انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

چكيده علمي
اين پروژه در راستاي ساخت نرم افزاري براي تشخيص حروف و يا تعيين حالات عاطفي متفاوت در افراد مختلف انجام گرفته است.
در ابتدا از افراد مختلف در حالات مختلف و در ضمن اداي حروف متفاوت عكسبرداري شده و برنامه هايي براي تعيين فواصل و ويژگيهاي مختلف چهره در اين حالات توسط نرم افزار Matlab نوشته شده است.
در اين نرم افزار عكس ورودي از منبع گرافيكي خوانده مي شود و پس از انجام عملياتي مثل resize كردن، تبديل به حالت grayscale در برخي موارد، الگوريتم هاي لبه يابي، گذراندن از فيلترهاي خاص، scan كردن، انجام عمليات dilation و erosion، يافتن رنج RGB نقاط مختلف تصوير، پيدا كردن ضرايب همبستگي و تشابهات و ... مي توان كادر صورت، كادر لب و دهان، كادر چشم، كادر ابروها، فواصل و ابعاد مورد نظر را به دست آورد و با مقايسة اين اطلاعات با ديتاي موجود حالات و حروف را تشخيص داد.
اين نرم افزار مي تواند در پروژه هاي روباتيك يا براي درك حروف براي ناشنوايان مورد استفاده قرار گيرد.
 
فهرست مطالب
عنوان     صفحه
مقدمه    
فصل 1: پردازش تصوير رقمي    
-نمايش تصوير رقمي    
-مراحل اساسي پردازش تصوير    
-پردازش    
-نمونه برداري و چندي كردن    
نمونه برداري و چندي كردن يكنواخت    
نمونه برداري و چندي كردن غيريكنواخت    
-چند رابطه پايه اي بين پيكسلها    
همسايه هاي يك پيكسل    
اتصال    
-همبستگي    
-فيلتر كردن    
فيلترهاي آرام كننده    
فيلتر كردن مكان پايين گذر    
فيلتر كردن پايين گذر    
-پردازش تصوير زندگي    
مباني رنگ    
مدلهاي رنگ    
مدل RGB    
-بخش بندي تصوير    
-آشكارسازي لبه    
توصيف پايه اي    
پيوند لبه و آشكارسازي مرز    
-شكل شناسي    
گسترش و سايش    
 چند تعريف پايه اي     
 گسترش    
سايش    
فصل 2: نمودارهاي بلوكي، مراحل و نحوة انجام پروژه    
-فلوچارت برنامة لب خواني از روي چهره    
-فلوچارت برنامة تشخيص حالات از روي چهره    
-مقدمه اي بر پردازش تصوير    
عوامل دروني    
عوامل خارجي    
-گرفتن عكس    
-خواندن عكس    
-يافتن كادر صورت    
Resize كردن عكس    
تبديل عكس رنگي به حالت gray scale    
الگوريتم لبه يابي    
Scan كردن عكس    
-فيلتركردن تصوير    
-دستور strel    
-انجام dilation و erosion    
-پيدا كردن كادر لب    
-يافتن اندازه هاي مورد نظر لب    
-مقايسة اندازه ها با اندازه هاي حالات لب    
-ادامة عمليات براي تشخيص حالت    
-يافتن كادر حدودي چشم توسط correlation    
 چند تعريف پايه اي     
 گسترش    
 سايش    
فصل 2: نمودارهاي بلوكي، مراحل و نحوة انجام پروژه    
-فلوچارت برنامة لب خواني از روي چهره    
-فلوچارت برنامة تشخيص حالات از روي چهره    
-مقدمه اي بر پردازش تصوير    
 عوامل دروني    
 عوامل خارجي    
-گرفتن عكس    
-خواندن عكس    
-يافتن كادر صورت    
 Resize كردن كادر صورت    
 تبديل عكس رنگي به حالت grayscale    
 الگوريتم لبه يابي    
 Scan كردن عكس    
-فيلتر كردن تصوير    
-دستور strel    
-انجام dilation و erosion    
-پيدا كردن كادر لب    
-يافتن اندازه هاي مورد نظر لب    
-مقايسة اندازه ها با اندازه هاي حالات لب    
-ادامة عمليات براي تشخيص حالت    
-يافتن كادر حدودي چشم توسط correlation    
-دستور Corr2    
-مقايسه با اندازه هاي چشم در حالات مختلف    
-يافتن كادر ابرو    
-يافتن فاصلة دو ابرو    
-توضيحاتي در مورد بيومتريك چهرة انسان    
مقدمه    
روشهاي بيومتريك    
استخراج ويژگيهاي صورت در بيومتريك    
فصل سوم: نتايج و نكات به دست آمده از انجام پروژه    
-تغييرات ابعاد لب، چشم و ابرو    
-ابعاد لب براي افراد مختلف    
-نرماليزه كردن ابعاد    
-ابعاد قطر چشم در حالات مختلف    
-رنج RGB به دست آمده از رنگ لب    
-رنج RGB به دست آمده از رنگ پوست    
-چند مورد پيشنهادي در راستاي ادامة پروژه    
4-فهرست كلمات لاتين    
5-مراجع و منابع    

 
فلوچارت برنامة لب خواني از روي چهره

 
فلوچارت برنامة تشخيص حالات از روي چهره

 
مقدمه يا بر پردازش تصوير صورت:
صورت يك منبع قوي از اطلاعات رفتاري انسانهايت. بيان چهره نشان دهندة حالات رفتارهاي اجتماعي رگوله شده سيگنالهاي مربوط به صحبت كردن، حالات عاطفي و ... است كه مي تواند عملكرد مغز و آسيب شناسي را آشكار سازد.
اغلب سيستمهاي توصيف كنندة صوت از مدلهاي پيچيدة دو يا سه بعدي صوت را براي درك حالات مثل پيشاني، ابرو، چشمها، بيني، دهان، گونه و چانه استفاده مي كنند.
اغلب شش حالت براي درك حالات چهره وجود دارد كه عبارتند از خوشحالي، ترس، عصبانيت، تنفر، ناراحتي و تعجب.
اگر به بررسي صورت به صورت ديناميك بپردازيم تغييرات صوت مي تواند به دو دليل باشد:
1-عوامل دروني و 2-عوامل بيروني
 
•    عوامل دروني
كارهاي ممكن براي بررسي    منبع
كلاس بندي، شناسايي كامل
استنباط از عواطف و نيتهاي دروني
لب – خواني
تصميم گيري مرد يا زن بودن
تخمين سن    هويت
حالت چهره اي
صحبت
جنسيت
سن

•    عوامل خارجي
تأثيرات    منبع
سايه روشن، رنگ، ساية خود فرد، Highlight
اثرات مناظر، تجزيه، كانون، نويز تصوير، نمونه‌برداري از توزيع تابش، روشن شدن غيرمستقيم، سايه انداختن    مشاهدة هندسة صوت
روشنايي
پردازش تصوير
موارد ديگر

حالات عضلاني صورت نقش مهمي در رفتار بشر مثل سخنراني، توصيف چهره و ... اشارات دارند. پنفيلد به اين نكته دست يافته است كه مدارات عصبي كه وابسته به دست ها و صورت (بخصوص دهان) هستند نقش مهم در فعل و انفعالات ماشين دارند.
كلاً مراحل درك تصوير 6 مرحله است:
1-گرفتن عكس 2-پردازش اوليه 3-توصيف ويژگيها 4-مرحله دريافت 5-بيس اطلاعات 6-تشخيص
*گرفتن عكس: در اين پروژه براي هر حالت يا در مورد اداي هر حرف از 5 الي 9 نفر توسط دوربين ديجيتال عكسبرداري شده كه اين عكسها با كيفيت بالا در ابعاد 1536×2048 هستند.
براي بالا بردن دقت لازم است كه حروف به طور كامل توسط افراد ادا شوند و هم چنين لازم است حالات به خوبي اجرا شوند، پس ممكن است از هر فرد براي هر حالت يا هر خرف عكسهاي متعدد گرفته شود. عكسها با زمينة تيره درنظر گرفته شده اند.
اين عكسها اطلاعات آماري از ابعاد و هندسة صورت را در همة اين حالات نتيجه مي دهد.
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

انجام پایان نامه | دانلود مقاله

سفارش پایان نامه