انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ اقتصاد

انجام پایان نامه‏ ارشد اقتصاد
 
استفاده از هفت ابزار كنترل كيفيت در طرح‌ريزي كنترل فرآيند
گامهاي سيستماتيك جهت طرحريزي كنترل فرآيند
1-شناخت محصول
•    ليست قطعات
•    ليست مواد
•    برگه هاي مسير توليد
•    نمودار OPC ، نمودار مونتاژ
•    استاندارد محصول
•    آشنايي با محل كاربرد محصول و جمع آوري نظرات مشتريان
•    جمع آوري آمار ضايعات و دوباره كاري فرآيند - آمار محصولات نهايي معيوب - آمار محصوللات برگشتي
2-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول
3-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي عمليات هاي فرآيند
4-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي مواد و قطعات ورودي
5-رسم نمودار علت و معلول
6-تهيه برگه هاي كنترل
7-تكميل برگه هاي كنترل براي يك دوره خاص
8-رسم هيستوگرامها و نمودارهاي پاره تو
9-رسم نمودار تمركز نقص ها
10-تعيين مشخصات كنترلي در هر ايستگاه
11-تعيين ايستگاه هاي كنترل و مشخصه هايي كه نياز به كنترل دارند .
12-تعيين نوع ابزار كنترلي براي كنترل مشخصه هاي هر ايستگاه (نمودار كنترل/طرح نمونه گيري / هر دو)
13-طراحي نمودارهاي كنترل و طرح هاي نمونه گيري
14-تهيه طرح كنترل (كيفيت) محصول

1-شناخت محصول - ليست قطعات / مواد
ليست قطعات / مواد
محصول : خودكار
نام قطعه / ماده    ضريب مصرف    مواد اوليه    ملاحظات
بدنه    1    مواد كريستالي    
شيلنگ    1    پلي پروپلين    
آدابتور    1    هوستافرم    
نوك فلزي    1    برنج    
پين ته    1    پلي پروپلين با رنگ دانه آبي    
گيره سر    1    پلي پروپلين با رنگ دانه آبي    
جوهر    X گرم    ـــــــ    
1-شناخت محصول - نمودار فرآيند عمليات محصول خودكار

بدنه           شيلنگ         آداپتور          نوك فلزي         پين ته     گيره سر

    تزريق          تزريق      تزريق                    تزريق        تزريق 
    مي شود          مي شود    مي شود                مي شود            مي شود

پليسه گيري      برش   پليسه گيري 
مي شود        مي شود        مي شود

تزريق     جوهر 
مي شود
مونتاژ مي شود
مونتاژ 
مي شود

مونتاژ مي شود 
مونتاژ مي شود 
مونتاژ مي شود 

2-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول :
نسبت اقلام معيوب P                AQI
 
2-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي محصول (ادامه)
مشتريانمان             ما             تامين كنندگانمان
محصولاتمان             پردازش         ورودي هايمان
AQI محصول نهايي : سطح كيفيت قابل قبول توسط مشتري - سطح كيفيت قابل قبول در بازار با توجه به رقبا - سطح كيفيتي كه به عنوان هدف توسط سازمان تعيين مي شود .
فرض مي شود كه AQI محصول خودكار 2% مي باشد .

3-سطح تعيين كيفيت قابل قبول براي عمليات هاي توليدي


AQI عمليات توليدي را بر اساس اهميت و حساسيت عمليات و نيز تجربيات فني به شكل ذيل تعيين مي كنيم .
اهميت عمليات    نماد    سطح كيفيت قابل قبول AQI
خيلي خيلي مهم     A    5/0%
خيلي مهم     B    65/0%
مهم     C    1%
نسبتاً مهم     D    5/1%
فرض مي شود كه سطح كيفيت قابل قبول تزريق بدنه 1% باشد
4-تعيين سطح كيفيت قابل قبول براي مواد و قطعات ورودي


AQI ورودي ها را بر اساس اهميت و حساسيت ورودي و نيز تجربيات فني به شكل ذيل تعيين مي كنيم .

اهميت ورودي     نماد    سطح كيفيت قابل قبول AQI
خيلي خيلي مهم     A    25/0%
خيلي مهم     B    5/0%
مهم     C    65/0%
نسبتاً مهم     D    1%
فرض مي شود كه سطح كيفيت قابل قبول نوك فلزي 25/0% باشد .

5-رسم نمودار علت و معلول
 
6-تهيه برگهاي كنترل
علت اصلي / علت/زير علت / ...             ـــــ    جمع
1-بدنه نامناسب
1-1-تزريق نامناسب
1-1-1-طول نامناسب
2-1-1-قطر نامناسب
3-1-1-عدم وجود منفذ هوا
2-1-مواد اوليه نامناسب
1-2-1-رگه دار بودن
2-2-1-عدم شفافيت
3-1-پليسه گيري نامناسب
1-3-1-وجود پليسه در سر
2-3-1-وجود پليسه در ته
2- ...                
جمع            ـــــ    
7-تكميل برگه هاي كنترل براي يك دوره خاص
علت اصلي / علت/زير علت / ...     روز اول    روز دوم    روز سوم    روز چهارم    روز پنجم    جمع
1-بدنه نامناسب
1-1-تزريق نامناسب
1-1-1-طول نامناسب
2-1-1-قطر نامناسب
3-1-1-عدم وجود منفذ هوا
2-1-مواد اوليه نامناسب
1-2-1-رگه دار بودن
2-2-1-عدم شفافيت
3-1-پليسه گيري نامناسب
1-3-1-وجود پليسه در سر
2-3-1-وجود پليسه در ته
2- ...                


||||        200
125
15
10
100
25
10
15
50
20
30

جمع            ـــــ            500
كل توليد : 10000 خودكار     درصد كل ضايعات :  
انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه