انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

مقدمه
با توسعه كمي وكيفي توليد اطلاعات درزمينه هاي مختلف ، فرايند توليد پايگاههاي اطلاعات نيز شتاب قابل ملاحظه اي پيدا كرده است ،به گونه اي كه امروزه پايگاههاي اطلاعات متنوعي درزمينه هاي مختلف ،به بازار عرضه شده است 0پيچيده بودن اين فرايند ،انجام تحقيقات در باره تجزيه وتحليل و بهبود آن را ضروري مي سازد 0
روشهاي گوناگوني براي تجزيه وتحليل فرايند توليد پايگاههاي اطلاعات وجود دارد 0در اين مقاله از شبيه سازي كامپيوتري بدين منظور استفاده شده است 0 از شبيه سازي كامپيوتري در مراحل طراحي ،توليد وروز آمدن كردن پايگاههاي اطلاعات ميتوان استفاده كرد 0در اين پروژه ،فرايند توليد پايگاههاي اطلاعات به يك برنامه كامپيوتري تبديل شده و با اجراي برنامه ، عملاً رفتار سيستم واقعي ، اجراَو نتايج آن مشاهده مي شود تحليلگر ميتواند بدون نگراني و با آساني برنامه كامپيوتري را تغيير داده و مدل جديد را براي مشاهده نتايج اين تحليل اجراَ نمايد . بدين طريق ، تجزيه و تحليل و برنامه ريزي شرايط پيچيده اي كه توليد پايگاههاي اطلاعات در آن قرار دارد امكان پذير مي گردد .
 
تعريف مسئله و بيان اهداف
اصولاَ مدلي كارا است كه فقط آن قسمتهايي از سيستم را مورد بررسي قرار دهد كه پاسخ گوي نيازهاي سازمان و حلال مشكلات جاري يا باالقوه آن باشد .يك مدل ايده ال ، مدلي است كه ضمن توجه به جزئيات ، از بررسي بخشهاي غير ضروري اجتناب ورزد ، زيرا بيش از حد تفصيلي كردن مدل ، زمان مدل سازي  و مدت زمان لازم براي هر بار اجراي مدل را افزايش داده و از سوي ديگر ، شلوغي بيش از حد برنامه را موجب ميشود .
تعريف دقيق مسئله كار مشكلي است ، زيرا فرد مدل ساز ، تنها استفاده كننده از نتايج مدل نيست . مدير سازمان ، مديران بخشها ، كارشناسان و حتي خود كاركنان نيز ، از نتايج مدل ساخته شده استفاده خواهند كرد و هريك از آنها ممكن است خواسته هاي متفاوتي داشته باشند . رسيدن به يك نقطه مشترك بين اين خواسته هاي بعضاَ متعارض ، كار مشكلي است .
هدف اين شبيه سازي،با مسائلي كه مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران با آن مواجه است ، ارتباط مستقيم دارد . با استفاده از روش "دلفي" اين مسائل به شرح زير استخراج گرديده است :
1-    1-       پايين بودن بهره وري نيروي انساني .
2-    2-       پايين بودن بهره وري تجهيزات .
3-    3-       فقدان يك سيستم  واقع بينانهً تدوين شده براي تشويق كاركنان .
4-    4-       كنترل ضعيف فعاليتها .
5-    5-       ناتواني در پيش بيني آينده سازمان ، بر اساس مستندات .
6-    6-        ضعف در ارزيابي گزينه ها .
اهداف پروژه نبايد بسيار كلي يا بسيار ريز باشند . بلكه اين اهداف بايد به وضوح تعريف شوند . با در نظر گرفتن نكات فوق اهداف شبيه سازي فرايند توليد پايگاههاي اطلاعات در مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران عبارتند از :
1-    1-       تعيين نيروي انساني و تجهيزات مورد نياز فرايند توليد پايگاههاي اطلاعات و بهبود بهره وري از آنها است .
2-    2-       تجزيه و تحليل ظرفيت و تعيين فضاي مورد نياز .
3-    3-       بهبود سيستم توليد اطلاعات .
4-    4-       طراحي يك سيستم واقع بينانه تدوين شده براي تشويق كاركنان و افزايش ميزان انگيزش آنها .
5-    5-       استقرار استانداردهاي عملياتي .
6-    6-        استقرار استانداردهاي مالي و بودجه اي براي تجهيزات و نيروي انساني .
7-    7-       ارزيابي گزينه هايي كه ممكن است بهره وري حال و آينده سازمان را بهبود بخشد0
تشريح مدل
يك سيستم ،به عنوان مجموعه اي از عناصر كه در تعامل باهمديگر در صدد دستيابي به يك هدف مشتركند تعريف مي شود . فرايند فرايند توليد پايگاههاي اطلاعات را ميتوان به صورت يك سيستم در نظر گرفته وانرا درقالب عناصري ،نظير جمع اوري اطلاعات نيروي ان، تجهيزات ،رويه ها و روشها،حركت و منطقها تصور كرد . اين فرايند در شكل 1 نشان داده شده است.
 
 
 
در شكل 1 عمليات گوناگوني كه در بخشهاي مختلف سازمان انجام مي گيرد ،نشان داده شده است 0همانگونه كه قبلاً نيز تذكر داده شده ،اين فرايند به صورت يك برنامه كامپيوتري در خواهد آمد 0علاوه بر فرايند ،وروديهاي ديگر هم براي برنامه هاي كامپيوتري لازم است 0
اين وروديها به همراه خروجيهاي برنامه ،در شكل 2 ملاحظه مي شود.
 
