انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

فصل 1- مقدمه

1-1-    درباره اين گزارش
گزارش استانداردها و سياستهاي فن‏آوري اطلاعات دولت الكترونيك  (EGIT)، تعاريف و مفاهيم  سيستم‏ها را بر اساس استانداردهاي دولت مالزي و ارائه دهندگان راه‏حلهاي IT بيان مي‏كند. مجموعه فن‏آوري‏هايي كه اجازه بدهد رايانه‏ هاي شخصي، تجهيزات شبكه و ديگر سرويس‏گيرها با سرويس‏دهنده‏هاي هر شبكه‏اي كار كنندو ايجاد يك زيربناي IT كه از سياستهاي فن‏آوري اطلاعات دولت الكترونيك پشتيباني كند، ‌در اين گزارش تدوين شده‏اند.
با اعمال اين سياستها اطمينان حاصل مي‏شود كه رايانه ‏هاي بزرگ، اينترنت/ اينترانت و نرم ‏افزارهاي توزيع شده با هم سازگارند. اين گزارش چارچوبي ارائه مي‏كند كه دولت را از استفاده انحصاري از يك فن‏آوري خاص و افتادن در بن‏بست، حفاظت مي‏كند.
تمركز اصلي بر نرم‏ افزارهايي است كه همكاري ساختارهاي ناهمگن را ممكن مي‏سازند و آنها را به صورت ساختاري يكپارچه در مي‏آورند.
سياستهاي تشريح شده در اين گزارش شامل سه عامل عمده مي‏شوند:
-    ساختار محاسباتي توزيع شده چندلايه‏اي سرويس‏ دهنده  / سرويس‏گيرنده  
-    استفاده از قطعات نرم‏افزاري براي ايجاد سريع برنامه‏ها (برنامه‏نويسي شيءگرا)
-    ارائه راهبرد همكاري براي توزيع اجزاء در كل شبكه و يكپارچه كردن منابع دادة موجود

2-1- سياست EGIT
در ساختار فن‏آوري اطلاعات دولت الكترونيك، سه لايه محاسباتي در نظر گرفته مي‏شود.
1-    كاربر (نحوه ارائه)
2-    منطق كاري
3-    داده‏ها
متمركزكردن تمام سياستهاي كاري و خدمات در يك محل به تيم‏هاي تحقيق و توسعه اين امكان را مي‏دهد كه تمام تلاششان را براي ساختن اجزاء كاري مديريت‏پذير و قابل بسط به كار ببرند و اين اجزاء را به گونه‏اي شفاف با داده‏هاي پشت صحنه و كاربرد روي صحنه، يكپارچه سازند.
از آنجا كه تمام روشها به صورت متمركز مديريت مي‏شوند مي‏توان به سرعت تغييرات را انجام داد و تغييرات به صورت خودكار و بلافاصله به همه خدمات گيرنده‏ها اعمال مي‏شود.
مزاياي اين روش عبارتند از:
-    منطق كاري مشترك
-    استقلال از سامانه سرويس‏گيرنده
-    اجرا و مديريت آسان پردازش‏هاي توزيع شده


شكل 1- مدل محاسباتي سه لايه

گزارش استانداردها و سياستهاي EGIT نوع سرويس گيرنده‏ها و سرويس‏هاي ارائه شده را معين نمي‏كند بلكه در اين گزارش پيشنهاد مي‏شود كه سرويسها به صورت اشياء مديريت‏پذير تعريف شوند كه بتوان آنها را روي هر سه لايه اجرا كرد.
هدف، ايجاد ساختاري است كه تجهيزات مختلفي از جمله تجهيزات زير را پشتيباني كند:
-    رايانه شخصي (PC)
-    دستيار ديجيتالي شخصي (PDA)
-    كيوسك
-    رايانه‏هاي شبكه

لايه كاربر واسطه ارتباط با سيستم‏هاي IT را براي شهروندان، صاحبان مشاغل و دولت فراهم مي‏كند. در طراحي اين لايه، هدف ارائه خدمات به حداكثر تعداد ممكن از شهروندان كشور است. لايه منطق كاري سطحي است كه سرويسها به شبكه ارائه مي‏شوند.
از جمله سرويسهاي ارائه شده به شرح زير است:
-    سرويس نامگذاري
-    سرويس زمان سنجي
-    سرويس فهرست
-    سرويس امنيت
-    سرويس كاربردي
-    سرويس پيام
-    سرويس پردازش مبادلات

اين سرويسها ممكن است روي يك ميزبان  يا ميزبانهاي مختلف قرار گيرند.
لايه داده‏ها محل ذخيره منطقي اطلاعات مورد نياز براي پردازش سرويسهاي كاربردي است . لايه داده‏ها همچنين سرويسهايي از قبيل ايجاد، بازيابي، نوسازي يا  حذف دسترسي به محل ذخيره داده‏ها را ارائه مي‏كند.
بنابراين EGIT تركيبي از سياستها و استانداردهايي است كه ساختار كاربردي توزيع شده براي دولت الكترونيك به وجود مي‏آورد.


3-1- چارچوب EGIT
چارچوب فن‏آوري اطلاعات دولت الكترونيك (EGIT) يك مرجع استاندارد براي ملاحظه فن‏آوري‏هاي گوناگون در زمينه اطلاع‏رساني است.
اين چارچوب شامل پنج قسمت عمده است:
-    وسايل و تجهيزات
-    سرويسهاي مربوط به كاربران
-    سرويسهاي منطقي
-    سرويسهاي داده
-  ارتباطات و مخابرات
در دسترس بودن                                                                                                   امنيت

ايستگاههاي كاري    رايانه‏ هاي قابل حمل    تجهيزات شبكه    رايانه ‏هاي روميزي


  واسطه اجزاء                                               رابط گرافيكي كاربر (GUI)


سرويس پردازش مبادلات    سرويس پيام    مديريت سيستم    سرويس امنيت    سرويس زمان‏سنجي    نامگذاري
 و فهرست    پایان نامه مديريت اشياء


سرويس‏هاي ديگر داده‏ها    سرويس‏هاي فايل    سرويس‏هاي بانكهاي اطلاعاتيلايه حمل

لايه شبكه

لايه فيزيكي
جهاني بودن                                                  مديريت پذيري

شكل 2- چارچوب فن‏آوري اطلاعات دولت الكترونيك
 
«ارتباط بين فرايندي»  ارتباط را بين لايه خدماتي كاربر، لايه منطق‏كاري و لايه داده‏ها برقرار مي‏كند در حالي كه «محيط توسعه كاربردها»  زيربناي سراسري توسعه كاربردها را براي چارچوب EGIT فراهم مي‏كند.
هر لايه به اجزاء ديگري هم تقسيم مي‏شود. تعاريف EGIT بر واسطه‏هاي دريافت خدمات از هر جزء تمركز مي‏كنند.
كيفيتهايي كه از تمام لايه‏ها و اجزاء انتظار مي‏رود از اين قرار است:
-    امنيت
-    در دسترس بودن
-    مديريت پذيري
-    بين المللي بودن

سيستم‏هاي كاربردي به عنوان بخشي از فرآيندهاي كاري دولت الكترونيك يكي از اجزاء اساسي هستند و بايد داراي مشخصات زير باشند:
-    قابليت اجرا روي سيستم‏هاي مختلف (از نظر سخت‏افزاري و نرم‏افزاري)
-    انعطاف‏پذيري
-    سازگاري بين سرويسهاي ارائه شده ازخدمات دهنده‏هاي مختلف
-    مقياس‏پذيري؛ بسته به نياز مي‏توان از تجهيزات بيشتر يا كمتري استفاده كرد بدون آنكه نيازي به تغيير ديگر اجزاء باشد.
-    سهولت استفاده؛ استفاده از سيستم‏هاي كاربردي بايد آسان بوده و واسطه كاربر آنها مشابه ديگر سيستم‏هاي كاربردي باشد.
-    مديريت‏پذيري؛ كاربردها، سخت‏افزار و نرم‏افزار بايد مديريت پذير بوده و عملكرد آنها ساده باشد


1-3-1- راهبردها
دولت از راهبردهاي زير به عنوان بهترين راه براي دستيابي به مشخصات مورد نظر حمايت مي‏كند.
-    استانداردهاي باز و بدون محدوديت به منظور ايجاد چارچوب فن‏آوري اطلاعات مورد نياز براي اجراي دولت الكترونيك
-    ساختار چندلايه سرويس دهنده / سرويس گيرنده براي اينكه تجزبه كارهاي پيچيده به سرويسهاي مختلف امكان‏پذير باشد.
-    محيط اينترنت / اينترانت براي ايجاد ارتباطات و دسترسي به اطلاعات و مردم
-    استفاده از تعامل چندرسانه‏اي بين دولت، شهروندان و صاحبان مشاغل براي ارائه خدمات
-    همكاري بين دولت و صنعت براي دستيابي به يك ساختار اطلاع رساني مشترك

1ـ استانداردهاي سيستم‏هاي باز :
با وجود آنكه استانداردهاي سيستم‏هاي باز بهترين گزينه براي صنعت محسوب مي‏شوند، استانداردهاي بالفعلي وجود دارند كه نمي‏توان آنها را ناديده گرفت. فرآيند سيستم‏هاي باز في نفسه هرگز با سرعت فرآيند ايجاد استانداردهاي بالفعل حركت نخواهد كرد. استانداردهاي بالفعل بايد شناسايي شوند و در بعضي موارد شايد از استانداردهاي باز مطلوب‏تر باشند. «سيستم‏هاي باز» به محصولات و فن‏آوري‏هايي اشاره مي‏كند كه بر اساس واسطه‏هاي باز، طراحي و ساخته شده‏اند. واسطه‏هاي باز، واسطه‏هايي هستند كه مشخصات آنها در اختيار همگان باشد و با اعلام قبلي و در فرآيندي عمومي مورد تجديد نظر قرار  گيرند.
بهترين راه براي تركيب فن‏آوري‏هاي موجود به منظور برآوردن نيازهاي شهروندان،‌استفاده از راهبرد سيستم‏هاي باز مبتني بر استانداردهاي پذيرفته شده است.
چندين سازمان استانداردهاي سيستم‏هاي باز را توسعه داده و ارائه مي‏كنند. درصورت لزوم مي‏توان استانداردهاي ملي را جايگزين استانداردهاي بين المللي كرد.
بعضي سازمان‏هاي بين المللي استاندارد به شرح زير است:
-    سازمان بين المللي استاندارد (ISO) و كميسيون بين المللي الكتروتكنيك (IEC). اين دو سازمان يك كميته فني مشترك درباره IT تشكيل داده‏اند و در مورد موضوعات مختلف از قبيل نرم‏افزار، سخت‏افزار و پردازش اطلاعات استاندارد وضع مي‏كنند.
      ISO شامل 120 سازمان ملي استاندارد است و IEC از 53 كميته ملي تشكيل شده است.
-    اتحاديه جهاني مخابرات – بخش استانداردسازي ارتباط راه دور (ITU-T).
اين سازمان مسئول استانداردهاي جهاني ارتباطات از راه دور است و توصيه‏هاي فني درباره تلفن، تلگراف و واسطه‏هاي انتقال داده‏ها ارائه مي‏كند. اين اتحاديه به سازمان ملل تعلق دارد.
-    شركت X/Open؛ كنسرسيومي از كاربران، تهيه كنندگان نرم‏افزار و توليدكنندگان رايانه است كه از نظر چشم‏انداز و ديدگاه، بين المللي است.
-    انجمن مهندسين برق و الكترونيك (IEEE)
     IEEE در حال تعريف سيستم عامل قابل انتقال  مبتني بر (Posix) Unix است و دولت آمريكا نيز اين استاندارد را برگزيده است.
-    سازمان ETSI؛ اين سازمان براي وضع استانداردهاي مخابراتي اروپا در سال 1998 تشكيل شده است.
-    مؤسسه مهندسي نرم‏افزار  (SEI)؛ اين مؤسسه يك مركز تحقيق و توسعه فدرال است كه در سال 1984 توسط كنگره تأسيس شده است. اين مركز بخش عمده‏اي از دانشگاه Cornegie Mellon مي‏باشد و توسط DARPA پشتيباني مي‏شود.

دولت مالزي ممكن است از استانداردهاي سامان‏هاي ملي كشورهاي ديگر استفاده كند از جمله سازمان ملي استاندارد آمريكا (ANSI)، سازمان استاندارد بريتانيا (BSI) و .... .
نمونه‏هايي از استانداردهاي مورد استفاده عبارتند از ASNI SQL ، ITV X.509، TCP/IP و IEEE 802.3 .
علاوه بر اين بعضي استانداردهاي بالفعل به دليل استفاده گسترده‏شان انتخاب شده‏‎اند. نمونه‏هايي از اين استانداردها عبارتند از: Adobe postscript ، WIN 32  مايكروسافت، Java، Winsockو اتصال باز بانكهاي اطلاعاتي  (ODBC)2- مدل رايانه‏اي سرويس دهنده / سرويس گيرنده
مدل سرويس‏دهنده/سرويس‏گيرنده عموماً با تقسيم يك عمليات به دو جزء مشخص مي‏شود به طوري كه يك جزء روي رايانه‏هاي سرويس‏گيرنده اجرا مي‏شود و جزء ديگر روي يك يا چند رايانه سرويس دهنده اجرا مي‏شود.
اين تقسيم كار اجازه مي‏دهد كه اندازه و مكان اجزاي مختلف به طور مناسب توزيع شود. مدل سرويس دهنده / سرويس گيرنده شامل دو بخش سرويس دهنده و سرويس گيرنده مي‏شود. سرويس گيرنده از يك يا چند سرويس‏دهنده تقاضاي خدمت مي‏كند.
سرويس دهنده خدمت مورد نظر را ارائه كرده و نتيجه را به سرويس گيرنده بر مي‏گرداند. اين مدل داراي مشخصات زير است:
-    سرويس دهنده و سرويس گيرنده مي‏‏توانند به صورت يكپارچه با هم تعامل داشته باشند.
-    در حالت كلي سرويس دهنده و سرويس گيرنده در مكانهاي جداگانه‏اي قرار دارند و توسط شبكه به هم متصل مي‏شوند.
-    سرويس دهنده يا سرويس گيرنده را مي‏توان بدون تغيير ديگري، تعيير داد.
-    كاركردهاي سرويس دهنده و سرويس گيرنده مستقل از هم است و مي‏توان نقش آنها را در صورت لزوم عوض كرد.
-    يك سرويس دهنده مي‏تواند همزمان به چند سرويس گيرنده خدمات ارائه  كند و همچنين يك سرويس گيرنده مي‏تواند همزمان به چند سرويس دهنده دسترسي داشته باشد.

3- اينترنت / اينترانت
راهبرد محيطي اينترنت بر اساس ابزارها، استانداردها و روشهاي اتخاذ شده در اينترنت و نيروهاي بازار است . ارائه‏دهندگان بين المللي سرويس اينترنت از استانداردهاي بالفعل براي تبادل اطلاعات استفاده مي‏كنند. سرويس‏دهنده‏هاي اصلي هسته اينترنت را تشكيل مي‏دهند كه تا حد كمي تابع استانداردهاي IETF مي‏باشد.
IETF گروه بين المللي بزرگي است كه براي اينترنت استاندارد وضع مي‏كند و هر شخصي مي‏تواند در آن عضو شود. هيچ هويت واحدي كنترل مطلق روي اينترنت ندارد. ارائه دهندگان سرويسهاي اينترنتي بايد از استانداردها تبعيت كنند در غير اين صورت مزاياي ارتباط جهاني را از دست مي‏دهند ولي هيچكس آنها را مجبور به اين كار نمي‏كند.
ديگر گروههاي مربوط اينترنت مانند InterNIC و «جامعه اينترنت»  كاركردهاي مهمي دارند. InterNIC شركتهاي متصل به اينترنت را ثبت مي‏كند در حالي كه «جامعه اينترنت» كميته‏هاي مهندسي مختلفي دارد كه توصيه‏هاي فني ارائه مي‏كنند.
اينترنت با فراهم كردن زيربناي اتصال شبكه‏اي و قابليتهاي ابزاري، ارزش كاري زيادي براي كاربران ايجاد مي‏كند. شبكه اينترنت و پروتكل‏هاي استاندارد كاربردي اجازه استفاده مشترك از اطلاعات و عمليات شبكه‏اي را مي‏دهد. بسياري از مباحث ساختاري از قبيل استقلال از سيستم عامل و ميان‏افزارها  با استفاده از اين راهبرد در نظر گرفته مي‏شوند.
اگر سازماني ابزارها و استانداردهاي اينترنت را روي شبكه داخلي خود پياده كند به آن اينترانت مي‏گويند. در اين راهبرد استفاده از ابزارها و استانداردهاي اينترنت به عنوان پايه‏اي براي توسعه و تحول پروژه دولت الكترونيك، كاربرد گسترده‏اي خواهد داشت. استنثناهاي اين راهبرد استفاده از اينترنت عبارتند از نيازهاي امنيتي پيشرفته يا ارتباط online  تضمين شده.  دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه