انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

پایان نامه‏ کامپیوتر

انجام پایان نامه‏ ارشد کامپیوتر

ويژوال بيسيک توسعه يافته زبان برنامه‌نويسي بيسيک مي‌باشد. بيسيک توسط پروفسور جان کمنسي و توماس کرتز از کالج دارتموث براي نوشتن برنامه‌هاي ساده ايجاد شد. طراحي آن از اواسط دهه ۱۹۶۰ آغاز گرديد.
ويژوال بيسيک تا نسخه ۳ به صورت ۱۶ بيتي بود. از نسخه ۵ به بعد فقط ويرايش ۳۲ بيتي آن ارائه شد. (نسخه ۴ هم به صورت ۱۶ بيتي و هم به صورت ۳۲ بيتي عرضه شده بود.)
ويژوال بيسيک از نسخه ۶ به بعد بر پايه چارچوب دات‌نت (NET.) ارائه شد.
اگر چه با ظهور ويژوال بيسيک دات نت اکثر برنامه‌نويسان ويژوال بيسيک ۶ به آن گرويدند، ولي نسخه ۶ همچنان طرفداران ويژه‌ي خود را دارد.
ويژوال بيسيک براي توسعه سريع نرم افزار (RAD يا Rapid Application Development) بر پايه رابط گرافيگي کاربر (GUI يا Graphical User Interface) توسعه داده شد. دسترسي آسان و سريع به پايگاه دادهها با استفاده از DAO ،RDO يا ADO و ايجاد کنترل‌هاي اکتيو ايکس از جمله مواردي هستند که اين زبان را براي RAD مناسب کرده‌اند.
برنامه‌نويسي در ويژوال بيسيک به صورت رخدادگرا مي‌باشد.
در برنامه‌نويسي تجاري، ويژوال بيسيک جز محبوب‌ترين‌ها است. بنابه آماري که در سال ۲۰۰۳ منتشر شد، ۵۳٪ از برنامه‌هاي تجاري با استفاده از اين زبان توليد شده‌اند.
توابع رياضي در ويژوال بيسيک
براي نوشتن برنامه‌هاي مهندسي، محاسباتي، گرافيکي و آماري نياز داريد تا از برخي توابع رياضي استفاده نمائيد. ويژوال بيسيک 6 داراي مجموعه‌اي از توابع است که براي انجام محاسبات عددي پيش بيني شده اند. در اين مقاله ابتدا با اين توابع آشنا شده و سپس چگونگي ايجاد ساير توابع رياضي را که در ميان اين مجموعه وجود ندارند خواهيد ديد. در پايان نيز با توابع رياضي موجود در دات نت آشنا مي‌شويد.
تابع Abs (قدرمطلق) :
مقدار بدون مثبت يک عدد را برمي‌گرداند
تابع Atn (آرک تانژانت) :
خروجي اين تابع عددي از نوع double است که برابر زاويه‌اي است که تانژانت آن عدد ورودي تابع است.
تابع Cos (کسينوس) :
خروجي اين تابع عددي از نوع double است که برابر کسينوس زاويه ورودي است.
تابع Exp (توان نماني) :
خروجي اين تابع عددي از نوع double است که برابر e به توان ورودي تابع است.
تابع Int (تابع کف يا تابع جزء صحيح) :
نزديکترين عدد صحيح مساوي يا کوچکتر نسبت به عدد ورودي را برمي‌گرداند.
تابع Log (لگاريتم) :
خروجي اين تابع عددي از نوع double است که برابر لگاريم طبيعي عدد ورودي است (لگاريتم بر مبناي عدد e يا همان Ln).
تابع Round (گرد کردن) :
خروجي اين تابع عددي از نوع double است که برابر نزديکترين عدد صحيح به مقدار عدد ورودي است.
تابع Sgn (علامت) :
خروجي اين تابع عددي از نوع صحيح است که نشان دهنده علامت عدد ورودي است.
تابع Sin (سينوس) :
خروجي اين تابع عددي از نوع double است که برابر سينوس زاويه ورودي است.
تابع Sqr (جذر) :
خروجي اين تابع عددي از نوع double است که برابر ريشه دوم يا جذر عدد ورودي است.
تابع Tan (تانژانت) :
خروجي اين تابع عددي از نوع double است که برابر با تانژانت زاويه ورودي (برحسب راديان) مي‌باشد.
نکته: براي محاسبه توان nام يک عدد (n مي توان صحيح يا اعشاري باشد) از اپراتور ^ استفاده نمائيد. براي مثال:
2 ^ 5 = 32
9 ^ 0.5 = 3
4.2 ^ 3.7 = 202.31
ايجاد ساير توابع رياضي که در ويژوال بيسيک 6 وجود ندارند :
جدول زير چگونگي محاسبه ساير توابع رياضي که در ويژوال بيسيک 6 وجود ندارند را نشان مي‌دهد:
تابع    فرمول
سکانت     Sec(X) = 1 / Cos(X)
کسکانت     Cosec(X) = 1 / Sin(X)
کتانژانت     Cotan(X) = 1 / Tan(X)
آرک سينوس     Arcsin(X) = Atn(X / Sqr(1-X * X ))
آرک کسينوس     Arccos(X) = Atn(-X / Sqr(1-X * X)) + 2 * Atn(1)
آرک سکانت     Arcsec(X) = Atn(X / Sqr(X * X - 1)) + Sgn((X) -1) * (2 * Atn(1))
آرک کسکانت     Arccosec(X) = Atn(X / Sqr(X * X - 1)) + (Sgn(X) - 1) * (2 * Atn(1))
آرک کتانژانت     Arccotan(X) = Atn(X) + 2 * Atn(1)
سيونس هيپربوليک     HSin(X) = (Exp(X) - Exp(-X)) / 2
کسينوس هيپربوليک     HCos(X) = (Exp(X) + Exp(-X)) / 2
تانژانت هيپربوليک     HTan(X) = (Exp(X) - Exp(-X)) / (Exp(X) + Exp(-X))
سکانت هيپربوليک     HSec(X) = 2 / (Exp(X) + Exp(-X))
کسکانت هيپربوليک     HCosec(X) = 2 / (Exp(X) - Exp(-X))
کتانژانت هيپربوليک     HCotan(X) = (Exp(X) + Exp(-X)) / (Exp(X) - Exp(-X))
آرک سينوس هيپربوليک     HArcsin(X) = Log(X + Sqr(X * X + 1))
آرک کسينوس هيپربوليک     HArccos(X) = Log(X + Sqr(X * X - 1))
آرک تانژانت هيپربوليک     HArctan(X) = Log((1 + X) / (1 - X)) / 2
آرک سکانت هيپربوليک     HArcsec(X) = Log((Sqr(1-X * X) + 1) / X)
آرک کسکانت هيپربوليک     HArccosec(X) = Log((Sgn(X) * Sqr(X * X + 1) +1) / X)
آرک کتانژانت هيپربوليک     HArccotan(X) = Log((X + 1) / (X - 1)) / 2
لگاريتم بر مبناي N     LogN(X) = Log(X) / Log(N)
براي استفاده از اعداد پي و e در برنامه‌هاي خود، ثوابت زير را تعريف نمائيد

Const Pi = 3.14159265358979
Const e = 2.71828182845904
همچنين عدد پي را مي‌توان به صورت زير تعريف کرد:
Pi = 4 * Atn(1)
تبديل راديان به درجه
چون اکثر توابع مثلثاتي بر حسب راديان کار مي کنند گاهي اوقات نياز داريم تا زوايا را از در جه به راديان و بالعکس تبديل کنيم. براي تبديل يک زاويه بر حسب راديان به درجه، آنرا در 180 ضرب کرده و سپس بر عدد پي تقسيم مي‌کنيم:
Degree(x) = x * 180 / Pi
براي تبديل يک زاويه بر حسب درجه به راديان، آنرا در عدد پي ضرب کرده و سپس بر 180 تقسيم مي‌کنيم:
Rad(x) = x * Pi / 180

مفاهيم بنيادي
درVB، شئ (Object) هاي بسياري وجود دارد مانند فرمها، دکمه ها، برچسب ها، تصاوير و ... . همانطور که مي دانيم هر شئ(Object) داراي يک سري مشخصات(Properties) مي باشد. به عنوان مثال اگر يک اتومبيل را به عنوان يک شئ در نظر بگيريم، اين اتومبيل داراي مشخصاتي چون رنگ خاص، وزن خاص، طول و عرض و ارتفاع خاص، ميزان خاص مصرف بنزين و ... مي باشد که در تمايز دو اتومبيل از هم، همين مشخصات هستند که به ما کمک مي کنند.
درVB نيز هر Object داراي يک تعداد مشخصه (Property) مي باشد. به عنوان مثال يک دکمه(Button) داراي مشخصاتي چون عرض(Width) و ارتفاع(Height) خاص و يا يک عنوان(Caption) خاص و ... مي باشد.
برخي شئ(object) ها درVB، فقط در کدنويسي قابل دسترسي هستند(مانند شئ ADODB که در آينده با آن آشنا خواهيد شد) اما برخي ديگر علاوه بر زمان کدنويسي، در زمان طراحي (Design) نيز مي توان آنها را بر روي فرمها و در جاي دلخواه قرار داد و آنها را تنظيم (Set) نمود. به اشياء نوع اخير، کنترل (Control) گفته مي شود.
کنترل ها خود دو گونه اند، برخي علاوه بر زمان طراحي (Design) در زمان اجرا (Run Time) نيز ديده مي شوند، به اين نوع کنترل در اصطلاح(Visual Control) VCL گفته مي شود که بيشترين انواع کنترلها را در بر مي گيرند (مانند دکمه ها، جدولها، برچسبها و بسياري ديگر که در ادامه خواهند آمد) اما برخي ديگر از کنترل ها فقط در هنگام طراحي (Design) ديده مي شوند و در هنگام اجرا تنها عمل خاصي انجام مي دهند و خود ديده نمي شوند (مانند کنترلTimer)، به اين نوع کنترلها،Non-Visual Control گفته مي شود. بايد توجه داشته باشيدکه کنترلهايNon-Visual، ذاتاً درRun Time ديده نمي شوند ولي ممکن است بنابر نيازي و در زماني خاص از اجرا، خودمان براي يک يا چند VCL نيز مقدار مشخصه Visual آنها را برابرFalse قرار دهيم که مسلماً در اين حالت با وجود اينکه در آن زمان، اين کنترلها ديده نمي شوند ولي VCL بودن آنها تغييري نکرده است.
کنترل ها (اعم ازVCL ها و غير آن) معمولاً داراي تعدادي Event مي باشند. Event ، رويداد يا رخدادي است که توسط کاربر و معمولاً با استفاده از ماوس يا صفحه کليد براي يک کنترل خاص روي مي دهد.مثلاً يک کنترل ممکن است داراي رويداد (Event) Click باشدکه اين نوع رويداد زماني که کاربر در هنگام اجراي برنامه (Run Time) بر روي آن کنترل خاص کليک نمايد رخ مي دهد.برخي Event هاي معمول ديگر براي کنترلها عبارتند از: DoubleClick (زماني که بر روي آن کنترل دابل کليک شود) ، MouseMove (زماني که نشانگر ماوس بر روي آن کنترل قرار دارد) ، KeyPress (زماني که کليدي از صفحه کليد زده شد) ، KeyDown (زماني که کليدي از صفحه کليد پايين بود) ، KeyUp (زماني که کليد زده شده برداشته شد) ، MouseDown ، MouseUp و ... که در ادامه با آنها بيشتر آشنا خواهيم شد.
انجام پایان نامه

انجام پایان نامه کامپیوتر، انجام پایان نامه ارشد کامپیوتر، انجام پایان نامه، پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه