انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

شرايط لازم برای دريافت مدرك CCNA
CCNA ( برگرفته از  Cisco Certified Network Associate ) ، اولين مدرك معتبر شركت سيسكو در رابطه با شبكه است كه می توان آن را پيش نياز ساير مدارك اين شركت در نظر گرفت . علاقه مندان به دريافت اين مدرك می بايست دارای مجموعه ای از  قابليت ها باشند :
•    نصب ، پيكربندی و مديريت شبكه های محلی ( LAN ) و شبكه های گسترده ( WAN )
•    آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل IP ( برگرفته از  Internet Protocol )
•    آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل IGRP ( برگرفته از  Interior Gateway Routing Protocol  )
•    آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل  EIGRP ( برگرفته از Enhanced IGRP )
•    آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل  OSPF ( برگرفته از Open Shortest Path First )
•    آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل PPP ( برگرفته از Point-to-Point Protocol  )
•    آشنائی و قابليت پيكربندی  ISDN  ( برگرفته از  Integrated Services Digital Network  )
•    آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل Frame Relay  
•    آشنائی و قابليت پيكربندی پروتكل RIP ( برگرفته از Routing Information Protocol )
•    آشنائی و پيكربندی شبكه های محلی مجازی VLAN ( برگرفته از  virtual LANs  )
•    آشنائی با مفاهيم اساسی اترنت
•    آشنائی و پيكربندی ليست های دستيابی
•    نصب و پيكربندی يك شبكه
•    بهينه سازی WANs به كمك راه حل های مبتنی بر اينترنت  با استفاده از ويژگی هائی نظير فيلترينگ و ليست های دستيابی و DDR ( برگرفته از dial-on-demand routing  )  به منظور كاهش پهنای باند و هزينه WAN   
چگونه می توان مدرك CCNA را دريافت نمود ؟
اولين مرحله برای دريافت مدرك CCNA ، شركت در آزمون شماره  801  - 640 و كسب نمره قبولی است  .شركت سيسكو برای دريافت مدرك CCNA اين امكان را نيز برای متقاضيان فراهم نموده است كه در مقابل يك آزمون در دو آزمون جداگانه شركت نمايند:
•    640-811 ICND (  Interconnecting Cisco Networking Devices )
•    640-821 INTRO
تصميم در خصوص شركت در دو آزمون  فوق و يا شركت در يك آزمون ( شماره  801  - 640 )  با متقاضی است . بديهی است كه علاقه مندان به دريافت مدرك CCNA  با شركت در دو آزمون می بايست هزينه بيشتری را پرداخت نمايند . از طرف ديگر، با تقسيم مطالب و شركت در دو آزمون جداگانه شرايط مطلوبتری برای علاقه مندان فراهم می‌ گردد ( كاهش حجم مطالب ) .
در صورت حضور در كلاسی كه شما را برای آزمون شماره  801  - 640 آماده می نمايد ، می توان در صورت تمايل در دو آزمون جداگانه شركت و موفق به كسب مدرك CCNA گرديد .
ماهيت و نحوه سوالات آزمون
•     آزمون CCNA شامل 50 سوال ( و شايد هم بيشتر ) است كه می بايست در مدت زمان 90 دقيقه به آنها پاسخ داده شود ( اين احتمال وجود دارد كه زمان فوق كمتر هم در نظر گرفته شود ) . توجه داشته باشيد كه اعداد اشاره شده ممكن است تغيير يابد و هر آزمون شرايط مختص به خود را داشته باشد . برای موفقيت در آزمون می بايست به 85 درصد سوالات  پاسخ صحيح داده شود ( كسب حداقل نمره 85 ) .  
•    پاسخ برخی سوالات ( خصوصا" سوالات چند گزينه ای در رابطه با گرامر دستورات ) ، ممكن است در اولين مرحله مشابه و يكسان بنظر آيد . بديهی است كه در زمان پاسخ به سوالات ، می بايست هم صورت مسئله و هم پاسخ های مربوطه به دقت مطالعه گردند.  
•    توجه داشته باشيد كه پاسخ صحيح ، پاسخ مورد نظر شركت سيسكو می باشد . در برخی موارد ممكن است بيش از يك پاسخ مناسب برای يك سوال خاص مطرح شده باشد ولی گزينه صحيح ، پاسخی است كه سيسكو آن را توصيه نموده است .  

نكات كليدی برای دريافت مدرك CCNA (بخش اول)
CCNA ( برگرفته از  Cisco Certified Network Associate  )  اولين مدرك معتبر شركت سيسكو در رابطه با شبكه است كه می توان آن را پيش نياز ساير مدارك اين شركت در نظر گرفت . علاقه مندان به دريافت اين مدرك می بايست توانمندی خود را در زمينه های متعددی افزايش دهند .
در اين مطلب به برخی نكات كليدی و مهم به منظور افزايش آمادگی علاقه مندان جهت شركت در آزمون های CCNA اشاره می گردد .  
•    نكته اول : اولين مزيت bridging ، افزايش پهنای باند قابل دسترس بر روی يك سگمنت شبكه است ، چراكه با اين كار تعداد دستگاه های موجود در يك collision domain كاهش می يابد . از واژه bridging قبل از معرفی هاب و  روتر در شبكه استفاده  می گرديد . بنابراين طبيعی است كه برخی افراد از bridge  به عنوان سوئيچ ياد كنند . در واقع ، سوئيچ و bridge دارای عملكردی مشابه و يكسان می باشند ( كليات كار ) و اين دو دستگاه شبكه ای  collision domain در يك شبكه LAN را كاهش می دهند . به عبارت ديگر ، سوئيچ اساسا" يك bridge چندين پورت با قدرك اداراك بيشتری است .
دو دستگاه فوق دارای تفاوت هائی نيز می باشند. به عنوان نمونه ، سوئيچ ها به منظور انجام وظايف خود دارای امكانات مديريتی و قابليت های پيشرفته ای می باشند . در اغلب موارد bridge صرفا" دارای يك ، دو  و  يا چهار پورت می باشد.  
•    نكته دوم : سوئيچ ها ، بريج های چند پورته ای با سرعت بالا می باشند كه دارای قابليت هائی نظير bridge  بوده  و معمولا" دارای تعداد پورت بيشتری می باشند . هر پورت سوئيچ به منزله يك collision domain جداگانه می باشد و پهنای باند مختص به خود را ايجاد می نمايد .
•    نكته سوم : از شبكه های محلی مجازی ( VLANs ) ، برای گروه بندی پورت های سوئيچ در يك شبكه محلی استفاده می گردد . برای ارتباط بين شبكه های محلی مجازی به روتينگ نياز می باشد .
•    نكته چهارم : شبكه های محلی مجازی زمانی كه توسط يك trunk connection به يكديگر متصل شده باشند ، می توانند بين چندين سوئيچ كار كنند . از ISL ( برگرفته از Inter-Switch linking ) به منظور ايجاد trunk connection بين پورت های Fast Ethernet سوئيچ های سيسكو استفاده می گردد .
•    نكته پنجم : سوئيچ ها ، امكان اجرای دستگاه های اترنت در مد full-duplex را فراهم می نمايند . در مد فوق ، دو دستگاه از محيط انتقال اترنت بطور همزمان و انحصاری استفاده می نمايند . بدين ترتيب ، با توجه به عدم بروز collision  كارآئی شبكه افزايش خواهد يافت  .
•    نكته ششم :در سوئيچينگ Store-and-forward ، قبل از اتخاذ تصميم در خصوص فورواردينگ ، تمامی فريم خوانده می شود . اين در حالی است كه در سوئيچنگ Cut-through ، صرفا" شش بايت كه مربوط به آدرس MAC است جهت  اتخاذ تصميم در خصوص فورواردينگ خوانده می شود . همچنين ، در سوئيچينگ store-and-forward ، بررسی خطاء انجام می شود . پتانسيل فوق در سوئيچينگ cut-through وجود ندارد و اين فرآيند انجام نمی شود .
