت شرايط خاصي ممكن است تغيير كند.
4-1-2- بودجه معياري براي كنترل عمليات در مقايسه با اهداف است.

2-2- كنترل؛ عبارت است از بررسي و هدايت منطقي عمليات در جهت بكارگيري مؤثر منابع شركت؛ به نحويكه دست‌يابي به نتايج مطلوب ممكن گردد.

3-2- بودجه عملياتي؛ بطور معمول، براي اجراي برنامه‌ها، در ادامه بودجه برنامه‌اي، بودجه‌اي ديگر با عمليات خاص و با جزئيات بيشتري تعيين مي‌گردد كه به آن بودجه عملياتي و فرآيند تهيه آن بودجه‌بندي عملياتي گفته مي‌شود.

4-2- پيش نيازهاي لازم براي استقرار روش بودجه‌بندي شركت
جهت برقراري روش بودجه‌بندي و كنترل بودجه‌اي شركت وجود شرايط و ضوابط زير ضروري است:
1-4-2- داشتن سياستها، خط و مشي‌ها و برنامه‌هاي مشخص و روشن براي كل شركت و هر يك از واحدهاي ستادي دفتر مركزي.
2-4-2- تشكيلات سازماني مناسب، به نحويكه تشخيص مراكز مسؤوليت در شركت را به سهولت ممكن سازد.
3-4-2- طبقه‌بندي مناسب حسابها به نحويكه انجام عمليات مالي، جهت هر يك از واحدها و برحسب نوع هزينه قابل تفكيك و شناسايي باشد.
5-2- عامل محدودكننده بودجه‌بندي عملياتي
1-5-2- عامل محدودكننده فعاليت شركت عبارت است از عاملي كه در يك زمان خاص يا در طول يك دوره مشخص فعاليتهاي شركت را –به ويژه در بخشهاي حساس و مهم- تحت شعاع خود قرار داده، محدود مي‌كند.
2-5-2- عامل محدودكننده ممكن است بسته به شرايط بيروني (خارجي) و دروني (داخلي) شركت، طي ادوار مختلف تغيير كند. بدين لحاظ مي‌تواند هر يك از فعاليتهاي مهم و امكانات عملياتي شركت، نظير: سرمايه‌گذاري در شركتهاي بورسي يا غيربورسي، بهينه‌سازي پرتفوي، ايجاد بردهاي تخصصي گسترده و مانند اينها باشد.
3-5-2- در ابتداي تنظيم بودجه در دوره مالي، بايستي عامل محدودكننده شركت مورد بررسي و دقت قرار گيرد.

6-2- ارتباط بودجه و گزارشات مديريت
مهمترين جنبه‌هاي ارتباط بودجه و گزارشات مديريت عبارتند از:
1-6-2- جنبه‌هاي كنترلي روش بودجه‌بندي از طريق گزارش‌دهي مديريت قابل دست‌يابي است. با تأكيد بر اين نكته هماهنگيهاي لازم در طرح صورتهاي بودجه پيشنهادي از نظر تأمين اطلاعات كنترلي و مقايسه‌اي مورد نياز گزارشات مديريت به عمل آمده است.
2-6-2- در تدوين بودجه عملياتي (ساليانه) شركت اطلاعات موجود در گزارشات مديريت به عنوان يكي از مباني اصلي قلمداد گرديده است؛ از اينرو توجه به تهيه و تنظيم صحيح و كامل آن موجب بارور شدن اطلاعات بودجه‌اي شركت در ادوار بعدي خواهد شد.
3-6-2- استفاده صحيح از روش بودجه‌بندي، هنگامي عملي خواهد بود كه علّت‌يابي نسبت به فعاليتهاي منعكس شده در گزارشات مديريت سريعاً صورت گيرد. براي مثال براي اينكه آيا مغايرتهاي مربوط به هر يك از عوامل هزينه درنتيجه چه عامل يا عواملي بوده، به همراه ديگر بررسيهاي لازم مي‌تواند در انجام پيش‌بيني‌هاي مقرون به واقعيت در سالهاي آتي مفيد واقع شوند.
 
7-2- اجزاء روش بودجه‌بندي عملياتي
روش بودجه‌بندي شركت از اجزاء عمده زير تشكيل گرديده است:
1-7-2- بودجه عملياتي
بودجه عملياتي محور روش بودجه‌بندي بوده و خلاصه عملكرد فعاليتهاي اصلي شركت را در قالب سود و زيان كل نشان مي‌دهد. بودجه عملياتي شركت از بخشهاي زير تشكيل مي‌گردد:
-    بودجه‌هاي عملكرد و سود و زيان
-    بودجه‌هاي درآمد
-    بودجه‌هاي هزينه
1-1-7-2- شروع و مبناي كار تهيه بودجه عملياتي، برآورد ظرفيت و توان شركت در سرمايه‌گذاري مي‌باشد. پس از آن با توجه به برنامه‌اي بلندمدت و برنامه‌اي كوتاه مدت (عملياتي ساليانه) شركت و نيز سياستها و خط‌مشي‌هاي ابلاغي از سوي مديرعامل- كه در واقع سياستها و خط‌مشي‌هاي هيئت مديره شركت مي‌باشد- بودجه درآمدهاي غيرعملياتي و بودجه هزينه‌هاي عملياتي و غيرعملياتي، تنظيم مي‌گردد.
2-1-7-2- بودجه عملياتي، ساليانه و بعد از گذشت تقريباً 9 ماه از سال جاري (كه با توجه به دوره‌ مالي شركت، منظور پايان شهريورماه سال جاري مي‌باشد) با توجه به عوامل زير براي سال آتي تنظيم مي‌گردد:
1-2-1-7-2- سياستها و خط‌مشي‌هاي مديريت (هيئت مديره) در سال آتي (سال بودجه).
2-2-1-7-2- پيش‌بيني‌هاي كلي در رابطه با: اقتصاد كلان كشور، سياستهاي پولي، بازار سرمايه، بازار پول، ظرفيت سرمايه‌گذاري شركت، تنوع سبد سهام (پرتفوي)، توسعه شبكه رايانه‌اي، جذب و توسعه نيروي انساني و مانند اينها، با توجه به آمار مربوط به فعاليتهاي گذشته شركت و تغييرات احتمالي در سال بودجه.
3-2-1-7-2- پيش‌بيني آثار تورم و ساير عوامل مؤثر در تعيين ضرايب (نرخهاي) بودجه‌اي.
 
3-1-7-2- در بودجه عملياتي، سال بودجه به دوره‌هاي 3 ماهه و ماهانه تفكيك گرديد تا مقايسه نتايج عمليات واقعي با برنامه‌هاي از پيش تعيين شده و كنترل مغايرتها به موقع انجام پذيرد.
4-1-7-2- جهت انعكاس ارقام بودجه‌اي در بسياري از موارد از دو فرم «برگ محاسبه بودجه» و «صورت بودجه» استفاده شده است.
برگ محاسبه بودجه كه از آن براي نشان دادن ارقام پيش‌بيني شده مربوط به يك فعاليت، طي سال و به تفكيك ماههاي مربوطه استفاده مي‌شود، مبناي اصلي تهيه صورت بودجه درآمد عملياتي و غيرعملياتي، همينطور هزينه‌هاي عملياتي و غيرعملياتي كه داراي اطلاعات اضافه‌تري است قرار مي‌گيرد.
صورت بودجه، بيشتر جنبه اطلاعاتي و تصميم‌گيري كلي در ارتباط با ارقام بودجه داشته و به همين جهت ارقام مندرج در آن طي ادوار 3 ماهه نشان داده مي‌شود. در صورتهاي بودجه اطلاعات زير درج مي‌گردد:
-    بودجه سال جاري
-    بودجه سال آتي به تفكيك 3 ماهه
-    سال مبناي پيش‌بيني (سالي كه بالاترين كارايي را در عادي‌ترين شرايط داشته است)
-    اطلاعات واقعي 9 ماهه اول سال جاري و اطلاعات 3 ماهه پيش‌بيني
-    درصد تغييرات بودجه نسبت به سال جاري

 پيوست شماره 3-5 الي 5-5: نماي تفصيلي بودجه‌هاي عملكرد و سود و زيان، بودجه‌هاي درآمد  
 
2-7-2- بودجه سرمايه‌اي
1-2-7-2- بودجه سرمايه‌اي منعكس‌كننده برآورد جمع هزينه‌هايي است كه پيش‌بيني مي‌شود در داراييهاي ثابت شركت سرمايه‌گذاري شود. البته اقلام سرمايه‌اي كه براي آنها بودجه درنظر گرفته مي‌شود ممكن است به بيش از يك دوره بودجه مربوط شود كه در اين صورت آن بخش از هزينه‌هاي خريد و ايجاد داراييهاي ثابت كه به دوره بودجه مورد نظر ارتباط مي‌يابد تفكيك شده و بودجه سال مورد نظر لحاظ مي‌گردد.
2-2-7-2- بودجه سرمايه‌اي شركت عمدتاً در ارتباط با برنامه‌هاي جايگزيني داراييهاي ثابت كه مستهلك و فرسوده شده‌اند و براي ادامه فعاليت احتياج به تعويض خواهند داشت، تنظيم مي‌گردد. علاوه بر آن شركت ممكن است در راستاي اجراي برخي برنامه‌هاي رشد و توسعه و يا گسترش بخشي از فعاليتهاي خود اقدام به خريد تجهيزات اداري، كامپيوتر و متعلقات و وابسته نمايد كه پيش‌بيني‌هاي مربوط به آن نيز در بودجه‌ سرمايه‌اي منظور مي‌گردد.
3-2-7-2- بودجه سرمايه‌اي ساليانه و همزمان با بودجه عملياتي شركت تهيه مي‌شود.
4-2-7-2- اطلاعات بودجه سرمايه‌اي به دوره‌هاي سه ماهه تفكيك مي‌گردند.

 پيوست شماره 6-5: شماي بودجه سرمايه‌اي  
 
3-7-2- بودجه نقدي
1-3-7-2- جهت آگاهي مديران، به ويژه مديرعامل شركت از منابع نقدي و به منظور ايجاد توازن در دريافت و پرداخت، بودجه وضعيت نقدي پيش‌بيني شده است.
2-3-7-2- بودجه نقدي به دوره‌هاي 3 ماهه تفكيك مي‌گردد كه سه ماهه اول نيز به دوره‌هاي كوتاه‌تر ماهانه تقسيم شده‌اند. در سال بودجه، پس از كسب اطلاعات دقيق‌تر از نحوه دريافتها و پرداختها و در زماني نزديك‌تر به 3 ماهه دوم، سوم يا چهارم نيز مي‌توان هر يك از سه ماهه‌ها را به دوره‌هاي كوتاه‌تر ماهانه تقسيم و بودجه نقدي آن دوره‌ها را مشخص كرد.
3-3-7-2- دوره بودجه نقدي مشابه دوره بودجه عملياتي شركت سالانه و منطبق با آن مي‌باشد.
انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه