انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

3-5 خصوصیات Atmega8L,Atmega8
* ازمعماری AVR RISC استفاده می کند.
 - کارایی بالا  توان مصرفی کم
- دارای 130 دستورالعمل با کارآیی بالا که اکثر در یک کلاک سیکل اجرا می شوند.
32*8 رجیستر کاربردی
-سرتعتی تا 16MIPS در فرکانس 16MHZ
حافظه> برنامه و داده غیر فرار
-    8K بای ت حافظه FLASH داخلی قابل برنامه ریز ی
 پایداری حافظه FLASH و فابلیت 10000 بار نوشتن و پاک کردن(WRIT/ERASE )
1024 بایت حافظه EEPROM داخلی قابل برنامه ریزی
پایااری حافظه EEPROM قابلیت 100,000 بار نوشتن  و پاک کردن(WRITE/ERASE )
فعل برنامه FLASH  حفاظت داده EEPROM
* خصوصیات جانبی
دو تایمر – کانتر(TIMER/COUNTER ) 8 بیتی با PRESCALER مجزا و دارای نذ COMARER و CAPUTER
-  3 کانال PWM
- 8 کانال مد آنالوگ به دیجیتال در بسته بندی های TQFP و MLF
6 کانال با دقت 10 بیتی
2 کانال با دقت 8 بیتی
- 6کانال مبدل آنالوگ به دیجیتال در بسته بندیهای PDIP
4 کانال با دقت 10 بیتی
2 کانال با دقت 8 بیتی
- دارای (REAL-TIME CLOCK) یااسیلاتور مجزا
- یک مقایسه کننده آنالوگ داخلی
- USART سریال قابل برنامه ریزی
- WATCHDOG قابل برنامه ریزی با اسیلاتور داخلی
- ارتباط سریال SPI برای برنامه ریزی داخل مدار (IN SYSTEM PROGRAMING )
- قابلیت ارتباط سریال(SERIAL PERIPHERAL INTERFACE )SPI به صورت MASTER یا SLAVE
- قابلیت ارتباط با پروتکل سریال دو سیمه (TOW-WIRE)
* خصوصیات ویژه میکرکنترلر
- POWER- ON RESET CIRCULT
- دارای 5 حالت IDEL ADC NOISE REDUCCTION, POWER- SAVE, POWER- DOWN و STANDBY )
-منابع وقفه( INTERPUT ) داخلی و خارجی
- دارای اسیلاتور RC داخلی کالبیره شده
- عملکرد کاملاً ثابت
- توان مصرفی پائین و سرعت بالا توسط تکنولوژی CMOS
* توان مصرفی در 3V, 4MHZ و   
- حالت فعال (ACTIVE MODE) 3.6 Ma
- در حالت بیکاری (IDELMODE)1.0,Ma  
- در حالت POWER- DOWN :
* ولتاژ های عملیاتی( کاری)
- 2.7V تا 5.5 برای (Atmega 8L )
-4.5V تا 5.5V برای (Atmega8 )
* فرکانسهای کاربری
- 0MHZ تا8MHZ برای(Atmega 8L )
- 0MHZ تا 16MHZ برای(Atmega 8)
* خطوط 1/0 و انواع بسته بندی
- 23 خطوط ورودی / خروجی(I/O ) قابل برنامه ریزی
- 28 پایه PDIP و 32 پایه TAFP و MLF
* ترکیب پایه ها
فیوز بیت های ATMEFGA8
ATMEFGA8 برای دو بایت فیوز بیت است که در دو جدول نشان داده شده ند. منطق 0  به معنای برنامه ریزی شدن و I به معنای برنامه ریزی نشدن بیت است.
RSTDISBL: در حالت پیش فرض PC6 پایه ریس ست است . با برنامه ریزی این بیت پایه PC6 به عنوان پایه I/O استفاده می شود.
 WDTON: در حالت پیش فرض WATCHDOG غیرفعال و کاربرد بایستی نرم افزاری WATCHDOGرا راه اندازی کند ولی زمان که این بیت برنامه ریزی شود WATCHDOG همیشه روشن است.
 SPINE : در حالت پیش فرض برنامه ریزی شده و میکرو از طریق سریالSPI برنامه ریزی می شود. این بیت در مد برنامه ریزی سریال قابل دسترسی نمی باشد.
CKOPT : یبت انتخابی کلاک که به صورت پیش فرض برنامه ریزی نشده است. عملکرد این بیت بستگی به بیت های CKSEL دارد که در بخش 3-14 در انتهای همین فصل آمده است.
 EESAVE: در حالت پیش فرض برنامه ریزی نشده و در زمان پاک شدنEEPROM در زمان پاک شدن میکرو، محفوظ می ماند.
 BOOTSZ0,BOOTSZ1 برای انتخاب مقدار حافظه BOOT طبق جدول زیر برنامه ریزی می شوند و درزمان برنامه ریزی شدن فیوز بیت BOOTRST اجرای برنامه از آدرس حافظه BOOT آغاز خواهد شد.
 BOOTRST : پیش انتخاب برای ری ست BOOT که در حالت پیش فرض برنامه ریزی نشده و آدرس بردار ری ست $0000 است و در صورت برنامه یزی آدرس بردار ری ست به آدرسی که فیوز بیت های BOOTSZ0 و BOOTSZ1 مشخص کرده اند تغییر می یابد.
 BODLEVEL: زمانی کهاین بیت برنامه ریزی نشده( پیش فرض) باشد اگر ولتاژ پایه VCC از 2.7V پائین تر شود ری ست داخلی میکرو فعال شده و سیستم را ری ست می کند. زمانی که این بیت برنامه ریزی شده باشد اگر ولتاژ پایه VCC از 4V پائین تر شود ری ست داخلی میکرو فعال شده و میکرو را طبق شکل 3-1 ری ست می کند.
 BODEN: برای فعال کردن عملکرد مدار BROWN-OUT این بیت بایستی برنامه ریزی شده باشد این بیت به صورت پیش فرض برنامه ریزی نشده است.
 SUT1,SUT0 برای انتخاب زمان START- UP بکار برده می شوند.
 3-14 کلاک سیستم(1)
 توزیع کلاک
کلاک سیستم میکرو طبق شکل 3-3 تئزیع شده است.
 کلاک CLK cpu –CPU
این کلاک برای انجام عملیات AVR بطور مثال رجیستر ها استفاده می شودتوقف وبه مکث بردن این کلاک باعث می شود که عملیات و محاسبات VAR انجام نگیرد.
کلاک CLK-I/O-I/0
این کلاک توسط بسیاری از ماژول های I/O بطور مثال تایمرها، کانترها، SPI وuart استفاده می گردد.
 کلاک CCLKFLASH-FLASH
این کلاک عملیات ارتباطی با حافظه FLASH را کنتر می  کند. کلاک FLASH معمولاً با کلاک CPU فعال می شود.
 شکل 3-3 نمودار توزیع کلاک سیستم میکرو
 کلاک غیرهمزمان تایمر – CLK ASY
با این کلاک تایمر / کانتر به صورت غیرهمزمان توسط کریستال ساعت 33768 HZ کار می کند. حتی اگر سیستم در حالت SLEPP باشد.
 کلاک CLKADC-ADC
ADC از یک کلاک چداگانه حساس استفاده می کند که باعث می شود کلاک های CPU و I/O به حالت ایست(HALT) رفته تا نویز حاصل از مدار دیجیتالی داخلی  کاهش یافته و در نتیجه عملیات تبدیل به دقت بیشتری انجام یابد.
 منابع کلاک(CLOCKSOURCE )
میکرو دارای انواع منابع کلاک اختیاری است که می توان انواع آن را بوسیله بیت های قابل برنامه ریزی (FLASH FUSE BITE)FLASH انتخاب کرد. کلاک انتخاب شده بعنوان ورودی کلاک AVR طبق جدول زیر در نظر گرفته شده  و کلاک مناسب به هر قسمت سیستم داده می شود.
نکته: در تمام جداول فیوز بیت ها، 0 به معنای بیت برنامه ریزی شده(PROGRAMMED) و 1 به معنای بیت برنامه ریزی نشده(UNPROGRAMMED) است.
CKSEL3….0    DEVICE CLOCKING OPTION
1111-1010    EXTERNAL CRYSTAL/CREMIC RESONATOR
1001    EXTERNAL – LOW FRQUENCY CRYSTAL
1000-0101    EXTERNAL RCOCSILLATOR
0100-0001    CALIBRATED INTERNAL RC SCILLATOR
000    EXTERNAL CLOCK

جدول انتخاب انواع کلاک سیستم میکرو
هنگامی که CPU از مد POWER- DOWN یا POWER- SAVEخارج می شود زمانی به نام زمان شروع (START- UP) برای رسیدن به کریستال به شرایط پایدار ایجاد و سپس دستورات برنامه اجرا می شود و هنگامی که CPU از ری ست شروع به کار می کند، تأخیری اضافه(DELAY ) برای رسیدن ولتاژ به سطح پایدار ایجاد شده و سپس اجرای برنامه آغاز می شود. برای ایجاد زمانبندی های مذکور از اسیلاتور WATCHDOG استفاده می گردد.
 اسیلاتور کریستالی (EXTERNAL CRYTAL/CERAMIC RESONA TOR )
در این حالت  کریستالی یا نوسانگر سرامیکی (CERAMIC RESONATOR ) با کریستالی کوارتز(QUARTZ CRYSTAL ) همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است به دو پایه XTAL1 و XTAL2 وصل شود.
 فیوز بیت CKOPT می تواند برای دو حالت مختلف استفاده شود زمانی که محیط بسیار نویزی باشد، این بیت برنامه ریزی می شود که رنج وسیعی از فرکانسها را شامل می شود. برنامه ریزی نکردن CKOPT باعث کاهش مصرف شده و برخلاف قبل رنج محدودی از فرکانسها را شامل می شود. خازنهای C1 وc2 برای کریستالها و نوسانگرها بایستی یک مقدار باشند و مقادیر آنها بستگی به کریستال، نوسانگر و نویزهای الکترومغناطیسی محیط دارد. بعضی از خازنهای مورد استفاده برای کریستال های مختلف در جدول زیر آمده است. برای نوسانگرهای سرامیکی بایستی مقدار خازنهایی که توسط کارخانه پیشنهاد می گردد استفاده می شود.
 شکل اتصال کریستال به میکرد در حالت اسیلاتور کریستالی
RECOMMANDED RANG FOR CAPACITORS C1 AND C2 FOR USE WITH CRYSTAL(PF)    FREQUENCY RANGE(MHZ)    CKSEL 3..1    CKOPT
    0.4-0.9    101  
1
12-22    0.9-3.0    110    1
12-22    3.0-8.0    111    1
12-22    
101,110,111    0

جدول مدهای عملیاتی اسیلاتور کریستالی
توسط فیوز یبت CKSEL0 و SUT1..0 زمان آغاز (START- UP) را میتوان طبق جدول زیر انتخاب کرد.
 اسیلاتور کریستالی فرکانس پائین(EXTERNAL- LOW FREQUENCY CRYSTAL )
برای استفاده از کریستالی ساعت 32.768KHZ فیوز بیتهای CKSEL با 1001 برنامه ریزی می شوند و کریستال طبق شکل صفحع قبل به پایه های XTAL1 و XTAL2 متصل می شوند. با برنامه ریزی کردن CKOPT می توان خازنهای داخلی را فعال نمود و در نتیجه خازنهای خارجی را برداشت. مقدار نامی خازنهای داخلی 36PF است.
هنگامی که این نوع کریستال انتخاب می شود زمان شروع(START-UP ) توسط فیوز بیتهای SUT طبق جدول زیر قابل انتخاب است.
 
RECOMMENDED
USAGE    ADDITIONAL DELAY FROM RESET
(VCC=5.0V)    START – UP TIME FROM POWER- DOWN AND POWER- SAVE    SUT1..0
FAST RISING POWER
OR BOD ENBAL    4.1 ms    1K CK    00
SLOWLY RISING
POWER     65ms    1KCK    01
STABLE FREQUNCY AT START – UP     65ms    32K CK    10
RESERVED    11
 جدول انتخاب زمان START – UP برای کلاک اسیلاتور کریستالی فرکانس پائین
اسیلاتورRC خارجی( EXTERNAL RC OCSILLATOR )
اتصال RC به پایه های XTAL1 در شکل صفحه بعد آمده است. فرکانس تقریبی توسط معادله   بدست می آید. مقدار خازن بایستی حداقل 22PF باشد. با برنامه ریزی کردن فیوز بیت CKOPT کاربر می تواند خازنهای داخلی 36PF را بین XTAL1 و GND راه اندازی کند و در نتیجه دیگر نیازی به خازن خارجی نیست.انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

انجام پایان نامه | دانلود مقاله

سفارش پایان نامه