انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

1900   00H   ;” “
1901   00H   ;” “
1902   00H   ;” “
1903   00H   ;” “
1904   00H   ;” “
1905   00H   ;” “

1906   37H   ;”H“
1907   00H   ;” “
1908   00H   ;” “
1909   00H   ;” “
190A   00H   ;” “
190B   00H   ;” “

190C   8FH   ;”E“
190D   37H   ;”H“
190E   00H   ;” “
190F   00H   ;” “
1910   00H   ;” “
1911   00H   ;” “

1912   85H   ;”L“
1913   8FH   ;”E“
1914   37H   ;”H“
1915   00H   ;” “
1916   00H   ;” “
1917   00H   ;” “

1918   85H   ;”L”
1919   85H   ;”L“
191A   8FH   ;”E“
191B   37H   ;”H“
191C   00H   ;” “
191D   00H   ;” “

191E   A3H   ;”O”
191F   85H   ;”L”
1920   85H   ;”L“
1921   8FH   ;”E“
1922   37H   ;”H“
1923   00H   ;” “

1924   00H   :” “
1925   A3H   ;”O”
1926   85H   ;”L”
1927   85H   ;”L“
1928   8FH   ;”E“
1929   37H   ;”H“

132A   A9H   ;”W”
192B   00H   :” “
192C   A3H   ;”O”
192D   85H   ;”L”
192E   85H   ;”L“
192F   8FH   ;”E“

1930   8FH   ;”E”
1331   A9H   ;”W”
1932   00H   :” “
1933   A3H   ;”O”
1934   85H   ;”L”
1935   85H   ;”L“

1936   85H   ;”L”
1937   8FH   ;”E”
1338   A9H   ;”W”
1939   00H   :” “
193A   A3H   ;”O”
193B   85H   ;”L”

193C   8DH   ;”C”
193D   85H   ;”L”
193E   8FH   ;”E”
133F   A9H   ;”W”
1940   00H   ;” “
1941   A3H   ;”O”

1942   A3H   ;”O”
1943   8DH   ;”C”
1933   85H   ;”L”
1945   8FH   ;”E”
1346   A9H   ;”W”
1947   00H   ;” “

1948   2BH   ;”M”
1949   A3H   ;”O”
194A   8DH   ;”C”
193B   85H   ;”L”
194C   8FH   ;”E”
134D   A9H   ;”W”

194E   8FH   ;”E”
194F   2BH   ;”M”
1950   A3H   ;”O”
1951   8DH   ;”C”
1952   85H   ;”L”
1953   8FH   ;”E”

1954   00H   ;” “
1955   8FH   ;”E”
1956   2BH   ;”M”
1957   A3H   ;”O”
1958   8DH   ;”C”
1959   85H   ;”L”

195A   87H   ;”T”
195B   00H   ;” “
195C   8FH   ;”E”
195D   2BH   ;”M”
195E   A3H   ;”O”
195F   8DH   ;”C”

1960   A3H   ;”O”
1961   87H   ;”T”
1962   00H   ;” “
1963   8FH   ;”E”
1964   2BH   ;”M”
1965   A3H   ;”O”

1966   00H   ;” “
1967   A3H   ;”O”
1968   87H   ;”T”
1969   00H   ;” “
196A   8FH   ;”E”
196B   2BH   ;”M”

196C   97H   ;”K”
196D   00H   ;” “
196E   A3H   ;”O”
196F   87H   ;”T”
1970   00H   ;” “
1971   8FH   ;”E”

1972   37H   ;”H”
1973   97H   ;”K”
1974   00H   ;” “
1975   A3H   ;”O”
1976   87H   ;”T”
1977  00H   ;” “

1978   A3H   ;”O”
1979   37H   ;”H”
197A   97H   ;”K”
197B   00H   ;” “
197C   A3H   ;”O”
197D   87H   ;”T”

197E   2BH   ;”M”
197F  A3H   ;”O”
1980   37H   ;”H”
1981   97H   ;”K”
1982   00H   ;” “
1983   A3H   ;”O”

1984   8FH   ;”E”
1985   2BH   ;”M”
1986  A3H   ;”O”
1987   37H   ;”H”
1988   97H   ;”K”
1989   00H   ;” “

198A   89H   ;”I”
198B   8FH   ;”E”
198C   2BH   ;”M”
198D  A3H   ;”O”
198E   37H   ;”H”
198F   97H   ;”K”

1990   23H   ;”N”
1991   89H   ;”I”
1992   8FH   ;”E”
1993   2BH   ;”M”
1994  A3H   ;”O”
1995   37H   ;”H”

1996   00H   ;” “
1997   23H   ;”N”
1998   89H   ;”I”
1999   8FH   ;”E”
199A   2BH   ;”M”
199B  A3H   ;”O”

199C   1FH   ;”P”
199D   00H   ;” “
199E   23H   ;”N”
199F   89H   ;”I”
19A0   8FH   ;”E”
19A1   2BH   ;”M”

19A2   3FH   ;”A”
19A3   1FH   ;”P”
19A4   00H   ;” “
19A5   23H   ;”N”
19A6   89H   ;”I”
19A7   8FH   ;”E”

19A8   B6H   ;”Y”
19A9   3FH   ;”A”
19AA   1FH   ;”P”
19AB   00H   ;” “
19AC   23H   ;”N”
19AD   89H   ;”I”

19AE   3FH   ;”A”
19AF   B6H   ;”Y”
19B0   3FH   ;”A”
19B1   1FH   ;”P”
19B2   00H   ;” “
19B3   23H   ;”N”

19B4   2BH   ;”M”
19B5   3FH   ;”A”
19B6   B6H   ;”Y”
19B7   3FH   ;”A”
19B8   1FH   ;”P”
19B9   00H   ;” “

19BA   02H   ;”_”
19BB   2BH   ;”M”
19BC   3FH   ;”A”
19BD   B6H   ;”Y”
19BE   3FH   ;”A”
19BF   1FH   ;”P”

19C0   23H   ;”N”
19C1   02H   ;”_”
19C2   2BH   ;”M”
19C3   3FH   ;”A”
19C4   B6H   ;”Y”
19C5   3FH   ;”A”

19C6   A3H   ;”O”
19C7   23H   ;”N”
19C8   02H   ;”_”
19C9   2BH   ;”M”
19CA   3FH   ;”A”
19CB   B6H   ;”Y”

19CC   A3H   ;”O”
19CD   A3H   ;”O”
19CE   23H   ;”N”
19CF   02H   ;”_”
19D0   2BH   ;”M”
19D1   3FH   ;”A”

19D2   03H   ;”R”
19D3   A3H   ;”O”
19D4   A3H   ;”O”
19D5   23H   ;”N”
19D6   02H   ;”_”
19D7   2BH   ;”M”

19D8   00H   ;” “
19D9   03H   ;”R”
19DA   A3H   ;”O”
19DB   A3H   ;”O”
19DC   23H   ;”N”
19DD   02H   ;”_”

19DE   B5H   ;”U”
19DF   00H   ;” “
19E0   03H   ;”R”
19E1   A3H   ;”O”
19E2   A3H   ;”O”
19E3   23H   ;”N”

19E4   23H   ;”N”
19E5   B5H   ;”U”
19E6   00H   ;” “
19E7   03H   ;”R”
19E8   A3H   ;”O”
19E9   A3H   ;”O”

19EA   89H   ;”I”
19EB   23H   ;”N”
19EC   B5H   ;”U”
19ED   00H   ;” “
19EE   03H   ;”R”
19EF   A3H   ;”O”

19F0   B7H   ;”V”
19F1   89H   ;”I”
19F2   23H   ;”N”
19F3   B5H   ;”U”
19F4   00H   ;” “
19F5   03H   ;”R”

19F6   8FH   ;”E”
19F7   B7H   ;”V”
19F8   89H   ;”I”
19F9   23H   ;”N”
19FA   B5H   ;”U”
19FB   00H   ;” “

19FC   03H   ;”R”
19FD   8FH   ;”E”
19FE   B7H   ;”V”
19FF   89H   ;”I”
1A00   23H   ;”N”
1A01   B5H   ;”U”

1A02   8DH   ;”C”
1A03   03H   ;”R”
1A04   8FH   ;”E”
1A05   B7H   ;”V”
1A06  89H   ;”I”
1A07   23H   ;”N”

1A08   89H   ;”I”
1A09   8DH   ;”C”
1A0A   03H   ;”R”
1A0B   8FH   ;”E”
1A0C   B7H   ;”V”
1A0D  89H   ;”I”

1A0E   87H   ;”T”
1A0F   89H   ;”I”
1A10   8DH   ;”C”
1A11   03H   ;”R”
1A12   8FH   ;”E”
1A13   B7H   ;”V”

1A14   B6H   ;”Y”
1A15   87H   ;”T”
1A16   89H   ;”I”
1A17   8DH   ;”C”
1A18   03H   ;”R”
1A19   8FH   ;”E”

1A1A   00H   ;” “
1A1B   B6H   ;”Y”
1A1C   87H   ;”T”
1A1D   89H   ;”I”
1A1E   8DH   ;”C”
1A1F   03H   ;”R”

1A20   00H   ;” “
1A21   00H   ;” “
1A22   B6H   ;”Y”
1A23   87H   ;”T”
1A24   89H   ;”I”
1A25   8DH   ;”C”

1A26   00H   ;” “
1A27   00H   ;” “
1A28   00H   ;” “
1A29   B6H   ;”Y”
1A2A   87H   ;”T”
1A2B   89H   ;”I”

1A2C   00H   ;” “
1A2D   00H   ;” “
1A2E   00H   ;” “
1A2F   00H   ;” “
1A30   B6H   ;”Y”
1A31   87H   ;”T”

1A32   00H   ;” “
1A33   00H   ;” “
1A34   00H   ;” “
1A35   00H   ;” “
1A36   00H   ;” “
1A37   B6H   ;”Y”

این داده ها به وسیلۀ برنامۀ زیر در هر 0.5 ثانیه به صورت مرتب و پشت سر هم در 7SEGMENT ها نمایش داده می شوند . به این صورت که در ابتدا مقدار ثبات IX را برابر1900 می کنیم ، بعد در هر نیم ثانیه 6 واحد به IX اضافه می کنیم تا DATA بعدی را آدرس دهی کند . ( تابع SCAN1 با توجه به موقعیت IX ، 6 بایت IX تا IX+5 راروی 6 عدد 7SEGMENT برد نمایش می دهد . ) و این کا تا زمانی ادامه پیدا می کند که مقدار IX برابر1A38 شود . ( یعنی یک واحد بعد از آخرین داده . ) و در این لحظه مقدار IX به مقدار 1900 چایگزین می شود .


انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

  دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه