انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

سيستم عامل، يك انجام پایان نامه نرم افزار سيستمي بسيار پيچيده است كه بين كاربر و سخت افزار ارتباط برقرار ميكند.در بين اجزاي مختلف تشكيل دهنده فناوري اطلاعات اعم از  سخت افزار ،نرم افزار و شبكه، نقش روح در جسم را دارد و محصولي كاربردي است كه همراه سخت افزار براي استفاده ارائه مي شود.به طور قطع هيچ كامپيوتري بدون سيستم عامل قادر به انجام كار نيست.
در واقع مجموعه دستورات سيستم عامل، در ابتداي راه اندازي كامپيوتر در حافظه بارگذاري شده و به نحوي مديريت سيستم را در اختيار ميگيرد .از ابتداي ظهور كامپيوترسيستم عامل نقش موثري در بهبود عمليات كار با   وOs/2 ,Mac os,BE os  ,unix : سخت افزار ايفا كرده است . امروزه با وجود سيستم عاملهايي مانند  
  واز اين قبيل انتخاب بهترين سيستم براي كاربران و مديران سيستم دشوار شده  است .زيرا هرWINDOWS
سيستم عامل بر روي يك ماشين مختص خود اجرا شده، فوايد و همچنين مزاياي خاص خود را دارد .از  
 Symetric و سيستم هاي مبتني بر Multi task , Multi User دستاوردهاي مهم سيستمهاي جديد
  است.Multi Processing

از دستاوردهاي مهم سيستم عاملهاي پيچيده و قدرتمند است .با اين تكنيك، سيستم عاملها قادر به استفاده SMP
از چندين  پردازنده بر روي يك سيستم واحد هستند. با بهره گيري از اين تكنيك در صورت از كار افتادن يكي از پردازنده ها، پردازشها به پردازنده هاي ديگر محول خواهند شد و همين امر براي سيستم عاملهاي فوق، يك مزيت شمرده ميشود.معمولا اين سيستم عاملها براي مصارف بسيار مهم و سنگين كه هيچگاه نبايد سيستم از كار بيافتد، مورد استفاده قرار ميگيرند .اين گونه سيستمها را به راحتي و با اضافه كردن چندين پردازنده ميتوان ارتقاء داد و بر قدرت آنها افزود.
در سيستم عاملهاي قديمي مانند DOS پردازشها به صورت تك كاره و همچنين تك كاربره بود و امكاناتي براي ايجاد برنامه هاي چند كاره از طرف سيستم عامل تدارك ديده نشده بودو با استفاده از وقفه ها نيز اين كار به صورت دشوار و وقت گير قابل انجام بود كه همين محدوديتها از محبوبيت اين سيستم عامل بسياركاسته است .اما در سيستم عاملهاي بزرگتر و پيچيده تر،  كاربر در هر زمان مي تواند چندين برنامه را فعال كرده و از آنها به طور همزمان استفاده كند .در اين  نوع سيستم عاملها  از منابع وزمان CPU   به بهترين شكل استفاده خواهد شد.
سيستم عامل UNIX   جد Linux  از سالهاي گذشته تا به امروز , جزء محبوبنرين Os ها در جهان بوده و علت ان نيز مشخص است,   زيرا در يك محيط توزيع  شده با قدرت بالا , به كاربران سرويس مناسبي ارائه مي كند.اين سيستم عامل توسط ken tompson  ايجاد شد و اولين بار درسال 1970 در شركت T&AT  براي استفاده در محيط  چند وظيفه اي ,   روي كامپيوترهاي كوچك Computer)   (Miniو بزرگ (mainframe)  نصب و راه اندازي شد.
  آشنايي كوتاه با Linux
سيستم عامل Linux نسخه رايگاني از Unix است كه توسط لينوس توروالدز در دانشگاه هلسينكي در كشور فنلاند و با كمك جمعي از برنامه نويسان Unix   طراحي و ساخته شد و به منظور قدرداني از زحمات وي, هسته اين سيستم عامل Linux ناميده شد.
لينوس توروالدزتنها اقدام به ايجادكرنل لينوكس كرد و كاري فراتر از اين انجام نداد .در حقيقت به اين سيستم   است. ريچارد استالمن درLinux است و فقط هسته ان GNU گفته ميشودزيرا اساس ان GNU/Linuxعامل
بود.  free Source به يك سيستم عامل با منبع رايگان UNIX سال 1984 مانند توروالدز به فكر تبديل  
استالمن حدود 6 سال بر روي اين پروژه كار كرد و در سال 1991 كل بدنه يك سيستم عامل ايده آل را ايجاد كرد ولي او هيچ گاه نتوانست كرنل  اين سيستم عامل را بنويسد زيرا هسته، در سيستم عامل بسيار حائز اهميت بوده و GNU/Linux طراحي آن دشوار است  . ادغام بدنه سيستم عامل  استالمن  و هسته توروالدز، محصولي به نام
 معروف است.  Linux شد كه به
يك نرم افزار سيستمي رايگان است و براي مصارف تجاري ، آموزشي، شبكهاي و همچنين linux سيستم عامل
 هايي كه از پردازنده هاي PC مصارف شخصي مورد استفاده قرار ميگيرد و ميتواند روي تمام ماشينها به خصوص
سري 80386 و بالاتر از ان استفاده ميكنند، نصب و اجرا شود .همچنين تمام قابليتها و نرم افزارهاي موجود در  
  بر روي ماشينهاي بزرگترUNIX را در اختيار كاربراني كه با اين سيستم عامل آشنايي دارند قرار ميدهد. UNIX
  ها نصب مي شد و اكثرا به عنوان كارگزار به كار ميرفت.pc و قويتر از
 اينshell كه كرنل ان 0.02 بود در 5 اكتبر سال 1991 ارائه شد . در ان زمان نسخه هاي Linux اولين نسخه
 بودند كه البته هنوز هم در نسخه هاي جديدتر و كاملتري مورد استفاده قرار مي Bshell , Cshell سيستم  عامل
  مورد استفاده قرار ميگيرد linux كه امروزه در خط فرمان BShell گيرند و قابل تعويض هستند.نسخه جديدتر
    برنامه اي Shell. ناميده مي شود كه داراي بيش از 70 صفحه سند است Bourne Again Bash  shell
 در (Text) است كه دستورات را از خط فرمان گرفته و اجرا ميكند. در حقيقت پوسته يا رابط محيط متني
 است كه امكان مديريت وظايف ها و پردازشها و همچنين مديريت وروديها و خروجي ها را مي دهد. Linux
بدين ترتيب يك محيط محاورهاي براي كاربر است كه با سيستم عامل ارتباط دارد . در اين سيستم عامل حتي     عمل ميDos در محيط (Batch files) هايي استفاده كرد كه مانند فايلهاي دسته اي Shell Script ميتوان از
  استفاده كرد و تفاوت انها ، فقط از جهت Shell ميتوان به دلخواه از انواع linux كند.همانطور كه اشاره شد در
 است به همين جهت C،شبيه دستورات زبان برنامه CShell دستورات مورد استفاده است . براي مثال دستورات
و  C  اغلب برنامه ها با Linux اكثر برنامه نويسان اين زبان براي راحتي كار، از اين پوسته استفاده ميكنند .در
  وظيفه كامپايل انها را بر عهده دارد.البته كامپايلر زبانهاي برنامه (gcc) نوشته ميشود كه كاپايلر اين زبان C++
نويسي ديگري نيز در اين سيستم عامل وجود دارد.
نيز از اين فايل سيستم ، پشتيباني   Xenix , Unix نام دارد و سيستم عاملهاي  EXT2 فايل سيستم لينوكس
هاي جديدتر ، مورد استفاده    linux نيز وجود دارند كه با كارايي بهتر در EXT ميكنند.البته نسخه هاي جديدتر
قرار مي گيرند.
 KDE كه محيطي راحت و دوست داشتني را براي كاربران خود فراهم ميكند linux يكي از محيطهاي گرافيكي
ويندوز است.  در Desktop نام دارد .اين محيط بسيار شبيه

•  لينوكس و نصب نر م افزار

اين سيستم عامل كه بر روى همه كامپيوتر ها قابل نصب است معادل نرم افزارهاى مختلف محيط ويندوز را دارد نظير نرم افزار هاى رايت كردن سى دى و تايپ كردن و... تطبيق نرم افزارهاى روى ويندوز بر روى لينوكس مسئله مهمى است.
چنانچه نرم افزارى بر روى لينوكس نصب نشده باشد همانند ويندوز، سيستم عامل لينوكس قابليت نصب نرم افزار windowsرا دارد. نرم افزارهايى كه وابستگى هاى شديدى به محيط ويندوز دارند نيز در محيط لينوكس توسط
 روي لينوكس اجرا ميشوند هر چند نرم افزارهاي Autocad,Photoshopقابل اجرا هستند مثلا  emulator
معادل آنها وجود دارد.
Star كه از جمله اين برنامه ها مجموعه  در لينوكس وجود دارندWindows Xبرنامه هاي زيادي براي محيط
   در سستم عامل ويندوز انجام وظيفه مي كند. در Microsoft Office است. اين مجموعه دقيقا شبيه Office
جانشين  starimpress و Excel جايگزين starCalc, Word جايگزين Star Writer اين مجموعه برنامه
  MS  به عنوان جايگزين مناسبي براي MYSQL شده است. همچنين از بانك اطلاعاتي Power Point
 احتياجي به نمايشگر عكس نيست ، چراكه اين محيط، يك KDE ميتوان استفاده كرد. در محيط Access
 و همچنين برنامه Winzip جايگزين  به راحتي ميتواندArchiver نمايشگر عالي به همراه دارد. برنامه اي به نام
   در ويندوز شود.در Winamp بسيارقوي است،  مي تواند جايگزين  Player كه يك XMMS هايي به نام
  تعبيه شده است.Vi,ex,pico,jove اين سيستم عامل ويرايشگرهاي متن بسيار قوي از جمله :

•  حضور سيستم عامل هاى مختلف

نصب همزمان سيستم عامل هاى مختلف همراه با لينوكس مشكلى ايجاد نمى كند و حتى در صورت ظهور سيستم عامل هاى ديگر به اصل اين پروژه آسيبى نمى رسد.

• مشكلات احتمالى
در رابطه با مشكلات احتمالى دانلود كردن از اينترنت بعيد است با مشكلى روبه رو شويم چون سورس كدها و نرم افزارهاى روى سيستم عامل در سراسر دنيا پراكنده اند.

•هزينه نصب براى كاربران

در مقابل قانون كپى رايت قانون كپى لفت شامل پروژه لينوكس مى شود كه اجازه تكثير، توزيع و انجام تغييرات در    دارد مزيتGPL ممكن مي شود وشايان ذكر است نرم افزارى كه مجوز آن GPLآن براساس مجوز بين المللى
هاي ذيل را با خود همراه دارد: هر شخصى مى تواند با هر نيت و منظورى از آن استفاده كند. در مرحله بعد كد منبع آن را بررسى و مطابق نياز خود تغيير دهد.

زيبايي لينوكس در اين نكته نهفته است كه مي تواند سيستم عامل كامل خود را در اختيار قرار دهد و با يادگرفتن نحوه كد نويسي و به هم وصل كردن قطعات،برنامه اي بسازد. به دليل اهميت اين قضيه بسياري از كشورها در حال مهاجرت از سيستم عاملهاي خود به لينوكس هستند.

Windows  آشنايي كوتاه با

 (Windows 2000,Windows NT, Windows 98,windows XP...) سيستم عاملهاي خانواده  ويندوز
محصول شركت مايكرو سافت آمريكا هستند كه درحال حاضر بخش اعظم بازار جهاني را در مصرف خانگي و نيز در سيستم هاي سرويس دهنده شبكه هاي كامپيوتري به خود اختصاص داده اند. قيمت يك نسخه از سيستم عامل
 يا source code در حدود 290 دلار است. طبعا با توجه به تجاري بودن اين محصولات ،  Windows XP
منبع كد نرم افزار ، فقط در اختيار شركت ميكروسافت است.

  چه تفاوتهايي دارد؟Windows با Linux
يكي از نخستين سوالاتي كه در ذهن هركاربري كه به تازگي نام لينوكس به گوشش خورده مطرح مي‌‏شود، اين است كه لينوكس چه تفاوتي با ويندوز دارد؟
لينوكس چيست؟ لينوكس به خودي خود، يك هسته (Kernel) است. هسته، بخش اصلي سيستم عامل را تشكيل مي‌‏دهد كه كار آن كنترل داده‌‏ها، مديريت حافظه، سخت‌‏افزار، ورود و خروج داده‌‏ها و تمامي موارد اصلي سيستم‌‏عامل است.
لينوكس با استفاده از ابزارهايي كه پروژه بازمتن (Open Source) گنو (GNU) براي آن توليد كرده است، تبديل به يك سيستم‌‏عامل كامل مي‌‏شود (به همين دليل است كه لينوكس را معمولاً  GNU/Linux مي‌‏نامند) و با اضافه كردن ساير نرم‌‏افزارهاي بازمتن به آن، مي‌‏توان از آن در موارد متعددي مانند سرويس دهنده‌‏ها، ايستگاه‌‏هاي كاري، كامپيوترهاي روي‌‏ميزي، ابر رايانه‌‏ها، ابزارهاي صنعتي و پزشكي كه داراي سيستم‌‏هاي درون‌‏هاي (Embedded) است و ... استفاده كرد.
از نظر فني، لينوكس را مي‌‏توان نمونه بازمتن سيستم عامل يونيكس ناميد، زيرا براساس استاندارد POSIX پياده‌‏سازي شده و كاملاً با آن سازگار است، بنابراين لينوكس را مي‌‏توان نواده سيستم‌‏عامل پرسابقه و مستحكم يونيكس دانست كه البته خواص خوب آن را نيز به ارث برده است.
 لينوكس را مي‌‏توان به هر تعداد كپي‌‏ و پخش كرداما سيستم‌‏عامل ويندوز رايگان نبوده و تحت حمايت قانون .كپي‌‏رايت قرار دارد، نمي‌‏توان آن را كپي و پخش كرد، در صورت اين كار بايد جريمه پرداخت
لينوكس را به هواپيمايي تشبيه كرده‌‏اند كه هر قسمت از آن را در جايي ساخته‌‏اند، لينوكس واقعاً محصول كشور خاصي نيست. تعداد زيادي از مردم در سرتاسر جهان درحال كار بر روي آن و توسعه آن هستند.
تعداد برنامه‌‏نويساني كه روي بخش‌‏هاي مختلف سيستم‌‏عامل لينوكس كار مي‌‏كنند، به 400 هزار نفر مي‌‏رسد، در حالي كه تعداد كل برنامه‌‏نويسان مايكروسافت كمتر از10 هزار نفر است، همين، تفاوت كيفيت كار را مشخص مي‌‏كند.
كاربر با سيستم ‌‏عامل لينوكس آزاد بوده و لازم نيست تا از نرم‌‏افزارهاي اختصاصي استفاده كند، اما به دليل اين كه ساختار كلي اين سيستم ‌‏عامل كاملاً با ويندوز متفاوت است، نمي توان از برنامه‌‏هايي كه در ويندوزوجود دارد، روي لينوكس اجرا نمايد، البته راه‌‏هايي مانند شبيه‌‏سازها وجود دارد ولي در حالت عادي خير.
معمولاً سيستم‌‏عامل لينوكس به راحتي خراب نمي‌‏شود و برعكس ويندوز كاربر مجبور نيست تا آن را هر چند ماه يك‌‏بار مجدداً نصب كند، حتي برخي از انواع لينوكس به نصب "يك‌‏بار براي تمامي عمر" مشهور هستند، اين گونه سيستم‌‏ها را مي‌‏توان حين كار و حتي بدون بوت، به نسخه‌‏هاي جديدتر ارتقا داد.
بسياري از قابليت‌‏هاي امنيتي كه در ويندوز وجود ندارند و يا فقط با اضافه كردن نرم‌‏افزارهاي اضافي قابل دسترسي هستند، به طور دروني و پيش‌‏گزيده در لينوكس پياده‌‏سازي شده‌‏اند.
لينوكس از ابتدا براي محيط‌‏هاي شبكه‌‏اي و چند كاربره طراحي شده و همين باعث رعايت مسايل امنيتي از ابتدا در آن شده است، درحالي كه ويندوز اين‌‏گونه نبوده و درحال حاضر نيز از نظر امنيتي داراي نقاط ضعف فراواني است. مثلاً يك برنامه مخرب با استفاده از همين ضعف‌‏هاي امنيتي مي‌‏تواند كل سيستم‌‏عامل را نابود كند، ولي در صورتي كه مورد مشابهي در لينوكس وجود داشته باشد، حداكثر به دايركتوري خانگي كاربر اجرا كننده آسيب خواهد رسيد، نه كل سيستم‌‏عامل.
اين‌‏ طور نيست كه لينوكس فاقد هر گونه اشكال امنيتي باشد؛ ولي باز بودن كد منبع آن باعث مي‌‏شود تا بسياري از اشكالات امنيتي پيش از ايجاد خسارت و در مراحل توسعه و برنامه‌‏نويسي برنامه برملاء شده و رفع شوند. در صورتي كه اشكالي نيز در برنامه‌‏هاي منتشر شده يافت شود، به دليل موجود بودن كد منبع سريعاً برطرف مي‌شود.
مي‌‏توان ادعا كرد كه تقريباً هيچ ويروسي براي لينوكس وجود ندارد و اين درحالي است كه ساليانه بيش از 1000 ويروس و كرم مختلف براي سيستم‌‏عامل ويندوز ايجاد مي‌‏شود، اين به خاطر عدم گسترده بودن لينوكس نيست (حدود 70 درصد از سايت‌‏هاي وب در جهان بر روي سيستم‌‏عامل لينوكس و سرويس‌‏دهنده وب آپاچي درحال اجرا هستند) بلكه به دليل وجود حفره‌‏هاي امنيتي متعدد ويندوز و سياست انحصار گرايي مايكروسافت است.
به دليل آزاد بودن سيستم‌‏عامل لينوكس، هر گروه يا موسسه تجاري، يك نسخه خاص از آن كه به توزيع يا پخش معروف هستند، منتشر ساخته است، اين توزيع‌‏هاي مختلف همگي لينوكس هستند، ولي هر يك معمولاً براي يك يا چند امر خاص مانند سرويس‌‏دهنده، ديوار آتش، ميزكار و ... طراحي شده‌‏ و هريك قابليت‌‏ها و بهينه‌‏سازي‌‏ها خاص خودشان را به كاربران ارايه مي‌‏كنند.
كاربران در اين ميان آزادي انتخاب زيادي داشته و مي‌‏توانند چيزي كه كاملاً نيازشان را برطرف مي‌‏كند، انتخاب كنند، چيزي كه در ويندوز نمي‌‏توان مفهومي‌‏ براي آن پيدا كرد.

مقايسه چند سيستم عامل

: Free BSD ديگري به نام Open Source  مقايسه بين لينوکس ،ويندوز 2000 و سيستم عامل

قابليت اطمينان
Windows 2000: تمام کاربران اين نرم افزار با صفحه آبی رنگ مرگ! در هنگام قفل کردن سيستم آشنا می باشند. قابليت اطمينان ضعيف يکی از عمده ترين معايب ويندوز است. برخي از اين ايرادات در ويندوز 2000 رفع گرديده اند. اما افزايش حجم کدها مشکلات بيشتری از نظر قابليت اطمينان را به وجود آورده است. ويندوز 2000 از منابع سيستمی زيادی استفاده مي کند و با توجه به معيوب شدن تدريجی حافظه و خراب شدن فايل های سيستمی، استفاده از سيستم برای بيش از چند ماه کار بسيار مشکلی است.
Linux: قابليت اطمينان Linux مشهور است، سرور ها غالبا برای سال ها فعال می مانند. اگرچه ورودی/خروجی ديسک در حالت پيش فرض ناهمگام می باشد که قابليت اطمينان کمتری برای عمليات مبتنی بر تعاملات دارد و ممکن است فايل سيستم را بعد از بروز اشکال در سيستم و يا قطع برق معيوب کند. اما در کل براي استفاده کنندگان Linux يک سيستم عامل قابل اطمينان محسوب می شود.
FreeBSD: FreeBSD بسيار قدرتمند است(سرور هاي فعال با دوره های عمر چند ساله دليل اين ادعا است). سيستم فايلی جديد Soft Updates ورودی و خروجی هاي ديسک را برای بهترين عملکرد بهينه مي کند و در عين حال قابليت اطمينان را براي کاربردهایی از قبيل پايگاه های داده که بر اساس تعاملات (Transactions) می باشند تضمين می کند.
کارايی
Windows 2000: ويندوز برای نرم افزارهای متداول و Desktop ها مناسب است اما قابليت تحمل بارهای سنگين شبکه را ندارد. تعداد محدودی از سازمان ها تلاش می کنند تا از آن به عنوان يک سرور اينترنت استفاده کنند. به عنوان مثال Barnesandnobel.Com که از ويندوز NT استفاده مي کند را مي توان با پيغامهای خطايی که سرور آنها معمولا توليد مي کند شناخت. حتي سايت Hotmail که متعلق به خود Microsoft (توليد کننده ويندوز) مي باشد مدتها از FreeBSD به عنوان سيستم عامل خود استفاده نمود.
Linux: Linux براي بسياری از کابران به خوبی کار می کند اما با اين وجود قابليت اجرايی تحت بار سنگين شبکه بهينه نيست. قابليت اجرايی شبکه تحت هسته لينوکس 2.3 پايين تر از ظرفيت FreeBSD با سخت افزار مشابه می باشد. با عرضه شدن هسته لينوکس 2.4 که يک حافظه مجازی جديد مشابه FreeBSD می باشد، وضعيت بهبود يافته است. از آنجاييکه هر دوی اين سيستم ها Open Source می باشند، صرفه اقتصادی بالايی دارند به همين دليل کارکرد Linux وFreeBSD به سرعت در حال همگرايی مي باشد.
FreeBSD: FreeBSD انتخاب برتر سيستم برای قابليت اجرايی بالای کاربردهای شبکه می باشد.FreeBSD از ساير سيستم هایی که روی سخت افزار يکسانی کار می کنند، بهتر و بيشتر کارایی دارد. يکی از بزرگترین و شلوغ ترين سرورهای اينترنتی به آدرس ftp://ftp.cdrom.com از FreeBSD براي خدمات رسانی به بيش از 1.2 تريليون بايت Download در روز استفاده می کند. بسياری از سرورها از FreeBSD به دليل توانایی آن در پشتيبانی از ترافيک سنگين شبکه با قابليت اطمينان و اجرای بالا به عنوان OS اصلی خود استفاده می کنند.
 
امنيت
قبل از هر چيز بايد بگوييم که امنيت يک کميت نسبي است و مطلق نيست. يعني در هيچ شرايطي نمي توان گفت که امنيت صد در صد وجود دارد. زيرا امنيت به پارامترهاي بسياري در هر شبکه وابسته است و سيستم عامل نمي تواند به تنهايي تأمين کننده امنيت باشد. امنيت واقعي يک شبکه به عوامل کوچک و بزرگ بسياري بستگي دارد. به عنوان مثال همين چند سال پيش بود که شرکت اوراکل با هزينه بالايي عده اي را اجير کرد تا با جمع آوري زباله ها و کاغذهاي باطله شرکت Microsoft به دنبال کدهاي Microsoft بگردند و با اين کار به کشفيات مهمي هم دست يافت! آيا اگر بيل-گيتس کارمندان خود را به استفاده از کاغذ خردکن براي کاغذهاي باطله موظف مي کرد چنين اتفاقي مي افتاد؟ پس مي بينيم که امنيت يک شبکه به بسياري از عواملي که ممکن است نسبت به آنها بي توجه باشيم بستگي دارد. Linux و Windows هر دو از نظر Security داراي ضعف هستند اما از اين ميان تا کنون نقاط ضعف امنيتي بيشتري در باره Windows شنيده شده است. البته بايد به اين نکته توجه داشت که Windows طيف مخاطبان بسيار بيشتري نسبت به Linux دارد. به همين دليل شايد طبيعي باشد که نقاط ضعف امنيتي بيشتري از آن کشف شده باشد.

Windows 2000: Microsoft ادعا مي کند که محصولاتش ايمن است اما هيچ تضمينی در اين مورد ارائه نمی کند. نرم افزار های آنها قابل بازنگری و بررسی توسط بقيه نمی باشد و از آنجاييکه ويندوز Close source می باشد هيچ راهی برای کاربران به منظور تشخيص و تغيير هيچ يک از مخاطرات امنيتی که معمولا درباره سيستم های ويندوز منتشر می شوند وجود ندارد.
Linux: طبيعت Open source لينوکس به هرکس اين اجازه رامی دهد که امنيت کد را مورد بررسی قرار داده و آن را تغيير دهد، اما واقعيت اين است که پايگاه کد لينوکس توسط برنامه نويسانی بی تجربه و در مدت زمانی کم تعريف شده است. هيچ سياست بازنگری رسمی برای کد وجود ندارد و به همين علت لينوکس هر سال در ليست پيشنهادات CERT برای Unix قرار دارد. اين مسئله با اين واقعيت همراه است که شرکت هايی چون Redhat به ارايه خدماتی که به ناامنی مشهور می باشند، گرايش دارند. با اين وجود لينوکس نيز از سيستم ديوار آتش قدرتمند و ابزارهای تشخيص نفوذ فراوانی پشتيبانی می کند.
FreeBSD: FreeBSD برای چندين سال تحت تست مداوم بوده است. تمامی اجزای سيستم مورد چک و بازبينی مجدد قرار گرفته اند تا اشکالات مرتبط با امنيت کشف شوند. از آنجاييکه کل سيستم Open source می باشد، امنيت سيستم توسط ديگران قابل بررسی بوده است و اين بررسی نيز به طور کامل انجام شده است. نصب اوليه FreeBSD هنوز از پيشنهاد امنيتی CERT در سال 2000 تبعيت می کند.

 دانلود مقاله

سفارش پایان نامه