انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ حسایداری

انجام پایان نامه‏ ارشد حسایداری

مقدمه :
صورتهاي مالي همراه با ياد داشت هاي پيوست آن اطلاعات مالي حاصل از مدارک حسابداري واحد تجاري است و نشان دهنده منابع اقتصادي و تعهدات واحد مزبور و در تاريخ معين و تغييرات مربوط طي دوره منتهي به آن تاريخ ، طبق اصول پذيرفته شده حسابداري يا ساير مباني جامع حسابداري غير از اصول مزبور مي باشد طبق اين بيانيه پيش بيني هاي مالي از صورتهاي مالي مي باشند .
1- تراز نامه   2- صورت سود و زيان 3-صورت سود (زيان ) انباشته 4- صورت گردش وجوه نقد 5- صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام  6- صورت وضعيت داراييها و بدهيها و همراه با حقوق صاحبان سهام يا به تنهايي 7- صورت در آمد و هزينه 8- خلاصه وضعيت عمليات
 9- صورت عمليات برحسب خطوط توليد  10-صورت دريافتها و پرداختهاي نقدي
صورتهاي مالي ممکن است براي يک شرکت يا موسسه گروهي از شرکتهاي فرعي گروهي از شرکتهاي وابسته يک موسسه غير انتقاعي يک سازمان دولتي يک شرکت يک مالک يا موارد مشابه تهيه شود .

هدف استراتژيک شرکت
کسب سود در چارچوب اساسنامه و با رعايت مصالح ملي به گونه اي که امکان رشد مداوم بلند مدت فراهم آيد حوزه تمرکز فعاليت ساختمان ساخت و ساز انبوه سازي مسکن وفعاليت هاي خالي مربوط به ساخت و بسيار خواهد بود .
هدف ساختمان پيشرو بودن در صنعت ساختمان و حضور در بازار سرمايه و پول ، مربوط به بخش مسکن گسترش سهم بازار و افزايش دارايي سهامداران است .
ساختمان با استفاده از فن آوري و تلاش روز ، ارتقاي کيفيت و سرعت ساخت و تکميل پروژه ها بکارگيري نيروهاي انساني متخصص و فعال رعايت اصل مشتري گرايي افزايش ضريب ايمني و ارتقاي کيفيت جلب مشارکت و سرمايه گذاري خارجي و پيوند صحيح بين اين توانايي ها با بازار پول و سرمايه به اهداف فوق نايل مي آيد .
شرکت به منظور تحقق هدف هاي فوق اقدامات زير را به عمل مي آورد:
•    جذب سرمايه ها و تجهيز پس اندازها به طور مستقيم و غير مستقيم
•    تاسيس شرکت به منظور توسعه فعاليت هاي بخش مسکن ساختمان و ساخت و ساز شهري.
•     سرمايه گذاري مستقيم با مشارکت در طرح ها و پروژه هاي بخش مسکن ساختمان و توسعه شهري و شرکت هاي مشاوره يا پيمانکاري و شناخت و ساز مسکن و همچنين توليد کنندگان مصالح و وسايل و ادوات و ابزارهاي ساختماني و عمران شهري.  
•    مبادرت به تحصيل خريد و فروش مصالح و واسيل واردات و عمران شهري و ساير اموال منقول و غير منقول به منظور رفع نياز و در جهت نيل به اهداف شرکت.
•    انتشار و فروش اوراق مشارکت با رعايت ضوابط و مقررات مربوط و اخذ تسهيلات مالي و اعتباري از بانک ها و ساير موسسات مالي و اعتباري
ارتباط بين صورتهاي مالي اساسي : صورتهاي مالي اساسي ، با يکديگر ارتباط ذاتي دارند زيرا همگي جنبه هاي عمليات و رويدادهاي مالي يگانه اي را گزارش مي کنند اگرچه هر يک از صورتهاي مالي اساسي اطلاعات متفاوتي را ارائه مي کنند اما از هيچ يک انتظار نمي رود که به تنهائي هدف واحد را تامين با کليه اطلاعاتي را که براي نوع بخصوصي ارزيابي يا تصميم گيري مفيد است را فراهم سازد ابزارهاي عمده تجزيه و تحليل نظير ضريب بازده سرمايه گذاري و نسبتهاي عملکرد بر ارتباطات ذاتي بين صورتهاي مالي اساسي و اجزاي مشکله آنها مبتني است .
صورتهاي مالي اساسي مکمل يکديگرند:
 در حسابداري سه صورت مالي اساسي وجود دارد که ممکن يکديگرند : ترازنامه حاوي اطلاعاتي است که اغلب در ارزيابي نقدينگي و انعطاف امکانات مالي واحد تجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرد اما تصويري که تراز نامه از نقدينگي و انعطاف امکانات مالي ارائه مي دهد ناقص است مگر اينکه دست کم همراه با آن صورت تغييرات در وضعيت مالي نيز مورد بررسي قرار گيرد .
صورت حساب در سود و زيان عموماً اطلاعات با ارزشي را درباره سود آوري واحد تجاري طي يک دوره مالي گزارش مي کند اما اين اطلاعات تنها هنگامي مي‌‌تواند به گونه اي سودمند تفسير يا با اطلاعات دوره قبل واحد تجاري يا ساير واحدهاي تجاري مقايسه شود که همراه با اطلاعات منعکس در ساير صورتهاي مالي اساسي مورد بررسي قرار گيرد .
صورت تغييرات در وضعيت مالي نيز به تنهائي مبناي ناقصي براي ارزيابي گردش آتي وجوه نقد فراهم آورده مثلاً : صورت تغييرات در وضعيت مالي نمي تواند ارتباطات بين دوره‌ها را نشان دهد بسياري از دريافتهاي نقدي جاري به ويژه از محل عمليات ناشي از فعاليتهاي دوره هاي قبل است و بسياري از پرداختهاي نقدي جاري با اين قصد انجام مي گيرد يا انتظار مي رود که در دوره هاي آتي به نتيجه برسد بنابر اين براي ارزيابي مطلوب گردش آتي وجوه نقد علاوه بر صورت تغييرات در وضعيت مالي ، لازم است صورت حساب سود و زيان و تراز نامه نيز مورد بررسي قرار گيرد .

نقش صورتهاي مالي اساسي در تحقق هدفهاي حسابداري و گزارشهاي مالي
براي تحقق هدفهاي حسابداري و گزارشگري مالي بايد اطلاعات بسيار متنوعي درباره واحدهاي تجاري فراهم آيد که اين نيز مستلزم تهيه و ارائه چندين صورت مالي است به بيان ديگر هدفهاي گزارشگري مالي ايجاب مي کند که مجموعه کاملي از چندين صورت مالي مجزا و در عين حال مرتبط با يکديگر ، ارائه شود هر يک از صورتهاي مالي اساسي به طور جداگانه و همچنين صورتهاي مالي اساسي در مجموعه در تحقق هدفهاي گزارشگري مالي نقش دارند علاوه بر اين نقش اجزاي متشکله هر يک از صورتهاي مالي اساسي را در تامين هدفهاي مزبور نبايد ناديده گرفت هر يک از صورتهاي کمتري ترکيب و به گونه اي ارائه کرد که به پيچيدگي اطلاعات ارائه شده منجر نشود .
در حال حاضر براي تحقيق هدفهاي حسابداري و گزارشگري مالي صورتهاي مالي اساسي زير تهيه و ارائه مي شود :
صورت وضعيت مالي يا تراز نامه که منابع اقتصادي (دارائيها) تعهدات اقتصادي (بدهيها) و علايق سهامداران يا (مالکين حقوق صاحبان سرمايه) را در يک مقطع زماني مشخص گزارش مي کند .
صورتهائي که تغييرات واقع شده طي يک دوزه زماني مشخص را گزارش مي کنند :
الف: صورت حساب سود و زيان
ب : صورت سود زيان انباشته
ج: صورت تغييرات در وضعيت مالي
صورتهاي مالي ياد شده در بالا جزء صورتهاي مالي اساسي محسوب مي شوند و همان گونه که در بالا گفته شد هر يک از صورتهاي مالي مزبور و همچنين مجموعه آنها در تامين هدفهاي گزارشگري مالي سهيم مي باشند اما نمي توان انتظار داشت که هر يک از آنها به تنهايي کليه اطلاعات لازم براي تصميم گيريهاي استفاده کنندگان را يک فراهم کند .
ماهيت ترازنامه
ترازنامه صورتي است که اطلاعات مزبور را از طريق گزارش دارائيها ، بدهيها و حقوق صاحبان سهام واحد تجاري در پايان هر دوره مالي فراهم مي کند از آنجايي که تراز نامه معرف وضعيت مالي واحد تجاري در يک مقطع زماني معين است آن را به «صورت وضعيت مالي» نيز مي نامند اطلاق اصطلاح «تراز نامه» به اين صورت مالي به اين واقعيت اشاره دارد که صورت مزبور مبين معادله اساسي حسابداري (يعني دارائيهاي = بدهيها + حقوق صاحبان سهام ) به شکل تفضيلي است اما واژه «تراز نامه» يک اصطلاح توصيفي نيست و به همين دليل در سالهاي اخير در برخي از کشورها استافده از اصطلاح توصيفي به «صورت وضعيت مالي» به جاي اصطلاح «تراز نامه» گسترش يافته است .
کاربرد ترازنامه:
زماني تراز نامه به عنوان محصول نهائي و اساسي فرآيند حسابداري محسوب مي شد اما تجربيات بعدي که نشان داد قدرت سودآوري عامل اصلي و تعيين کننده در مورد ارزش يک واحد تجاري داير است استفاده کنندگان صورتهاي مالها به تدريج توجه و تاکيد خود را به سمت صورت حساب سود و زيان تغيير دادند .
در هر صورت عليرغم مطالب بالا اطلاعاتي که تراز نامه درباره دارائيها، بدهيها، حقوق صاحبان سهام و ارتباط بين اين عناصر ارائه مي دهد براي سرمايه گذاران اعتبار دهندگان و ساير اشخاص ذيعلاقه به واحد تجاري با اهميت و مفيد محسوب مي‌شود مثلاً بانک اعطاء کنند اعتبار قبل از اعطاي وام به واحد تجاري عوامل زير را مورد بررسي قرار مي دهد .
•    ترکيب و ارزش دارائيها متعلق به واحد تجاري
•    قابليت تبديل دارائيهاي مزبور به نقد
•    شرايط و مبلغ بدهيها و تعهدات موجود واحد تجاري
•    حقوقي بستانکاران نسبت به دارائيهاي واحد تجاري
بنابراين اغلب تصميم گيري مربوط به اعطاي اعتبار به واحدهاي تجاري مبتني بر اطلاعاتي است که از طريق بررسي تراز نامه وام گيرنده فراهم مي شود البته اعتبار دهندگان بالقوه معمولاً علاوه بر تراز نامه ساير صورتهاي مالي اساسي وام گيرنده را نيز به منظور ارزيابي توان سودآوري و قدرت ايجاد جريان وجوه نقد آن مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهند
علاوه بر اين تراز نامه بر شکل مقايسه اي نيز اطلاعات نسبتاً زيادي به اعتبار دهندگان سرمايه گذاران مديريت و سايرين ارائه مي کند اشخاصي که توانائي تفسير تراز نامه مقايسه اي را دارند مي توانند بر مبناي اطلاعات منعکس در اين گونه تراز نامه ها اطلاعات بسياري در مورد توانايي واحد تجاري در قضيه بدهيهاي کوتاه مدت ، روندهاي مساعد و نا مساعد نقدينگي مالي واحد تجاري و وضعيت نسبي اعتبار دهندگان و سرمايه گذاران به دست آورند.
طبقه بندي اقدام تراز نامه :
طبقه بندي اقدام تراز نامه به شرح زير ، نمونه بارزي از رويه فعلي گزارشگري مالي است :
دارائيها :
الف : دارائيهاي جاري :
اين اقدام بالاترين قدرت نقدينگي را دارند
ب: دارائيهاي غير جاري يا بلند مدت
 
 شامل :
1-    سرمايه گذاريهاي بلند مدت که عمدتاً به منظور کنترل يا اعمال نفوذ بر واحد سرمايه پذير و دستيابي به بازده مورد نظر تحصيل مي شود .
2-    دارائيهاي عملياتي مشهود که اغلب اموال ماشين آلات و تجهيزات ناميده مي شود .
3-    دارائيهاي نامشهود  4- ساير دارائيها   5- مخارج انتقالي به دوره هاي آتي
بدهيها :
الف : بدهيهاي جاري:  شامل حصه جاري بدهيهاي بلند مدت و صه جاري در آمد هاي انتقالي به دوره هاي آتي
ب : بدهيهاي بلند مدت: شامل حصه بلند مدت درآمدهاي انتقالي به دوره هاي آتي
حقوق صاحبان سهام :
الف : سرمايه:شامل سرمايه اسمي ، تعهد صاحبان شهام و سرمايه پرداخت شده
ب: صرف سهام    
ج: اندوخته‌ها:  شامل اندوخته قانوني و ساير اندوخته هاي اختياري
د) سود و زيان انباشته
دارائيها :
دارائيها منابع اقتصادي يک واحد تجاري است که طبق اصول پذيرفته شده حسابداري شناسائي و اندازه گيري مي شود علاوه بر اين اقدامي نظير مخارج انتقالي به دوره هاي آتي نيز هر چند جزء منابع اقتصادي محسوب نمي شود اما طبق اصول پذيرفته شده حسابداري به عنوان دارائي شناسائي و اندازه گيري مي گردد .
بدهيها :
بدهيها معرف تعهدات قانوني يا تعهدات ناشي از قرار دادهاي واحد تجاري است که در نتيجه معاملات و رويدادهاي گذشته ايجاد شده و بايد از طريق انتقال دارائيها ارائه خدمات يا از محل عوايد آتي تاديه شود .
شکل و محتواي صورت حساب سود و زيان :
عناصري که صورت حساب سود و زيان را تشکيل مي دهند عبارتند از درآمدها هزينه ها و سودها و زيانهاي غير عملياتي سود خالص از ترکيب اين عناصر به دست مي آيد اندازه گيري سود خالص مساله اي دشوار است و موضوع مهمتر ، مشکلات مربوط به نحوه ارائه سود خالص و عناصر تشکيل دهنده آن در صورت حساب سود و زيان است يک صورتحساب سود و زيان مطلو بايد اطلاعاتي اضافه بر فهرست اقدام هزينه و درآمد ارائه کند اما اطلاعاتي که امروزه در صورت حساب سود و زيان گزارش مي شود معمولاً به شکل فشرده و خلاصه مي باشد صورت حساب سود و زيان به شکل تفصيلي نيز اغلب براي استفاده اعتبار دهندگان و ساير اشخاصي که علايق خاص در واحد تجاري دارند ارائه مي شود .
شکلهاي مختلف صورت حساب سود و زيان
در استانداردهاي حسابداري شکل خاصي براي ارائه صورت حساب سود و زيان پيشنهاد شده است زيرا انعطاف پذيري معقول صورت حساب سود و زيان جهت برخورد منطقي با وضعيتهاي گوناگون و انعکاس مناسب آنها مهمتر از وجود يک شکل استاندارد براي صورت حساب مزبور، تشخيص داده شده است. زيرا انعطاف پذيري معقول صورت حساب سود و زيان جهت برخورد منطقي با وضعيتهاي گوناگون و انعکاس مناسب آنها مهمتر از وجود يک شکل استاندارد براي صورت حساب مزبور تشخيص داده شده است .
در عمل صورت حساب سود و زيان به دو شکل متفاوت ارائه مي شود که عبارتند از ، شکل چند مرحله اي و شکل يک مرحله اي .
انجام پایان نامه

، انجام پایان نامه ارشد، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

سفارش پایان نامه