انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر


تكنولوژي پيشرفته توليد


مجتمع پتروشيمي رازيارائه :دكتر احمد ماكويي

20آذر هشتادو دو

چالش هاي نوين توليد
مهمترين محرك هاي رقابتي عبارتند از :

1)    رقابت بر مبناي TBC
2)هزينه
3)كيفيت

TBC عامل اساسي در كسب دو امتياز عمده مي باشد :

ـ پاسخگويي
ـ انعطاف پذيري

هدف سازمان     انعطاف پذيري
نوآوري در محصول
تنوع محصولات
نيازمندي هاي مشتريان
سهم بازار
تاريخ هاي تحويل    تكنولوژي محصول
تركيب توليد
طراحي
حجم
توالي كارها ـ فرآيند توليد


پاسخگو بودن ، تلاش سيستم است در برآورده كردن تمام نيازمندي هاي مشتريان در زمان مناسب .

ـ انعطاف پذيري ، پاسخ سيستم است به عدم قطعيت هاي محيطي .

همين عوامل ما را به سوي عصري رهنمون كرده است كه اطلاعات نقش اساسي را در آن ايفا مي كنند . عصري كه سئوال اساسي آن چگونگي  مديريت دانش است .


مديريت دانش
از خصوصيات تغييرات به وجود آمده در طول دهه هاي گذشته ، كاهش نقش كار به عنوان منبع ارزش افزوده در محصولات مي باشد . در مقابل ، بهره وري و مهم تر از آن كارآيي كارگران دانش ( شامل مديران ) براي بقاي سازمان ها ، حياتي شده است .
در حال حاضر ، كمياب ترين و گران ترين منبع اقتصادي يك سازمان ، دانش مي باشد . به همين جهت نيز هوش مصنوعي (AI) و شاخه هاي آن مطرح گرديده اند .
مسائل اساسي در توليد
1)    بهره وري در مقابل انعطاف پذيريكاهش پيچيدگي : يكپارچه كردن CAD/CAM (طراحي براي توليد )
كاهش عدم قطعيت : يكپارچه كردن CAL/CAM (زمان بندي پويا )


A: اپراتورهاي متخصص
B: مركز ماشين كاري CNC
C: سلول هاي FMS
D: سيستم هاي توليد انعطاف پذير FMS
E: خطوط انتقال انعطاف پذير (FMS ويژه )
F: اتوماسيون ثابتپيچيدگي : نياز براي هماهنگي
تقسيم كارها مي تواند باعث پردازش موازي كارها و در نتيجه افزايش بهره وري گردد . از سوي ديگر هر چه تقسيم كار بيشتر شود ، ايجاد هماهنگي مابين اجزاي كار دشوارتر خواهد شد و هزينه هاي هماهنگي به شدت افزايش خواهند يافت . اين پديده هم در خصوص كارهاي و هم دانش تخصصي كه هر دو از پايه هاي اقتصاد سازمان هستند ، مصداق دارد .
منابع اقتصادي سازمان
دانش     كار
ـ پايگاه داده ها
ـ مهارت هاي تخصصي    ـ تجهيزات
ـ نيروي انساني

هماهنگي
الف ) اگر قرار باشد كه كار به هزاران جزء تقسيم گردد ، توالي صحيح آنها ، زمان بندي آنها و تداخل آنها در طول يك پريود زماني چقدر دشوار و پرهزينه خواهد بود ؟
ب ) اگر قرار باشد تخصص را ميان صدها كارگر متخصص ناكامل تقسيم نماييم ، حفظ هماهنگي ميان آنها ، ايجاد انگيزه در آنها و حفظ عملكرد مطلوب آنها تا چه ميزان دشوار و پرهزينه خواهد بود ؟
ج ) اگر قرار باشد كه اطلاعات را به ميليون ها جزء ريز و بيت تقسيم نماييم ، يكپارچگي آنها ، ثبت آنها و به روزآوريشان چقدر دشوار و پرهزينه خواهد بود ؟
هنگامي كه ميزان پيچيدگي و هزينه هاي يكپارچه كردن و هماهنگ نمودن بسيار زياد مي شود ، لازم است كه مسأله تمركز و يكپارچگي مجدد را به طور جدي مورد توجه قرار دهيم .
jit سعي دارد تا اين يكپارچگي مجدد را در سطح كارهاي فيزيكي عملي كند در حالي كه CIM تلاش دارد تا يكپارچگي مجدد را در سطح دانش تخصصي و اطلاعات به مورد اجرا گذارد .عدم قطعيت : نياز براي كنترل
پويايي و عدم قطعيت محيط ، برنامه ريزي و كنترل را به چالش مي خواند . در يك ساختار چندلايه اي ، اعمال كنترل بر اساس الگوريتم هايي انجام مي شود كه در مقياس هاي مختلف زماني عمل مي نمايند .


                                                                                


لايه انطباق نشان دهنده برخي پارامترهاي محيطي در پريود زماني t2 مي باشد . پارامترهاي كنترل براي كنترولر توسط لايه بهينه سازي در پريود زماني t2 تعيين مي گردند .
به عنوان مثال درلايه بهينه سازي تصميم هاي زير مي توانند مورد بررسي قرار گيرند :
ـ تحويل به موقع محصولات
ـ كاهش زمان توليد
ـ متعادل كردن بار كاري در كارخانه
در حالي كه در لايه كنترل ، تصميم هاي زير مي توانند مورد بررسي قرار گيرند :
ـ سياست تقسيم بندي ماشين ها
ـ توالي كارها
ـ كاهش اندازه دسته هاي توليدي

براي يك تصميم گيري با پيچيدگي زياد ، روش سلسله مراتبي ، بهترين روش است .عدم قطعيت به همراه پيچيدگي : نياز به يك سيستم كنترلي غيرمتمركز ، پيچيدگي توليد و عدم قطعيت محيطي منجر به سيستم كنترلي توليد غيرمتمركز سلسله مراتبي مي گردد . يك چنين سيستم كنترلي، سازمان ناميده مي شود .
پيچيدگي ، توزيع كارها را به سمت و سوي يك ساختار افقي مي كشاند . عدم قطعيت ، درست برعكس ، آن را به سمت يك ساختار سلسله مراتبي و عمودي سوق مي دهد .
طبقه بندي مسائل مديريت
الف ) مبدأ مسائل
مبدأ تمام مسائل مديريت در پيچيدگي و عدم قطعيت محيط كسب و كار نهفته است .مديران ( كنترولرها ، برنامه ريزان ، هماهنگ كنندگان ) در جهاني ساختار نيافته پيچيده و غيرمتمركز تصميم گيري مي كنند .
فرآيند تصميم گيري ، فرآيند تبديل اطلاعات به اقدامات مي باشد . رفتار يك تصميم گيرنده بر اساس دانش وي و پيام هاي دريافت شده از محيط تعيين مي گردد .
jit : يكپارچگي مجدد كارها
CIM : يكپارچگي مجدد دانش
PMS : مقابله با عدم قطعيت هاي ناشي از بازار و كارخانه
ب ) فعاليت هاي مديريت

ـ اقدامات هماهنگي
ـ اقدامات برنامه ريزي
ـ اقدامات كنترلي

لزوم استفاده از هوش مصنوعي (AI)
ـ وظيفه اصلي AI ، حل مسائل پيچيده تحت عدم قطعيت، با استفاده از پردازش اطلاعات موجود مي باشد . يادگيري در AI به معناي به روزآوري دانش با زمان حال مي باشد .
ـ AI روش هايي را براي حل مسائل ارائه مي دهد كه با راه حل هاي مرسوم كامپيوتري قابل اجرا نيستند . AI از پردازش سمبليك ، سيستم هاي خبره و تكنيك هاي مهندسي نرم افزار Object-Oriented استفاده مي كند .
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

   دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه