انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ حسابداری

انجام پایان نامه‏ ارشد حسابداری

شركتي خدماتي است و فعاليت آن ارائه آب آشاميدني سالم و بهداشتي به همه ي
جامعه شان مي باشد. سيستم حسابداري آب و فاضلاب به روش تعديل شده عمل ميكند و كليه ي فعاليت هاي آن در سه قالب:
توليد، فروش و اداري جمع بندي مي شود.
توليد يعني اينكه كليه ي خدماتي كه جهت توليد آب شرب انجام مي شود. توليد آب يا بالا كشيدن آب از چاه و انتقال آن به مخازن و نگه داري آن در مخازن و عمليات كلرزني و انتقال آن به داخل شهر و توزيع بين مشتركين از جمله عمليات واحد توليد مي باشد. از فعاليت فروش مي توان ارائه ي خدمات مشتركين نصب كنتور آب و صدور صورت حساب مي توان نام برد. و واحد اداري: نظارت، هماهنگي و مديريت فعاليت واحد توليد و فروش به عهده سيستم اداري مي باشد از جمله امور مالي كه حاوي فعاليت هاي مالي و پشتي باني توسط اين امور انجام مي شود كه ما با توجه به اقتضاي رشته به فعاليت حسابداري در آب و فاضلاب مي پردازيم.
حسابداري اين شركت حسابداري مالي مي باشد. هدف از ايجاد آب و فاضلاب با توجه به اينكه بهره وري بسيار پايين و در صورتيكه از نظر ثروت كشور ثروتمندي هستيم براي اينكه هزينه ها را كاهش دهند و با كاهش هزينه قيمت واقعي هزينه توليدي را محاسبه كنند و بهره وري را بالا ببرند. تنها ايراد آنها انحصاري بودن آن است.
در اين شركتها دو سري درآمد و دو سري هزينه داريم. درآمدها و هزينه هاي جاري كه در سود و زيان لحاظ مي شود. درآمدهاي جاري مثل آب ها و هزينه جاري مثل حقوق و دستمزد، ابزار و لوازم مصرفي، هزينه پذيرايي، هزينه فرهنگي.
در شركت آب و فاضلاب سعي بر اين است كه طوري حركت كنند چون با زيان مواجه هستيم هدف اينست كه حداقل در نقطه سر به سر حركت كند ضمن اينكه هدف سودآوري نسبت بلكه ارائه خدمات بهتر به مشتركين در نقطه سر به سر با قيمت تمام
شده اي كه بتواند پوشش داده شود.
درآمد سرمايه مثل انشعاب و هزينه هاي مصرفي مثل تاسيسات، تامين آب، وسائط نقليه، اثاثه و ... يكي از شاخصها اين است كه در سود و زيان، زيان نداشته باشيم و در سرمايه گذاري(منابع و مصارف) كاهش سرمايه گذاري نداشته باشيم.
كدينگ حسابها
وزارت نيرو يك سيستمي به عنوان متحد الشكل مالي شركتي آب و فاضلاب تعيين كرده است. در شركت آب و فاضلاب استان مركزي دو روش براي اداره ي شركتها وجود دارد.
تفاوت شركت وابسته با شركت تابعه در اينست كه شركت وابسته دفاتر عمومي مستقل از خود دارند شركت ثبت شده و صورتهاي مالي تهيه مي كنند ولي شركتهاي عمومي تابعه دفاتر مستقل ندارند و صورتهاي مالي تهيه نمي كنند ضمنا ثبت شده هم نيستند. شركتهاي آب و فاضلاب استان مركزي تا سال 82 بطور متمركز(تابعه) بودند. از سال 82 به بعد چندين مناطق خودگردان تعيين كرده اند يعني درآمد جاري در اختيار امور قرار دارد.
انبارها
روش محاسبه موجودي انبار روش ميانگين موزو متحرك مي باشد. روش مغايرت گيري روش مانده واقعي مي باشد. نيروهاي شاخص بكارگيري نيروي انساني به ازاي هر 500 نفر مشترك يك نيرو مي گيرد. نيروهايي كه بكار گرفته مي شود بايد براساس چارتي كه از كشور ابلاغ مي شود باشند و حقوق و مزاياي آنها براساس قيمتي است كه در چارت سازماني عنوان شده است. از نظر تشكيلاتي طبق چارتي كه استان تعريف كرده است به خاطر اينكه اگر بخواهند هزينه ثابت را در نظر بگيرند در قسمت مالي 8 نفر كه با مسئول 9 نفر مي شوند.
تاريخچه فعاليت شركت
1-1 كليات
شركت آب و فاضلاب استان مركزي(سهامي خاص) در تاريخ 11/12/1370 تحت شماره 1673 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي در استان مركزي به ثبت رسيده و در تاريخ 1/1/1371 اموار و دارايي هاي تاسيسات آب شهري و تاسيسات دفع فاضلاب تعداد 14 شهر و 103000 مشترك آب و فاضلاب از شركت ها و دستگاه هاي قبلي در چهارچوب قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب و قانون تجارت آغاز كار نمود.
2-1- فعاليت اصلي شركت
فعاليت اصلي شركت طبق اساسنامه عبارت است از ايجاد و بهره برداري از تاسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع آوري و انتقال تصويه خانه در داخل
محدوده ي قانوني شهرهاي استان و سرمايه گذاري در موسسه و انجام امور تحقيقاتي و آموزشي در فعاليت هاي مرتبط مي باشد اجراي طرح هاي تامين و انتقال آب برحسب مورد و موافق وزارت نيرو خواهد بود.
بهره برداري از كل تاسيسات آب شرب انحصارا در اختيار اين شركت مي باشد و توسط هيات مديره منتخب مجامع عمومي اداره مي شود.
تعداد شهرهاي قلمرو فعاليت شركت 21 شهر و 177869 مشترك آب و فاضلاب
مي باشد.
حسابداري و ثبت هاي مربوط به آن
بخش حسابداري با توجه به نيازهاي مديران و سهامداران و دولت و روشهاي حسابداري شركت را با استناد به دستوالعمل و بخشنامه ها اعمال مي كنيم.
كه به توجه به توضيحاتي كه قبلا گفته شد بايد در سه قالب توليد و فروش و اداري
طبقه بندي شود به اين روش كه كليه فعاليتها و هزينه هاي توليد در بخش توليد ثبت ميگردد و كليه فعاليت فروش و هزينه هاي فروش در بخش فروش ثبت ميگردد و همچنين
هزينه هاي اداري و بخش اداري ثبت ميگردد.
و اما حسابداري كليه فعاليتهاي سه گانه را ثبت و طبقه بندي و نتيجه گيري ميكند.
كه پاره اي از آن موارد را اشاره مي كنيم كه ما در آن فعاليت و كارآموزي را سپري كرديم.امور بانك ها
كه به كنترل كليه بانك ها مي پردازد به اين طريق كه كليه ي واريزها توسط مشتركين و كليه ي درآمدهاي ثبت شده كنترل و ماهانه مغايرت گيري مي شود فيشهاي پرداختي توسط مردم با يك بردار از بانك به اداره مي آيد و فيش ها با بردار مطابقت داده مي شوند. كليه ي حساب ها به شماره حساب مركزي 16 و 31 واريز شده و ثبت مي شوند و مغايرت گيري مي شوند.
ثبت وقتي قبضي صادر ميشود:        حساب دريافتني...
                    درآمد...
ثبت زمان دريافت وجه:        بانك...
                        حساب دريافتني...
تنخواه گردان
كه طبق استاندارد حسابداري آب و فاضلاب از روش تنخواه گردان ثابت يعني ابتداي هر دوره مالي مبلغي را نزد تنخواه گردان قرار مي دهند تا كليه هزينه هاي جاري را از آن محل پرداخت كنند و با توجه به اسناد و مدارك هزينه شده مجددا همان مبلغ هزينه شده را دريافت مي نمايند و ثبت حسابداري آن به شكل انجام مي شود.
ثبت افتتاح حساب تنخواه در ابتداي دوره: تنخواه گردان...
                        بانك...
ثبت پرداخت هزينه جاري از محل تنخواه و شارژ تنخواه از محل بانك:
هزينه هاي جاري...
        تنخواه گردان...
تنخواه گردان...
        بانك...
نگهداري و حفاظت اموال
كه كليه اموال و مستغلات طبقه بندي و كنترل مي گردد به اين شكل كه اثاثه و ملزومات طلاكوبي مي شوند. وسائط نقليه به جز پلاك خودرو جهت انبار پلاك كوبي مي شوند و همچنين ساختمان ها پلاك كوبي مي شوند كه بتوان طبقه بندي مناسب داشته باشيم تا بتوان در پايان سال به نحوي درست طبقه بندي شود و سند حسابداري آن ها صادر شود.
هزينه استهلاك دارايي ثابت...
        استهلاك انباشته دارايي ثابت...
هر دارايي از محل طبقه بندي خود مستهلك مي شود و كاري به دارايي ديگر ندارد.
صدور سند حسابداري
كليه ي اسناد حسابداري آب و فاضلاب از طريق سيستم حسابداري كامپيوتري با برنامه نرم افزاري مخصوص اين اداره انجام مي شود كه به صورت كوينگ تعريف شده اعمال مي شود به اين صورت كه كد حساب جداگانه، معين جداگانه و تفضيلي مجزا مي باشد و از طريق كدينگ حساب ثبت مي شود. توضيح اين كه به حساب هاي پنج گانه به اين شكل كه دارايي ها 100 بدهي ها 200 هزينه ها 300 درآمدها 400 و سرمايي ها 500 استفاده مي شود.
مبحث بايگاني اسناد
كليه ي مدارك مربوط به يك سند به صورت مرتب و منظم پيوست سند حسابداري
مي شود و به ترتيب شماره اسناد نگه داري مي شود كه بايد هر سند داراي آدرس و مشخصه كافي باشد كه هنگام دسترسي به آن دچار مشكل نشويم.مبناي تهيه صورتهاي مالي
براساس قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب و دستورالعمل تجديد ارزيابي وزارت نيرو يكبار به تاريخ(29/12/71) كليه داراييهاي تجديد ارزيابي شده و مبناي صورتهاي مالي از تاريخ 29/12/71 بهار تمام شده تاريخي مي باشد.
در موارد مقتضي از ارزشهاي جاري نيز استفاده شده است.
در شهرهاي جديد كه تحت پوشش اين شركت قرار گرفته يا خواهند گرفت براساس بخشنامه 100/2770/1898271 مورخ 4/5/76 وزارت نيرو كليه داراييها و اموال و ماشين آلات و تجهيزات و حقوق مشتركين ارزيابي و به عنوان قيمت هاي تاريخي در حسابهاي شركت انعكاس يافته يا مي يابد.
خلاصه اهم رويه هاي حسابداري
1. موجوديهاي مواد و كالا:
موجوديهاي مواد و كالا به حداقل بهاي تمام شده يا خالص ارزش فروش ارزيابي مي شود بهاي تمام شده موجوديها براساس روشهاي زير تعيين شده و قيمت بازار براي مواد اوليه قطعات و لوازم يدكي و مواد كمكي بر مبناي قيمت جايگزيني و براي كالاي در جريان ساخت و ساخته شده براساس خالص ارزش فروش در نظر گرفته مي شود.شرح موجوديها    روش محاسبه بهاي تمام شده
موجودي مواد اوليه و حياتي    ميانگين موزون
كالاي در جريان ساخت    ميانگين موزون
كالاي ساخته شده    ميانگين موزون
قطعات و لوازم يدكي    ميانگين موزون
2. سرمايه گذاريها
سرمايه گذاريهاي بلند مدت در ساير شركتها با توجه به درصد سهام در شركت سرمايه پذير به يكي از روشهاي ذيل ارزيابي و در حسابها انعكاس مي يابد. سرمايه گذاري در كمتر از 20% از سهام روش بهاي تمام شده بوده و درآمد حاصل از سرمايه گذاري هنگام تحقق و تصويب اعلام و توسط شركتهاي سرمايه پذير شناسايي و ثبت مي گردد.
3. داراييهاي ثابت مشهود
دارايي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده ثبت مي شوند مخارج غير مستمر، تعميرات اساسي و بهسازي كه باعث افزايش قابل ملاحظه ظرفيت يا عمر اقتصادي دارايي يا بهبود اساسي در كيفيت توليد ميگردد در صورت اهميت به عنوان مخارج سرمايه اي محسوب و طي عمر مفيد جديد دارايي مربوط مستهلك مي شود مخارج تعميرات عادي كه منافع حاصل از خدمات دارايي ثابت را افزايش نمي دهد و براي حفظ و نگهداري دارايي در وضعيت عادي انجام مي شود در دوره وقوع بحساب هزينه هاي جاري(مركز هزينه مربوط) ثبت مي گردد سود و زيان حاصل از فروش دارائيها يا كنارگذاري و يا مسلوب المنفعه شدن آن معادل خالص ارزش دفتري منهاي حاصل از فروش بحساب سود و زيان منظور مي گردد.
انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه