انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

  طراحي صفحات اختصاصي
       وب سايت آموزشي
         دوره هاي آموزشي

اين صفحه شامل دو قسمت مي باشد : مشخصات دوره ها و نكات لازم
قسمت اول مشخصات دوره ها شامل نام دوره, طول دوره, تاريخ شروع, هزينه دوره و توضيحات مي باشد و با هر مرتبه كليك دكمه Add رويه  AddTextEdu‏ فراخواني مي شود كه 5 پارامتر از نوع TEdit دارد و معادل مشخصات دوره مي باشند. با فراخواني اين رويه اطلاعات وارد شده براي هر قسمت به ترتيب در آرايه هاي Title,  Name, Date, MarkMو  Textكه از نوع String هستند ذخيره مي شوند البته در صورتي كه هر كدام از مشخصات فوق تعيين نشده باشد آن محل از آرايه با رشته تهي مقدار دهي مي شود.
بعد از مقدار دهي آرايه ها انديس آنها ) ( i افزايش مي يابد و فيلدهاي مربوطه براي ورود اطلاعات بعدي پاك مي شود.
در قسمت دوم  (نكات لازم) مي توان هر چند نكته مورد نظر را درباره دوره هاي آموزشي وارد كرد با ورود هر نكته بايد دكمه Add كليك شود به اين ترتيب هر نكته در آرايه اي به نام Point از نوع String ذخيره مي شود. البته مي توان از طريق دكمه تنظيم قلم مشخصات متن مورد نظر مانند سايز, رنگ, نوع و غيره را تعيين نمود.
در قسمت طراحي صفحه دوره هاي آموزشي با استفاده از يك رويه ابتدا با توجه به تعداد دوره ها كه توسط متغير ) ( i نگهداري مي شود جدول مربوطه پر مي گردد كه براي اين كار از يك حلقه While   استفاده شده است و براي اينكه طراحي زيباتر شود براي سطرهاي جدول دو رنگ در نظر گرفته شده است , به همين علت دستورات ايجاد سطرهاي جدول در حلقه While   دوبار تكرار شده است كه هر مرتبه يك رنگ براي سطر جدول انتخاب شده است و پس از ايجاد هر سطر جدول انديس حلقه يك واحد افزايش مي يابد . البته قبل از اجراي دستورات ساخت سطرهاي جدول در قسمت دوم متغير حلقه با تعداد دوره هاي آموزشي مقايسه مي شود كه اگر متغير حلقه برابر تعداد دوره هاي آموزشي يا از آن بزرگتر است كنترل از حلقه خارج شود .
 بعد از اتمام ساخت جدول با توجه به تعداد نكات وارد شده يا به عبارتي تعداد اعضاي آرايه Point  كه توسط متغير (n) نگهداري مي شود قسمت دوم صفحه دوره هاي آموزشي طراحي مي شود كه ابتدا يك سطر با عنوان  (نكات) داريم و سپس نكات مورد نظر در صفحه قرار مي گيرد. براي قرار دادن نكات در صفحه از رويه ReplaceText استفاده مي شود در اين رويه ابتدا فونت صفحه با توجه به مشخصات قلم كه تعيين شده است تنظيم مي شود و سپس متن درج مي گردد .
مقالات
اگر اين صفحه از وب سايت نوع آموزشي انتخاب شده باشد مي توان با وارد كردن اطلاعات لازم آن  را در وب سايت خود مشاهده كرد. در اين صفحه عنوان, تاريخ و متن مقالات بايد مشخص شود كه هر مرتبه بعد از تعيين اطلاعات بايد دكمه Add كليك شود. به اين ترتيب با فراخواني رويه AddText كه شامل 3 پارامتر است دو پارامتر از نوع TEdit و يك پارامتر از نوع TMemo, اطلاعات مشخص شده به ترتيب در آرايه هاي Title, Date و Text كه از نوع String هستند ذخيره مي شود البته در صورتي كه هر كدام از مشخصات فوق تعيين نشده باشد آن محل از آرايه با رشته تهي مقدار دهي مي شود
بعد از مقدار دهي آرايه ها انديس آنها ) ( i افزايش مي يابد و فيلدهاي مربوطه براي ورود اطلاعات بعدي پاك مي شود.
در قسمت طراحي صفحه مقالات با توجه به تعداد مقالات كه توسط متغير ) ( i نگهداري مي شود ابتدا يك حلقه For عنوان و تاريخ مفالات را در قسمت بالاي صفحه درج مي كند كه عنوان مقالات لينكي است به متن آنها . سپس سطري با عنوان  (متن مقالات) خواهيم داشت و بعد از آن متن مقالات قرار دارند كه اين قسمت صفحه هم توسط يك حلقه For پياده سازي مي شود. با توجه به اينكه مي توان براي متن مقاله قلم را به دلخواه تنظيم نمود براي قرار دادن متن ها در صفحه از رويه ReplaceText استفاده مي شود در اين رويه ابتدا فونت صفحه با توجه به مشخصات قلم كه تعيين شده است تنظيم مي شود و سپس متن درج مي گردد. در انتهاي  متن هر مقاله لينكي به موضوع مقاله قرار دارد.
 
صفحه خودآزمايي/ نمونه سوالات

 اين صفحه, صفحه ديگري از وب سايت نوع آموزشي است كه اگر انتخاب شده باشد مي توان با وارد كردن اطلاعات لازم آن  را در وب سايت خود مشاهده كرد. بعد از تعيين عنوان صفحه, عنوان هر خودآزمايي بايد مشخص شود و سپس سوالات و جوابهاي هر آزمون تعيين مي شود كه بعد از وارد كردن اطلاعات مربوط به هر سوال و جواب بايد دكمه Add كليك شود به اين ترتيب با فراخواني رويه AddText اطلاعات عنوان خودآزمايي, سوال و جواب در آرايه هاي Title, Date و Text ذخيره مي شود البته با اين شرط كه فيلدهاي مربوطه خالي نباشد در غير اين صورت آن محل از آرايه با رشته تهي مقدار دهي مي شود. بعد از مقدار دهي آرايه ها انديس آنها ) ( i افزايش مي يابد و فيلدهاي مربوطه براي ورود اطلاعات بعدي پاك مي شود.
با توجه به اينكه هر خودآزمايي بيش از يك سوال دارد در اين حالت كه از رويه AddText استفاده مي شود فيلد عنوان نبايد پاك شود , به هين منظور متغير Test از نوع Boolean تعريف شده است كه اگر اين متغير مقدار False داشته باشد فيلد عنوان پاك مي شود در غير اين صورت اطلاعات فيلد باقي مي ماند . اين متغير در زمان طراحي صفحه خودآزمايي وب سايت نوع آموزشي مقدار True دارد و ساير قسمتهايي كه از رويه AddText استفاده شده است مقدار False دارد.
براي اينكه بتوان اطلاعات مربوط به خودآزمايي ديگري را وارد نمود بايد Add گروه خودآزمايي كليك شود, با اين كار فيلد عنوان خودآزمايي پاك مي شود و كنترل روي اين فيلد براي ورود نام خودآزمايي ديگري قرار مي گيرد. همچنين به علت اينكه در قسمت طراحي به تعداد سوالات هر خودآزمايي نياز است تا طراحي هماهنگ شود از آرايه اي به نام CountQuestion از نوع Integer استفاده شده است كه هر محل آرايه تعداد سوالات هر خودآزمايي را نگهداري مي كند. با كليك دكمه Add اين آرايه مقداردهي مي شود.
در قسمت طراحي صفحه خودآزمايي با توجه به تعداد خودآزمايي ها كه توسط متغير ) (GroupCount نگهداري مي شود ابتدا يك حلقه For عناوين خودآزمايي ها را در قسمت بالاي صفحه درج مي كند كه عنوان هر خودآزمايي لينكي به سوالات آن خودآزمايي است.
با توجه به اينكه نام يك خودآزمايي در تمام سوالات آن مشترك است  براي بدست آوردن نام يك خودآزمايي هر بار متغير حلقه بايد به تعداد سوالات آن خودآزمايي افزايش يابد , البته در اولين گروه نيازي به اين تغيير نيست. اين عمليات با يك حلقه If-Else پياده سازي شده است .
در قسمت دوم صفحه خودآزمايي, سوالات هر خودآزمايي وجود دارد كه عمليات درج سوالات به تعداد آزمون ها است و در هر آزمون هم با توجه به تعداد سوالات بايد عمليات درج سوال مربوطه در صفحه انجام شود كه اين كار با يك حلقه For روي تعداد آزمون ها و يك حلقه While روي تعداد سوالات هر خودآزمايي انجام مي شود . در انتهاي سوالات هر آزمون هم يك لينك به پاسخهاي آزمون وجود دارد .
در قسمت دوم صفحه خودآزمايي, پاسخهاي خودآزمايي ها قرار دارد كه از منطقي مشابه سوالات براي پياده سازي اين قسمت استفاده شده است, البته در انتهاي پاسخهاي هر خودآزمايي هم يك لينك به عنوان خودآزمايي وجود دارد .

صفحه اعلام نتايج
اگر اين صفحه از وب سايت نوع آموزشي انتخاب شده باشد مي توان با وارد كردن اطلاعات لازم آن  را در وب سايت خود مشاهده كرد.
اين صفحه شامل دو قسمت مي باشد : مشخصات جدول نتايج و نكات لازم مربوط به هر نتيجه .
قسمت اول مشخصات جدول نتايج شامل عنوان آزمون, نام و نام خانوادگي افراد, نمره تئوري,نمره عملي و توضيحات مي باشد و با هر مرتبه كليك دكمه Add رويه  AddTextEdu‏ فراخواني مي شود كه 5 پارامتر از نوع TEdit دارد و معادل مشخصات جدول نتايج مي باشند. با فراخواني اين رويه اطلاعات وارد شده براي هر قسمت به ترتيب در آرايه هاي Title,  Name, Date, MarkMو  Textكه از نوع String هستند ذخيره مي شوند البته در صورتي كه هر كدام از مشخصات فوق تعيين نشده باشد آن محل از آرايه با رشته تهي مقدار دهي مي شود.
بعد از مقدار دهي آرايه ها انديس آنها ) ( i افزايش مي يابد و فيلدهاي مربوطه براي ورود اطلاعات بعدي پاك مي شود.
در اين قسمت نيز با توجه به اينكه براي هر عنوان آزمون بيش از يك فرد وجود دارد, بنابراين در صورتي كه از رويه AddTextEd براي طراحي صفحه نتايج استفاده شود فيلد عنوان نبايد پاك شود , به همين منظور متغير Result از نوع Boolean تعريف شده است كه اگر اين متغير مقدار False داشته باشد فيلد عنوان پاك مي شود در غير اين صورت اطلاعات فيلد باقي مي ماند . اين متغير در زمان طراحي صفحه نتايج وب سايت نوع آموزشي مقدار True دارد و ساير قسمتهايي كه از رويه AddTextEd استفاده شده است از جمله صفحه دوره هاي آموزشي , مقدار False دارد.
بعد از ورود اطلاعات هر جدول تتيجه, مي توان هر چند نكته مورد نظر خود را درباره جدول تتيجه وارد نمود با ورود هر نكته بايد دكمه Add كليك شود به اين ترتيب هر نكته در آرايه اي به نام Point از نوع String ذخيره مي شود. متغير (n) تعداد نكات و يا انديس آرايه Point را نشان مي دهد. البته مي توان از طريق دكمه تنظيم قلم مشخصات متن مورد نظر مانند سايز, رنگ, نوع و غيره را تعيين كرد.
براي اينكه بتوان اطلاعات مربوط به جدول تتيجه ديگري را وارد نمود بايد Add گروه جدول تتايج كليك شود, با اين كار فيلد عنوان آزمون پاك مي شود و كنترل روي اين فيلد براي ورود عنوان آزمون ديگري قرار مي گيرد. در ضمن اينكه چون در قسمت طراحي به تعداد افراد هر آزمون و نكات مربوط به هر آزمون نياز است تا طراحي هماهنگ شود از آرايه هايي به نامهاي CountResult  وCountPoint  از نوع Integer استفاده شده است كه هر محل از آرايه ها به ترتيب تعداد افراد و تعداد نكات را نگهداري مي كنند. با كليك دكمه Add اين آرايه ها مقداردهي مي شود.
در قسمت طراحي صفحه نتايج با توجه به تعداد نتايج آزمون ها كه توسط متغير ) (GroupCountنگهداري مي شود ابتدا يك حلقه For عناوين آزمون هايي كه نتيجه آنها اعلام شده است را در قسمت بالاي صفحه درج مي كند كه هر عنوان لينكي به جدول تتيجه آن آزمون است.براي بدست آوردن نام آزمون هر بار متغير حلقه بايد به تعداد افراد آن آزمون افزايش يابد , البته در اولين گروه نيازي به اين تغيير نيست. اين عمليات با يك حلقه If-Else پياده سازي شده است. سپس با توجه به تعداد آزمونهايي كه نتايج آنها اعلام شده است جداولي طراحي مي شود كه هر كدام نتيجه يك آزمون را نشان مي دهند و عنوان آزمون قبل از جدول مشخص شده است. بعد از جدول اعلام نتايج اگر نكته خاصي براي آن وجود داشته باشد در پايين جدول درج مي شود و به همين ترتيب جداول نتايج و نكات مربوط به آنها براي ساير آزمون ها قرار مي گيرد. براي اينكه طراحي زيباتر شود براي سطرهاي جدول دو رنگ در نظر گرفته شده است , به همين علت دستورات ايجاد سطرهاي جدول در حلقه While   دوبار تكرار شده است كه هر مرتبه يك رنگ براي سطر جدول انتخاب شده است و پس از ايجاد هر سطر جدول انديس حلقه يك واحد افزايش مي يابد . البته قبل از اجراي دستورات ساخت سطرهاي جدول در قسمت دوم متغير حلقه با تعداد دوره هاي آموزشي مقايسه مي شود كه اگر متغير حلقه برابر تعداد دوره هاي آموزشي يا از آن بزرگتر است كنترل از حلقه خارج شود.
صفحه اخبار
 روش پياده سازي اين صفحه از وب سايت نوع آموزشي مشابه صفحه مقالات مي باشد.

وب سايت علمي
صفحه مقالات , سمينار و اخبار
 روش پياده سازي اين صفحات از وب سايت نوع علمي مشابه صفحه مقالات وب سايت نوع  آموزشي مي باشد.

صفحه سايتهاي مرتبط
اگر اين صفحه از وب سايت نوع علمي انتخاب شده باشد مي توان با وارد كردن اطلاعات لازم آن  را در وب سايت خود مشاهده كرد.
در اين صفحه بايد آدرس سايت مورد نظر مشخص شود و بعد از ورود هر آدرس دكمه Add كليك شود.
با اين كار رويه AddTestSite فراخواني مي شود كه يك پارامتر از نوع TEdit دارد. در اين رويه آرايه AddressSite از نوع String مقداردهي مي شود و سپس انديس ارايه افزايش مي يابد و فيلد مربوطه براي ورود اطلاعات بعدي پاك مي شود. البته در صورتي كه مقداري براي فيلد تعيين نشده باشد آن محل از آرايه با رشته تهي مقدار دهي مي شود و نيز مي توان از طريق دكمه تنظيم قلم مشخصات متن مورد نظر مانند سايز, رنگ, نوع و غيره را تعيين نمود.
در قسمت طراحي با توجه به تعداد آدرسهاي وارد شده كه توسط متغير (i) نگهداري مي شود يك لينك به سايت مربوطه در صفحه درج مي شود كه اين عمليات را يك حلقه For پياده سازي مي كند.براي درج متن از تابع ReplaceText مي شود.
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

انجام پایان نامه | دانلود مقاله

سفارش پایان نامه