انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ برق و الکترونیک

انجام پایان نامه‏ ارشد برق و الکترونیک

- تعريف مدولاسیون QAM:
در مدولاسيونMPSK اختلاف فقط در فاز پالس ها است و در مدولاسيون MASKاختلاف فقط در دامنه پالس ها است ولي درمدولاسيونMQAM اختلاف در فازو دامنه پالس ها است.
لازم به ذکر است که  M=2 پالس ها و لذا سيگنال متشکل از آنها را مي توان به دو مولفه سينوسي _ کسينوسي تجزيه کرد يعني در اين حالت هم سيگنال نظيردو مدولاسيون DSB است يکي با  و ديگري با   به اين دليل به آن QAM گفته مي شود.
مدولاسيون MQAM همانطور که گفته شد داراي دو کارير مي باشد که يکي دقيقا با ْ90 درجه اختلاف فاز نسبت به ديگري وجود دارد. همانطور که در شکل زير ديده مي شود٬ابتدا دو مولفه I وQ در مدولا تور QAM به صورت زير توليد مي شود:
مدولاسيون MQAM داراي عرض باند   مي باشد و براي آشکار سازي کافي است همبستگي با دو مولفه سينوسي و کسينوسي محاسبه شود.
3-2-مودم QAM:
يک سيستم مخابراتي به صورت عموم ديتا مي گيرد  و بعد از انجام برخي از پردازشها و تبديل فرکانسي ديتا را مي فرستد و همين عمل را به صورت معکوس در گيرنده انجام مي دهد. بلوک دياگرام يک سيستم QAM در شکل نشان داده شده است.
 
شكل 16: بلوك‌دياگرام فرستنده-گيرنده

در يک سيستم مخابراتي ديجيتال سيگنالهاي ورودي به مودم يک رشته سيگنال از يک منبع ديجيتال يا يک کد گذار کانال.اگر هر چند هم که سيگنال ورودي به مودم بوسيله يک منبع آنالوگ توليد شده باشد ٬  بايد قبل از قرار گرفتن در جايگاه نمونه برداري به پهناي باند B محدود شود.طبق قضيه نايکوئيست  حتما فرکانس نمونه برداري بايد دو برابر پهناي باند باشد  .
به عنوان مثال بيشترين انرژي يک سيگنال صدا در فرکانس زير   متمرکز شده و از اين رو سيگنال هاي صحبت به طور نوعي داراي يک فيلتر پايين گذر با پهناي باند   هستند و اين يک سرعت نمونه برداري براي فرکانس   يا بالاتر را طلب ميکند.  لازم به ذکر است که اغلب سيستم هاي مخابراتي براي انتقال صدا از سرعت نمونه برداري براي فرکانس   استفاده مي کنند.
بعد از اين مقدمه ما به شرح هر يک از بلوک هاي به کاررفته در يک مودم   مي پردازيم:
3-3- بخش فرستنده:
_مبدل انالوگ به ديجيتال:
مبدل آنالوگ به ديجيتال ( (ADCسيگنال با باند محدود را به منظور انتقال و عمل ديجيتال کردن آن ميگيرد و هر سطح کوانتیزاسیون آنالوگ را در هر بار نمونه برداري به يک سطح کوانتیزاسیون مجزا تبديل مي کند .
به عنوان مثال در يک مبدل آنالوگ به ديجيتال 8 بيتي به ازاي هر سطح کوانتیزاسیون جدا شده يک پاسخ باينري 8 بيتي در خروجي داريم.نمودار زير بيانگر نوع عمليات در يک  ADC مي باشد:
 
شکل17:امواج ورودی و خروجی به ADC

اختلاف بين سيستم هاي مخابراتي ديجيتال و اغلب سيستم هاي مخابراتي آنالوگ سنتي در بکارگيري تکنيک انتقال سيگنال مي باشد. در يک راديو آنالوگ سيگنال فرستاده شده به صورت مستقيم مدوله شده و اغلب با ضرب ساده با کارير حمل مي شود.در طرف ديگر سيستم هاي ديجيتال بيشتر از مدولاسيون همبستگي استفاده مي کنند که مي تواند ديتاي ورودي را با کيفيت خوب بر روي کارير نگاشت مي کند. با وجود پيچيدگي سيستم ديجيتال استفاده از تکنيک ديجيتال به اين علت است که لينک ديجيتال مي تواند سيگنال پردازش شده را با خطاي کمتري تحويل دهد در حاليکه در سيستم آنالوگ به دليل وجود هميشگي نويزهاي گوسي در وسائل و تجهيزات شاهد افت اطلاعات هستيم.
_بخش :Mapping   
در عمل   Mappingبيتهاي اطلاعات بر روي رشته هاي مدوله شده با کاريرهاي I وQ  قرار دارند و نقش اساسي در تعيين مشخصات يک مودم را بازي مي کنند.
Mapping  مي تواند به وسيله يک دياگرام که دياگرام فضاي حالت ناميده مي شود نشان داده شود. يک چنين دياگرامي از از يک منحني دو بعدي حاصل مي شود که دامنه هاي لول هاي  IوQ در هر يک از نقاط منحني مشخص شده باشد .براي يک مدولاسيون دامنه باينري ساده دياگرام آن داراي دو نقطه ميباشد که هر دو در طرف مثبت محور Xها قرار دارد.
دامنه منفي در اصل نشان مي دهد که در انتقال يک سيگنال يک شيفت فازي به اندازه 180 درجه انجام شده است. نقاطي که در روي دياگرام شيفت فازي پيدا  مي کنند مي توانند براي ما اين نکته را توصيف کنند که اين نقاط هم داراي فاز و هم داراي دامنه مي باشند که دامنه نشان دهنده خاصيت مغناطيسي کارير فرستاده شده مي باشد و فاز نشان دهنده شيفت فازي از کارير نسبت داده شده به اسيلاتور محلي در فرستنده مي باشد. در اين دياگرام مولفه هاي  (Inphase) IوQ(Quadrature) به ترتيب در روي دو محور  XوY قرار دارند. ودر يک دياگرام مربعي 16QAM که در شکل زير نشان داده شده است هر نقطه با يک سمبل 4 بيتي نشان داده شده است:
 
شکل18:دیاگرام فضای حالت 16QAM

که شامل بيتهاي هم فاز   و  و بيتهاي تربيعي  و  مي باشد که به منظور ترکيب  و و و  در ميان آنها قرار داده شده است.
مولفه هاي  IوQ موجود در ربع چهارم بوسيله بيتهاي 01 و  00 و 10 و11 کدبندي گري شده اند و لول هاي آن ها نيز به ترتيب d3 وd و-d وd3- ميباشد.
محاسبه مقدار متوسط انرژي در چنين دياگرامي به صورت زير مي باشد:
 
هر شکل دهي ديگري براي 16QAM که مانند دياگرام بالا نباشد باعث افت انرژي مي شود.بنابراين ما ادعا مي کنيم که يک انرژي نويز پايدار براي نسبت سيگنال به نويز لازم است تا به همان سرعت خطاي بيت (BER)  که بالا نيز خواهد بود برسيم.
فاصله Hamming بين هر دو نقطه در بيتهاي Mapping  براي آن نقاط متفاوت است٬ بنابراين نقاطي که به صورت 0101  و  0111  نمايش داده شده اند يک فاصله Hamming  از 1 و نقاطي که به صورت 0101 و 0011 نمايش داده شده اند داراي چنين فاصله اي از 2 مي باشد.
هر زماني که فازور انتقال داده شده توسط نويز دچار آسيب گردد٬  اين کد گذاري گري مي باشد که اين تخريب را به اندازه کافي فراهم مي کند که در نتيجه اين عمل به غلط به عنوان يک نقطه فضاي حالت مجاور مشخص مي شود که بعدا اين دمدولاتور مي باشد که يک فازور با يک خطاي بيت را انتخاب مي کند٬ اين امر احتمال خطا را کاهش مي دهد.
در شکل زير ما منحني از يک توالي چهارتايي از مولفه I را که توسط Mapper توليد شده است را مشاهده مي کنيم:
 
شکل19:نمایش مولفه Iو Q در حوزه زمان


به دليل انتقال هاي فوري و لحظه اي در حوزه زمان ٬ رشته I  داراي پهناي باند بينهايت مي باشد و از اينرو به يک کانال با پهناي باند زياد نياز خواهد  داشت.مولفه Q داراي زمان و حوزه فرکا نسي مشابه مي باشد. اين سيگنال ها بايد قبل از انتقال به منظور در بر گرفتن طيفي در محدوده باند محدود ٬ محدود شوند و بنابراين به حداقل رساندن  تداخل توسط ساير سيستم ها و استفاده کننده ها منجر به تقسيم طيف مي شود.
_بخش Filtering :_
يک فيلتر پايين گذر خطي ايدال با فرکانس قطع   که در آن  ٬ فرکانس سيگنالينگ مي باشد و T دوره تناوب سيگنال و   فرکانس نايکوئيست مي باشد که همه اطلا عات حمل شده بوسيله مولفه هاي تربيعي  IوQ  که در داخل يک باند فرکانسي محدود قرار دارند را نگه مي دارد.
يک تابع انتقال ايده ال براي يک فيلتر پايين گذر به مشخصه هاي نايکوئيست آن بستگي دارد که در شکل زير نشان داده شده است:شکل20: مشخصه فیلتر نایکوئیست ایده ال با پاسخ ضربه بدون ISI
معمولا به صورت قراردادي از فيلتر هاي پايين گذر با ترورث ٬ چبي شف يا چبي شف معکوس استفاده مي شود. که داراي پاسخ ضربه بر روي مقدار صفر مي باشند. استفاده از اين فيلتر ها همچنين باعث مي شود سرعت خطاي بيت(BER) کاهش پيدا کند.
در نظريه اساسي نايکوئيست اشاره شده است به اينکه فيلترهاي شکل دهي پالس بايد به گونه اي گسترش پيدا کنند که راههاي انتقال٬ به انضمام کانال٬ در هنگام سيگنالينگ داراي پاسخ ضربه اي با مقدار واحد باشند و در بقيه شرايط نمونه برداري داراي مقدار صفر باشند.
هر تقارن فرد در حوزه فرکانسي مشخص در دامنه  يک فيلتر پايين گذر ايده ال به گونه اي مي باشد که به عنوان يک پاسخ ضربه در نظر گرفته مي شود و بنابراين ISI در آن تاثيري ندارد.
_فيلتر FIR :
فيلتر FIR (Finit Impulse Response) به معناي فيلتر با پاسخ ضربه محدود مي باشد . به اين دليل مي گوييم محدود که ما در اين فيلتر شاهد هيچ گونه فيد بکي در داخل فيلتر نيستيم.‍‍‍
 در  مودم QAM  از فيلتر rised cosine FIR   بر سر راه دو مولفه I و  Q استفاده مي شود واين  به دليل آن است که رشته هاي ديتا قبل از مدوله شدن بر روي حامل هاي تربيعي قرار گيرند. وقتي که اين رشته هاي ديتا از يک کانال باند محدود عبور مي کنند تحمل پالس هاي مستطيلي از تا ثير پذيري پراکندگي پلس هاي زماني افزايش يافته و باعث نگهداري اين پالس ها از تداخل با يک پالس ديگر مي شود. اين شکل دهي به پالس در فيلتر باعث از بين بردن isi در فاصله نمونه برداري مي شود
_بخش  Modulation :
سيگنال هاي آنالوگ توليد شده و فيلتر شده ي  IوQ که  توسط مدولاتور I-Q  مدوله شده اند در شکل مربوط به مودم QAM نشان داده شده اند. مدولاتور به طور اساسي داراي دو ميکسر مي باشد يکي براي کانال I و ديگري براي کانال Q. کانال I با يک سيگنال IF  که هم فاز با کارير مي باشد ترکيب شده است و اين در حاليست که کانال Qبا 90 درجه اختلاف فاز  با يک سيگنال IF همراه شده است.اين امر به هر دو سيگنال اين امکان را مي دهد که با استفاده از يک کارير تربيعي از روي کانالي در محدوده باند مشابه عبور داده شوند.
3-4- بخش گیرنده:
 در يک مد مشابه سيگنال در گيرنده دمدوله مي شود. زماني که افت سيگنال ايجاد شده در حد مينيمم مي باشد ٬ تعامد کانال هاي I و Q  حفظ خواهد شد و در نتيجه امکان دمدوله شدن اطلاعات آنها فراهم مي شود. به دنبال مدولاسيون I-Q سيگنالي که توسط ميکسر RF مدوله شده است٬ فرکانس خود را جهت انتقال بايد  افزايش دهد. از زماني که سيگنال با فرکانس  IF بر روي هر دو فرکانس مثبت و منفي بوجود مي آيد قطعا در هنگامي که با يک سيگنال با فرکانس RF ترکيب يافت٬ بر روي مجموع و تفاضل فرکانس ها نيز سوار مي شود . زماني که هيچ دليلي براي انتقال دو باند کناري کاملا برابر وجود ندارد معمولا يکي از آن دو از فيلتر عبور مي کند. معمولا کانال انتقال مهم ترين  فاکتوريست که بر روي عملکرد هر سيستم ارتباطي اثر مي گذارد.در اينجا ما نويز اضافي را تنها بر اساس نسبت سيگنال به نويز(SNR)  در نظر مي گيريم . در اغلب موارد نويز مهم ترين فاکتور براي کاهش اثر سيگنال مي باشد .انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه