انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

vنصب يك مودم دروني
مودمهاي بيروني يا اكسترنال متداولتر مي شوند ، كه به دليل فن آوري USB است . فن آوري USB نصب مودمها را بسيار ساده تر كرده است . با اين همه ، مودمهاي دروني يا اينترنال هنوز بسيار متداولتر هستند و فرض كرده ايم شما اين نوع مردم را خريده ايد .
همچنين فرض كرده ايم كه مودم شما امكانات Plug&Play دارد . Plug&Play به توانايي يك كامپيوتر در تشخيص و پيكربندي خودكار سخت افزار جديد ، بدون دخالت كاربر اشاره دارد .
اگر يك مودم قديمي را نصب مي كنيد كه Plug&Play را پشتيباني نمي كند ، لازم است مراحل اضافي اي را كه در بخش «رفع اشكال» مطرح كرده ايم اجرا كنيد .
دو شاخة برق كامپيوتر را از پريز برق شهر جدا كنيد . جعبة كامپيوتر را باز كنيد و يك شكاف (Slot) آزاد بر روي تخته مدار مادر براي مودم خود انتخاب كنيد . اين مرحله ، با آن كه ظاهراً ساده است ، براي سلامتي آيندة سيستم شما مهم است . وقتي جعبة كامپيوتر را باز كرديد بايد ابتدا به يك فلز (كه داخل كامپيوتر نيست) ، مانند لوله هاي آب يا رادياتور شوفاژ دست بزنيد تا الكتريسيتة ساكن موجود در انگشتانتان تخليه شود. تخته مدار مادر را بررسي كنيد و يك شكاف توسعة خالي پيدا كنيد . بسته به تعداد و نوع شكافهايي كه تخته مدار مادر كامپيوتر شما دارد ، بايد هنوز چند شكاف آزاد باشد . به احتمال بسيار زياد مودم شما به يك شكاف PCI نياز دارد ، كه تقريباً 7 سانتيمتر طول آن است . اگر نمي دانيد كدام شكاف از نوع PCI است به دفترچة راهنماي تخته مدار مادر مراجعه كنيد . سعي كنيد جايي مودم را نصب كنيد كه دو شكاف مجاور آن خالي باشد تا فضاي كافي در اطراف خود داشته باشد .
اگر جلوي شكاف در پشت جعبة كامپيوتر يك تيغة فلزي وجود دارد آن را باز كنيد . (پيچ مربوط به آن را در جايي مطمئن حفظ كنيد.) حال بايد مودم را در شكاف توسعه جاي بدهيد . مودم را از كيسة ضد الكتريسيتة ساكن خود بيرون بياوريد و با دقت كارت را در شكاف فرو كنيد . دقت كنيد كه دستهاي شما به مدارات مودم نخورد ، مودم را از لبه هاي كارت در دست بگيريد . طرفي كه رابطها (رابطهاي Phone  يا Line) را دارد بايد به سمت بيرون جعبه باشد .
اگر كارت را به يكباره نتوانستيد در شكاف فرو كنيد مي توانيد ابتدا يك گوشة كارت و بعد بقية كارت را در شكاف فرو كنيد . فقط احتياط را فراموش نكنيد ، فشار بيش از حد مي تواند به تخته مدار مادر ضربه بزند .
تيغة فلزي مودم حفره اي دارد كه با سوراخ متناظر آن بر روي جعبة كامپيوتر بايد همتراز شود . با پيچ مودم را در جاي خود محكم كنيد .
حال ، يك سر كابل داده هاي مودم را به رابط Line in و سر ديگر را به پريز تلفن وصل كنيد . اگر دو رابط در پشت مودم وجود داشته باشد و كنار آنها كلمه هاي Line in  و Phone نوشته نشده باشد رابطي را بيابيد كه شكل گوشي تلفن در كنار آن نقش بسته است . اين رابط ، رابط Line in نيست . كابل خط تلفن را به رابط دوم وصل كنيد . محل اتصالي كه علامت تلفن دارد براي وصل كردن يك دستگاه گوشي تلفن به كار مي رود .
اگر مودم شما امكانات صوتي داشته باشد احتمالاً محلهاي اتصال بلند گو و ميكروفون نيز بايد داشته باشد . اگر داشته باشد آنها را وصل كنيد .
آخرين مرحله ، پيكربندي مودم است . كامپيوتر را روشن كنيد . كامپيوتر بايد به طور طبيعي راه اندازي شود . اگر مودم از انواع Plug&Play باشد ويندوز بايد در زمان راه اندازي مودم جديد را تشخيص بدهد ، و مودم را به طور خودكار پيكر بندي كند . اگر ويندوز نتوانست وجود مودم را تشخيص بدهد به بخش «رفع اشكال» رجوع كنيد .
دستورالعملهايي را كه ويندوز ذكر مي كند دنبال كنيد . اگر ويندوز نتوانست برنامه هاي دستگاه رانِ مناسب براي مودم را بيابد به شما پيغام مي دهد كه ديسك حاوي برنامة دستگاه ران را در ديسك گردان قرار دهيد .

برقراري ارتباط
پيش از آن كه بتوانيد از مودم خود بهره بگيريد لازم است نرم افزار شبكه ارتباط ويندوز را نصب و پيكربندي كنيد لازم است. تنظيمهاي شبكه و برنامة Dial-Up Networking را نيز با داده هايي چون شماره تلفن دسترسي و اسم دامنة ISP (فراهم كنندة‌خدمات اينترنت) خود روز آمد كنيد .

پيكربندي ويندوز :
پيكربندي ويندوز به منظور بهره گيري از مودم ساده ، اما ضروري است . تنها وسيلة مورد نياز ، سي دي رام ويندوز است . ابتدا ، Dial-Up Networking را ـ اگر قبلاً موقع نصب ويندوز نصب نكرده ايد ـ نصب كنيد . روي My computer تقه ـ دو ضرب بزنيد . اگر نماد Dial-Up Networking را نبينيد به Control Panel برويد و روي Add/Remove Programs تقه ـ دو ضرب بزنيد . در پنجرة Setup  ، مورد Communications را انتخاب و سپس روي دكمة Details تقه بزنيد . روي مربع كنار Dial-Up Networking تقه بزنيد تا علامت تيك در آن بيابيد .
دوم ، لازم است پروتوكل شبكه (TCP/IP) را برپا كنيد . در Control Panel روي نماد Network تقه دو ضرب بزنيد . در پنجرة Configuration ، روي Add تقه بزنيد. مورد Protocol را انتخاب كنيد ، روي Add تقه بزنيد ، Microsoft ، و سرانجام (TCP/IP) را انتخاب كنيد . روي OK تقه بزنيد .
سپس ، در كادر عضوهاي شبكه ، روي مورد Dial-Up Adapter تقه بزنيد . دكمة Bindings را انتخاب كنيد و اطمينان يابيد كه در مربع كنار TCP/IP علامت تيك وجود دارد . روي OK تقه بزنيد و پنجره را ببنديد .
سرانجام ، لازم است Dial-Up Connection را برپا كنيد . روي My Computer تقه ـ دوضرب بزنيد ، روي Dial-Up Networking تقه ـ دو ضرب بزنيد ، و مورد Make New Connection را انتخاب كنيد . دستورالعملها را دنبال كنيد تا ارتباط شما برقرار شود .
رفع اشكال مودم
1.    اگر ويندوز نتوانست مودم شما را تشخيص بدهد ، برنامة Add New Hardware را به اجرا در آوريد . براي اين كار ، در منوي Start ، موارد Setting ، Control Panel و Add New Hardware را انتخاب كنيد . دستورالعملها را دنبال كنيد تا ببنيد كه آيا ويندوز مي تواند مودم را تشخيص بدهد يا نه .
2.    اگر باز هم ويندوز مودم شما را تشخيص ندهد ، مي توانيد آن را به طور دستي پيكربندي كنيد . در منوي Start موارد Setting ، Control Panel ، و Modems را انتخاب كنيد . اگر مودمي نشان داده شود ، آن را حذف (delete) كنيد و سپس روي Add تقه بزنيد . مورد Don’t Detect my Modem را انتخاب كنيد ، و روي دكمة Next تقه بزنيد . در پنجرة Instal New Modem روي دكمة Have Disk تقه بزنيد و مكان سي دي رام يا ديسكت نصب را مشخص كنيد . اگر همراه مودم شما هيچ ديسكي ارائه نشده باشد نزديكترين مودم به مدل مودم خود يا Hayes Compatible Modem را انتخاب كنيد .
3.    اگر مودم نصب شده باشد اما كار نكند ، تنظيمهاي مودم را بررسي كنيد . به Control Panel برويد و روي نماد Modem تقه ـ دو ضرب بزنيد . مودم خود را انتخاب كنيد و روي Properties تقه بزنيد . در پنجرة Connection تنظيمهاي خود را با آنچه سازنده توصيه كرده است مقايسه كنيد . در صورت لزوم آنها را تغيير دهيد و روي OK تقه بزنيد .
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

انجام پایان نامه | دانلود مقاله

سفارش پایان نامه