انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

1.Part(  یعنی ...؟
a)    محیطی که در آن مدل سازی قطعات انجام می شود.
b)    محیطی که در آن مجموعه های مونتاژی ساخته می شود.
c)    تهیه نقشه های دو بعدی.
d)    تهیه نماهای استاندارد یا برش خورده.
 2)پسوند پرونده part  چیست ؟
a)    Sld par.*
b)    Sld prt.*
c)    Sld asm.*
d)    Sld drw.*
 3)پسوند پرونده Assemblyچیست ؟
a)    swass.*
b)    Sld asm.*
c)    swasm.*
d)    *.sldassem
 4)پسوند پرونده Drawingچیست ؟
a)    Solid Drawing.*
b)    Sld Drw.*
c)    Sld Dra.*
d)    Slw Drawing.*
5) در محیط گرافیکی و نمودار درختی................
a)    طراحی مدل _ تمام کارهایی که برای ایجاد مدل رخ می دهد.
b)    تمام کار های که برای ایجاد مدل رخ می دهد.
c)    نام پرونده ها _تمام کار هایی که برای ایجاد مدل رخ می دهد.
d)    هیچکدام
6)Edge در محیط گرافیکی چه چیزی را نشان می دهد ؟
a)    نشان می دهد که شی زیر آن یک سطح صاف و غیر صاف از مدل است.
b)    نشان می دهد که شی زیر آن یک لبه است .
c)    نشان می دهد که شی زیر آن یک رأس از مدل است.
d)    مورد 1و27)کاربرد نماد Face در محیط گرافیکی  نشان می دهد که شی زیر آن ....................
a)    یک رأس از مدل است.
b)    یک  سطح صاف یا غیر صاف از مدل.
c)    یک لبه ی مدل است.
d)    هیچکدام
8)کاربرد نماد Vertexدر محیط گرافیکی نشان می دهد که شی زیر آن ....................
a)    یک لبه است .
b)    یک رأس است .
c)    یک سطح صاف و غیر صاف  از مدل است.
d)    مورد1و3
9)کاربرد Pan
a)    جابجا کردن مدل
b)    جابجا کردن محیط گرافیکی
c)    چرخاندن مدل
d)    بازگشت به نمای قبلی
10)کلید معادل Pan در صفحه کلید چیست؟
1.Ctrl + مکان نما                                                       2.کلید های مکان نما     
3. کلید های مکان نما + Shift                                    4.کلید های مکان نما چپ و راست +Alt
11) کلید معادل Rotate
1. کلید های مکان نما                                                2. کلید مکان ما + Shift
3.کلید های مکان نما +Alt                                         4.مورد 1و2
12) کلید های چرخش در جهات دلخواه  
1.کلید های مکان نما                                                2.کلید های مکان نما +Alt
3.کلید های مکان نما چپ و راست                               4.کلید مکان نما +Alt
13)کلید چرخش در جهت    90 درجه
1.کلید مکان نما + Shift                                          2.کلید مکان نما چپ و راست +Ctrl
3.کلید مکان نما +Alt                                              3.هیچکدام
14)چرخش ساعت گرد و پاد ساعتگرد
1. کلید مکان نما+ چپ و راست + Alt    2  . کلید مکان نما چپ و راست + Alt
3. کلید مکان نما چپ و راست +Shift    4.هر سه مورد15.کاربرد in/out     Zoom   
1.کل مدل را بزرگ یا کوچک می کند                          
2.بزرگ کردن قسمتی از یک مدل
3.بزرگ نمایی یک شی مانند یک لبه ، رأس ، سطح    
4.قرار گرفتن کل مدل در محیط گرافیکی
16)کلید معادل Zoom In/Out
1.کلید Zبرای بزرگ کردن و کلید ترکیبی Shift +Z برای کوچک کردن
2. کلید Zبرای کوچک کردن و کلید ترکیبی Alt +F برای بزرگ کردن
3.کلید Alt +Z برای کوچک کردن و کلید Z   برای بزرگ کردن
4. کلید Zبرای کوچک کردن و کلید ترکیبی Shift +Z برای بزرگ کردن
17)بزرگ نمایی قسمتی از مدل
1.Zoom in/out                        2.         Zoom to area    
3.Zoom to selection                      4.Zoom to Fit
18.کاربرد  Zoom to selection
1.بزرگ نمایی قسمتی از مدل                                       
 2.بزرگ و کوچک کردن مدل
3.بزرگ نمایی یک شی مانند یک لبه ، یک سطح ، یا رأس  
4.مورد 1و2    
19.قرار گرفتن کل مدل  در محیط گرافیکی
1.Zoom to fit                          2. Zoom in/out           
3.Zoom to Area                     4.Zoom to selection
20) کلید معادل Zoom to fit
1.Alt +F                        2.F                             3.Z                                 4.Shift +Z
 21.بازگشت به نمای قبل
1.Previews view                                  2.View orientation                          3.Update standard Views                    4.Reset Standard View
22)برای باز کردن پنجره orientation باید
1.فشردن ایکون orientation                       2. فشردن کلید Shift
3.فشردن کلید Space                            4.مورد 1و3
23)کاربرد گزینه Update standard Views                                  
1.باز گشت به نما قبلی                       2. لغو دستور انجام شده     
3. بستن طرح                             4. تعیین نما استاندارد
24) کلید معادل Isometric
1.Ctrl+1                     2. Ctrl+4                       3. Ctrl+6                 4. Ctrl+7
25)کلید معادل Front  در صفحه کلید
1. Ctrl+3                            2. Ctrl+5                        3.    Ctrl+1                  4. Ctrl+2
26)نمایش مدل بدون خطوط نامرئی
1.Hidden Lines  Removed                       2.Shaded
3.Hidden lines visible                              4.Wire Frame
27) Shadow in Shaded mode ؟
1.متمایز کردن رنگ لبه ها در Shaded mode                     
 2.نمایش مدل همراه با خطوط نامرئی
3.اضافه کردن سایه به مدل در Shaded Mode               
4.نمایش مدل بدون خطوط نامرئی
28      )نمایش مدل به فرم سیمی ؟
1. Shadow in Shaded mode                 2. Wire Frame
3. Shaded mode                         4. Hidden Lines  Removed                                 
29)Shaded With Edges ؟
1.اضافه کردن سایه به مدل                                        2. نمایش مدل بدون خطوط نامرئی
3.نمایش مدل به فرم سیمی                                         4.متمایز کردن رنگ لبه ها Shaded  Mode
30) Section view؟
1.مشاهده مدل ،متناسب با جنس تعریف شده               
2.نمایش مدل در نمای برش خورده
3.بالا بردن کارایی در نمایش مدل                               4.هیچکدام
31)Real View Graphics ؟
1. نمایش مدل به فرم سیمی                                      2.بالا بردن کارایی در نمایش مدل
3. مشاهده مدل ،متناسب با جنس تعریف شده                   4.مورد 1و2
32)تغیراتی که بر اثر دستور Sketch  رخ نمی دهد؟
1.تغییر مبدأ مختصات  Origin به گوشه پایین سمت چپ       
2. ابزار طراحی دوبعدی در Toolbarفعال می شود
3.عنوان Sketch 1 اضافه می شود                                     4.هیچکدام33)کدام گزینه در مورد خارج شدن از دستور غلط است.
1.کلید Escاز صفحه کلید                                            2.یک بار خود دستور را انتخاب نماییم                
3.دستور Select  از Standard Toolbar انتخاب نماییم   
4.زدن کلید Enter
34)درصورت فعال بودن  این گزینه Grid  باعث می شود شبکه شطرنجی در محیط Sketch فعال یا غیرفعا ل شود؟
1.Dash                             2. Display grid             
3. Major gride spacing          
4.Minor_lines per major
35)کاربرد Dash  در Grid  ؟
1.تعداد خطوط minor  بین هر دو خط Major   را مشخص می کند
2.تعداد پرش نشانگربین هر دو خط Minor  را مشخص می کند
3.باعث می شود که Minor line به صورت خط چین در یک Grid  نمایان شود.
4.ابعاد شبکه های بزرگ Major line  تغییر می کند.
36)با فعال کردن این گزینه می توان موضوعات را در فضای سه بعدی با استفاده از گزینه Snap فعال کنید.
1.Sketch  snaps                      2. Snap  only when grids is displayed
3.snap to model geometry               4.Go to system snaps
37)روشی را که نمی توان property manager  در نمودار درختی نمایان شود؟
1.انتخاب یک دستور کهپنجره محاورهائ آن در محل نمودار درختی نمایان شود
2. هنگامی که در محیط Sketch  یک شی مانند دایره و کمان و... انتخاب شود.
3.هنگامی که feature  ها در حال ویرایش باشند  انتخاب(Edit Difinition )
4.راست کلیک در محیط گرافیکی
38)مراحل ایجاد line
1.           Sketch Toolbar                          line
2. line    Sketch Toolbar    Tools    
3.  line     Sketch Entities    Idnes
4.هیچکدام
9)روش های رسم کمان
1.Center Point Arc                    2.Tongent  Arc             
3. 3point Arc                        4. هرسه مورد

40)رسم متوازی اضلاع با
1.rectangle                           2. polygon                
3. parallelogram                        4. Elips
41)رسم بیضی با
1.Elips                                  2.Spline                     3. polygon                           4. Circle
2)با  نگه داشتن کدام کلید در  صفحه کلید می توان متوازی اضلاع رسم کرد
1.Shift                              2. Ctrl                        3.Alt                                4.کلید های مکان نما
43)مراحل ایجاد چند ضلعی منتظم ؟
1.           Sketch toolbar              Polygon  2. Polygon       Sketch entitice           Tools      
3. Polygon              Feacher  Toolbar4.مورد1و2
44)کاربرد گزینه Center Creation
1.ایجاد دایره با انتخاب مرکز تعیین شعاع                        2.ایجاد دایره جدید با انتخاب سه نقطه
3.مختصات مرکز                                                     4.  2و3
45)کاربرد گزینه  Perimeter Craetion ؟
1. مختصات مرکز                                                  2.ایجاد دایره با انتخاب  مرکزو تعیین شعاع
3.ایجاد دایره جدید با انتخاب سه نقطه                           4. هیچکدام
46)با زدن این گزینه در PM نقاط ابتدا و انتهای Spline  تغییر شکل می یابند؟
1.Proportional                           2. Reset out handles
3. Reset this Handle                       4.tongent Driving
47)گزینه ...با اصلاح درجه انحنای Spline در نقطه انتخاب شده بردار مماس بر Spline را در آن نقطه کنترل می کند.
1.Tangent Magnita de                      2.Tangent Radial
3.Tangent Driving                         4.Proportional
 48)گزینه... با اصلاح زاویه شیب Spline نسبت به محورهای X وY و Z راستای مماس را در نقطه انتخاب شده کنترل می کند
1.parameters                             2.Tangent Redial
3.Fit spline                              4. Tangent Redial  Drection
49)برای نمایان ساختن دستگیره جهت دوران  Spline  کدام گزینه درست است
1.حول مکان های روی Spline  که در انجا نقطه وجود ندارد راست کلیک وانتخاب گزینهAdd tangency control
2.روی Spline  در جایی که نقطه وجود ندارد راست کلیک و انتخاب گزینه Add tangency control
3.حول مکان هایی رویSpline که در آنجا نقطه وجود دارد راست کلیکو انتخاب گزینه Add curvature
4.روی محیط گرافیکی راست کلیک در محلی که نقطه وجود ندارد و انتخاب گزینه Add Curvature Control
50)کاربرد   Spline  Simplify
1.افزودن نقاط جدید به Spline                                                                                                      2.تبدیل یک شکل چند جزء مجزا به یک جزء مجزا
3.مشاهده چگونگی انحنای هر جزء هندسی                                                                                  4.تبدیل یک Spline  چند نقطه به Spline دو نقطه ابتدا و انتها با شیب ثابت
51)با کمک این دستور می توانید نقطه با نقاطی از Spline را که کمترین شعاع انحناء را دارا است مشخص کرد .
1.Show inflection points                      2. Show cravature combs
3.Filt spline                               4.Show minimamum Radius
52)کاربرد گزینه Show Carvature  Combs
1.متناسب با مقدار انحنای هر نقطه خطوط نشانده شده انحنا روی آن موضوع ظاهر می شود
2.این دستور نقاطی از Spline راکهدر این نقاط، تقعر Spline عوض می شود نشان می دهد
3.افزون نقاط جدید به Spline
4.ایجاد سهمی
53)برای ایجاد خط محور
1.Center line                               2.For  construction          3.Constraction   Geometry                   4.هر سه مورد
54)ایجاد قرینه اشیاء همزمان با ایجاد اشیاء
1.Dynamic Mirror                          2.Mirror Entities              3.Reverse                                4.Offset Distance
55)اگر بخواهید تمامی اشیاء که به صورت زنجیر وار به شی انتخاب شده متصل هستند همراه با آن شوند گزینه
1. Offset Entities                                                    2.Select  Clain                 3.                                                                            Reverse 4. Offset Distance
56)کدام گزینه در مورد کاربرد Trim Entities
1.حذف قسمت های اضافی که ازتقارن دو شی به وجود می آید
2.حذف اشیاء ازاد مانند یک خط ،دایره
3.امتداد یک شی تا شی دیگر در امتداد اولیه
4.گسترش و امتداد تقاطع دو شی به وجود آمده
57)کاربرد گزینه Constraction   Geometry       
1.تهیه نقشه های دوبعدی در Drawing هرجا که بخواهم از خط چین به جای خط ممتد در نقشه استفاده کرد
2.تکرار اشیاء دمبعدی
3.ایجاد اشیاء دوبعدی در یک Sketch و یا ایجاد Feature مانند خط محور
4.مورد1و3
58)با انتخاب این گزینه می توان لبه های یک سطح مدل راروی صفحه طراحی تصویر کنید
1.Liner Sketch Step and kepeat                 2.Conver  Entities
3. Select Entities                           4.
59)کدام مراحل خارج شدن از محیط Sketch درست نیست
1.کلیک بر Sketch                                                  2. انتخاب Rebuild از Sketch  toolbar
3.هنگامی که هیچ دستوری درحال انتخاب نیست درمحیط گرافیکی کلیک راست و گزینه Exit  Sketch را انتخاب نمایید
4.کلیک روی نماد  در محیط گرافیکی
60)برای انتخاب چند شی به طور همزمان کدام کلید در صفحه کلید را پایین نگه می داریم
1.Shift                               2.Ctlr                    3.Alt                      4.Top
61)مراحل فعال کردن Selection filter  toolbar
1.راست کلیک در قسمت Toolbar و انتخاب گزینه ی Selection filter  toolbar
2.Tools               Castomize                  Tooolbar    
3.View                 toolbar                     Selection filter  toolbar   
4.هر سه مورد
62)Dimesion متعلق به.....وبعد از نصب متعلق به ................(ازچپ به راست)
1. Sketch Relation __ Sketch  toolbar                2.Skatch __ Sketch  toolbar
3.__ Sketch  toolbar   Sketch Relation        4. Sketch Relation__Smart  Dimension
63)برای اندازگیری طول قوس باید
1.ابتدا بر روی کمان و سپس نقاط ابتدا و انتها کمان                   2.روی ابتدا وانتها کمان
3.روی ابتدا و انتها کمان و سپس بروی کمان                          4.هیچکدام
4)اگر بخواهیم پنجره Modify هنگام ایجاد اندازه نمایان نشود کدام گزینه را از سربرگ General  انتخاب می کنیم
1.Dimension Propertise                                           2.Input  dimension  value
3Parallel   dimension                                              4.مورد 1و3
65)برای اندازگیری نسبت به یک مبداء در راستای عمود ،گزینه ...انتخاب میکنیم
1.  Ordinate  dimension                                         2.Vertical  ordinate   dimension
3.Horizontal  ordinate dimension                            4.Parallel  dimension
66)کاربرد گزینه ی Select Entities درAuto Dimension Sketch
1.انتخاب این گزینه تمامی اشیاء موجود در Sketch اندازگذاری می شود.
2.با انتخاب این گزینه باید ابتدا اشیایی را که می خواهیم اندازگذاری شوند را از محیط گرافیکی انتخاب می کنیم
3.انتخاب نوع اندازگذاری
4.اندازگذاری نسبت به یک مبنا صورت می گیرد
67)کدام گزینه درAuto Dimension Sketch نوع اندازگذاری را مشخص می کند
1.Schame               2.Chain                3.Base line                4.Dimension  Placement
68)این گزینه در پنجره Modify  یعنی  
1.اعمال تغییرات و بستن پنجره Modify                     2.اعمال تعغییرات و فعال نگهداشتن پنجره Modify
3.رد تغییرات وبستن پنجره Modify                   4.با انتخاب این گزینه پنجره جدیدی به نام Increment فعال می شود
69)برای انکه عدد انتخاب شده در پنجره Modify   به عنوان عدد تصاعد در کل پنجره Modify  مربوط به اندازگذاری های Sketch  قرار گیرد گزینه .................را انتخاب می کنیم
1.Make Default           2.Make  Dimension         3.Make  Assembly     4.Make Modify
70)برای انتخاب چند شی می توان
1.با استفاده از روش Select Entities        2.Box  Selection    3.Add Relation    4.مورد1و2
71)کدام گزینه درست است
 Select Entities       و        Add Relation     وExisting   Relation
1.نام قید ها ، نام اشیاء، عنوان قید ها                                  2.نام اشیاء ، نام قید ها ، عنوان قید ها
3.عنوان قید ها ، نام قید ها ، نام اشیاء                                 4.عنوان قید ها ، نام قید ها ، نام اشیاء
72)کاربرد گزینه« Collinear»
1.هم مرکز و هم شعاع         2. هم مرکز          3. منطبق کردن             4.هم راستا
73)برای آنکه کمان ها و یا دایره ها روی هم قرار بگیرند یعنی هم شعاع و یا هم  مرکز  شوند باید قید ....را انتخاب کرد
1.Merge                        2.Pierce              3.Coradial       4.Symnetric

74)کاربرد گزینه Cocentric
1.منطبق کردن                  2. محل تقاطع             3. هم مرکز              4.متقارن
75)معادل کلمه ((هم مرکز))
1.Coindent                   2.Concentric          3.Coradiad           4.Collinear
76)معادل کلمه ((عمود))
1.Vertical                     2.parallel              3.Perpendicalar      4.Fix
77)اگر شی در صفحه گرافیکی به رنگ سیاه تبدیل شود در قسمت Existing Relations کدام کلمه کنار        دیده   می شود؟
1.Information            2.Fuuly  Defined    3.Under Defind            4.Over Defind
78)کدام گزینه به منای تناقض  بین دو قید می باشد؟
1. Fuuly  Defined    2. Under Defind      3. Over Defind       4.مورد 1و2
79) Under Defind   یعنی
1.موقعیت شی در محیط گرافیکی مشخص نیست                       2.موقعیت شی در محیط گرافیکیFix  است
3.موقعیت شی در محیط گرافیکی دارای دو قید متناقض باشد        4.مورد2و3
 80)اگر All in this sketch  را از دستور Display/ Delete Relation     انتخاب کنیم
1.قید ها به صورت موقت حذف می شوند                             2.اخرین کار انجام شده لغو یا Cancer میشود   
3.تمامی قیدهای موجود در Sketch  در قسمت Add Relation  نشان داده می شود
4.تمام قید ها در Sketch حذف می شوند
81)کاربرد گزینه Radii در Scan Equal چیست؟
1.مشخص شدن خط های هم اندازه                    2.مشخص شدن کمانهای که شعاع آن ها با طول خط ها هم اندازه است
3.مشخص شدن کمان های هم اندازه                  4. مشخص شدن تعداد کمان های هم اندازه
82)کلمه ای که باعث می شود دو خط هم اندازه برای همیشه مساوی هم باشند؟
1.Find  Next              2.Value                  3.Skertcher                       4.Set Equal
8)SC  مخفف کلمه ؟
1.Sketch Close         2.Single  Close      3.Sketch  Circle             4.          Single Circle
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

  دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه