انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ حسابداری

انجام پایان نامه‏ ارشد حسابداری

فصل اول : کليات
ماده  1-  امور مالی و معاملاتی دانشگاه / دانشکده مستقل علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی /  انستیتو پاستور و مراکز تحقیقاتی مستقل و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  که منبعد موسسه نامیده می شوند بر اساس این آیین نامه انجام خواهدشد.  
ماده 2-  موسسه شامل ستاد وکلیه واحدهای  اجرایی تابعه  منطبق  با تشکیلات مصوب  (دانشکده ها مراکز آموزشی ، بهداشتی ، درمانی و پژوهشی و نظایر آن ) است  که هر واحد عهده دار اجرای  قسمتی از برنامه های موسسه می باشد.
تبصره1 - مراکز تحقیقاتی مستقل به مراکز تحقیقاتی اطلاق میشود که مجوز شورای عالی گسترش دانشگاهها را کسب نموده اند و دارای ردیف مستقل اعتباری میباشند.
تبصره2- واحد اجرایی : به واحدهایی اطلاق میشود که تفویض اختیار از سوی رییس موسسه به مسئول آن داده شده و عهده دار بخشی از تولید خدمات موسسه باشد.
ماده 3-  سال مالی موسسه از  اول  فروردین ماه  هر سال شروع و در آخر  اسفند ماه همان سال پایان  می یابد.
ماده 4- مدیرامور مالی  موسسه مکلف است  با رعایت مقررات مربوطه تا پایان تیرماه سال بعد صورتحساب دریافت و پرداخت  و صورتهای مالی هر سال را تهیه و تنظیم نموده و با امضاء خود و رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان جهت تصویب به هیات امنا  ارائه  نماید.
ماده 5-  کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مالی( از جمله: چک ،سفته، وموارد مشابه) و همچنین قراردادهای  موسسه بر اساس  قوانین و مقررات مربوطه با امضاء  رئیس موسسه (یا مقامات مجاز از طرف ایشان) و مدیر مالی موسسه  (یا مقام مجاز از طرف ایشان ) معتبر خواهدبود.
ماده 6- موسسه از طریق خزانه یا خزانه معین در استان یک  فقره حساب اصلی به منظور استفاده از اعتبارات و  وجوه مصوب در قوانین  بودجه سالیانه نزد  بانکهای مجاز افتتاح می نماید و موسسه می تواند  در خصوص افتتاح سایرحسابهای  مورد نیاز برای پرداخت و یا ادامه استفاده از حسابهای پرداخت موجود با رعایت مقررات این آیین نامه بدون  اخذ مجوز از  خزانه راسأ اقدام نماید.  
  تبصره1-  برداشت از حسابهای  موسسه به امضاء مشترک رئیس موسسه ( یا مقامات مجاز از طرف  رئیس موسسه) و  مدیر  امور مالی  ( خزانه دار)  (یا  مقام مجاز از طرف وی )خواهدبود.
  تبصره2- برداشت از حسابهای واحدهای  اجرایی به امضاء  مشترک رئیس  واحد اجرایی و رئیس امور مالی واحد اجرایی  خواهد بود.
  تبصره3- در صورت پیشنهاد معاون پشتیبانی و موافقت رئیس موسسه حسب نیاز می توان در واحدهای اجرایی تابعه ، حساب بانکی تحت عنوان  تنخواه تدارکاتی جهت واحد تابعه به امضای مشترک رئیس واحد و رئیس امور  مالی واحد اجرائی  افتتاح نمود.
  تبصره4-  فهرست و  شماره کلیه  حسابهای  بانکی موسسه  و واحدهای تابعه لازم است به اطلاع هیئت امنا برسد.
ماده 7- به منظور تمرکز در آمدهای اختصاصی ،  موسسه و واحدهای  اجرایی تابعه آن  می تواند به تعداد مورد نیاز حسابهای  بانکی غیر قابل  برداشت در بانکهای  مجاز  کشور با ملحوظ  داشتن  مفاد ماده( 6 ) این  آیین نامه ( از طریق خزانه یا خزانه معین استانها  ) افتتاح کنند.  موسسه و واحدهای  اجرایی تابعه موظفند درآمدهای اختصاصی خود را به این  حساب ها  واریز نموده و خزانه یا خزانه معین عینأ آنرا عودت خواهد داد.
ماده 8- به منظور تمرکز وجوهی  که به عنوان سپرده  وجه الضمان وثیقه ودیعه و یا نظایر آن دریافت می شود، حساب  بانکی  خاصی توسط  موسسه در یکی از بانکهای مجاز کشور افتتاح می گردد. واحدهای اجرایی مکلفند وجوهی را که  تحت عناوین فوق دریافت می دارند به این حساب واریز نمایند. برداشت از حساب  فوق فقط به منظور استرداد وجوه  فوق الذکر به واریز کننده  یا ضبط آن به نفع موسسه با رعایت مفاد  آیین نامه مربوطه خواهدبود.
  تبصره   : رئیس موسسه (یا مقام مجاز از طرف ایشان ) می تواند در صورت نیاز از وجوه این حساب جهت انجام امور موسسه  استفاده نماید مشروط به آنکه در زمان تسویه حساب وجه مربوطه قابل تادیه باشد.
ماده  9- مدیر امور مالی  ( خزانه دار )  به مدت چهار سال  از بین کارشناسان واجد صلاحیت  رشته های امور مالی  با حداقل چهار سال  تجربه  حرفه ای  و اجرائی به پیشنهاد معاون پشتیبانی و تأیید رئیس موسسه با تصویب هیئت امنا و ابلاغ رئیس موسسه به  منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم بر اساس مفاد این آیین نامه انتخاب و به این سمت جهت  انجام وظایف مشروح زیر منصوب می شود :  
1-  تهیه و تدوین صورتهای مالی موسسه از طریق  نظارت  مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی  و نگهداری  و  تنظیم  حسابها  بر طبق این  آیین نامه  و مقررات حاکم بر تحریر دفاتر و  ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهیه گزارشات  موردی مدیریت.
2- هماهنگی در اجرای قوانین و  مقررات حاکم بر عملیات  مالی موسسه و حفظ  و حراست از اسناد و دفاتر مالی
3- تبادل  اطلاعات  مالی موسسه حسب مورد  با دستگاه های نظارتی قانونی با هماهنگی  مقام مسئول موسسه
4- نگهداری و تحویل و تحول وجوه نقد ینه ها و سپرده ها و اوراق بهادارو پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد های موسسه
5- نظارت  برعملکرد  مالی رییس امور مالی  واحد های اجرایی تابعه و واحدهای  وابسته  
6- شناسایی  و نگهداری حساب  مقداری و ریالی اموال،  ماشین آلات و تجهیزات و دارائی های  موسسه
7- اطلاع و  کنترل کلیه  تفویض اختیارات جهت امضاء های  مجاز  در مصرف منابع و فراهم نمودن شرایط هماهنگی بین آنان .
8- اجرای کدینگ (طبقه بندی ) حسابها ، بر اساس شکل متحد  ، به منظور  ایجاد وحدت رویه و قابلیت مقایسه گزارشات مالی بین موسسات پس  از تصویب رئیس هیئت امنا.
9- اجرای آن بخش  از عملیات مالی موسسه که در  چارچوب بودجه تفصیلی  مصوب هیئت امنا بر عهده مدیرامور مالی میباشد .
  تبصره 1: مدیر امورمالی (خزانه دار) می تواند وظایف تعیین شده  خود را در این آئین نامه به معاونین یا روسای امور مالی واحدها  حسب مورد  تفویض نماید. در خصوص روسای امور مالی واحدهای اجرائی تا قبل از تسویه حساب اسناد هزینه با مدیر امور مالی موسسه ، مسئولیت اسناد با مسئول امور مالی واحدهای اجرائی خواهد بود.
  تبصره2:  در صورتیکه مدیر امور مالی (خزانه دار) تایید شده هیات امنا از سمت خود استعفا داد ، یا به هر دلیل قادر به همکاری نبود ، رییس موسسه میتواند فرد واجد شرایطی را تاتشکیل اولین جلسه هیأت امناء به عنوان سرپرست امور مالی منصوب نماید . موسسه مکلف است در اولین جلسه هیات امنا نسبت به تعیین تکلیف مدیر امور مالی(خزانه دار)اقدام نماید ضمنأ عزل مدیر امور مالی (خزانه دار ) به پیشنهاد رییس موسسه و تأیید هیأت امناء امکان پذیر می باشد.
تبصره 3- مدیر مالی قبلی و بعدی مکلفند حداکثرظرف یک ماه از تاریخ اشتغال مدیر مالی جدید نسبت به تنظیم صورت مجلس تحویل و تحول اقدام نمایند این صورتمجلس باید به امضای تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده باشد و نسخه اول آن را به حسابرس موسسه ارائه نمایند.در مواردی که مدیر مالی از تحویل ابواب جمعی خود استنکاف نماید یا به هر علتی حضوروی امر تحویل و تحول میسر نباشد ابواب جمعی وی با حضور حسابرس و نماینده رئیس موسسه و مدیر مالی جدید تحویل خواهد شد. این موارد در خصوص رئیس امور مالی واحدهای اجرائی نیز صادق بوده و لازم است مدیر امور مالی موسسه نیز نظارت داشته باشد.
تبصره 4-موسسه می تواند انجام امور مالی خود را به صورت جزئی یا کلی در قالب مدیریت پیمان به موسسات واجد صلاحیت واگذار نماید . این بند مشمول واحد های وصول درآمد نمی باشد.  
ماده 10- به منظور دستیابی به قیمت تمام شده عملیات اجرایی ، موسسه می تواند به تعداد واحدهای اجرایی  خود  عملیات مالی  مجزا ایجاد نموده و صورتهای  مالی مستقل  جهت  آن  واحدها تهیه نماید.
ماده  11- رئیس امور مالی واحد اجرایی فردی است دارای مدرک دانشگاهی مرتبط با امور مالی که به پیشنهاد رئیس واحداجرائی و تایید مدیر امور مالی  (خزانه دار) موسسه و ابلاغ  معاون پشتیبانی ،  انتخاب و به این سمت منصوب می شود. رئیس امور  مالی واحد کلیه عملیات  اجرایی مالی را زیر نظر رئیس واحداجرایی و مدیر امور مالی ( خزانه دار) موسسه انجام خواهدداد.  رئیس امور مالی واحد اجرائی در مورد وظایف و اختیاراتی که از طرف مدیر امور مالی موسسه به وی محول میشود مسئول بوده و وظایف محوله را در حدود وظایف و اختیارات این آئین نامه و مقررات مربوطه انجام میدهد.
  تبصره : درصورتیکه فرد صلاحیت دارو دارای مدرک دارای مدرک دانشگاهی مرتبط در واحد اجرایی وجود  نداشته باشد  حداکثر تا پایان سال  1387 واحد اجرایی مجاز به بکارگیری افراد دارای تجربه کافی می باشد.
ماده 12 - حسابرس شخص حقوقی است که به پیشنهاد رئیس موسسه در جلسه هیئت امنا سالیانه از بین حسابداران رسمی (عضو جامعه حسابداران رسمی) انتخاب می گردد. گزارش  حسابرسی  سالانه در هیئت امنا قرائت و هیئت امنا نسبت به بندهای  گزارش  حسابرس به ازای هر بند اظهار نظر،  تصمیم گیری و تعیین تکلیف خواهد نمود و با عنایت به گزارش حسابرس نسبت به تصویب صورتهای مالی موسسه تصمیمات  لازم  اتخاذ خواهدنمود.
  تبصره 1-  وظایف حسابرس رسیدگی به اسناد  عملیات مالی و حسابداری موسسه و اظهار نظر نسبت به آن براساس استاندارد ها و اصول متداول حسابرسی می باشد.
تبصره 2- رئیس موسسه  موظف به پیگیری  تکالیف  تعیین شده از سوی هییت امنا  در مدت مشخص شده درخصوص هر بند گزارش حسابرس بوده و نتیجه را به هیئت امنا  گزارش خواهدنمود.
  تبصره3-  گزارش حسابرس موسسه در 8 نسخه تهیه که 3 نسخه به  موسسه ( رئیس موسسه ، معاونت پشتیبانی ، مدیر امور مالی  ( خزانه دار)) و بقیه به دبیرخانه  هیئت امنا مستقیماٌ تحویل خواهد شد.
ماده  13-  موسسه موظف است کلیه عملیات مالی خود اعم از وجوه ، داراییها ، بدهیها ، هزینه ها  و تعهدهای مالی در مقابل دیگران و دیگران در مقابل موسسه را بر مبنای روش های متداول حسابداری در حسابهای خود ثبت ونگهداری نماید.


فصل دوم – بودجه و منابع مالی درآمد
ماده 14- بودجه تفصیلی برنامه مالی موسسه است که برای یک سال  مالی تهیه می شود و حاوی  پیش بینی  کلیه  دریافت ها  و منابع مالی  موسسه (هزینه ای،تملک دارایی،درآمد اختصاصی) و  از هر محل ممکن دیگر و برآورد مصارف  مالی ستاد و واحدهای  اجرایی  تابعه برای اجرای برنامه های عملیاتی  سالانه موسسه و پرداخت تعهدات معوق در  قالب برنامه های  مختلف می باشد که توسط رئیس موسسه پیشنهاد  و به  تصویب هیئت امنا موسسه می رسد.
  تبصره 1:  موسسه ملزم به پیروی  از فرمهای  تدوین شده  بودجه تفصیلی دبیرخانه  هیئت امنا خواهد بود .
  تبصره 2 :  موسسه مجاز به جابجایی ، افزایش و کاهش در اعتبار برنامه های  بودجه  تفصیلی ( با تصویب  هیات امنا)  حداکثر به میزان بیست  درصد برنامه ها می باشد عدول از برنامه های بودجه  تفصیلی  توسط  حسابرس  کنترل  و در  گزارش ایشان  به هیئت امنا منعکس می گردد.
  تبصره3 -  حداکثر 3 درصد از اعتبارات  بودجه عمومی  دولت و درآمد  اختصاصی موسسه ، بدون الزام به رعایت مفاد این آئین نامه و سایر مقررات عمومی  در اختیار  رئیس موسسه بوده و حسب صلاحدید ایشان  به هزینه گرفته خواهدشد.
ماده 15 -  موسسه موظف است برنامه اجرایی سالانهای را تهیه نماید که در آن پیش بینی برنامه عملیاتی  موسسه  برای مدت یک سال در قالب برنامه استراتژیک که شامل کلیه فعالیتهای هزینه ای و طرح های  تملک دارایی  و سرمایه گذاری در جهت  تجهیز ،  بهبود و  یا گسترش  فعالیتهای هزینه ای در راستای دستیابی به اهداف  تعیین شده صورت می پذیرد و لازم است  به نحو مناسب در بودجه  تفصیلی  موسسه  منعکس گردد.
ماده 16 -  فعالیت های  جاری:  عملیات و خدمات مستمر و مشخصی است  که برای رسیدن  به هدف های برنامه طی  یک سال  اجرا می شود.  
