انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

مقدمه
خلاصه اجرايي پيش روي، حاوي يافته هايي است كه در ارزيابي فاز اول فعاليت ايجاد كتاب خانه هاي الكترونيكي سلامت(eLib) بدست آمده است. انگيزه اصلي ايجاد eLib به واسطه نتايج حاصله از هم انديشي كنفرانس منطقه‌اي Library Virtual در تهران بود كه توسط دفتر منطقه‌اي حوزه مديترانه شرقي [EMRO] سازمان جهاني بهداشت و معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت متبوع در سال 1380 برگزار شد.
هدف اصلي اين برنامه درگير كردن جامعه آموزش عالي علوم پزشكي در ايجاد و شكل دهي، اجرا و پياده سازي كتاب خانه الكترونيكي سلامت مي باشد.
بر اساس ارزيابي هاي انجام شده، پروژه eLib در رابطه با اهداف مورد نظر اقدامي مناسب محسوب مي شود كه در دستيابي به بيشتر اهداف خود موفق خواهد بود.
اين برنامه در فاز مطالعاتي با توجه به حوزه هاي مختلفي كه در آن تعريف شده بود، به نتايج با ارزشي رسيد بطوري كه به خوبي خواهد توانست، همان گونه كه مي‌خواهد پرسنل نظام بهداشت و درمان را با خود همراه كند.
يكي از موفقيت هاي بارز برنامه eLib ، ايجاد روابط بين جوامع آموزشي پژوهشي علوم پزشكي و توسعه مهارت ها مي باشد. تجارب عملي مهم حاصل از شيوه هاي الكترونيكي و مسائل مربوط به آن، حاصل كار اين برنامه مي باشد كه در آينده براي جامعه آموزش عالي بسيار ارزشمند خواهد بود.
با توجه به مقوله هاي بدست آمده زير، كتابخانه الكترونيك سلامت سهم بزرگي در ايجاد ارزش هاي افزوده دارد:
•    انسجام - eLib  هماهنگي و ساختار لازم را در ايجاد اين حوزه ارائه مي نمايد .
•    جامعيت  – در برنامه eLib، گستره بزرگي از مدل ها و شيوه هاي مختلفي مورد بررسي و آزمون قرار مي گيرد، كه براي انتخاب شيوه ها، اطمينان بيشتري را ايجاد مي نمايد.
•    پوشش  – برنامه e-Lib اين حسن را دارد كه گستره بسيار وسيع تري از دانشگاهها در ايجاد تكنيك هاي الكترونيكي مشاركت نمايند كه احتمالاً اين مشاركت در حالات ديگر تحقق نمي يافت.
•    خلاقيت  –  فراخواني هاي رقابتي برنامه eLib براي اخذ پيشنهادها منجر به بروز خلاقيت هاي بيشتري مي شود.
•    تجزيه و تحليل  – با توجه به بررسي هاي انجام شده، علت بسياري از كاميابي ها و ناكامي هاي در برنامه e-Lib در ساير كشورها مشخص خواهد شد.
•    تجربه هاي عملي  – برنامه eLib نشان داده كه جوامع كتاب خانه‌اي در اجراي تكنيك هاي الكترونيكي حضور گسترده ايي مي توانند داشته باشند.
•    انتقال تجربه  – در برنامه e-Lib تجارب آموخته شده به طور گسترده ايي به كليه بخش ها منتقل، از دوباره كاري هاي غير ضروري جلوگيري خواهد نمود.
بر اساس مطالعاتي كه در طي اين ارزيابي صورت گرفت، مشخص شد كه تاثير e-lib براي جوامع كتابخانه‌اي بين المللي و ملي در سطح بسياري از كشورها بسيار خوب بوده است. شايان ذكر است كه e-Lib تاثيري بسيار مثبتي بر ناشران و ساير سازمان هاي دولتي مرتبط نيز داشته است. در ارزيابي مذكور، در آغاز چهار پرسش كليد در خصوص e-Lib مطرح گرديد. در واقع پاسخ به اين پرسش ها بود كه يافته هاي اصلي ارزيابي را به طور خلاصه بدست داد.

اين پرسش ها عبارت بودند از:
1 – آيا برنامه e-Lib ارزش افزوده مورد نظر را ارائه و آيا اين مزيت ها ميزان اعتباري را كه معاونت تحقيقات و فن آوري به آن اختصاص داده است را توجيه خوهد كرد؟
بله (با توجه به شناختي كه از آغاز “برنامه” وجود داشت) تشريح برنامه نيز بر اين مهم تاكيد نمود.
بازنگري ها نشان داد كه در بسياري از موارد، راهبرد صحيحي در رابطه با برنامه اتخاذ شده است. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه بسياري از مطالب علمي توليد شده به واسطه فاكتورهايي چون رشد سريع كاربري عمومي اينترنت و با استفاده از e-Lib موجود در ساير كشورها بوده است. همه افراد ذي نفع در جامعه اطلاعات آموزش عالي تحت تاثير اين مقوله قرار گرفته و از آنها استفاده خواهند نمود. در سطح ملي نيزe-Lib يكي از مقوله هاي مهم در كاربري اين مطالب مي باشد.
e-Lib از طريق ايجاد توازن در شيوه پردازش جامعيت مطالب علمي و با توجه به روش آن كه بخشي بزرگي از جامعه را به طور غير مستقيم درگير مي كند، ارزش‌هاي افزوده ايي را ارائه كرده است.
    براي انجام اين مهم، e-Lib براي بسياري از فعالان اصلي، نوعي درك عملي را به ارمغان آورده است كه پشت سرگذاري چالش هاي پيش روي را بسيار راحت‌تر مي كند.

2 – آيا با توجه به ضرورت تخصيص چند بخشي اعتبار مالي به طرح كتاب خانه الكترونيك سلامت در جهت اتمام پروژه هاي خود، اتخاذ چنين برنامه ملي كنترل شده، منافعي را بدنبال خواهد داشت؟
گزينش چنين برنامه ملي كنترل شده، سبب خواهد شد كه e-Lib بتواند مقوله‌هاي پيش روي اين موضوع را كه مسلماُ از طريق ديگر قابل انجام نبود، تحت پوشش خود قرار دهد.
بايد اذعان كرد كه بدون ساختار تعريف شده و مصوب طرح در شوراي پژوهش علوم پزشكي و هماهنگي «دبيرخانه تكفاب»، بسياري از منافع حاصل از پوشش جامع و فراگيري اين مقوله ها، هم چنين درك بهتر ان ها و اجتناب از دوباره كاري ها به دست نمي‌آمد. در صورتي كه فازهاي اجرايي e-Lib هر يك جداگانه در نظر گرفته شود، پروژه هاي بزرگ به تعداد پروژه هاي كوچك تري تعريف خواهند شد، احتمالاً خدمات و فرايند ارزيابي و بادوام‌تري ارائه مي شد. در واقع رويكرد وسيع فازهاي اول و دوم مطالعاتي، سبب خواهد شد كه در فازهاي اجرايي e-Lib فعاليت ها به صورت مجموعه هاي كوچك و بسيار متمركزتر تعريف شوند.

3 – با در نظر گرفتن ساختار اتخاذ شده براي برنامه e-Lib ، آيا برنامه با توجه به چارچوب تعريف شد، و به نحو موثري هدايت شده است؟
    مديريت برنامه e-Lib در درجه نخست به عهده دفتر توسعه و هماهنگي اطلاع رساني پزشكي و دبيرخانه تكفاب بوده است. اين برنامه، عليرغم پيچيدگي و اينكه مديريت درگير جوانب بسياري بوده، به طور موثر و موفقي اجرا و هدايت شده است. اگر چه مديريت در جريان جزئيات پروژه قرار نداشت، ولي شواهد حاكي از اين است كه مشكلات پروژه‌اي ناشي از ضعف مديريت وجود نداشته است.

4 – تاثير برنامه بر جوامع مختلف ذي نفع ( Stakeholder) چگونه بوده است؟
    تاثير اين برنامه در خصوص جامعه كتاب خانه‌اي بسيار خوب بوده و ديد مثبتي كه جوامع كتاب خانه ايي، در خصوص e-Lib ارائه داده اند در بررسي داخلي مد نظر قرارگرفت. بايد در نظر داشت كه در صورت عدم ارائه e-Lib چنين اجماعي بين جوامع كتاب خانه ايي حاصل نخواهد شد. پشتيباني بسيار شايان توجه پروژه هاي ملي تكفا از طرحهاي الكترونيكي نظير اين “برنامه” خود نمايانگر ديد مثبت گروهاي نظير در اين خصوص مي‌باشد. ناشران و كارگزاران آنها نيز به دلايل تجاري، مجبور به حركت موازي با برنامه e-Lib خواهند بود به اين ترتيب درگيري آن ها با برنامه e-Lib روابط كاري بسيار موثري را براي استفاده از خدمات الكترونيكي در آموزش و پژوهش علوم پزشكي و هم چنين اطلاعات بسيار ارزشي در خصوص كاربران براي آن ها فراهم خواهد آورد . تاثير “برنامه e-Lib» در خصوص جوامع آكادميك روندي آهسته تر خواهد داشت؛ چرا كه حوزه كاري آن ها داراي عناوين بسيار وسيعي مي باشد. با اين همه، اهميت “برنامه e-Lib” به طور فزاينده ايي براي كل جوامع آموزشي پژوهشي علوم پزشكي روز به روز بيشتر مي‌شود.

 
كليات
در طي چند سال گذشته نوعي گذر از اطلاعات الكترونيكي، به عنوان حوزه تخصصي كه به طور كلي مورد پذيرش قرار گرفته است ديده مي شود. در كنار ان، ظرفيت هزينه هاي معين بسياري از حوزه هاي مربوط به شدت تغيير يافته است اين حوزه ها عبارتند از:
•    دسترسي عمومي به اينترنت
•    دسترسي عمومي به html و مرورگرهاي چند رسانه ايي
•    دسترسي به پهناي باند بالا
•    ذخيره بالاي ظرفيت اطلاعات
•    قابليت هاي چند رسانه ايي
•    پويشگري (اسكن كردن ) و OCR
•    چاپ (پرينت)

در سال 1371 اين امكان وجود داشت كه بتوان تاثير خدمات اطلاعات الكترونيكي را به عنوان تاثير حاشيه اي، ناديده گرفت. ولي در پايان سال 1381 با توجه به اثرات اين مقوله در بسياري از حوزه ها، مثل دانشگاه ها، ديگر نمي شد تاثير اين خدمات را ناديده گرفت.
    البته درسالهاي اوليه دهه 1370 ،ماهيت بسياري از اين تحولات قابل شناسايي بود و مي شد دريافت كه آن ها در تامين اطلاعات براي آموزش عالي، نقش و تاثيرات عميقي به دنبال خواهند داشت.

مزيت هاي حاصل براي بخش آموزش و پژوهش علوم پزشكي
در حال حاضر توسعه مستمر در حوزه هاي دسترسي به اطلاعات، يكي از مقوله هاي راهبردي عمده براي دانشگاه محسوب مي شود كه پرسش هاي بسيار اساسي و معقولانه‌اي را در رابطه با برخي جوانب امكانات دانشگاه هاي سنتي مطرح مي كند. به ويژه مقوله هاي مهم مربوط به نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در آموزش علوم پزشكي تاثير خيلي زيادي در اهداف اين برنامه در سالهاي آينده خواهد داشت:
اين موارد عبارتند از:
•    منافع بالقوه : اهميت ICT روز به روز در محيط هاي كاري و جامعه بيشتر خواهد شد. در صورت استفاده عاقلانه از ICT، در زمينه يادگيري، آموزش، مديريت و اداره و پشتيباني فرايند هاي پژوهشي، هزينه ها كاهش و كارايي بيشتر مي شود.
•    دسترسي به تعليم و تربيت : بخش هاي مختلف جامعه دانشگاهي، تاكيد بر مشاركت بيشتر در امر تعليم و تربيت را به خصوص در برآوردن نيازهاي مربوط به يادگيري هاي دراز مدت، دارند.

جهاني سازي
ماهيت جهاني اينترنت، فرصت هايي را براي دانش جويان و اساتيد و پژوهشگران فراهم آورده است، همين امر اين امكان را براي وزارت متبوع فراهم خواهد آورد كه بتواند رويه خود را در خصوص تسهيلات دسترسي به منابع اطلاعات، تغيير دهد و از فرصت‌هاي بزرگتر در جهت افزايش مشاركت بين المللي استفاده نمايد.

مديريت راهبردي:
چشم انداز وسيع و بسيار راهبردي تر منافع ICT در رابطه با آموزش علوم پزشكي و چگونگي تحقق اين منافع بايد ترسيم گردد. آموزش و پشتيباني پرسنل و دانش جويان در زمينه مهارت هاي ICT، يكي از موارد اساسي در جهت توسعه و تحقق فرصت هاي بزرگ مي باشد.

برنامه ها و سازمان هاي مربوط
    “برنامه eLib” يكي از چند فعاليتي است كه براي استفاده از كاربردهاي ICT براي آموزش علوم پزشكي قابل اجرا خواهد بود. قلمروهاي eLib به وضوح تعريف نشده است و اين برنامه هم پوشاني و روابط متقاطع زيادي با ديگر برنامه ها و پروژه هاي مربوط به اين حوزه خواهد داشت.

 
اهداف eLib
     برنامه eLib، بسياري از مقوله هاي راهبردي مربوط به تامين اطلاعات را براي بخش آموزش علوم پزشكي در برمي گيرد. نتايج پيش بيني شده eLib، همان طور كه در فراخواني اوليه براي پيشنهادها بيان و در حوزه هاي اصلي تعيين شده در “برنامه” طبقه بندي شد، كه اهم آنها عبارتند از:

تحويل مقاله و مدارك الكترونيكي
•    خدمات كاري كه در طي اجراي برنامه به صورت خود ايستا عمل خواهند كرد.
•    نمايش منافع اين برنامه به كتاب خانه ها و كاربران نهايي و ارزش مالي آن به بخش سرمايه گذار آموزش علوم پزشكي در كتاب خانه ها
•    قيمت پايين تر ارائه خدمات
•    خدمات بهتر

ايجاد و توسعه نشريات الكترونيكي
•    پروژه هاي مربوط به نشر موازي هر دو شكل الكترونيكي وسنتي انتشارات مهم و وزين  و نشريات تخصصي با حجم كم
•     ارتقاي اشكال جديد نشريات الكترونيكي براي نشان دادن امكاناتي فراتر از نشريات موازي
•    تعداد كم نشريات الكترونيكي پر مخاطب (بدون مشابه چاپي ) كه روي ويژگي هاي خاصي تاكيد دارند و فقط در شكل الكترونيكي آن قابليت انتشار دارند.
•     استفاده گسترده تر از شيوه هاي ارتباطات غير رسمي بين شبكه ها مثل خدمات قبل از چاپ
•    صرفه جويي قابل ملاحظه در فضاي كتاب خانه هاي دانشگاهي به واسطه انجام فايل هاي پشتيباني
•    دسترسي ساده پژوهش گران و دانشجويان

تاسيس ساير انتشارات درخواستي پژوهشگران
•    تعداد كمي از مدل هاي انتشاراتي در خواستي براي سطوح آموزشي دانشگاهي مناسب مي باشند.
•    مجموعه‌اي از مطالب الكترونيكي كه براي مشتري خاص موجود مي باشند.
•    سازو كارهاي ساده براي مجموعه پرداختي كپي رايت (در آينده نزديك)
•    كاهش فشار در خصوص مطالب كتاب خانه اي

آموزش / آگاهي
•    افزايش بارز در سطح دانش مربوطه و توانايي هاي مرتبط در ميان پرسنل كتاب خانه و ساير افراد مسئول استفاده از منابع اطلاعات شبكه ايي
•    پيشرفت در ارتقاي آگاهي جامعه از ارزش منابع اطلاعات شبكه‌اي و هم چنين نقش اين منابع در توسعه مدل هاي جايگزين براي تامين اطلاعات
•    بهبود قابل ملاحظه در كيفيت آموزش ارائه شده به كاربران نهايي از طريق ايجاد تكنيك هاي آموزشي موثر توسط پرسنل كتاب خانه .
دسترسي به منابع شبكه
•    ارتقاي آگاهي به منابع اطلاعات شبكه، تفحص در مقوله هاي مرتبط با اجراي خدمات در مقياس بزرگ و اطمينان از در گير شدن جامعه علوم پزشكي در فرايند توسعه‌اي در سطح ملي و بين المللي

پشتيباني از فعاليت ها و اقدامات اوليه
•    مقوله هايي مشتمل بر دسترسي شبكه و تعرفه ها، پايش توسعه استانداردها، مطالعات امكان سنجي مراكز داده انساني، پايگاه داده كتاب شناسي يك پارچه، سيستم هاي مديريتي كتاب خانه‌هاي علوم پزشكي

لازم به ذكر است كه اهداف مندرج در گزارش، وسيع تر از اهداف eLib مي باشد و به برخي از آن اهداف در پروژه هاي ديگر پرداخته شده است. از همين رو، eLib بايد در درجه نخست در رابطه با اهداف خود، مورد ارزيابي و داوري قرار گيرد.

گزارش تفصيلي و نتايج مقالات فني فاز اول اين طرح چندين مجلد تهيه گرديده كه كليه جوانب مهم جهت ايجاد و توسعه كتابخانه الكترونيك سلامت چه در سطح دانشگاهي و چه در سطح ملي را بيان نموده است. اميد است با تامين منابع مالي مورد نياز هر چه زودتر شاهد اجراي اين طرح در سطح ملي و بهره گيري از نتايج ارزشمند آن باشيم.
 
پشتيباني از فعاليت ها و اقدامات اوليه
فرايند پشتيباني شامل مواردي از قبيل نحوه دسترسي به شبكه و تعرفه‌ها، پايش‌توسعه استانداردها، مطالعات امكان‌سنجي، پايگاه داده كتاب شناسي يك پارچه، سيستم هاي مديريتي كتاب خانه مي باشد.

.


انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

انجام پایان نامه | دانلود مقاله

سفارش پایان نامه