 
شكل 2)وروديها و خروجيهاي برنامه
 
براي مورد اول وروديها ، اطلاعات شكل 1( فرايند توليد پايگاههاي اطلاعات ) كافي نيست، با استفاده از تكنيكهاي كار سنجي و زمان سنجي ، بايد اين فرايند به صورت جزيي تر درآ يد0
       نتيجه اين تجزيه و تحليل ،  در فرمهايي كه يك نمونه آن در جدول 1 آمده است ملاحظه مي گردد0
دلايل استفاده از شبيه سازي
   شبيه سازي ، تكنيك كمي اي است كه از آن براي مطالعه وارزيابي گزينه هاي گوناگو ن استفاده مي شود 0اين كار ، از طريق مدل سازي سيستم واقعي واجراي آزمايشات بر روي مدل ، به منظور پيش بيني رفتار آينده سيستم امكان پذيراست 0دلايل استفاده از شبيه سازي در مطالعه فرايند توليد پايگاههاي اطلاعات به شرح زير است :
1 - استفاده از مدلهاي تحليلي درموردارزيابي وبهبود فرايند توليد پايگاههاي اطلاعات امكان پذير نيست 0
2- هنگام استفاده از شبيه سازي ، چهار چوب ساختاري مدل ، به راحتي قابل تغيير است و به سوالات مختلف در باره اينكه "اگر سيستم وا قعي چنين شود ، چه پيش خواهد آمد ؟" به راحتي پاسخ داده ميشود 0اين خصوصيت شبيه سازي در مورد مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران – كه دريك محيط پويا و متلاطم با متغيرهايي كه به طور مداوم در حال تغيير است كار مي كند – بسيار موثر است 0
3- هزينه اعمال تغييرات پيشنهادي، در مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران زياد است 0 در اين مورد ، شبيه سازي مي تواند بسيار مفيد باشد و حتي در مواردي كه هنوز سيستم در عمل پيدا نشده وفقط در باره روابط نظري أن اطلاعاتي در دسترس است ، اين ابزار تنها راه كار ساز است 0
4- در شبيه سازي ، امكان فشرده سازي زمان وجود دارد براي مثال در شبيه سازي فرايند توليد پايگاههاي اطلاعات در ظرف پنج ساعت مي توان ، پنج سال عمليات مركز را مشاهده نمود 0
5- از شبيه سازي ،مي توان در آموزش كار كنان مركز استفاده نمود0 شبيه سازي ، به افراد سازمان توان درك جامعي ازو فرايند توليدپايگاههاي اطلاعات و روابط بين بخشهاي مختلف آنرا مي دهد و كاركنان مركز ميتواند پيشنهادات خود را ارزيابي و در نتيجه توان تصميم گيري خود را در بارخ مسائل مركز افزايش دهند 0
6-تشريح مدلهاي پيچيده رياضي فعاليتهاي مركز ، براي مديران غير حرفعاي در مدلسازي رياضي ، زمان بر و مشكل است 0 در حالي كه تشريح مدل شبيه سازي فعاليتهاي مركز به سادگي امكان پذير بوده و به زمان بسيار كمي نياز دارد 0
 
 
انتخاب نرم افزار
براي شبيه سازي فرايند توليد پايگاههاي اطلاعات مي توان از زبانهاي عمومي همانند بيسيك، PL/I ، C،فورترن ويازبانهاي ويژه شبيه سازي همانند GPSS،SLAM، SIMISCRIPT  وغيره استفاده كرد 0 هر كدام از اين گزينه ها ، داراي نقاط قوت وضعف خاص خود هستند 0 در اين شبيه سازي ، از نرم افزار ODELSERVICE استفاده شده است  . دراين نرم افزار ،  تبديل مدل واقعي  به  برنامه  كامپيوتري  نسبت  به  ساير نرم افزارها ،به سادگي صورت مي گيرد وتغييردربرنامه ايجاد شده ،به منظور بررسي سناريوهاي گوناگون به آساني امكان پذير است 0 اين نرم افزار ،قابليت اتصال برنامه هاي
شبيه سازي مستقل از هم را به همديگر دارا بوده وبه وسيله آن مي توان پكيج سازي نمود
و برنامه شبيه سازي را مستقل از نرم افزار ، مورد استفاده قرارداد 0همچنين اين نرم افزار
ميتواند از برنامه هايي كه در محيط هاي ديگر-همچون C  يا فورترن- ساخته مي شود استفاده كرده و در عين حال ساده با انعطاف و داراي انيميشن قوي است0 مجموع اين عوامل، باعث گرديد كه در مورد شبيه سازي فرايند توليد پايگاههاي اطلاعات،استفاده از اين نرم افزار، به ساير گزينه ها ترجيج داده شود0
اين نرم افزار را مي توان بر روي كامپيوترهاي شخصي با پروسسور 386 يا بالاتر، با حداقل هشت مگابايت RAM و 16 بيت swap file اجرا نمود و براي اجراي آن به  Microsoft Windows 3.1 نياز است.انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

انجام پایان نامه | دانلود مقاله

سفارش پایان نامه