انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

مقدمه
گسترش سازمان ها ، پيچيده شدن فعاليتها ، ورود رقباي جديد به صحنه تجارت ، گسترش فعاليت سازمان ها از نظر جغرافيايي ، كمرنگ شدن مرزهاي جغرافيايي در فعاليت هاي كسب و كار، شكر گيري اقتصاد جهان و جهاني شدن روندي بود كه در طي چند دهه به مرور برسازمانهاحاكميت يافت و سازمان ها نيز بالاجبار به طراحي ساز و كارهايي پرداختند كه بتوانند خود را همگام با تغييرات سازماندهي و ادامه حيات دهند .
سازمان ها دريافتند كه شيوه هاي سنتي كسب و كار ديگر پاسخ گويي شرايط محيطي نوين نيست و در صدد برآمدند تا شيوه ها و سياست هاي سنتي خود را كنار گذاشته و با بهره گيري از فرصتهاي به وجود آمده حاصل از رشد وگسترش فناوري و به طور خاص فناوري اطلاعات ، فعاليتهاي خود را بازنگري و به صورت كارآ و اثر بخش طراحي كنند .
فشارهاي محيطي بر يك سازمان را مي توان در سه بعد مورد بررسي قرارداد كه به 3C’s معروف هستند .(Hamer  &  Champy 1993)
الف : مشتري  
امروزه مشتري مي داند كه چه مي خواهد ، چه ميزان مايل است پرداخت كند وچگونه كالا يا خدمات خود را با توجه به علاقه اش دريافت كند .


ب : رقابت  
رقابت به طور قابل ملاحظه اي در زمينه هاي كيفيت ، قيمت ، انتخاب ، خدمات و زمان تحويل در حال افزايش است . حف موانع تجاري ، رشد مؤسسات بين الملل و رشد و نوآوري فناوري رقابت را بسيار فشرده و نزديك كرده است .

ج : تغيير
تغيير به طور مستمر در حال انجام است . بازار ، كالا ، خدمات ، فناوري و محيط هاي كسب و كار و افراد غالباً به طور قابل ملاحظه و غير قابل پيش بيني در حال تغيير هستند . بنابراين با توجه به تغييرات نياز بود كه يك نوع باز انديشي اساسي در سازماندهي روش هاي كسب و كار سازگار با فناوري و محيط رقابتي انجام شود تا سازماني فرآيند محور جايگزيني ادارات سنتي شوند .
سازمان ها به منظور حفظ برتري رقابتي ، ايجاد مزيت رقابت و بهبود فرآيند هاي كسب و كار خود طي دهه هاي پاياني قرن بيستم طرح هايي را به اجرا درآوردند كه بسياري از آن ها در عمل توانست به حفظ ادامه حيات و گسترش آن ها نسبت به ساير رقبا شود . اين طرح ها عبارت بودند از :

-    توجه به بهره وري
-    توليد به هنگام  
-    مديريت كيفيت سرتاسري
-    مديريت دانش  
-    مديريت تغيير  
-    توجه به مشتري  
-    نوآوري و خلاقيت
-    مديريت داده ها و بهبود تصميم گيري
 
مهندسي مجدد چيست ؟
يكي ا زانديشه هاي نوين در اوايل دهه 90 در جهت كاراتر كردن فعاليت هاي كسب و كار تفكر مهندسي مجدد فرآيند كار  يا مهندسي مجدد  بود كه بر خلاف شيوه سنتي كه تقسيم كار را بر مبناي وظايف انجام مي داد به تقسيم كار بر اساس فرآيند ها تأكيد داشت . بر اين اساس فعاليت ها بايستي به طور ريشه اي مورد بازنگري قرارگيرند و با استفاده از فناوري ، فرآيند به گونه اي طراحي شود كه زمان و هزينه هاي فرآيند تقليل يافته و كارايي آن در جهت پاسخ گويي بيشتر به مشتري يا ارباب رجوع ارتقاء يابد .
مهندسي مجدد فرآيند كسب و كار شيوه اي مديريتي جهت تغيير بنيادي در سازمان به منظور بهبود و توسعه قابل ملاحظه آن است . همر و چمپي  مهندسي مجدد را به شيوه زير تعريف و عناصر آن را برشمرده اند .“ مهندسي مجدد بازانديشي بنيادر و طراحي نو و ريشه اي فرآيندها براي دستيابي به بهبود و پيشرفتي شگرف در معيارهاي كارايي حيات امروز سازمان ها همچون قيمت ، كيفيت ، خدمات و سرعت است .” اين تعريف داراي چهار عنصر كليدي است .( همر مايكل و ديگران ، 1377،67)

الف – بنيادين  
چرا سازمان كار را به شيوه اي خاص انجام مي دهد .
ب – ريشه اي  
پرداختن به ريشه فرآيند ها، بررسي به منظور اعمال تغييرات اساسي تا تغييرات سطحي در آنچه انجام مي شود.
ج – شگرف
مهندسي مجدد بهبود تدريجي نيست بلكه تأكيد بر دستيابي به حداكثر كارايي است . بهبودهاي مقطعي در برنامه مهنهدسي مجدد وجود ندارد .
د – فرآيند ها  
طراحي سنتي اغلب بر وظايف ، مشاغل افراد و ساختارها تأكيد دارد . مهندسي مجدد بر فرآيند ها تأكيد دارد كه مجموعه اي از كارها و وظايف است كه به طور نظام يافته به دريافت داده ها ، پردازش و حصول نتايجي باارزش مي گردد.
مهندسي مجدد ريشه در رويكرد هاي مديريتي نوين نظير مديريت كيفيت جامع ، مشتري گرايي ، حلقه هاي كيفيت و مهندسي مجدد فرآيند كسب و كار دارد .
مهندسي مجدد به مجموعه اي از كارها اطلاق مي شود كه يك سازمان براي تغيير فرآيند ها و كنترل ها دروني خود انجام مي دهد تا از ساختار سنتي عمودي و سلسله مراتبي به ساختاري افقي ميان فعاليتي  مبتني بر گروه و سطح تبديل شود كه در آن همه فرآيندها براي جلب رضايت مشتريان صورت مي گريرد . برنامه

مهندسي مجدد معمولا ً‌ باعث تبديل سازمان ا زساختار “بلند ” به ساختار “ شبكه اي و پهن ” مي شود ( اُبلنسكي ، 1376،13)
فرآيند گرايي و ضرورت توجه به فرآيندها به عنوان چگونگي جريان كار و وقوع رخدادها منجر به پيدايش و برجسته شدن نگرش فرآيندگرا در مهندسي مجدد يا طراحي و بهبود سازمان و ساختار سازماني شده است . اين نگرش بر تشكيل تيم هاي كاري چند منظوره و لزوم توجه به فرآيندها و شناخت مراحل و فعاليت هاي آن و در صورت امكان ادغام فرآيند يا فعاليت ها ، تأكيد مي ورزند .( رحمان زاده ، 1380،4-23)

تفاوت مهندسي مجدد و بهبود تدريجي
همان گونه كه كر شد مهندسي مجدد بر تغيير بنيادي ، ريشه اي و بلند مدت تأكيد  دارد و هدف آن دست يابي به نتايج عمده در كسب و كار است . ولي نگرش در تغييرات تدريجي ، تغيير گام به گام را درد دستور كارخود دارد و به تغييرات و اهداف كوتاه مدت تأكيد مي شود .سرعت تغييرات و حجم آن در دهه 90 نشان داد كه تغييرات تدريجي نمي تواند پاسخ گويي شرايط باشد و سازمان ها جهت حفظ بقاء و دست يابي به برتري هاي رقابتي نياز به تغييرات بنيادي و بازنگري كلي در فرآيند هاي كسب وكار خود دارند . دو نگرش راميتوان به صورت زير مقايسه كرد :
فرآيند       بهبود تدريجي                                        مهندسي مجدد
ميزان تغيير      تغييرات اندك                       تغييرات گسترده
نتايج         نتايج اندك                            نتايج قابل توجه
سازمان ها از ابعاد افقي و عمودي برخوردار هستند ، سطوح سازماني ( عالي ، مياني و عملياتي ) ابعاد افقي را مشخص مي كنند و تقسيم بندي وظيفه اي سازمان ابعاد عمودي را مشخص مي كند .
بعد عمودي سازمان عمدتاً‌ بر فعاليت تخصصي دارد و اين گونه نگرش به شيفتگي تخصصي يا واحدي انجاميده كه در آن روابط بين وظايف كمتر مورد توجه قرار مي گيرند .
شكل 1-4 نشان دهنده اين است كه چگونه انجام فرآيندهاي كاري مختلف مستلزم شكستن مرزهاي بين واحدها ( وظايف ) سازمان است . برخي مواقع به اين فرآيندها فعاليت بين بخشي اطلاق مي شود . مانند فرآيند توليد ، پردازش سفارش ،‌برنامه ريزي كنترل ، خدمات مشتريان .
هدف مهندسي مجدد كسب و كار پاسخ گويي به انتظارات مشتريان و ارائه كالا و خدمات مورد نظر وي است و از آن جايي كه انتظارات وخواسته هاي مشتريان ماهيتي پويا دارد بنابراين سازمان بايستي بتواند علل نارضايتي و ني خواسته هاي وي را دنبال و به تبع آن فرآيندهاي سازماني را دگرگون سازد و كالا و خدمات سازگار را ارائه كند .(Ganesh  D.Bhatt> 2000)
وظيفه واحدي از كار است كه معمولاً يك نفر انجام مي دهد در صورتي كه فرآيند گروهي از وظايف مرتبط به هم هستند كه الزاماً‌ از سوي يك نفر انجام نشده و نتيجه آن ارزش افزوده اي است كه ايجاد مي شود . سازماندهي وظيفه اي اگر چه شيوه اي كارا در دهه هاي گذشته بوده است ولي اين نوع سازمان دهي در عمل مشكلات بسياري را در سازمان ها به وجود آورده و كارآيي سازمان ها را در محيط رقابتي نوين كاهش داده است .
سازماندهي فرآيندگرا تكيد خاصي بر نتايج دارد و مهم ترين نتيجه پاسخ گويي به هنگام به خواست مشتري است  .
تغيير در فرآيندهاي كاري معمولاً‌تغيير در شكل و محتواي سازمان را به همراه دارد . در تفكر فرآيندي به فعاليت هايي كه اثر ارزش افزوده در فرآيند دارند تأكيد مي شود و فعاليت هاي غير مولدي كه ارزش افزوده اي در فرآيند ندارد كنار گذاشته مي شوند .
مهندسي مجدد از جمله فنوني است كه با انطباق اثر بخش سازمان ها ، سيستم ها و روش ها با شرايط نوين به مديران كمك هاي چشمگيري ارائه مي كند . تفكر مهندسي مجدد به عنوان رويكرد نوين در خدمت مديران سازمان ها و مؤسسات مختلف توليد ، خدماتي و اداري قرار گرفته است تا بتوانند با نوين سازي و طراحي مجدد ساختارها ، كار و فعاليت خود را به طور مؤثري در راستاي اهداف تعيين شده به انجام رساند . به بيان ديگري مهندسي مجدد به مفهوم ارائه طرح نوين در عرصه كار براي ايجاد خلاقيت و نوآوري در ذهنيت كاركنان ، دگرگوني ساختارها و سامزاندهي نيروها و واحدهاي سازماني در راستاي كاربردكارا و مؤثر منابع و امكانات نقش اساسي را ايفا نموده است .( شريف زاده ،1379،26)
مهندسي مجدد با گام ها ي كوتاه و با احتياط شدني نيست ، تنها اقدامات همه جانبه و اساسي است كه مي تواند نتايج چشمگيري به وجود بياورد . (سپهري ، 1381،51)
ابلينسكي  معتقد است براي دوارن پرتحول معاصر ، مدل اسميت و فردريك تيلور براي كنترل مؤثر كاركنان بر مبناي سلسله مراتب سازماني كافي نيست و كارايي و اثر بخشي سازمان هاي معاصر مستلزم به كارگيري اصول و روش هاي مهندسي مجدد است . به بيان ديگر سازمان ها براي ادامه حيات و فعاليت خود و بهره گيري از آخرين دستاوردهاي فناوري ، توليد ودانش مديريت بايد برنامه مهندسي مجدد را در سازمان خود به طور كامل به اجرا گارند .(شريف زاده ، 1379 ،27-26) شركت هايي كه به مهندسي مجدد روي مي آورند عملاً‌اجزاء‌كوچك شده كار ار مجدداً به يكديگر پيوند مي دهند . گروههاي كاري را جهت انجام يك فرآيند سازماندهي مي كند و از اين طريق كارهاي تكراري و يكنواخت را حذف و انگيزه كار گروهي را تقويت مي كنند . در سازمان هايي كه مهندسي مجدد انجام مي شود مرزهاي انعطاف پذير، قابل نفوذ و پويا هستند . توجه به فرآيند ها مانع بخشي شدن سازمان ها به وظيفه هاي جداگانه مي شود و در تيم هاي فرآيندي بي مرز ، بخشي ها نقش متحدان را بازي مي كنند ونه رقيب . جانشين كردن “ خانه هاي وظيفه اي ” با “ راهروهاي فرآيندي ” خبرگان مختلف را گردهم مي آورد و مرزهاي وظيفه اي كهن بسيار كمرنگ مي شود .


انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

انجام پایان نامه | دانلود مقاله

سفارش پایان نامه