•    نكته هفتم : مزايای اوليه استفاده از روتر عبارت است از  :
-  امكان اتصال دو شبكه محلی غيرمشابه  
- ارائه چندين مسير به يك شبكه خاص  
- امكان اتصال شبكه های بزرگ و پيچيده  به يكديگر
•    نكته هشتم : در ارتباطات Connection-oriented ، سرويس گيرنده يك ارتباط با استفاده از يكی از پورت های شناخته شده سرويس دهنده برقرار و در ادامه مبادله داده در يك كانال خصوصی انجام می شود . اين نوع ارتباطات از سه مرحله ايجاد ارتباط ، ارسال داده و اتمام ارتباط تشكيل می گردند . اين وضعيت در در ارتباطات Connectionless ، وجود ندارد . TCP نمونه ای از يك پروتكل  Connection-oriented و UDP نمونه ای از يك پروتكل  Connectionless  می باشد .   
•    نكته نهم : مدل مرجع OSI از هفت لايه زير تشكيل شده است :
لايه هفتم : Application
لايه ششم : Presentation
لايه پنجم :  Session
لايه چهارم :  Transport
لايه سوم :  Network
لايه دوم :  Data Link
لايه اول :  Physical  
•    نكته دهم : كپسوله سازی و يا tunneling ، فريم ها را از يك سيستم شبكه ای دريافت و آنها را درون فريم هائی از ساير سيستم های شبكه قرار می دهد .
•    نكته يازدهم : لايه Presentation با نمايش ، رمزنگاری و فشرده سازی داده سرو كار دارد و در آن پروتكل های مختلفی به منظور حمايت از متن ، داده ، صوت ، تصوير ، گرافيك و تصاوير با فرمت هائی نظير ASCII, MIDI, MPEG, GIF  و JPEG  ارائه شده است .
•    نكته دوازدهم :  لايه session مسئوليت ايجاد ، مديريت و خاتمه جلسات و يا نشست بين برنامه ها را برعهده دارد . NFS ( برگرفته از   Network file system  ) و  SQL ( برگرفته از structured query language  )  و RPC ( برگرفته از remote procedure calls ) نمونه هائی از پروتكل های لايه Session می باشند .
•    نكته سيزدهم : لايه Transport  بين لايه های بالا و پائين مدل مرجع OSI قرار دارد و كنترل جريان داده  را با استفاده از بافرينگ و مالتی پلكسينگ انجام می دهد . لايه فوق سرويس حمل داده end-to-end را  با سمگنت نمودن برنامه های سطح بالا ، ايجاد يك ارتباط end-to-end و ارسال سگمنت ها از  يك هاست به هاست ديگر و حصول اطمينان از حمل معتبر داده ارائه می نمايد.
•    نكته چهاردهم :  اولين وظيفه لايه شبكه در مدل مرجع OSI ، تعيين مسير و آدرس دهی منطقی است . روتينگ از جمله عملياتی است كه در اين حوزه انجام می شود .
•    نكته پانزدهم : وظايف اوليه لايه Data-Link مدل مرجع OSI عبارت است از :
-  استقلال عملكرد  لايه های بالاتر لايه OSI از محيط فيزيكی
-  آدرس دهی فيزيكی سخت افزار  
- ارائه امكاناتی خاص به منظور كنترل جريان داده  
- توليد پيام های خطاء  
•    نكته شانزدهم : زمانی كه روتر ها در يك ارتباط بين شبكه ای بر روی مسيرهای بهينه به توافق رسيده باشند يك همگرائی ايجاد می گردد .  routing loop به دليل بروز اشكال در روتر ها و  عدم بهنگام سازی صحيح مسيرها در جداول مسيريابی ايجاد و يك بسته اطلاعاتی در يك حلقه روتينگ گرفتار و هرگز به مقصد خود نخواهد رسيد .   
•    نكته هفدهم : پروتكل های روتينگ Distance vector ، تمامی جداول روتنيگ خود را برای همسايگان ارسال می نمايند . پروتكل های Link state وضعيت اينترفيس خود را برای هر روتر در ارتباطات بين شبكه ای ارسال می نمايند .
•    نكته هجدهم : يكی از مسائل در ارتباط با پروتكل های distance vector ، مشكل "شمارش نامحدود " است كه می توان آن را با استفاده از روش هائی نظير :  split horizon ، route poisoning ، maximum hop count و hold-down timers حذف و يا بهبود داد .
•    نكته نوزدهم : TCP يك سرويس مطمئن و connection-oriented را برای برنامه هائی كه از سرويس های آن استفاده می نمايند ،‌ ارائه می كند . استفاده از acknowledgments ، بررسی دنباله اعداد، بررسی خطاء و استفاده از يك روش  handshake سه طرفه نمونه هائی از امكانات اين پروتكل در جهت انجام وظايف خود می باشند . UDP ، يك ارتباط connectionless را ايجاد می نمايد  .
•    نكته بيستم : پورت های خوش نام عبارتند از :
- پورت شماره 21 برای FTP ( برگرفته از  File Transfer Protocol  )
- پورت شماره 23 برای Telnet
- پورت شماره 25 برای SMTP ( برگرفته از Simple Mail Transfer Protocol  )
- پورت شماره 53 برای DNS  ( برگرفته از  Domain Name System  )
- پورت شماره 69 برای TFTP  
- پورت های 161 و 162 برای SNMP ( برگرفته از Simple Network Management Protocol )  
- پورت شماره 80 برای HTTP  ( برگرفته از   Hypertext Transfer Protocol   )
در بخش دوم به برخی ديگر از نكات كليدی برای دريافت مدرك CCNA اشاره خواهيم كرد .  
________________________________________
كات كليدی برای دريافت مدرك CCNA (بخش دوم)
CCNA ( برگرفته از  Cisco Certified Network Associate  )  اولين مدرك معتبر شركت سيسكو در رابطه با شبكه است كه می توان آن را پيش نياز ساير مدارك اين شركت در نظر گرفت . علاقه مندان به دريافت اين مدرك می بايست توانمندی خود را در زمينه های متعددی افزايش دهند .
در بخش اول به برخی از نكات مهم به منظور افزايش آمادگی علاقه مندان  جهت شركت در آزمون های CCNA اشاره گرديد . در اين بخش به برخی نكات ديگر اشاره می نمائيم .
•    نكته اول : پروتكل ARP ( برگرفته شده از  Address Resolution Protocol  ) يك آدرس IP را به يك آدرس فيزيكی ( MAC address )  ترجمه می نمايد .
پروتكل RARP ( برگرفته شده از  Reverse Address Resolution Protocol  ) يك آدرس فيزيكی‌ را به يك آدرس منطقی ( آدرس IP ) ترجمه می نمايد .
•    نكته دوم : آشنائی با مفاهيم آدرس دهی IP برای تمامی علاقه مندان فعاليت در زمينه شبكه های كامپيوتری الزامی است . آدرس های IP يك عدد سی و دو بيتی می باشند  كه به صورت چهار عدد ( اكتت ) مبنای ده كه توسط نقطه از يكديگر جدا شده اند ، ‌نمايش داده می شوند .
•    نكته سوم :  هر آدرس IP از دو بخش شبكه و هاست تشكيل می گردد . جدول زير تعداد بيت های در نظر گرفته شده برای هر يك از بخش های هاست و شبكه را به همراه تعداد آدرس موجود در هر كلاس نشان می دهد ( بدون subnetting )
 تعداد آدرس موجود در هر شبكه *    تعداد بايت های در نظر گرفته شده برای بخش هاست
     تعداد بايت های در نظر گرفته شده برای بخش شبكه     كلاس شبكه
224 - 2     سه بايت
( 24 بيت )     يك بايت
( 8 بيت )    A
216 - 2     دو بايت
(16 بيت )     دو بايت
( 16 بيت )    B
28 - 2     يك بايت
( 8 بيت )     سه بايت
( 24 بيت )    C
 * : در هر شبكه دو آدرس هاست رزو شده است .
 جدول يك :اندازه بخش شبكه و هاست كلاس های IP ( بدون subnetting )
•    نكته چهارم : اولين بايت و يا اكتت شبكه های كلاس B ، A و C به همراه ليست شبكه های معتبر در جدول زير نشان داده شده است .
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

انجام پایان نامه | دانلود مقاله

سفارش پایان نامه