انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر
فصل اول

1- 1    هدف
دليل وجودی يك سايت كه مهمترين بخش طراحی وب ميباشد، اين عنصر بايد درتمامی تصميماتی كه شامل بخشهای ديگر ميشود در نظر گرفته شود.به طور كلي هدف از ايجاد سايت هاي وب گرفتن اصل مطلب و پخش كردن آن بين چندين صفحه مرتبط است براي اينكه درك آن توسط كاربر آسان شود(ارائه اين صفحات در فصل دوم انجام ميگيرد.)
صرفنظرازپروژه اولين قدم هميشه يكسان است:هدف كلي پروژه راتعيين كنيد.پس درابتدا لازم است كه هدف خود را درطراحی اين سايت بيان كنم:
سايتی كه توسط اينجانب در دست طراحی است يك سايت اطلاعات گرا يا سندگرا است.اين گونه سايت های متن گرا با تأكيد روي محتويات متنی طراحی ميشوند پس نسبتآسبك،قابل دريافت از اينترنت وتا حدودی داراي كوچكترين طراحی هستند.البته ناگفته نماند كه در كنار متن از سبكهای گرافيكی (GUI)مثل آيكون ها وپنجره های گشودنی و...  نيز استفاده شده است.
هدف اين است كه كاربران بتوانند با مراجعه به اين سايت به اطلاعات زير دست پيداكنند:
دانشكده هاي دانشگاه مورد نظر،
ليست اساتيد هر دانشكده،
ليست دروس دانشكده،
اعضای هيأ ت هاي علمی دانشگاه،
مقاطع تحصيلی اعضای هيأت های علمی،
گروههاي آموزشي موجود در دانشگاه،
وتوضيح مختصری راجع به خود دانشگاه .همچنين كاربران ميتوانند ازاين سايت به سايت دانشگاه دسترسی پيدا كنند.
دراين طراحي سعي كرده ام اين نكته رادرنظر داشته باشم كه تأكيد اساسي درطراحي سايت بايد هميشه روي كاربر باشد يك سايت بايد با در نظر گرفتن توانايي هاي مشترك كاربران ساخته شود نه براي كاربر فوق العاده ابتدايي يا حرفه اي سايت ها.

1-2   انگيزه
انگيزه من درطراحی سايت كار با زبان HTML (البته كاملتر از آن XHTML ) است.چون وب جهاني كه متشكل از ميليونها صفحه وب ميباشد وهر كدام از جايي روي اينترنت قرار گرفته اند وهمه اين صفحات به شكلي از html  نوشته شده اندواز طرفي با توجه به اينكه من هيچ اشنايي قبلي با طراحي وب سايت نداشتم ويادگيري وكسب مهارت در html نسبت به زبان هاي ديگر دشوار نمي باشد تصميم گرفتم كه اين زبان را  براي اولين طراحي خود انتخاب كنم.
وبااستفاده ازامكانات زبان html وزبان هاي برنامه نويسي ديگري كه مكمل اين زبان درطراحي وب سايت هستندطراحي خودراانجام دهم.1-3    مروري بر مطالب
اين گزارش در 5 فصل گنجانده شده است در فصل دوم اين گزارش به طورمفصل درباره پروژه وساختارتمام صفحات آن صحبت مي شود.
در فصل سوم تشريح كامل زبان html   وامكانات آن انجام ميگيرد و ايجادسايت مورد نظر در اين مرحله انجام ميگيرد.
بعد از ايجاد سايت در فصل چهارم درمورد چگونگي كار با سايت ودريافت اطلاعات صحبت ميشود.
و در نهايت فصل پنجم نتيجه گيري وتحويل سايت ميباشد.فصل دوم


2-1  مقدمه
طراحی وب چيست؟
يك حرفه چند جنبه ای كه به تصميم گيری وتوليدسايت های وب مربوط می شود.سايت هاي وب به عنوان يك مكانيزم ارتباطي بين صاحبان سايت وكاربرانش وهمچنين بين خودكاربران استفاده مي شوند.
ابعاد اصلی طراحی وب عبارتند از:
محتوا: content
اين بخش شامل شكل ودسته بندی محتويات سايت است.محدوده اين بعدازروش نوشتن متن تانحوه دسته بندي،نمايش وساختاربندي آن توسط HTML گسترش مي يابد.
فناوری:technology
منظور از فناوری عناصرمختلفی از سايت است كه مشخصآ توسط فناوري های برنامه نويسی توليد ميشوند .
ديد بصری:visuals
اين بعد به طرح صفحه نمايش استفاده شده در سايت اشاره دارداين طرح معمولآ توسط HTMLوCSS يافلش ياعناصرگرافيكي ديگر ايجادمي شود.اين جنبه بصری سايت آشكارترين جنبه طراحی سايت می باشد.
جابجايي:
جابجايي سايت روي اينترنت يا به عبارت ديگر آپلود كردن فايل ها روي سرور .
هدف:
دليل وجودی يك سايت می باشد.كه درفصل اول درموردآن توضيح داده شد.
مقدارتآثيرهركدام ازجنبه هاي طراحي وب برطبق نوع سايتي كه ساخته مي شودمتغيراست.مثلآيك صفحه اصلي شخصي عمومآ ماننديك سايت فروش جنبه هاي مالي رادرنظرنمي گيرد.


2 -2 تشريح موضوع
      يك سايت وب ميتواند شامل اطلاعات زيادي راجع به يك موضوع خاص باشد اما به صفحات متفاوتي تقسيم شده است هر كدام از اين اجزا‍ء يك ايده كامل است كه در كل موضوع سهم دارد . مفهوم صفحه در قلب يك سايت وب قرار دارد .در يك تعريف ساده صفحه آن چيزي است كه دريك پنجره مرورگر ظاهر ميشود .
      ايده گزينش ساختار صحيح براي يك سايت وب توسط دسته بندي اطلاعات به مجموعه اي از صفحات غالبأ معماري اطلاعات ناميده ميشود انتخاب يك ساختار درست براي سايت پيچيده است و ميتواند تحت تأثير عوامل بسياري باشد.چون سايت درنظرگرفته شده متن گرااست پس خودبه خودساختارصفحات آن برپايه اطلاعات آن مي باشد.پس ميتوان به اين نكته رسيد كه طراحي سايت شامل تكه تكه كردن محتويات به صفحات با اندازه كوچك است.بااين تعاريف وباتوجه به عناوين فصل قبل مي توان ابتدا يك ساختاربراي صفحات درنظرگرفت ودرفصل بعدبه ايجاد آنها پرداخت.
      من تصميم گرفتم كه صفحات راطوري طراحي كنم كه كاربران درهرصفحه بتوانندبه صفحات ديگربرسندواين لازم مي سازدكه درتمام صفحات فهرست لينكهاوجودداشته باشد. كاربران بامراجعه به اين سايت قطعآ مي خواهندباسطح علمي دانشگاه وتعداداساتيدمجرب آن آشناشوندپس اين مواردبايدحتمآلحاظ شده باشد.
 
دراين قسمت ساختارهايي كه معماري كرده ام تادرفصول بعدي آنهاراطراحي كنم ارائه مي كنم :
درصفحه اوليه كه صفحه خانگي سايت ناميده ميشود دربالاي صفحه تصويري براي جلوه بيشتر به سايت درنظر گرفته شده است كه ميتواند به گونه اي معرفي براي سايت باشد.پايين تر از آن تاريخ را جاسازي كرده ام تا سايت را تازه تر نمايش دهد.(اين قسمت درتمام صفحات ديده مي شود.)
درسمت راست صفحه پيوند هايي به صفحات ديگر قرار داده ام كه اين قسمت نيزدر تمام صفحات زيرين سايت نيز ديده ميشود.پايينترازاين پيوند ها يك فرم در نظر گرفته شده است تا كاربران بتوانند پيشنهادات خود را به email  من send  كنند.
 صفحه خانگي سايت به گونه اي است كه كاربر بايد بااستفاده از پيوند ها وارد صفحات زيرين شود در اولين صفحه به جز موارد گفته شده در بالا يك پيش صفحه نمايش وجود دارد كه حاوي متن خوش آمد گويي به كاربران است.صفحه خانگي عمومآ اولين صفحه سايت است كه بازديد ميشود اين صفحه به عنوان نقطه ورودي به سايت عمل ميكند وبايد برجسته باشد وظاهري متفاوت از ديگر صفحات سايت داشته باشد.


كاربر از صفحه خانگي گزينه اي را انتخاب ميكند و از اين نقطه بازديد خود را شروع ميكند بايد درنظر گرفته شود كه صفحات فرعي حداقل ذاتآ از سبك و هدايت صفحه خانگي پيروي كنند. همانطور كه ديده خواهد شد من درتمام صفحات عناصر هدايت (فهرست) را قرار داده ام تا مبادا صفحات فرعي كه شامل محتويات هستند مجزا شوند.
چند نمونه ازفعاليت هايي كه كاربر مي تواندبامراجعه به سايت انجام دهد :           


                 

   كاربر        دستيابي به ليست
                      اساتيددانشگاه            كاربر          دستيابي به مدارج
                                                                        اعضاي هيآت علمي

 

 
 كاربر             مشاهده كردن                كاربر                كسب اطلاعات
                گروههاي اموزشي                                       راجع به دانشگاه

نتيجه گيري

همان طوري كه گفته شد بنيادي ترين بخش يك سايت وب صفحه مي باشد وطرح صفحه هميشه كمك به استفاده كاربر ازصفحه است بعدازانتخاب ساختاربراي سايت خود بايدكارراشروع كردوبااستفاده ازفناوريهاي برنامه نويسي طرح خودراعملي كردوآنرابه نمايش گذاشت درفصل بعد كه پايه ترين قسمت طراحي است به طور جامع درباره كدنويسي بازبانxhtml ودركنارآن قابليت هاي css  و javascript در notpad ومرحله به مرحله ايجاد صفحات مورد نظر صحبت خواهد شد.
يك طراح صفحه وب اگر از زبان html استفاده كند مهمترين قسمت كارش  كدنويسی است كه بايد در اين زمينه تسلط كامل داشته باشد.اميدوارم بتوانم باتوضيحات خوددرباره اين زبان به طوركامل شمارابااين زبان آشناكنم.
  
فصل سوم

3-1مقدمه
HTML  مخفف HYPERTEXT MARKUP LANGUEGE  مي باشد كه داراي دو ويژگي اصلي است:

1.ابر متن HYPER  TEXT
يعني به كمك آن ميتوان به هر صفحه وب روي اينترنت رفت به عبارت ديگر اطلاعات موجود در وب را ميتوان از جهات مختلف مورد دسترسي قرار داد.

    2 .سراسري بودن UNIVERSALITY    
به اين معني است كه چون سند هاي HTML به صورت فايل هاي متنی ساده ذخيره ميشوند  به صورت مجازی هر كامپيوتری ميتواند يك صفحه وب رابخواند مهم نيست كه مراجعه كننده از ماشين WINDOWS  استفاده مي كند يا MACINTOSH يا...  پس با اين روش درهاي وب روي همه باز است.
 با توجه به اينكه زبان HTML يك زبان اوليه وقديمي است ونميتوان فقط با تكيه بر آن همه چيز رابيان كرد در نتيجه سازمان ملل متحد براي وب كه
 WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C) ناميده ميشود تصميم گرفت كه زبان HTML را به صورت قويتر با قابليت انعطاف بيشتر وتوانمندتر توسط XML( كه يك زبان براي ايجاد زبانهاي ديگر است) بيان كند كه XHTML  ناميده شد.
من دركنار XHTML از CSS
(CASCADING STYLE  SHEETS)            
  براي قالب دهي وايجاد ظاهر حرفه اي براي سايت استفاده كرده ام.
وازطرفي بسياري از جلوه هاي پرطرفدار در صفحات وب خيلي كم به (X)HTML مربوط ميشوند اينها بهJAVA SCRIPT  مربوط ميشوند مثلآ قراردادن تاريخ وزمان فعلي در سايت كه باعث نمايش تازه بودن سايت ميشوند كه من در اينگونه موارد از اين زبان استفاده كرده ام.
براي نمايش تصاوير و جلوه دادن بيشتر به سايت از برنامه هاي    PAINT  و FOTOSHOP  
استفاده كرده ام.
كدنويسي براي طراحي وب سايت توسط زبان (X)HTML ميتواند در هر واژه پردازي انجام گيرد از آن جمله WORDPAD,NOTPAD,MICROSOFT WORD ميباشدكه من كدنويسي ام رادر  NOTPAD  انجام داده ام.
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

انجام پایان نامه | دانلود مقاله

سفارش پایان نامه