انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

مهمترين نقاط آسيب پذير ويندوز ( بخش اول )
سيستم عامل، يکی از عناصر چهار گانه در يک سيستم کامپيوتری است که دارای نقشی بسيار مهم و حياتی در نحوه مديريت منابع سخت افزاری و نرم افزاری است . پرداختن به مقوله  امنيت سيستم های عامل ، همواره از بحث های مهم در رابطه با ايمن سازی اطلاعات در يک سيستم کامپيوتری بوده که امروزه با گسترش اينترنت ، اهميت آن مضاعف شده است . بررسی و آناليز امنيت در سيستم های عامل می بايست با ظرافت و در چارچوبی کاملا" علمی و با در نظر گرفتن تمامی واقعيت های موجود ، انجام تا از يک طرف تصميم گيرندگان مسائل استراتژيک در يک سازمان قادر به انتخاب مستند و منطقی يک سيستم عامل باشند و از طرف ديگر امکان نگهداری و پشتيبانی آن با در نظر گرفتن مجموعه تهديدات موجود و آتی  ، بسرعت و بسادگی ميسر گردد .
اکثر کرم ها و ساير حملات موفقيت آميز در اينترنت ، بدليل وجود نقاط آسيب پذير در تعدادی  اندک  از سرويس های سيستم  های عامل متداول است . مهاجمان ، با فرصت طلبی خاص خود از روش  های متعددی بمنظور سوء استفاده از نقاط ضعف امنيتی شناخته شده ، استفاده نموده  و در اين راستا ابزارهای  متنوع ، موثر و گسترده ای را بمنظور نيل به اهداف خود ، بخدمت می گيرند . مهاجمان ، در اين رهگذر متمرکز بر سازمان ها و موسساتی می گردند که هنوز مسائل موجود امنيتی ( حفره ها و نقاط آسيب پذير ) خود را برطرف نکرده و بدون هيچگونه تبعيضی آنان را بعنوان هدف ، انتخاب می نمايند . مهاجمان بسادگی و بصورت مخرب ،  کرم هائی نظير : بلستر ، اسلامر و Code Red را در شبکه  منتشر می نمايند. آگاهی از مهمترين نقاط آسيب پذير در سيستم های  عامل ، امری ضروری است . با شناسائی و آناليز اينگونه نقاط آسيب پذير توسط کارشناسان امنيت اطلاعات ، سازمان ها و موسسات قادر به استفاده از مستندات علمی تدوين شده بمنظور برخورد منطقی با مشکلات موجود و ايجاد يک لايه حفاظتی مناسب می باشند.
در مجموعه مقالاتی که ارائه خواهد شد ، به بررسی مهمترين نقاط آسيب پذير ويندور خواهيم پرداخت . در اين راستا ، پس از معرفی هر يک از نقاط آسيب پذير ، علت وجود ضعف امنيتی ، سيستم های عامل در معرض تهديد ، روش های  تشخيص آسيب پذيری سيستم و نحوه مقابله و يا پيشگيری در مقابل هر يک از نقاط آسيب پذير ، بررسی می گردد .همزمان با  ارائه مجموعه مقالات مرتبط با ويندوز ( پنج مقاله ) ، به بررسی مهمترين نقاط آسيب پذير در يونيکس و لينوکس  ، طی مقالات جداگانه ای خواهيم پرداخت .
همانگونه که اشاره گرديد ، اغلب تهديدات و حملات ، متاثر از وجود نقاط آسيب پذير در سيستم های عامل بوده که زمينه تهاجم را برای مهاجمان فراهم می آورد .  شناسائی و آناليز نقاط آسيب پذير در هر يک از سيستم های عامل ، ماحصل  تلاش و پردازش دهها کارشناس امنيتی ورزيده در سطح جهان است و می بايست مديران سيستم و شبکه در يک سازمان بسرعت با آنان آشنا و اقدامات لازم را انجام دهند.
نقاط آسيب پذير موجود در هر سيستم عامل  که در ادامه به آنان اشاره می گردد ، سندی پويا و شامل دستورالعمل های لازم بمنظور برخورد مناسب با هر يک از نقاط آسيب پذير و لينک هائی به ساير اطلاعات مفيد و تکميلی مرتبط با ضعف امنيتی است .
مهمترين نقاط آسيب پذير ويندوز :
ويندوز ، يکی از سيستم های عامل رايج در جهان بوده که امروزه در سطح بسيار وسيعی استفاده می گردد . تا کنون حملات متعددی توسط مهاجمين متوجه سيستم هائی بوده است که از ويندوز ( نسخه های متفاوت )  بعنوان سيستم عامل استفاده می نمايند . با توجه به حملات متنوع و گسترده انجام شده ، می توان مهمترين نقاط آسيب پذير ويندوز را به ده گروه عمده تقسيم نمود :
•    Internet Information Services (IIS)
•    Microsoft SQL Server (MSSQL )
•    Windows Authentication
•    Internet Explorer (IE )
•    Windows Remote Access Services
•    Microsoft Data Access Components (MDAC)
•    Windows Scripting Host (WSH)
•    Microsoft Outlook Outlook Express
•    Windows Peer to Peer File Sharing (P2P)
•    Simple Network Management Protocol (SNMP)
در بخش اول اين مقاله ، به بررسی IIS  وMSSQL  (موارد يک و دو)  ، خواهيم پرداخت .
اولين نقطه آسيب پذير :  ( Internet Information Services (IIS
نصب  برنامه IIS با تنظيمات و پيکربندی پيش فرض ، آسيب پذيری خود را در موارد متعددی به اثبات رسانده و می تواند زمينه تهديدات زير را فراهم نمايد :
•    غير فعال نمودن سرويس ( DoS )
•    نمايش و بمخاطره انداختن  فايل ها و داده های حساس
•    اجراء دستورات خودسرانه ( اختياری )
•    بمخاطره انداختن کامل سرويس دهنده
IIS از پتانسل  شناخته شده ISAPI ( فايل هائی با انشعاب DLL که به آنان فيلترهای ISAPI هم گفته می شود ) بمنظور همبستگی  و ارتباط با  فايل هائی که دارای انشعاباتی خاص می باشند ، استفاده می نمايد . پيش پردازنده هائی نظير ColdFusion و PHP از ISAPI استفاده می نمايند.IIS ، از فيلترهای  ISAPI  ديگر برای انجام عمليات مرتبط با ASP)Active Server Pages ، ( SSI)Server Side Includes) و اشتراک چاپ مبتنی بر وب ، استفاده می نمايد.تعداد زيادی از فيلترهای ISAPI ، مستلزم عمليات خاص و جداگانه ای برای نصب نبوده و عملا" بصورت پيش فرض و در زمان نصب IIS  بر روس سيستم مستقر ( نصب ) می گردند . اکثر فيلترهای فوق ، قابل سوء استفاده توسط مهماجمان می باشند. Code red و Code Red 2  ، نمونه هائی از برنامه های مخرب می باشند که از ضعف فوق در جهت پيشبرد اهداف خود استفاده نموده اند .  
IIS نيز نظير ساير سرويس دهندگان وب ، شامل برنامه های نمونه ای است  که بمنظور اثبات توانائی سرويس دهنده وب ، طراحی شده اند . در طراحی برنامه های فوق ، عملکرد آنان با لحاظ نمودن مسائل امنيتی در يک محيط عملياتی و توليدی مورد توجه قرار نگرفته است . برخی ازنمونه برنامه های ارائه شده بهمراه IIS ، امکان مشاهده و بازنويسی فايل های دلخواه  ويا دستيابی  از راه دور به اطلاعات حساس نظير رمز عبور مديريت سيستم را فراهم می نمايند .
عدم بهنگام سازی و نگهداری مناسب IIS پس از نصب اوليه ، از ديگر مواردی است که زمينه تهاجم برای مهاجمان را فراهم می آورد .مثلا" نقاط آسيب پذير WebDAV ntdll.dll   در IIS 5.0 ، امکان حملات از نوع  DoS ( غيرفعال نمودن سرويس )  را فراهم و مهاجمان در ادامه قادر به  ايجاد و اجرای اسکريپت های مورد نظر خود بر روی سرويس دهنده می گردند . در مواردی ديگر  و با توجه به نقاط آسيب پذير موجود ، مهاجمان قادر به اجرای دستورات دلخواه خود بر روی سرويس دهنده می باشند (  درخواست دقيق و ماهرانه آدرس های URL  ) .
امکانات و پتانسيل هائی که در ادامه و با توجه به ضرورت بر روی IIS نصب می گردند ( نظير ColdFusion و PHP )  نيز می تواند زمينه بروز نقاط آسيب پذير جديدی را فراهم نمايد .اينگونه نقاط آسيب پذير، می تواند بدليل عدم پيکربندی صحيح و يا وجود ضعف و اشکال امنيتی  در محصول نصب شده ای باشد که  به  IIS نيز سرايت می نمايد ( توارث مشکلات و ضعف های امنيتی از يک محصول به محصول ديگر) .

سيستم های عامل در معرض تهديد :
•    ويندوز NT 4.0 که از IIS 4.0 استفاده می نمايد .
•    ويندوز 2000 سرويس دهنده که از IIS 5.0 استفاده می نمايد .
•    ويندوز XP نسخه Professional که از نسخه IIS 5.1 استفاده می نمايد .
در رابطه با نقطه آسيب پذير فوق بر روی ويندوز 2003 که از IIS 6.0 استفاده می نمايد ، تاکنون گزارشی ارائه نشده است .

نحوه تشخيص آسيب پذيری سيستم
در صورتيکه برنامه IIS بصورت پيش فرض و استاندارد نصب و يا  Patch های  مربوطه بر روی آن نصب نشده باشند ، آسيب پذيری برنامه فوق در مقابل حملات قطعی خواهد بود . مديران سيستم وشبکه  که مسئوليت نصب ، نگهداری و بکارگيری IIS را بر عهده دارند ، می بايست خود را با جديدترين ابزارهای  مايکروسافت و مستندات امنيتی ارائه شده در رابطه با مديريت مناسب IIS ، بهنگام نمايند. در اين رابطه می توان بمنظور دستيابی به مستندات امنيتی مرتبط با IIS از  مرکز امنيتی IIS  شرکت مايکروسافت استفاده نمود. پيشنهاد می گردد ، برنامه  Microsoft BaseLine Security Analyzer را که شامل روتين های حفاظتی مناسب و مرتبط به IIS می باشد را دريافت و از آن بمنظور بررسی وضعيت امنيتی IIS استفاده بعمل آيد . مديران شبکه ، می بايست با استفاده از منابع اطلاعاتی متعدد ارائه شده نظير : Checklists ، مستنداتی  که توصيه های لازم در جهت ارتقاء سطح امنيتی را ارائه و مستندات آموزشی نقاط آسيب پذير که توسط  مايکروسافت ارائه شده است ،  دانش خود را بهنگام  و با دنبال نمودن فرآيندهای مناسب فنی ، از صحت عملکرد امنيتی IIS بر روی سيستم های سازمان خود اطمينان حاصل نمايند.مقايسه وضعيت موجود IIS با وضعيت مطلوب ،  يکی از روش هائی است که می تواند در اين زمينه مفيد واقع گردد .
نحوه حفاظت در مقابل نقطه آسيب پذير
نصب آخرين Patch ارائه شده : در اولين مرحله ، می بايست  سيستم را با استفاده از Patch های ارائه شده ، بهنگام نمود. Patching يک سرويس دهنده نصب شده ، امری ضروری است  ولی بتنهائی کافی نخواهد بود . بموازات کشف نقاط ضعف جديد در IIS  ، می بايست  از Patch مربوطه بسرعت استفاده گردد. Windows Update و AutoUpdate گزينه هائی مناسب بمنظور بهنگام سازی IIS با توجه به آخرين Patch های ارائه شده است .
 برنامه ( HFNetChk ( Network Security Hotfix Checker ، به مديران سيستم کمک  لازم در پويش و بررسی محلی و يا از راه دور سيستم ها برای Patch های موجود را ارائه می نمايد . ابزار فوق ، قابل استفاده بر روی ويندوز NT 4.0 ، ويندوز 2000 و ويندوز XP می باشد . آخرين نسخه ابزار فوق را می توان از آدرس  http://www.microsoft.com/technet/security/tools/hfnetchk.asp  دريافت کرد .
در صورتيکه از برنامه های اضافه شده ای  نظير CouldDusion ،PerlIIS و يا PHP بهمراه IIS استفاده می گردد ، لازم است به سايت های عرضه کنندگان هر يک از محصولات فوق مراجعه و نسبت به آخرين patch ارائه شده در رابطه با هر محصول آگاه و آنان را با توجه به توصيه های انجام شده بر روی سيستم نصب نمود . امکان Windows Update و ساير سرويس های بهنگام سازی ارائه شده توسط مايکروسافت ، شامل Patch های لازم و مرتبط با محصولات اضافه شده ساير شرکت ها در برنامه IIS مايکروسافت نبوده  و لازم است مديران سيستم بهنگام سازی محصولات اضافه شده ( غير مايکروسافت ) در IIS را خود راسا"  انجام دهند .
استفاده از برنامه کمکی IIS Lockdown بمنظورنصب مطمئن تر : مايکروسافت ، ابزاری ساده بمنظور ايمن سازی نصب IIS را ارائه که ويزارد IIS Lockdown ناميده می شود. نسخه موجود را می توان از آدرس http://www.microsoft.com/technet/security/tools/locktool.asp ، دريافت نمود. با اجرای برنامه فوق در حالت " Custom " و يا " Expert" ، می توان تغييرات مورد نظر خود را در ارتباط با نصب IIS مشخص نمود. بدين ترتيب ، امکان اعمال تغييرات زير در رابطه با نصب IIS ، فراهم می گردد :
•    غير فعال نمودن WebDAV ( مگر اينکه محيط مورد نظر شما به وجود آن برای نشر محتوی وب ، نياز داشته باشد )
•    غير فعال نمودن ISAPI extensions های غير ضروری ( نظير : htr، .idq , .ism ، .printer . )
•    حذف نمونه برنامه های ارائه شده بهمراه IIS
•    منع سرويس دهنده وب از اجراء دستورات سيستمی متداول که عموما" توسط مهاجمان استفاده می گردد( نظير cmd.exe و يا tftp.exe ) .
استفاده از URLScan  بمنظور فيلتر نمودن درخواست های HTTP : تعدادی زيادی از حملات مرتبط با نقاط آسيب پذير IIS نظير Code Blue و خانواده Code Red ، از کدهای مخربی که بصورت درخواست های HTTP  سازماندهی می شوند،استفاده می نمايند( حملاتی از نوع  Buffer Overflow ) . فيلتر URLScan را می توان بگونه ای پيکربندی نمودکه باعث عدم پذيرش اينچنين درخواست هائی قبل از پردازش آنان توسط سرويس دهنده باشد.برنامه فوق،بهمراه ويزارد IIS Lockdown ارائه ولی می توان آن را از آدرس : http://www.microsoft.com/technet/security/tools/urlscan.asp نيز دريافت کرد .
دومين  نقطه آسيب پذير :  ( Microsoft SQL Server (MSSQL  
سرويس دهنده SQL مايکروسافت ( MSSQL ) ، دارای چندين نقطه آسيب پذير جدی است که امکان دريافت  اطلاعات حساس، تغيير در محتويات بانک اطلاعاتی وبمخاطره انداختن حيات سرويس دهندگان SQL  توسط مهاجمان را فراهم می نمايد . در برخی موارد خاص و بدليل عدم پيکربندی  صحيح سيستم  ، ميزبانان سرويس دهنده نيز ممکن است در معرض تهديد و آسيب قرار گيرند . نقاط آسيب پذير MSSQL ، مورد توجه خاص عموم مهاجمان بوده و آنان بسرعت از ضعف های امنيتی کشف شده در جهت اهداف خود استفاده می نمايند. دو کرم  SQLSnake/Spida و  SQL-Slammer/SQL-Hell/Sapphire  در ساليان اخير ( سال های 2002 و 2003 )  از نقاط ضعف شناخته شده  MSSQL  استفاده و توانستند در مدت زمان کوتاهی حملات گسترده ای را با توجه به نقظه آسيب پذير فوق ،انجام دهند. ميزبانان آلوده به کرم ها ی فوق ، بمنظور گسترش آلودگی  و جستجو جهت يافتن ساير سيستم های آسيب پذير ، ترافيک شبکه را در حد بالائی افزايش داده بودند( اشغال درصد بسيار بالائی از پهنای باند محيط انتقال ).


انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

انجام پایان نامه | دانلود مقاله

سفارش پایان نامه