ماده  17-  طرح عمرانی و مخارج سرمایه ای  :  مجموعه عملیات و خدمات  مشخصی و هزینه های دوره مطالعه و یا اجرا است که در  جهت دستیابی به اهداف موسسه و بر اساس مطالعات توجیهی  ، فنی و اقتصادی  ، اجتماعی  در مدت معین و با اعتبار مشخص  به صورت سرمایه گذاری پس از تصویب  هیئت امنا ، توسط  موسسه انجام و تمام یا قسمتی از  هزینه های اجرایی  آن از محل  منابع عمومی دولت  (کمک )  یا اعتبارات اختصاصی تامین  می گردد .
ماده  18-  فعالیت های  سرمایه گذاری  : مجموعه عملیات مشخصی است  که در  جهت  اهداف موسسه ، تجهیز  و بهبود و گسترش فعالیت های  موسسه یا رفاه کارکنان  با تعیین  نرخ بازده  مورد پیش بینی  با تعیین بازده منافع اجتماعی  ( حسب وظایف  حاکمیتی )  در مطالعه توجیهی  ، فنی و اقتصادی صورت می گیرد. اینگونه فعالیتهای  لازم است ، به تصویب  هیئت امنا  برسد.
ماده 19-   منابع مالی موسسه شامل اعتبارات هزینه ای ، تملک دارایی و اختصاصی منظور شده در قوانین بودجه سالانه دولت و یا وجوه حواله شده از سوی وزارت متبوع و دیگر مراجع دولتی ، استانی ، وجوه حاصل از تسویه مطالبات سنواتی ، مانده اعتبارات  مصرف نشده سنوات قبل و سایر منابع و هدایا و کمک های مردمی و تسهیلات  بانکی می باشد.
  تبصره1-  اعتبارات مورد نیاز از  محل  منابع عمومی دولت جهت هر سال  موسسه در سال قبل بر اساس  بهای تمام شده خدمات و کسری سرمایه در گردش توسط موسسه  تنظیم و به مراجع  ذیصلاح  ارائه می شود  تا به صورت کمک در  بودجه  کل کشور  منظور و تصویب شود.
  تبصره2-  اعتبارات اختصاصی  معادل  کلیه درآمدهای  وصولی  ( در آمد اختصاصی )  موسسه می باشد که به حساب خزانه واریز شده  و پس از وصول از خزانه  کلاً قابل هزینه می باشد.
  تبصره3-  درآمد اختصاصی  شامل کلیه در آمدهایی است  که طبق  مقررات در  اجرای  وظایف  موسسه و یا در ازای  ارائه  خدمات  آموزشی ،  پژوهشی  ، بهداشتی  ، درمانی ، دارویی و غذایی  ، فرهنگی  ، تبلیغاتی  ،کنگره ها ،همایشهای علمی،  رفاهی ، ورزشی ، مشاوره ای  ، فنی  و وجوه حاصل از خسارات وارده به اموال  منقول  و غیر منقول  ،  جرائم غیبت ، فروش  مواد زائد و بدون استفاده ، فروش و یا اجاره خودرو و ماشین آلات و تجهیزات ، املاک و ابنیه و امکانات موسسه  و همچنین وجوه حاصل از  عدم اجرای قرادادها و قولنامه ها و تعهدات  اشخاص  حقیقی  و یا حقوقی و یا ضبط سپرده ها و ضمانت نامه ها  ویا کلیه موارد مطروحه  پیش بینی شده در این آیین نامه وصول گردد  و یا  مجوز  وصول  آن توسط هیات امنا صادر شده باشد.
  تبصره4 :  اعتبارات دریافتی  موسسه از هر  محل ممکن ( در صورتی که  قوانین  حاکم بر آن مغایر با  مفاد این  آیین نامه نباشد)  به سر  جمع  اعتبارات  موسسه افزوده شده  و در قالب  مفاد این  آیین نامه قابل مصرف میباشد.
ماده  20-  موسسه مجاز است به بمنظور افزایش  درآمدها و تامین مالی  بهینه نسبت  به واگذاری ، مشارکت یا فروش ظرفیت  بلا استفاده از فضا  و امکانات و اموال منقول و غیر منقول و املاک وابنیه خودو یا فعالیت های اقتصادی  پس از بازاریابی  مناسب ( ملی و بین المللی )  و بررسی صرفه  و  صلاح موسسه ، از طریق  بخش  غیر دولتی یا دیگر  موسسات دولتی پس از کسب  مجوز از  هیئت امنا اقدام نماید.  به نحوی  که وظایف  حاکمیتی  آن مخدوش نگردد.  
ماده  21- بودجه تفصیلی  موسسه پس از  تصویب هیات امنا ، توسط رئیس   موسسه جهت اجرا به معاونت  پشتیبانی موسسه ابلاغ می گردد.  
ماده  22-  تنظیم و تخصیص  اعتبار به واحدهای اجرایی تابعه بر مبنای قیمت تمام شده  خدمات و عملکرد  و حجم  عملیات متناسب با ارائه خدمات  مرتبط به تناسب حق السهم آنها از کل اعتبار موسسه خواهد بود
ماده  23 -  قیمت تمام شده خدمات ، عبارت است از  مجموعه  هزینه های دستمزد مستقیم  ، مواد و سربار  جذب شده  و هزینه استهلاک در  یک واحد  خدمت که در فرایند عملیات امور مالی شناسایی شده باشد.
ماده  24- تخصیص منابع به واحدهای اجرایی تابعه بر اساس  سیاست گذاری  هیئت رئیسه  موسسه و بر مبنای درآمدهای  وصولی  و تخصیص منابع اعلام شده از محل  منابع عمومی  دولت و سایر منابع و همچنین مفاد بودجه تفصیلی و در راستای  عملیات  هزینه ای موسسه توسط  کمیته ای مرکب از رئیس موسسه  ، معاون پشتیبانی  ، مدیر امور مالی  ( خزانه  دار)  ، مدیر امور بودجه با توجه به عملکرد واحدها تعیین و توسط معاون پشتیبانی به ایشان ابلاغ می گردد  واحدهای اجرایی  موظفند بر اساس برنامه و اعتبارات تخصیص یافته اقدام نمایند و رئیس واحداجرایی در این مورد در مقابل  رئیس موسسه مسئول خواهدبود.
ماده 25-  در صورت تغییر در برنامه های اجرایی موسسه  و یا تغییر در منابع  پیش بینی شده  تهیه و تنظیم  اصلاحیه بودجه تفصیلی با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات و تصویب هیات امنا امکان پذیر خواهد بود. بدیهی است  در کلیه پرداختها اولویت با  پرداختهای  پرسنلی و ماموریتهای  اصلی موسسه است.
ماده 26 -  چنانچه در شروع سال  مالی  بودجه  تفصیلی  به تصویب هیات امنا نرسیده باشد  تا زمان تصویب به منظور جلوگیری از هرگونه وقفه ای در انجام امور موسسه پس از تصویب هیات رئیسه  هر ماه مجوز  خرج  بر مبنای 12/1  اعتبارات هزینه ای  و تملک دارایی  مصوب موسسه  در قانون بودجه کل کشور همان سال و درآمد اختصاصی  وصولی صادر خواهدشد.
ماده 27- نحوه مصرف هدایا ، وقف و کمکها با در نظر گرفتن نیات اهدا کننده به مصرف می رسد  و از تاریخ واگذاری هدایای غیر نقدی  ارزش ریالی  آن شناسایی و  در حساب  مربوطه در  دارایی های  موسسه ثبت و شناسایی میگردد.
ماده28-  در مواقعی که  پس از تصویب بودجه  طرح های تملک دارایی سرمایه ای  به عللی رسیدن به اهداف کلیه  طرح ها در زمان پیش بینی شده میسر نباشد موسسه می تواند با تصویب  هیات امنا ، چند طرحی را که اولویت دارند  طبق برنامه تکمیل نمایند و اعتبارات سایر  طرح های  همان برنامه را در مورد این طرحهای اولویت دار  هزینه و در بودجه تفصیلی طرح های تملک دارایی اصلاح و به تأیید هیأت امنأ برساند.


فصل سوم -  پرداختها و هزينه ها
ماده 29- اعتبار عبارت است از مبلغی که در جهت نیل به اهداف موسسه و انجام عملیات و برنامه های موسسه در چارچوب بودجه تفصیلی به تصویب  هیات امنا به مصرف میرسد.  پرداخت  هر گونه وجهی  توسط موسسه منوط به پیش بینی اعتبار لازم در بودجه  تفصیلی واصلاحیهای بودجه تفصیلی، موسسه می باشد.
تبصره : وجود اعتبار در بودجه موسسه به خودی خود برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد حق نمی کند و استفاده از اعتبارات باید در قالب تخصیص های صادره و با رعایت مقررات این آیین نامه باشد.
ماده  30-  کلیه پرداخت ها با دستور  رئیس موسسه یا مقامات  مجاز از طرف او انجام می پذیرد. انواع  پرداختها موسسه، عبارت است از : 1- تنخواه گردان  2- پیش پرداخت  3- علی الحساب  4- هزینه 5- خرید اموال ، ماشین آلات و تجهیزات و تملک دارایی سرمایه ای
ماده 31-  کلیه پرداخت های موسسه و یا واحدهای اجرایی تابعه جز در مواردی که قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر داشته اند باید از طریق حسابهای بانکی مربوطه و به وسیله چک انجام می گیرد. منوط به  آنکه گواهی بانک حاکی برموارد زیر باشد:
1-    انتقال وجه به حساب ذینفع
2-     پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانونی او  
3-     حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانونی او  
تبصره :  در موارد استثنائی که با تشخیص رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف وی اخذ امضاء از گیرنده وجه مقدور یا به مصلحت نباشد ،تأیید یکی از مقامات مذکور ،دایر بر پرداخت وجه به ذینفع (بصورت چک یا نقد ) رسید دریافت کننده وجه تلقی و سند قابل احتساب به هزینه قطعی است.
ماده 32- تنخواه  گردان حسابداری : عبارت است از وجوهی که خزانه از  محل اعتبارات مصوب برای  انجام هزینه های سال و بدهی های  قابل پرداخت سنوات قبل در اختیار موسسه قرار می دهد.
ماده 33- تنخواه گردان پرداخت عبارت است از  وجهی  که از طرف مدیر امور مالی(خزانه دار) با تایید رئیس موسسه  یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام هزینه ها و خریدها در اختیار  واحدهای اجرایی تابعه(رئیس امور مالی  و کارپرداز) قرار می گیرد. تا به تدریج هزینه شده و پس از تحویل  و شناسایی اسناد مثبته هزینه ،  تنخواه گردان  ترمیم خواهدشد. سقف تنخواه کارپرداز تا سقف معاملات کوچک میباشد ، در موارد اضطراری سقف یا تعداد پرسنل مسئول به تشخیص رئیس موسسه  قابل تغییر است.
ماده  34-  پیش پرداخت ، عبارت است از  پرداختی که از محل اعتبارات  مربوط بر اساس احکام و قرادادها بر طبق تشخیص رئیس موسسه یا مقامات مجاز از طرف ایشان پیش از انجام تعهد صورت میگیرد. جهت انجام پیش پرداخت ،دریافت تضمین  معتبر  و کافی حسب نظر رئیس موسسه الزامی خواهدبود.
ماده  35- علی الحساب ،عبارت است از  پرداختی  که به منظور ادای  قسمتی از  تعهد صورت می گیرد.
ماده  36-  هزینه ، آن دسته از مخارج و پرداختهایی است که ناشی از  خروج دارائی ها یا سایر موارد استفاده از دارایی ها یا ایجاد بدهی ها طی یک دوره  می باشد که به منظور تولید یا ارائه خدمات یا انجام سایر فعالیت ها در اجرای عملیات  اصلی و مستمر موسسه صورت می گیرد.
ماده  37-  خرید اموال ، ماشین آلات و تجهیزات ، آن بخش از پرداختهای  موسسه می باشد که ما به ازای  آن دارایی  با عمر مفید  مشخص جهت موسسه ایجاد نماید.
  تبصره: هر نوع پرداخت  جهت اموال ، ماشین آلات و تجهیزات که منجر به افزایش عمر مفید یا تکمیل آن گردد به بهای  خرید آن دارایی افزوده و از تاریخ ایجاد ، نسبت به محاسبه استهلاک اقدام می شود.
ماده  38- حواله اجازه ای است که کتباً  به وسیله مقامات  مجاز برای  تادیه تعهدات و بدهی های  قابل پرداخت  از محل اعتبارات  مربوطه عهده مدیر امور مالی  ( خزانه دار ) و در  وجه  ذینفع صادر می شود.
ماده  39-  تشخیص عبارت است از تعیین و انتخاب  کالا و خدمات  و سایر  پرداخت هایی که تحصیل یا  انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های موسسه و واحدهای  اجرایی ضروری است.
ماده  40-  تامین اعتبار عبارتست از تخصیص تمام یا قسمتی از  اعتبارمصوب در بودجه مصوب برای هزینه معین که  مبنای  دفتر اعتبارات امور مالی موسسه و واحداجرایی تابعه  خواهدبود.  
ماده  41- تعهد ، عبارت است از ایجاد دین بر ذمه موسسه ناشی از :
الف – تحویل کالا یا خدمت  
ب -  اجرای قرادادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.
ج -  احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاحیت
د-  پیوستن به قرادادهای بین المللی و عضویت در  سازمان ها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون  
ماده 42-  تسجیل عبارت است از تعیین میزان  بدهی قابل  پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات بدهی .
ماده 43- در خواست وجه، سندی است که از سوی رئیس دستگاه یا مقام مجاز از طرف ایشان به منظور پرداخت حواله های صادر شده و سایر پرداختهایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده  در خزانه  ( حسب  مورد خزانه یا خزانه معین استان ذیربط)  صادر می شود.  
  تبصره:  مقامات مجاز موضوع این ماده از سوی بالاترین مقام اجرایی  دستگاه به صورت کتبی به وزارت امور اقتصادی و دارایی  یا سازمان امور اقتصاد و دارائی استان معرفی می شوند.
ماده 44-  مسئولیت تشخیص  و انجام تعهد  و تسجیل و حواله به عهده رئیس موسسه  و مسئولیت  تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با این آیین نامه به عهده مدیر امور مالی ( خزانه دار ) موسسه می باشد.
  تبصره1: اختیارات و مسئولیت های موضوع این ماده حسب مورد مستقیمأ و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه های مربوطه کلأ یا بعضأ قابل تفویض خواهد بود لکن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسئولیت ، سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد کرد.
ماده  45- کلیه اسناد  هزینه و خرید  انجام شده باید مدارک مثبته زیر را  حسب مورد  همراه داشته باشد:
الف -  خریدهای داخلی
1- درخواست  خرید  2- فاکتور خرید  3-  رسید انبار   4- مدارک مربوط به  مناقصه یا ترک تشریفات  مناقصه حسب مورد  5- دستور پرداخت  6- تاییدیه درخواست کننده مبنی بر مطابقت شرایط فنی با درخواست اولیه خرید( حسب آیین نامه ای که رئیس موسسه تعیین می نماید.)  7- تصویر قرارداد ، در مورد خریدهای در قالب قرارداد. 8- درموارد ضروری صورتجلسه تحویل کالا مبنای صدور رسید انبار خواهد بود.

ب – خریدهای خارجی :
1- درخواست خرید     2- اعلامیه بانک و در موارد جزئی صورت حساب فروشنده  3- مدارک ترخیص کالا   4- رسید انبار( در مورد ضروری صورت مجلس تحویل کالا به منزله صدور  رسید انبار می باشد)4- مدارک مربوط به مناقصه یا ترک تشریفات مناقصه حسب مورد (بجز موارد مندرج در   تبصره   ماده  55 )    5 - دستور پرداخت6- تاییدیه درخواست کننده  مبنی بر مطابقت شرایط فنی با درخواست اولیه خرید 7- تصویر قرارداد ، در مورد خریدهای در قالب قرارداد

ج – خدمات قراردادی :
1-  صورتحساب و یا صورت وضعیت حسب مورد    2- قرارداد    3- مدارک  انجام  مناقصه و ترک تشریفات  مناقصه حسب مورد  4- ابلاغ افزایش یا کاهش  کار  5- تائیدیه رئیس موسسه یا رئیس واحد  یا مقام مجاز مبنی بر انجام  موضوع  قرارداد حسب شرایط  قرارداد.   6-  ارائه تسویه حساب  طرف قرارداد  از سوی  مراجع قانونی ذیربط حسب مورد  ( سازمان تامین  اجتماعی  ، وزارت امور اقتصادی ودارایی و غیره ) 7- ارائه مستندات مبنی بر پرداخت به ذینفع

د -  پرداخت های پرسنلی از  جمله  :  ( حقوق  و مزایا،  اضافه کار ،  حق الزحمه  کار اضافه کارکنان خارج از شرح وظایف مربوطه و وقت اداری  ، حق الزحمه  رزیدنتها  ، انترنها،  کار دا نشجویی ، حق التدریس ،  حق  حضور در جلسه  ، ماموریتها ،  کارانه و ... )
1-  دستور پرداخت  2- اخذ  گواهی انجام کار  جهت تغییرات مقداری و ریالی ماهیانه ازسوی  رئیس موسسه  یا مقام مجاز از طرف ایشان .3- گواهی بانک  حاکی از  پرداخت وجه به ذینفع.

ه -  هزینه های خارج از کشور مامورین اعزامی  ، با امضای  رئیس  موسسه یا مقام مجاز از  طرف ایشان  با ارائه مدارک مستند  قابل  پرداخت خواهدبود.

و- سایر هزینه ها شامل: هزینه های  دعوت ها ،  پذیرایی ها ، هدایا، ، تشریفات  موسسه ، ورزشی ، مسافرت های  علمی  و مسابقات دانشجویان و کارکنان در داخل و خارج از کشور ، پروژه های  تحقیقاتی،  خرید کتب و مجلات (چاپی و الکترونیکی)بلیط الکترونیکی و بلیط هواپیما ، کنگره ها ، سمینارها و کارگاه های  آموزشی  و هزینه های خانه های بهداشت  و فعالیتهای بهداشتی و همچنین  حق  الزحمه های  پرسنلی ناشی از فعالیت های بهداشتی آموزشی و پژوهشی درمانی که خارج از وظایف مستمر پرسنل و  بر اساس درخواست مراجع ذیربط از موسسه انجام می پذیرد و در جهت اهداف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و موسسه می باشد بدون رعایت موارد مندرج در این آیین نامه و بر اساس صورتحساب ها و یا دستور العملهای اجرایی حسب مورد که به گواهی مسئولان و رئیس واحد تابعه  رسیده باشد با مسئولیت رئیس واحد هزینه کننده  با موافقت  رئیس  موسسه قابل  پرداخت خواهدبود.

  تبصره1-  رئیس موسسه می تواند در مواردی  که پیش بینی نشده مدارک مورد نیاز را تعیین نماید.
  تبصره2-  در طرح های  پژوهشی  آن قسمت از هزینه های  انجام شده که در پیشبرد طرح موثر واقع شده حسب گزارش  مجری طرح ، تایید ناظر و موافقت رئیس موسسه یا مقام مجاز از طرف ایشان به هزینه قطعی منظور خواهدشد.
ماده 46 -  موسسه می تواند به منظور جلب مشارکت های مردمی در مراکز ارائه دهنده خدمات نسبت به واگذاری واحد های ارائه دهنده خدمات مزبور به بخش غیر دولتی اقدام نموده و همچنین به منظور استفاده بهینه از فضا و امکانات موجود خود می تواند بخشی از خدمات خود را پس از محاسبه  قیمت تمام شده و براساس توافق یا در قالب قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذارنموده و درآمد حاصل از آن را به حساب درآمد اختصاصی موسسه منظور نماید.
ماده 47- پرداخت کمک یا اعانه به صورت نقدی یا غیر نقدی به افراد و موسسات  دولتی یا غیر دولتی  بلامانع است مشروط به آن که به تشخیص رئیس موسسه  ، خدمت  فرد حقیقی یا  حقوقی  ذینفع  در جهت  اهداف و وظایف موسسه باشد. این گونه پرداخت ها  با اخذ رسید از دریافت کننده  به حساب هزینه قطعی منظور خواهدشد.
ماده  48-  موسسه می تواند برای رفع احتیاجات  سال بعد با عنایت به نقطه سفارش کالا در موسسه در مواردی که  موضوع جنبه  فوتی و فوری  داشته باشد یا این که تاخیر در انجام امری منجر به زیان و خسارت گردد  با پیشنهاد واحد اجرایی مربوطه و موافقت  رئیس موسسه قراردادهای لازم برای خرید کالا و خدمات با رعایت  مقررات  منعقد نماید و در صورتی  که  قراردادهای مزبور  قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد موسسه می تواند  وجوه لازم را به عنوان پیش پرداخت از محل منابع همان سال تادیه کند و پس از تصویب  بودجه  واریز نماید.
ماده  49-  کسری و اضافات حاصل  در ابواب  جمعی  امور مالی ، اموال و دارائیها صندوقهای  درآمدی  موسسه یا موجودی  انبارها اعم از نقدی و یا جنسی و اوراقی که در  حکم وجه نقد است با اعلام واحد مربوطه ، به حساب کسری / اضافات   دوره بسته می شود. پیگیری  قانونی منوط به اظهار  نظر کمیته منتخب  هیئت امنا  خواهدبود.
ماده  50 -  در مورد آن قسمت از هزینه ها یا خریدهایی که نوعاً انجام آن از یک سال  مالی تجاوز می کند  موسسه می تواند برای مدت متناسب  قراردادهایی  که مدت اجرای  آن از سال مالی تجاوز می کند  منعقد نماید         (  منوط به  آنکه در بودجه  تفصیلی سال  مربوطه ،  منظور شده باشد)  موسسه مکلف است  در بودجه سالانه خود اعتبارات  لازم برای پرداخت  تعهدات  مربوطه را مقدم بر سایر اعتبارات  منظور نماید.  
ماده  51-  اعتبار مصوب در بودجه تفضیلی تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است  هر مقدار از تعهدات که تا آخر سال مالی مربوط ، پرداخت نشده باشد ، از محل  اعتبارات موسسه که در بودجه  تفصیلی  سال بعد بدین منظور تامین می شود پرداخت  خواهد شد و تا زمان تصویب در هیات امنا با تشخیص  هیات رئیسه پرداخت انجام خواهد گرفت.
ماده  52- انجام هر نوع  هزینه واجرای برنامه های  توسعه ای در جهت اهداف موسسه در چهار چوب  برنامه استراتژیک و برنامه عملیاتی  موسسه و برنامه های 5 ساله  دولت از محل مانده اعتبارات سنوات قبل با تصویب هیئت رئیسه موسسه  بلا مانع  است .
  تبصره :  کلیه واحدهای اجرایی  موظفند  مبالغ  تنخواه گردان دریافتی  خود را  که در مقابل آن اسناد هزینه ارائه ننموده اند تا آخر فروردین ماه سال بعد به امور مالی  موسسه عودت دهند مبالغ  برگشتی از واحدها وهمچنین  اعتبارات  مصرف  نشده به عنوان مانده اعتبارات  سنوات قبل  واحد و یا  موسسه  محسوب خواهدشد.
ماده53- کارپرداز ماموری است که نسبت به خرید و تدارک کالا و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت این آیین نامه اقدام می نماید. از کارپردازان قراردادی وپیمانی باید تا سقف  تنخواه ایشان وثیقه معتبراخذگردد. گردش عملیات تنخواه گردانها وبالاخص تنخواه کارپردازان در پایان هر سه ماه کنترل ،  تسویه و ترمیم می گردد.
  تبصره- در خصوص کارپردازان رسمی تا سقف پاداش پایان خدمت ایشان وثیقه لازم نبوده و مازاد بر آن لازم است وثیقه دریافت شود.تسویه پایان خدمت تنخواه داران منوط به تسویه تنخواه ایشان خواهد بود.
ماده  54-  دیون عبارت است از بدهی های  قابل  پرداخت  سنوات  گذشته که به یکی از طرق  زیر بدون اختیار موسسه ایجاد شده باشد.
الف :  احکام  قطعی صادره از طرف  مراجع  صالحه .
ب : انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی  و شرکت های دولتی ناشی از خدمات  انجام شده مانند حق  الاشتراک برق ، آب  ، هزینه های  مخابراتی ، پست  و هزینه های  مشابه که خارج از  اختیار  موسسه اجرایی ایجاد شده باشد.
ج : سایر بدهی هایی که  خارج از  اختیار موسسه ایجاد شده باشد.
د : سایر پرداختهای پرسنلی و غیر پرسنلی در صورت وجود اعتبار.
انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه